한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Hàn Quốc

Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Vượt Qua, Lễ Bánh Không Men, Lễ Phục Sinh năm 2015

  • Quốc gia | Hàn Quốc
  • Ngày | 03/4/2015

3 kỳ 7 lễ trọng thể vào năm 2015 được bắt đầu bởi Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Vượt Qua vào ngày 3 tháng 4 (ngày 14 tháng 1 thánh lịch). 3 kỳ 7 lễ trọng thể được Đức Chúa Trời lập nên thông qua công việc của Môise, là luật lệ của Đức Chúa Trời mà thánh đồ đương nhiên phải giữ. Lễ trọng thể được cấu thành bởi Lễ Vượt Qua, Lễ Bánh Không Men, Lễ Trái Đầu Mùa (Lễ Phục Sinh), Lễ Bảy Tuần Lễ (Lễ Ngũ Tuần), Lễ Kèn Thổi, Đại Lễ Chuộc Tội, Lễ Lều Tạm, và mỗi lễ có chứa ý muốn và phước lành của Đức Chúa Trời.
Buổi tối ngày 3 tháng 4, các thánh đồ ở 2.500 Hội Thánh tại 175 quốc gia trên toàn thế giới dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời đã chế định lễ trọng thể vì sự cứu rỗi, và nhất loạt tham dự nghi thức Lễ Vượt Qua.


ⓒ 2015 WATV
Thực thể của “trái sự sống”, lời hứa sự sống đời đời được chứa trong thịt và huyết của Đấng Christ _ Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Vượt Qua
Lúc 6 giờ tối, lễ thờ phượng nghi thức rửa chân được dâng lên trước lễ tiệc thánh. Nghi thức rửa chân là sự dạy dỗ mà đích thân Đức Chúa Jêsus dạy dỗ. Vào ngày Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus phán rằng “Nếu Ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với Ta hết.” rồi rửa chân của các môn đồ và dặn dò hãy làm theo tấm gương của Ngài (Giăng 13:1-15).

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đánh thức ý nghĩa của nghi thức rửa chân bằng cách kể lại lịch sử của Cựu Ước mà các thầy tế lễ đã rửa tay và chân ở trong cái thùng nước hầu cho khỏi chết trước khi đi vào trong hội mạc (Xuất Êdíptô Ký 30:17-21) và công việc của Đức Chúa Jêsus tự hạ mình xuống, rửa chân của các môn đồ. Các thánh đồ đã cử hành nghi thức rửa chân theo tấm gương của Đấng Christ.

Tiếp theo, lễ thờ phượng tiệc thánh được cử hành. Mẹ dâng cảm tạ lên Cha đã không ngần ngại nỗi đau trên thập tự giá để cứu các linh hồn không thể tránh khỏi sự chết đời đời do tội lỗi đã phạm ở trên trời, và đã lập giao ước mới cho, rồi Mẹ cầu xin để các con cái giữ Lễ Vượt Qua chí thánh trong khi nhận biết giá trị chân chính của sự cứu rỗi được ban nhờ thịt và huyết của Đức Chúa Trời.

ⓒ 2015 WATV
Mục sư Kim Joo Cheol đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Lễ Vượt Qua thông qua lịch sử của vườn Êđen được ghi chép trong Sáng Thế Ký. Ađam và Êva bị đe dọa sự chết vì ăn trái thiện ác và phạm tội, đã cố ăn trái sự sống, nhưng không thể đến gần trái sự sống vì Đức Chúa Trời đã ngăn chặn con đường ấy bởi thiên sứ chêrubim và gươm lưỡi chói lòa (Sáng Thế Ký 2:9-17, Sáng Thế Ký 3:22-24). Mục sư Kim Joo Cheol nói mạnh mẽ rằng “Thực thể của trái sự sống mà Ađam và Êva đã đánh mất là thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus. Khi giữ Lễ Vượt Qua được hứa bằng thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus thì chúng ta mới có thể đạt đến sự tha tội và sự sống đời đời.” Thêm vào đó, mục sư giới thiệu về tình cảnh Lễ Vượt Qua giao ước mới bị xóa bỏ do hoàng đế Rôma Constantine, và nói rằng “Chúng ta có thể tham dự nghi thức hôm nay nhờ Đức Chúa Jêsus đến lần thứ hai, Đấng đã tìm lại Lễ Vượt Qua cho loài người đánh mất lại con đường sự sống đời đời.” Rồi mục sư yêu cầu chăm chỉ rao truyền lẽ thật giao ước mới cho loài người bị đè nén bởi tội lỗi trái thiện ác trong khi không biết thực thể của trái sự sống, và nhanh chóng dẫn dắt họ vào con đường sự sống đời đời (Mathiơ 13:34-35, Giăng 6:53-57, Mathiơ 26:17-28, Hêbơrơ 9:27-28, Êsai 25:6-9).

Các thánh đồ tham gia tiệc thánh trong khi ghi khắc tình yêu thương của Đức Chúa Jêsus Christ, dâng cảm tạ sâu sắc lên Đức Chúa Trời, và cho biết cảm xúc rằng “Đức Chúa Trời đã ban thịt và huyết chí thánh của Đức Chúa Trời để cứu những tội nhân. Như Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, tôi cũng muốn làm trọn đạo lý của con cái bằng cách yêu thương anh em chị em như yêu mình.”

Nỗi đau trên thập tự giá mà Ngài đã chịu vì sự tha tội của loài người _ Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Bánh Không Men
ⓒ 2015 WATV
Ngày 4 tháng 4 (ngày 15 tháng 1 thánh lịch) là ngày hôm sau Lễ Vượt Qua, các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới ghi nhớ hy sinh cao cả của Đấng Christ kiên nhẫn nỗi đau trên thập tự giá vì sự tha tội của nhân loại, và đón Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Bánh Không Men. Lễ Bánh Không Men là ngày Đức Chúa Jêsus chịu nỗi đau trên thập tự giá theo lời tiên tri Kinh Thánh. Theo lời phán rằng “Tới kỳ chàng rể phải đem đi khỏi họ, trong ngày đó họ sẽ kiêng ăn.” (Mác 2:20), các thánh đồ tham gia nỗi đau bằng cách kiêng ăn từ 12 giờ đêm Lễ Vượt Qua đến 3 giờ chiều Lễ Bánh Không Men, là ngày Đức Chúa Jêsus qua đời.

Trong lễ thờ phượng Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Bánh Không Men kiêm ngày Sabát, Mẹ dâng cầu nguyện cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha, Đấng hy sinh trên thập tự giá bởi nguyện vọng cứu rỗi các con cái. Rồi Mẹ cầu mong mọi người sẽ nhận biết trọn vẹn tội lỗi của nhân loại nghiêm trọng đến nỗi Đức Chúa Trời phải gánh nặng đau đớn của sự chết, và hối cải ăn năn để sanh lại mới thành hình ảnh không phạm tội nữa.

Mục sư Kim Joo Cheol đánh thức về nguồn gốc và ý nghĩa của Lễ Bánh Không Men, nhấn mạnh rằng “2 nghìn năm trước vào hôm nay, Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá. Chúng ta phải nhận biết rằng Ngài đã hy sinh vì ai và vì điều gì, và chớ dự phần vào tội lỗi thêm nữa.” Hơn nữa, kể lại chế giễu, miệt thị, bắt bớ mà Đức Chúa Jêsus đã chịu cho đến khi qua đời, mục sư nói mạnh mẽ rằng “Giống như Đức Chúa Jêsus không hổ thẹn mà âm thầm chịu đựng khổ nạn vì sự cứu rỗi của chúng ta, chúng ta cũng hãy chớ để ý bất cứ khó khăn nào, nhưng nghĩ đến ân điển chuộc tội lớn lao và hãy thắng lợi bằng sự nhịn nhục.” (Lêvi Ký 23:5, Mác 2:18, Mathiơ 9:13-15, Hêbơrơ 12:2, Êsai 53:1-12).

Các sứ đồ và thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai tin vào lời phán của Đức Chúa Jêsus rằng “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” (Mathiơ 5:10). Họ đã theo dấu chân của Ngài và thắng mọi khổ nạn một cách mạnh mẽ. Các thánh đồ nguyện vọng sâu sắc hơn bất cứ ngày nào khác rằng “Chúng tôi sẽ mạnh mẽ đi trên con đường Tin Lành như các đấng tiên tri của đức tin, và tìm lại những linh hồn mà Đức Chúa Trời yêu quý hơn mạng sống của Ngài.”


Trông mong sống về phục sinh và biến hóa mà Ngài đích thân làm gương _ Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Phục Sinh

ⓒ 2015 WATV
Ngày hôm sau ngày Sabát sau khi giữ Lễ Bánh Không Men là Lễ Phục Sinh. Sau khi hy sinh trên thập tự giá, Đức Chúa Jêsus được chôn ở mộ của Giôsép, người Arimathê. Ngài đã ban sự trông mong sống về phục sinh cho nhân loại bằng cách thắng lợi quyền thế sự chết và phục sinh vào ngày này. Ngày 5 tháng 4, nhân dịp Lễ Phục Sinh ngay sau Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men, các thánh đồ trên toàn thế giới đã tham dự Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Phục Sinh bằng tấm lòng vui mừng và hồi hộp.

Mẹ dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời - Đấng gieo trồng sự trông mong phục sinh cho các con cái bị xiềng xích bởi sự chết, và mở con đường đến Thiên Đàng vinh hiển. Rồi Ngài cầu khẩn để cả loài người mà không thiếu một linh hồn nào đều nhận biết trọn vẹn lời của sự cứu rỗi và sự quan phòng của thế giới thiên sứ, để mọi người có thể đạt được phục sinh và biến hóa.

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol giảng đạo về phục sinh và biến hóa dựa trên ghi chép Kinh Thánh. Theo Kinh Thánh, khi Đức Chúa Trời giáng lâm, kẻ chết sống lại và kẻ sống được biến hóa thành hình thái vinh hiển và vào Thiên Đàng (I Têsalônica 4:17, Philíp 3:21). Mục sư Kim Joo Cheol yêu cầu các thánh đồ gắng sức trong Tin Lành, và nói rằng “Hãy tin chắc vào sự tồn tại của Nước Thiên Đàng, là thế giới có chiều không gian khác, và như lời phán rằng ‘Ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.’ hãy gắng sức tích lũy phần thưởng trên trời không bị hư nát.”

Hơn nữa, mục sư chỉ trích sự thật rằng Lễ Phục Sinh mà thế gian giữ được gọi là “Easter” bằng tiếng Anh, cũng như nguồn gốc, ngày tháng, tập quán của nó khác với Kinh Thánh nhiều, và cho biết mong ước rằng “Hãy sốt sắng rao truyền sự dạy dỗ đúng đắn của Kinh Thánh cho những người rơi vào tín ngưỡng sai trái mà không phân biệt sự thật và giả dối, và cùng nhau đạt đến phước lành của phục sinh và biến hóa.”

Sau lễ thờ phượng buổi chiều, Mẹ khích lệ các con cái giữ lễ trọng thể bằng lòng thành, rồi đánh thức lại về ý nghĩa và phước lành của mỗi lễ trọng thể. Hơn nữa, Mẹ đã dạy dỗ rằng “Hãy cảm tạ lên ân điển của Đức Chúa Trời - Đấng đã hy sinh để dẫn dắt các tội nhân đến Nước Thiên Đàng. Cảm tạ chân chính là việc giữ lễ trọng thể trọn vẹn, vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Chớ quên cảm tạ cho đến khi tham dự bữa tiệc vinh hiển trên Nước Thiên Đàng.”

Các thánh đồ chia sẻ bánh cùng nhau trong khi ghi nhớ lịch sử 2 nghìn năm trước mà Đức Chúa Jêsus đã hiện ra trước hai sứ đồ đương đến Emmaút, và mở mắt linh hồn của họ bằng bánh chúc tạ. Kết thúc lễ trọng thể trong vòng 3 ngày, các thánh đồ trở về nhà với sự trông mong sự sống đời đời và phục sinh. Quyết tâm của họ thật vững chắc và chân thật.

“Hạt nhân của tín ngưỡng mà Đức Chúa Trời đã làm cho tôi nhớ lại thông qua lễ trọng thể lần này là tình yêu thương và hy sinh. Như Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, tôi sẽ yêu thương anh em chị em như yêu mình, và sẽ rao truyền Tin Lành với thái độ hy sinh mà Đức Chúa Jêsus đã dạy dỗ và làm gương.”

Video giới thiệu Hội Thánh
CLOSE
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo