한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Hàn Quốc

Lễ thờ phượng kỷ niệm Ngày Thăng Thiên & Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Ngũ Tuần năm 2015

  • Quốc gia | Hàn Quốc
  • Ngày | 14/5/2015

Rao truyền sự trông cậy sống của phục sinh và thăng thiên tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất - Lễ thờ phượng kỷ niệm Ngày Thăng Thiên

Ngày 14 tháng 5, lễ thờ phượng kỷ niệm Ngày Thăng Thiên được cử hành tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới. Ngày Thăng Thiên là ngày mà Đức Chúa Jêsus Christ thăng thiên sau 40 ngày kể từ ngày sống lại, và là ngày đầy ý nghĩa mà Đức Chúa Trời đã ban sự trông cậy sống của phục sinh và thăng thiên cho nhân loại, những người bị xiềng xích trong sự chết.

ⓒ 2015 WATV
Mẹ dâng cảm tạ lên Cha - Đấng ban sự trông cậy của phục sinh và thăng thiên cho các con cái trên trời, và cầu khẩn để mọi con cái làm hoàn thành mệnh lệnh của Đức Chúa Jêsus rằng “Hãy làm chứng về Ta tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất.” và dẫn dắt những linh hồn run sợ vì các thứ tai nạn xảy ra trên mọi nơi trong làng địa cầu, vào sự cứu rỗi.

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đề cập đến lịch sử Hội Thánh Sơ Khai được nhận Thánh Linh Lễ Ngũ Tuần bởi khẩn thiết cầu nguyện từ Ngày Thăng Thiên và tấm gương của những nhân vật trong Kinh Thánh trải nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời bởi cầu nguyện, và nói nhấn mạnh rằng “Vì không bởi cầu nguyện thì không thể làm nên được bất cứ điều gì, nên chớ nản lòng và hãy cầu nguyện để nhận lấy đầy dẫy năng lực của Thánh Linh.” Hơn nữa, Đức Chúa Trời - Đấng sáng tạo trời đất và muôn vật đang chủ quản sự quan phòng của vũ trụ vì sự cứu rỗi của chúng ta. Hãy nghĩ đến Đức Chúa Trời - Đấng chịu đựng hy sinh trên thập tự giá, và chớ đánh mất sự trông cậy Nước Thiên Đàng trong bất cứ tình huống nào, và hãy đi trên con đường của đức tin bằng niềm vui và cảm tạ.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:6-15, I Têsalônica 4:14-18, I Côrinhtô 15:44-48, Philíp 4:4-7, Côlôse 4:2-6, Khải Huyền 8:3-4).

Tuần lễ cầu nguyện Lễ Ngũ Tuần được bắt đầu từ buổi tối sau lễ thờ phượng kỷ niệm Ngày Thăng Thiên. Trong vòng 10 ngày, các thánh đồ cầu khẩn tha thiết Thánh Linh mưa cuối mùa và dồn sức trong việc truyền đạo giống như các sứ đồ Hội Thánh Sơ Khai.

Rao truyền sự cứu rỗi tới những người thế giới nhờ năng lực của Thánh Linh - Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Ngũ Tuần

ⓒ 2015 WATV
ⓒ 2015 WATV
Sau 10 ngày kể từ Ngày Thăng Thiên, tức là vào ngày 24 tháng 5, Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Ngũ Tuần được cử hành. Các thánh đồ cầu khẩn Thánh Linh vào buổi sáng và tối suốt tuần lễ cầu nguyện, đã chào đón Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Ngũ Tuần bằng tấm lòng tràn ngập kỳ vọng.

Về lịch sử của Hội Thánh Sơ Khai đã dạn dĩ rao truyền Tin Lành nhờ được nhận Thánh Linh của Lễ Ngũ Tuần và làm cho hàng nghìn người ăn năn hối cải, tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã giải thích rằng “Đó là phước lành được giáng xuống bởi dạn dĩ rao truyền Đấng Cứu Chúa, là Đấng Christ. Khi chúng ta rao truyền Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng Chứu Chúa của thời đại này thì sẽ xảy ra lịch sử của Thánh Linh mạnh gấp 7 lần so với thời đại các sứ đồ, và Tin Lành được hoàn thành.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-47, Êsai 60:1-4).

Mẹ trực tiếp ban lời giáo huấn thông qua lễ thờ phượng buổi chiều, đã chúc phước Thánh Linh mưa cuối mùa cho các con cái trên khắp thế giới, và cầu cho tìm kiếm hết thảy người nhà trên trời bị mất nhờ năng lực ấy. Mẹ đã dặn dò rằng “Hãy tin rằng Đức Chúa Trời đã đổ xuống đầy dẫy Thánh Linh, và tiến hành vận động Thánh Linh - việc tìm kiếm anh chị em phần linh hồn.” Tiếp theo, Mẹ đánh thức rằng “Những người vừa là các công dân Nước Thiên Đàng vừa là nhân vật sẽ trở thành thầy tế lễ như nhà vua phải lưu ý về ‘lời nói’. Khi nói lời lành và có ích lợi giúp ơn lẫn nhau, rao truyền lời trong lúc thương xót linh hồn khác thì Thánh Linh đích thân làm việc. Hãy trở thành người chí thánh trong mọi mặt giống như Đức Chúa Trời là Đấng chí thánh, và hãy dẫn dắt nhiều linh hồn đạt đến Nước Thiên Đàng.” (Êphêsô 4:22-29, Êphêsô 5:4-8, I Phierơ 1:14-16, Châm Ngôn 15:1, Hêbơrơ 3:15-19, Philíp 3:19-21).

Các thánh đồ dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời - Đấng cho biết tin tức Tin Lành thế giới đang được ứng nghiệm một cách đáng ngạc nhiên và thêm sức cho đức tin bằng Thánh Linh dồi dào. Họ đã cho biết quyết tâm rằng “Điều hầu cho việc không thể làm nổi bởi năng lực loài người trở nên có thể làm được, chính là sức mạnh của Thánh Linh. Chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành Tin Lành thế giới nhờ vào Thánh Linh.”
Video giới thiệu Hội Thánh
CLOSE
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo