한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giảng đạo truyền thông

Trong trường hợp quá nhiều người kết nối, thì truy cập của bạn có thể bị chậm trễ.

Giảng đạo

한국어 제목표시

TRANG »

prev1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 next

Giêrusalem Mới và sự mầu nhiệm của Nơi Chí Thánh

새 예루살렘과 지성소의 비밀

Vào thời đại Môise, Đức Chúa Trời đã hầu cho bề dài, bề ngang và bề cao của nơi chí thánh đều bằng nhau, và Ngài cũng làm cho bề dài, bề ngang và bề cao của Giêrusalem từ trên trời xuống cũng bằng nhau. Ý muốn Ngài...

Thời lượng. 24:33
Xem. 14502
Video

Kẻ làm trái luật pháp phải chịu đau đớn địa ngục

불법한 자 지옥 고통

Thông qua “ví dụ về người giàu và Laxarơ”, Đức Chúa Trời đã ban lời rằng hãy học đường sống từ Môise và các đấng tiên tri, nhưng thế gian không nghe lời của các đấng tiên tri mà Đức Chúa Trời đã gửi đến, vì ...

Thời lượng. 24:58
Xem. 11710
Video

Những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời

하나님의 뜻을 행하는 이들

Những người dân trên trời làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và được đóng ấn của Đức Chúa Trời bởi Lễ Vượt Qua, được Đức Chúa Trời giữ gìn cho kể cả trong bất cứ tình huống nào. (Quyền năng của Lễ Vượt Qua được t...

Thời lượng. 25:38
Xem. 12569
Video

Ngày Sabát của giao ước mới

새 언약의 안식일

‘WATV Media Cast’ Không làm theo giao ước của Đức Chúa Trời chính là hành động phản nghịch Đức Chúa Trời. Ngày Sabát...

Thời lượng. 27:47
Xem. 9143
Video

Sự trông mong về sự cứu rỗi và luật pháp của Đức Chúa Trời

구원의 소망과 하나님의 법

Dù cả nhân loại trông mong về sự cứu rỗi, nhưng nếu giữ điều răn của loài người thì ấy là thờ lạy vô ích giống như tế lễ của Cain; ngược lại, duy chỉ những người giữ điều răn của Đức Chúa Trời mới được ban cho phước ...

Thời lượng. 26:13
Xem. 10672
Video

Đức Chúa Trời Mẹ và con cái còn lại

어머니 하나님과 남은 자손

Tướng quân Yi Sun Shin tự hào bởi chiến công độc nhất vô nhị trên khắp thế giới, đánh 23 trận đều chiến thắng 23 trận, mà không có trận nào thua cả. Giống như nước ngoài công nhận sự vĩ đại của tướng quân Yi Sun S...

Thời lượng. 35:51
Xem. 10878
Video

Giá Trị của Lẽ Thật

진리의 가치

Chúng ta phải hiểu ra giá trị của phước lành được chứa đựng trong lẽ thật và lời của Đức Chúa Trời, là Đấng định ban cho các con cái Ngài cơ nghiệp của Nước Thiên Đàng mà không thể nào đong đếm nổi. - Người d...

Thời lượng. 30:08
Xem. 11540
Video

Mẹ Giêrusalem

예루살렘 어머니

Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra muôn vật được nhận sự sống thông qua mẹ, và đã sáng tạo ra người nam và người nữ, tức Ađam và Êva giống như hình Đức Chúa Trời. Trong đó có ý muốn của Đức Chúa Trời muốn cho nhân ...

Thời lượng. 33:41
Xem. 7768
Video
prev1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 next