한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Sách Lẽ Thật

Sách Lẽ Thật là Sách Sự Sống mà Đấng An Xang Hồng đã ghi chép sẵn vì sự cứu rỗi của dân sót lại cuối cùng của Đức Chúa Trời.

Tin tức vui mừng của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Jêsus Sơ Lâm cho các môn đồ biết, đã bị biến mất bởi ma quỉ Satan trải qua thời đại tối tăm tôn
giáo Trung Cổ, vì thế nhân loại đã mất đi lẽ thật đạt đến sự cứu rỗi.

Nhưng, vì bây giờ kỳ đã được trọn và nước vĩnh cửu của Đức Chúa Trời đã đến gần rồi, nên chính bây giờ là thời gian mà mọi sự mầu nhiệm bị
niêm phong trong Kinh Thánh đều phải được mở ra. Bất cứ ai miễn là đọc những quyển sách này đều sẽ biết được rằng bây giờ chính là thời đại
lẽ thật của Đức Chúa Trời được hồi phục, và là thời đại ân huệ có thể đạt tới sự cứu rỗi nhờ tiếp nhận Đức Chúa Trời. Mong các quý vị lắng tai
nghe tin tức quý báu mà Đức Chúa Trời đã gửi đến bằng tấm lòng khiêm tốn, để hiểu được sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.