한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 next

Sách sự sống của Chiên Con

어린양의 생명책

Để nhận được quyền công dân trên vương quốc trên trời thì tên phải được ghi trên sách sự sống của Chiên Con. Phải nhận được sự sống mới bởi phép Báptêm tại Siôn - nơi Đức Chúa Trời Êlôhim ngụ thì mới được ...

Thời lượng. 30:43
Xem. 8404
Video

Kinh Thánh và Đức Chúa Trời Mẹ

성경과 어머니 하나님

Trong con đường đi vào Nước Thiên Đàng cũng cần thiết tri thức phần linh hồn nhận biết Đức Chúa Trời. Kinh Thánh làm chứng rằng vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng, là lúc sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được trọn ...

Thời lượng. 21:24
Xem. 10254
Video

Giêrusalem Mới và sự mầu nhiệm của Nơi Chí Thánh

새 예루살렘과 지성소의 비밀

Vào thời đại Môise, Đức Chúa Trời đã hầu cho bề dài, bề ngang và bề cao của nơi chí thánh đều bằng nhau, và Ngài cũng làm cho bề dài, bề ngang và bề cao của Giêrusalem từ trên trời xuống cũng bằng nhau. Ý muốn Ngài...

Thời lượng. 24:33
Xem. 8669
Video

Kẻ làm trái luật pháp phải chịu đau đớn địa ngục

불법한 자 지옥 고통

Thông qua “ví dụ về người giàu và Laxarơ”, Đức Chúa Trời đã ban lời rằng hãy học đường sống từ Môise và các đấng tiên tri, nhưng thế gian không nghe lời của các đấng tiên tri mà Đức Chúa Trời đã gửi đến, vì ...

Thời lượng. 24:58
Xem. 9341
Video

Những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời

하나님의 뜻을 행하는 이들

Những người dân trên trời làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và được đóng ấn của Đức Chúa Trời bởi Lễ Vượt Qua, được Đức Chúa Trời giữ gìn cho kể cả trong bất cứ tình huống nào. (Quyền năng của Lễ Vượt Qua được t...

Thời lượng. 25:38
Xem. 10892
Video

Ngày Sabát của giao ước mới

새 언약의 안식일

‘WATV Media Cast’ Không làm theo giao ước của Đức Chúa Trời chính là hành động phản nghịch Đức Chúa Trời. Ngày Sabát...

Thời lượng. 27:47
Xem. 7302
Video

Sự trông mong về sự cứu rỗi và luật pháp của Đức Chúa Trời

구원의 소망과 하나님의 법

Dù cả nhân loại trông mong về sự cứu rỗi, nhưng nếu giữ điều răn của loài người thì ấy là thờ lạy vô ích giống như tế lễ của Cain; ngược lại, duy chỉ những người giữ điều răn của Đức Chúa Trời mới được ban cho phước ...

Thời lượng. 26:13
Xem. 8740
Video

Giọng tiếng của Người Chăn và giọng tiếng của người lạ

목자의 음성과 타인의 음성

Các con chiên có đặc tính chỉ nghe và đi theo giọng tiếng của người chăn của chúng. Chúng ta phải trở thành bầy chiên biết phân biệt giọng tiếng của Đấng Christ - Đấng Chăn với giọng tiếng của Satan, và làm theo đún...

Thời lượng. 30:43
Xem. 6825
Video
prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 next