한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Hàn Quốc

Lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh Cheongcheon, Incheon

  • Quốc gia | Hàn Quốc
  • Ngày | 16/8/2014
Ngày 16 tháng 8, lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở Cheongcheon, Incheon đã được cử hành chí thánh cùng với lễ thờ phượng buổi chiều ngày Sabát. Các thánh đồ Hội Thánh Cheongcheon, Incheon và Hội Thánh lân cận đợi chờ lễ hiến dâng rất lâu đã tham dự lễ thờ phượng này với tấm lòng hồi hộp và cảm tạ.

Đền thờ mới được hiến dâng là tòa nhà với quy mô 3 tầng, đền thờ chính và hai tòa nhà phụ được liên kết gắn liền nhau giống như hình chữ U. Hình dáng bên ngoài làm cho liên tưởng đến tường thành hoặc thành lũy vừa đẹp vừa vững chắc. Bên trong sáng sủa và sạch sẽ được trang bị các không gian đa dạng dành cho giáo dục lời và chơi thân như phòng thờ phượng lớn với cấu trúc tầng lửng, phòng thờ phượng nhỏ, phòng đa mục đích, phòng giáo dục, nhà ăn v.v...

ⓒ 2014 WATV
Trong lịch trình bận rộn, đích thân Mẹ đã tham dự, dâng cầu nguyện cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha, Đấng đã ban đền thờ rộng lớn và ân điển, và cầu khẩn phước lành cho các thánh đồ đã vất vả cho đến khi đền thờ được dâng hiến. Mẹ đã cầu nguyện hầu cho ban nhiều người giúp việc của giao ước mới trên các Hội Thánh của Đức Chúa Trời khắp thế giới gồm Hội Thánh Cheongcheon, Incheon, và dầu ở trong sự bắt bớ của Satan thì các thánh đồ cũng vượt qua được tai nạn, giữ đức tin đi vào Nước Thiên Đàng cách rộng rãi, thắng mọi sự khó khăn với sự trông cậy hướng về trên trời, hòa thuận và liên hiệp với nhau.

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã nói mạnh mẽ về sứ mệnh của Cơ Đốc nhân thông qua giảng đạo với chủ đề “Mùi hương của Cơ Đốc nhân và mùi hương của Mẹ”.

ⓒ 2014 WATV
Mùi hương thiết cần nhất đối với trẻ em là mùi hương của mẹ. Khi ngửi mùi hương của mẹ, trẻ em cảm thấy bình an và có thể trưởng thành ổn định. Giống như nơi an toàn và bình an nhất là lòng mẹ, thì phần linh hồn cũng như vậy. Kinh Thánh, sách dạy dỗ sự khôn ngoan để được cứu, cho loài người biết rằng trong thế giới linh hồn cũng có Cha, Mẹ và các con cái. Vào thời đại Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ là Thánh Linh và Vợ Mới kêu gọi các con cái để ban nước sự sống. Vì các thánh đồ là những người đã nhận sứ mệnh phát ra “mùi hương nhận biết Đấng Christ”, nên phải trở thành mùi hương của Mẹ và bày tỏ sự vinh hiển của Mẹ ra khắp thế giới, và dẫn dắt các anh em chị em đi lang thang do vẫn chưa được ngửi mùi hương của Mẹ được trở lại lòng Mẹ (II Timôthê 3:15, Mathiơ 6:9, II Côrinhtô 6:17-18, Galati 4:26, II Côrinhtô 2:12-16, Êsai 60:1-5, Khải Huyền 22:17, Sáng Thế Ký 1:26-27).

Vào cuối giờ lễ hiến dâng, Mẹ đã nhắc rằng Đức Chúa Trời Cha đã làm nên lịch sử Tin Lành tại Incheon thật nhanh chóng theo như lời tiên tri “Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh.” (Êsai 60:22), rồi Mẹ dặn dò các thánh đồ rằng hãy nghĩ tới Nước Thiên Đàng và cố gắng lên, và hãy liên hiệp tốt đẹp hơn nữa. Các thánh đồ Hội Thánh Cheongcheon, Incheon đã dâng cảm tạ hơn nữa lên Đức Chúa Trời Êlôhim ban phước lành Năm Hân Hỉ vào năm nay, lại thêm cả sự phước lành hiến dâng Hội Thánh nữa. Các thánh đồ đã cho biết nguyện vọng muốn làm cho Hội Thánh trở nên đền thờ của Tin Lành đầy dẫy lúa mì, rằng “Khu vực này có nhiều hàng xóm vẫn chưa biết Hội Thánh của Đức Chúa Trời cũng như Đức Chúa Trời Mẹ, mà lại quan tâm nhiều tới Hội Thánh mình. Chúng tôi sẽ gần gũi những người dân bởi hoạt động phụng sự đầy tình yêu thương, và bảy tỏ vinh quang của Mẹ, để rao truyền cho họ nước sự sống của Mẹ và mùi hương tình yêu thương của Mẹ, là điều thiết cần nhất đối với họ.”

ⓒ 2014 WATV

Video giới thiệu Hội Thánh
CLOSE
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo