한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Lời chào

Hội Thánh của Đức Chúa Trời thực tiễn tình yêu thương của Đấng ChristHội Thánh của Đức Chúa Trời thực tiễn tình yêu thương của Đấng Christ

Tôi xin dâng tán dương lên quyền năng của Đức Chúa Trời toàn năng
đã dẫn dắt sự quan phòng của mỗi thời đại bằng sức mạnh bất diệt.

Tại thời điểm này, là thời kỳ vinh quang của trời mới và đất mới gần tới, Đức Chúa Trời đã mở thời đại mới cho lịch sử Tổng Hội Hội Thánh của Đức Chúa Trời và giao phó cho sứ mệnh Tin Lành Hóa Thế Giới. Các người nhà Hội Thánh của Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trọng đại về việc này, thực tiễn tình yêu thương và việc làm thiện lành, và làm tròn sứ mệnh lịch sử mà Đấng Christ đã giao phó cho chúng tôi. (Mathiơ 28:18)

Tổng hội trưởng Kim Joo Cheol

Hội Thánh chúng tôi là Hội Thánh chân thật duy nhất mà đích thân Đức Chúa Trời đã dựng nên trên đất này. (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28) Thời đại và lịch sử đã được diễn ra trên cấu trúc cuộc thách đấu của thiện với ác. Lẽ thật ghét giả dối và giả dối cũng ghét lẽ thật.

Trong lịch sử như vậy, lẽ thật luôn bị đàn áp và bắt bớ. Tuy nhiên, trong bất cứ giây phút nào, giả dối không thể thắng được lẽ thật và sự tối tăm không thể thắng được sự sáng. Lý do đó là vì Đức Chúa Trời luôn đứng về phía lẽ thật và tồn tại giữa sự sáng.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời chúng tôi là giống như vậy. Dù phải chịu vô số sự khổ nạn triệt để và vu khống, nhưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời gìn giữ, kế thừa đức tin và tinh thần của Hội Thánh Sơ Khai, và lại không hề quỳ gối trước mặt Ba-anh dù chỉ là một lần. Hơn nữa, Hội Thánh đã được đứng đằng đẵng trên trọng tâm của sự cứu rỗi của thời đại này với tư cách là Hội Thánh tiêu biểu đúng lẽ thật của Đức Chúa Trời. Lý do duy nhất mà Hội Thánh chúng tôi tồn tại trên đất này là để làm công việc của Đức Chúa Trời. Vì công việc đó, chúng tôi sẽ truyền bá Tin Lành của sự sống, làm cho loài người nhận lấy sự sống đời đời cùng sự cứu rỗi, và nỗ lực hết tâm sức vào việc dẫn dắt thế gian này đến Nước Thiên Đàng.

Đức Chúa Trời đã phán rằng lẽ thật là sự sáng. Chính vì thế, Hội Thánh của Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ chiếu sự sáng trong bất cứ nơi nào. Bởi vì, Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh mà Đức Chúa Trời ở cùng, và là Hội Thánh đã được nhận lời hứa của lẽ thật. Và là vì bất cứ nơi nào không có sự sáng chiếu thì bị sự tối tăm cai trị. Và lại, nơi như thế chỉ tồn tại sự tối tăm và sự chết thôi.

Chúng tôi đã học sự hy sinh và tình yêu thương chí thánh từ Đức Chúa Trời. Cho nên Hội Thánh của Đức Chúa Trời muốn chia sẻ và thực tiễn tình yêu thương đó trên thế gian này. Nhất định chúng tôi sẽ trao tặng sự sáng cho những người thế gian. Chúng tôi sẽ trao tặng lẽ thật.

Chúng tôi sẽ trao tặng tình yêu thương tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Tôi thật lòng cầu nguyện rằng trong thời đại mới, lịch sử mới này, mong tình yêu thương thực sự của Đức Chúa Trời luôn ở cùng với tất thảy những người đang nỗ lực để đi vào Nước Thiên Đàng, và tôi cầu chúc phước bằng vinh quang của Thánh Linh và Vợ Mới.

Và tôi thật cảm ơn nhiều vì quí vị và các bạn đến với trang Web của Hội Thánh chúng tôi. Chúc phước nhiều.