한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Quốc tế

Lễ Thờ Phượng Liên Hiệp New York, Mĩ

  • Quốc gia |
  • Ngày | 26/6/2010
Nhằm ngày Sabát ngày 26 tháng 6, các thánh đồ ở New York, Mĩ đã nhóm tại phòng họp lớn của khách sạn Sheraton Mahwah tại New Jersey, và dâng lần lượt 2 buổi lễ thờ phượng, buổi chiều và tối lên Đức Chúa Trời. Lễ thờ phượng liên hiệp lần này đã được tổ chức theo lịch trình viếng thăm Hội Thánh chi nhánh phía Đông Mĩ của mục sư Kim Joo Cheol. Khoảng 1.000 thánh đồ sống ở toàn vùng New York, New Jersey và Connecticut, đã tham dự và chia sẻ phước lành của ngày Sabát và tình yêu thương anh em chị em.

ⓒ 2010 WATV


Trong buổi lễ này, mục sư Kim Joo Cheol chấp lễ thờ phượng buổi chiều và tối, đã giảng đạo với chủ đề “Đức Chúa Trời là Đá Quý và Đá làm cho sa ngã”, “Hãy rao truyền sự sáng của Giêrusalem ra khắp thế giới”. Ý chính của lời giảng đạo là nội dung rằng hãy có quan điểm của đức tin đúng, nhìn Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng Cứu Chúa của thời đại này, vì đối với những người đã tin, Đức Chúa Trời là Đá Quý, còn đối với những người không tin, Ngài là Đá vấp ngã, Vầng Đá vướng mắc và chúng ta hãy chiếu vinh quang của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem và dẫn dắt muôn dân thế gian đến con đường sự sống, vì lúc không có sự sáng thì mọi người ở giữa tối tăm nên không thể phân biệt sự thật và giả dối, nhưng nếu chiếu sự sáng vinh quang của Giêrusalem thì tối tăm bị biến mất và có thể thấy được sáng láng mọi thứ.

Thấy khoảng 1.000 thánh đồ chật kín nơi thờ phượng, mục sư Kim Joo Cheol đã nhắc đến Hội Thánh New York đã được bắt đầu từ một gia đình vào 10 năm trước, đã ứng nghiệm y như lời tiên của sách Êsai, đã được chép rằng “Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, Còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giêhôva, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó!” (Êsai 60:22) và đánh thức đức tin của các thánh đồ tại bản xứ.

ⓒ 2010 WATV
Các thánh đồ New York thường xuyên cố gắng rao truyền Tin Lành từng địa phương không những tại Hội Thánh quy mô lớn mà còn ở Hội Thánh chi nhánh có qui mô vừa và nhỏ nữa. Đã lâu lắm họ mới nhóm cùng nhau thông qua lễ thờ phượng liên hiệp, đặc biệt cảm thấy hơn nữa quyền năng và tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã làm cho kẻ rất nhỏ nên một ngàn và họ đã rớt nước mắt cảm tạ.


Sau khi kết thúc lễ thờ phượng liên hiệp, các thánh đồ đã cảm tạ lên Đức Chúa Trời, là Đấng đã cho phép ân điển của Ngài thông qua lời giảng đạo, và đã bày tỏ cảm xúc rằng “Chúng tôi sẽ trở thành nhân vật chính của lời tiên tri, sốt sắng khoe khoang và rao truyền về Đức Chúa Trời Mẹ, để bày tỏ sự sáng vinh quang của Giêrusalem vào thời đại này. ”

Các thánh đồ ở New York và các địa phương lân cận, rao truyền Tin Lành bằng lòng nhiệt tình của Thánh Linh, và đang truyền ân huệ và cảm động cho các gia đình Siôn khắp thế giới.

ⓒ 2010 WATV
Hiện tại, Hội Thánh New York đã phân ra làm 13 Hội Thánh chi nhánh bao gồm Hội Thánh tư gia, Hội Thánh văn phòng mà đã được phân ra khắp mọi nơi trong thành phố và kể cả Hội Thánh Puerto Rico và Cộng Hòa Dominica, và đang hỗ trợ cho các Hội Thánh chi nhánh. Trong suốt kỳ nghỉ hè lần này, 160 thánh đồ đã tham gia truyền giáo ngắn hạn, sốt sắng rao truyền nước sự sống chảy ra từ Giêrusalem và làm nên lịch sử của Đức Chúa Trời, làm cho cả thế giới ngạc nhiên từ New York, là “thủ đô của thế giới”.
Video giới thiệu Hội Thánh
CLOSE
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo