한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Hàn Quốc

Lễ Trọng Thể Mùa Thu năm 2013

  • Quốc gia | Hàn Quốc
  • Ngày | 19/10/2013
ⓒ 2013 WATV
Nhân dịp mùa thu giàu có, là mùa chờ dài cả cổ ngày cho những trái đã chín đủ lớn mạnh sau khi thắng lợi ánh nắng gay gắt giữa hè, vào kho của người chủ, Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới đã đồng thời cử hành Lễ Kèn Thổi, Đại Lễ Chuộc Tội và Lễ Lều Tạm, là lễ trọng thể cuối cùng trong lễ trọng thể hàng năm.

ⓒ 2013 WATV
Bắt đầu từ Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Kèn Thổi cho đến khi kết thúc tất cả các lễ như Đại Nhóm Hiệp Thánh Đại Lễ Chuộc Tội sau 10 ngày của tuần lễ cầu nguyện, Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Lều Tạm, tuần lễ cầu nguyện Đại Hội Truyền Đạo trong vòng 7 ngày cầu khẩn sự ngự đến của Thánh Linh mưa cuối mùa và Đại Nhóm Hiệp Thánh Ngày Sau Cùng Đại Hội, các thánh đồ thuộc 2.200 Hội Thánh ở 170 quốc gia trên thế giới, đã giữ lễ trọng thể của Đức Chúa Trời có chứa đựng phước lành dư dật của sự tha tội và Thánh Linh, một cách rất thánh bằng cách dâng lễ thờ phượng hết lòng thành và cầu nguyện khẩn thiết.


Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Kèn Thổi năm 2013
Dẫn tất thảy nhân loại trên khắp thế giới đến cùng Đức Chúa Trời Mẹ bằng tiếng kèn ăn năn hối cải

Lễ Kèn Thổi là lễ trọng thể vào 10 ngày trước Đại Lễ Chuộc Tội, được bắt nguồn từ công việc của Môise. Được Đức Chúa Trời kêu gọi, Môise đã lên núi Sinai để nhận Mười Điều Răn. Vì Môise chậm xuống, cho nên những người dân bắt đầu thờ hình tượng bò con vàng. Bảng chứng Mười Điều Răn mà Môise đã mang xuống, bị bể ra, và 3.000 người đã bị giết vào ngày này, bởi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Khi những người dân Ysơraên ăn năn hối cải tội lỗi, Môise đã được Đức Chúa Trời kêu gọi, lại lên núi Sinai và nhận lấy Mười Điều Răn lần thứ hai, rồi trở xuống. Ngày này là ngày 10 tháng 7 thánh lịch, là khởi nguyên của Đại Lễ Chuộc Tội. Những người dân thổi kèn yêu cầu ăn năn hối cải từ 10 ngày trước trong khi chuẩn bị cho Đại Lễ Chuộc Tội, và ngày này là ngày 1 tháng 7 thánh lịch, được quy định làm Lễ Kèn Thổi.

Vào Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Kèn Thổi được cử hành vào ngày 5 tháng 10 (ngày 1 tháng 7 thánh lịch), Mẹ đã dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha, là Đấng đã cho giữ trọn vẹn Lễ Kèn Thổi, là lễ trọng thể đầu tiên của mùa thu, rồi Ngài cầu khẩn cho cả loài người được đến cùng ân huệ của chuộc tội, bởi sự các thánh đồ thổi kèn yêu cầu ăn năn hối cải trên khắp thế giới. Hơn nữa, Mẹ phán rằng “Như Đức Chúa Trời đã phân biệt người dân của Ngài thông qua lễ trọng thể, nếu là người tin vào Đức Chúa Trời thì nhất thiết phải giữ lễ trọng thể.” Và Ngài còn dặn dò rằng “Hãy tự hào về sự thật rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời giữ lễ trọng thể, và hãy mạnh dạn thổi kèn yêu cầu ăn năn hối cải, và làm cho nhiều người nhận sự tha tội.”

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã nhắc lại về ý nghĩa và khởi nguyên của Lễ Kèn Thổi, và cho biết rằng “Những người trên thế gian này, thảy đều là tội nhân.” (I Giăng 1:8-10), và còn giải thích rõ rằng “Đức Chúa Trời đã lập ra lễ trọng thể để hầu cho những tội nhân được ăn năn hối cải, và để cứu họ. Đức Chúa Trời đã phán rằng nếu tội nhân thú nhận mọi tội lỗi của mình thì Ngài sẽ tha thứ hết, vì thế, chúng ta hãy tin vào lời hứa này, chăm chỉ thổi kèn yêu cầu ăn năn hối cải để nhiều người có thể đến cùng sự phước lành của sự tha tội hơn nữa.” (Êsai 59:1-2, Thi Thiên 7:11-12, Êxêchiên 18:30-32).

Hơn nữa, mục sư đã lấy ví dụ về “người nợ một vạn talâng” (Mathiơ 18:23-34), và cho chúng ta liên tưởng rằng tiền công tội lỗi của chúng ta thật nặng nề và nghiêm trọng đến nỗi không thể thanh toán nổi, và làm thức tỉnh về lý do vì sao chúng ta phải ăn năn hối cải. Mục sư Kim Joo Cheol đã dặn dò lặp đi lặp lại rằng “Hối cải thật sự chính là sự tấm lòng chúng ta trở về cùng Đức Chúa Trời (Luca 15:11-24). Hãy ghi nhớ lời phán của Kinh Thánh rằng người nào ở lại trong Siôn, nơi Đức Chúa Trời ngự, mới có thể nhận được sự phước lành của sự tha tội và sự sống đời đời, và hãy trở thành con cái dẫn dắt nhiều tội nhân đến trong lòng của Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng ngụ ở Siôn.” (Êsai 33:20-24, Giêrêmi 4:5-6, Khải Huyền 22:17).
ⓒ 2013 WATV


Đại Nhóm Hiệp Thánh Đại Lễ Chuộc Tội năm 2013
Chứa tấm lòng của Đấng Christ và làm theo tấm gương Ngài, là con đường không phạm tội

Các thánh đồ đã thú tội và lầm lỗi trong quá khứ, ăn năn hối cải bằng sự cầu nguyện thống hối vào buổi sớm mai và buổi tối trong vòng 10 ngày kể từ Lễ Kèn Thổi, rồi đã đón Đại Nhóm Hiệp Thánh Đại Lễ Chuộc Tội bằng tấm lòng tin kính vào ngày 14 tháng 10 (ngày 10 tháng 7 thánh lịch).

Đại Lễ Chuộc Tội là ngày Môise lên núi Sinai, nhận lấy Mười Điều Răn lần thứ hai và từ núi trở xuống. Vào thời đại Cựu Ước, thầy tế lễ thượng phẩm một năm một lần đi vào nơi chí thánh vào ngày này để chuộc mọi tội lỗi của người dân Ysơraên. Lúc đó, thầy tế lễ thượng phẩm lấy hai con dê đực và bắt thăm, một thăm về phần Đức Chúa Trời, một thăm về phần Axasên, là biểu tượng cho ma quỉ Satan. Xưng mọi tội lỗi của những người dân Ysơraên, mà đền thờ đã đảm đương trong một năm, trên đầu con dê đực Axasên, rồi đuổi nó ra, thả vào đồng vắng đặng cho chết. Đây là hình bóng cho biết rằng Đấng Christ, là Thực Thể của đền thánh, đảm đương mọi tội lỗi của loài người, và đổ tất thảy trên ma quỉ Satan, là cội nguồn của tội lỗi, thông qua Đại Lễ Chuộc Tội (Lêvi Ký chương 16, Giêrêmi 17:12).

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã đánh thức ý nghĩa và khởi nguyên của lễ trọng thể Đại Lễ Chuộc Tội thông qua Kinh Thánh, và nhấn mạnh nhiều lần rằng “Chúng ta tuyệt đối không được quên ân huệ lớn lao của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, là Đấng đã lặng lẽ đảm đương mọi nỗi đau đớn mà những tội nhân phải chịu, để tha thứ tội lỗi của các con cái. Chớ phạm tội lần nữa, và hãy mau chóng dẫn dắt tất thảy nhân loại trên toàn thế giới vào trong lòng của Đức Chúa Trời.”

Vào buổi chiều ngày này, đích thân Mẹ đã chấp hành lễ thờ phượng và ban lời giáo huấn. Trước hết, Mẹ đã dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha, là Đấng đã ban cho Đại Lễ Chuộc Tội và đổ mọi tội lỗi của các con cái trên con dê Axasên, là biểu tượng cho ma quỉ Satan, rồi Ngài đã cầu khẩn để các con cái được mặc lấy sự tinh sạch, sẽ không bị sa vào tội ác lần nữa, và luôn dâng lên cảm tạ dầu trong hoàn cảnh khó khăn để dẫn dắt nhiều linh hồn đến cùng Đức Chúa Trời.

Tiếp theo, Mẹ đã giảng đạo với chủ đề “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta trong sự oai nghi”, và giáo huấn rằng các con cái được chuộc tội và tinh sạch, phải có tấm lòng và việc làm như thế nào. Mẹ đã nhắc nhở rằng “Siôn, nơi giữ các kỳ lễ trọng thể, là chỗ ở hòa bình và an toàn của các con cái phần hồn giữa sự bảo hộ của Đức Chúa Trời.”


Mẹ còn đã phán rằng “Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ta trong sự oai nghi tại Siôn, bảo hộ các con cái trong thế gian đầy dẫy tội ác và tai nạn, cùng ban sự phước lành của sự tha tội và sự cứu rỗi thông qua lễ trọng thể, vậy hãy ở lại trong Siôn cho đến cuối cùng và dâng niềm vui mãi mãi lên Cha.” (Êsai 33:20-24, Êsai 41:10-14, Êsai 43:1-6). Hơn nữa, Ngài còn phán rằng “Loài người là sự tồn tại không thể không phạm tội, song, nếu có tấm lòng của Đấng Christ thì có thể lánh xa tội lỗi.” (Philíp 2:5-8, Galati 2:20, Galati 5:14, Êphêsô 4:22-24), và ban phước rằng “Hãy chứa tấm lòng của Đức Chúa Trời và làm theo tấm gương của Ngài, và nhờ đó yêu thương, liên hiệp lẫn nhau giữa anh em chị em, và hoàn thành sứ mệnh cứu rỗi loài người để trở thành con cái dâng niềm vui lớn lên Đức Chúa Trời Cha.”

Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Lều Tạm năm 2013
Lễ trọng thể của niềm vui, mặc lấy Thánh Linh và nhóm người dân của Đức Chúa Trời, là nguyên liệu đền thờ

Vào ngày 19 tháng 10 (ngày 15 tháng 7 thánh lịch), Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Lều Tạm, là ngày Đức Chúa Trời đổ Thánh Linh trong tâm linh được tinh sạch thông qua Đại Lễ Chuộc Tội, đã được cử hành.

Lễ Lều Tạm được bắt nguồn từ lịch sử xây dựng đền tạm. Môise đã nhận lấy Mười Điều Răn lần thứ hai xuống, và tuyên bố mạng lịnh của Đức Chúa Trời phán hãy dựng nên đền tạm, là nơi bảo quản Mười Điều Răn. Lúc đó, những người dân có lòng cảm động, đã tình nguyện đem đến vật liệu đền tạm trong vòng 7 ngày cho đến đỗi còn dư lại nữa. Để kỷ niệm sự này, vào thời đại Cựu Ước, người dân đã giữ lễ trọng thể bằng cách xây dựng nhà lều bằng nhánh cây, ở lại trong đó, giúp đỡ lẫn nhau và mừng rỡ vào Lễ Lều Tạm hàng năm.

Nguyên liệu đền thờ và cây chỉ ra người dân của Đức Chúa Trời (Giêrêmi 5:14, Êphêsô 2:20-22). Giống như người dân đã nhóm nguyên liệu đền thờ vào ngày Lễ Lều Tạm xưa, thì vào Lễ Lều Tạm của thời đại Tân Ước, chúng ta mở Đại Hội Truyền Đạo trong vòng 7 ngày và nhóm người dân của Đức Chúa Trời, là nguyên liệu đền thờ trên trời, vào Siôn.

Mẹ đã dâng cầu nguyện cảm tạ lên Cha, là Đấng ban cho lễ trọng thể thu hoạch lúa mì phần hồn vào kho trên trời, và Ngài mong rằng các con cái trở nên một bằng tình yêu thương, lấp đầy những phần còn thiếu sót bằng Thánh Linh, để được biến hóa thành hình ảnh đẹp đẽ và trọn vẹn. Cùng lúc, Mẹ đã cầu khẩn cho trở thành lễ trọng thể của niềm vui bằng cách hết thảy đều tham gia vận động giáng lâm Thánh Linh bằng tấm lòng yêu thương gắng sức cứu rỗi dù chỉ là một linh hồn, và tìm kiếm hết thảy người nhà trên trời đã bị rải rác trên khắp thế giới, rồi Mẹ chúc phước cho ân tứ của Thánh Linh đổ xuống trên mỗi người theo như mình thiết cần.

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã đánh thức thái độ của người truyền đạo rằng “Sứ mệnh được giao cho những người giữ Lễ Lều Tạm là truyền đạo, kiếm tìm người dân của Đức Chúa Trời, là nguyên liệu đền thánh trên trời.” Nếu xem lịch sử xây dựng đền thờ, thì thấy rằng những người có lòng cảm động, đã đem đến lễ vật, là nguyên liệu tốt nhất một cách tình nguyện (Xuất Êdíptô Ký 35:20-29). Mục sư Kim Joo Cheol đã nói rằng “Sự gieo trồng tình yêu thương của Đức Chúa Trời và đức tin đúng đắn vào trong dù chỉ một linh hồn, chính là dâng lễ vật tốt nhất lên Đức Chúa Trời.” và mục sư còn dặn rằng hãy hết sức trong sứ mệnh của người truyền đạo, giống như nông phu nhịn nhục và vất vả trong khoảng thời gian dài để thu hoạch lúa mì (II Timôthê 4:1-8, I Têsalônica 2:1-4).

Hơn nữa, mục sư so sánh Đức Chúa Jêsus, là Đấng đã phán rằng “Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống.” (Giăng 7:37) trong ngày Lễ Lều Tạm vào 2000 năm trước, với Thánh Linh và Vợ Mới kêu rằng “Ai khát, khá đến... khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” (Khải Huyền 22:17), và làm chứng rằng “Nguồn nước sự sống mà Kinh Thánh chỉ ra, là Mẹ Giêrusalem, là Vợ Mới.” Tiếp theo, mục sư khuyến cáo rằng “Nếu không nhận biết Đấng Christ ban nước sự sống thì không thể nhận được Thánh Linh của Lễ Lều Tạm cũng như sự cứu rỗi. Hãy ghi khắc trong lòng ý nghĩa của Lễ Lều Tạm, là lễ cho biết về Đức Chúa Trời Mẹ, hãy đến cùng Mẹ và nhận lấy phước lành của nước sự sống.” (Xachari 14:6-8, 16-19, Galati 4:26).

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày này, các thánh đồ đã cầu khẩn năng lực của Thánh Linh và tấm lòng của Thánh Linh vào mỗi buổi sớm mai và buổi tối, và dồn sức rao truyền tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho từng một linh hồn như gia đình, họ hàng và người lân cận v.v...

Sau khi kết thúc Đại Hội Truyền Đạo trong vòng 7 ngày, nhân Ngày Sau Cùng Đại Hội Lễ Lều Tạm vào ngày 26 tháng 10 (ngày 22 tháng 7 thánh lịch), Mẹ đã cầu chúc phước lành của Thánh Linh mưa cuối mùa như thác nước cho các thánh đồ Siôn trên khắp thế giới, là những người đã giữ lễ trọng thể của Đức Chúa Trời bằng lòng thành. Mẹ đã đánh thức rằng những người giữ Lễ Lều Tạm có thể nhận lấy Thánh Linh và nhận sự phước lành làm cho tránh khỏi tai nạn, và Ngài cầu nguyện để các thánh đồ có thể nhận được mọi điều thiết cần để đi vào Thiên Đàng nhờ lấp đầy Thánh Linh, rồi Mẹ cầu khẩn để Thánh Linh mà các thánh đồ được nhận vào ngày này có thể được tỏ ra thông qua việc thực tiễn tình yêu thương cứu rỗi cả loài người.

Trong giờ thờ phượng buổi chiều, Mẹ đã trực tiếp giáo huấn về “Đức tin kính sợ Đức Chúa Trời”. Các đấng tiên tri như Nôê và Ápraham đã vâng phục lời của Đức Chúa Trời bởi đức tin kính sợ Đức Chúa Trời và nhờ đó nhận lấy sự phước lành lớn. Công việc của họ là giáo huấn sống cho các thánh đồ sống trong thời đại này. Mẹ đã phán rằng hãy trở thành con cái thật lòng kính sợ Đức Chúa Trời nhờ vâng phục Ngài, và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, giống như những người đã làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và nhận sự cứu rỗi. Cùng lúc, Mẹ đã khích lệ các thánh đồ bởi phán rằng thế giới ngôi sao vô hạn, Nước Thiên Đàng vinh hiển, đã được sắm sẵn cho các con cái vâng phục lời của Đức Chúa Trời.

Các thánh đồ đã tin chắc rằng Thánh Linh mưa cuối mùa đã đổ xuống theo lời tiên tri của Kinh Thánh và lời của Mẹ, đã quyết tâm mới cho công việc Tin Lành rằng sẽ gắng sức hơn nữa trong vận động Thánh Linh, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng cách vâng phục lời và truyền bá Tin Lành nhờ cậy vào Thánh Linh.
ⓒ 2013 WATV


Video giới thiệu Hội Thánh
CLOSE
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo