한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Giới thiệu

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới tin vào Đức Chúa Trời Mẹ.Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới tin vào Đức Chúa Trời Mẹ.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới tin vào Đức Chúa Trời Mẹ.

"Nhưng Thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta" Galati 4:26

2.000.000 thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, tin vào Đức Chúa Trời Mẹ ban nước sự sống.

Năm 1948, Đấng Christ Tái Lâm An Xang Hồng hồi phục lẽ thật của sự sống.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã được bắt đầu bởi Đấng An Xang Hồng, là Đấng đã đến Hàn Quốc, nước đầu cùng đất phương đông vào năm 1948, theo lời tiên tri của cây vả, và hồi phục lẽ thật giao ước mới.

Năm 1948, Đấng Christ Tái Lâm An Xang Hồng hồi phục lẽ thật của sự sống.

2.000.000 thánh đồ thực tiễn tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ tại 175 nước trên thế giới.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới và thực tiễn tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ, đạt được lịch sử của Tin Lành đáng cảm phục, đã thành lập hơn 2.500 Hội Thánh địa phương tại 175 nước trên thế giới trong vòng không quá nửa thế kỉ.

2.000.000 thánh đồ thực tiễn tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ tại 175 nước trên thế giới.
Video giới thiệu Hội Thánh
CLOSE