한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Hàn Quốc

Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Lều Tạm năm 2014

  • Quốc gia | Hàn Quốc
  • Ngày | 08/10/2014
[Lễ Lều Tạm]
Lễ Lều Tạm là lễ trọng thể sau cùng của một năm, có nguồn gốc từ lịch sử người dân Ysơraên dựng nên đền tạm để bảo quản Mười Điều Răn được ban lần thứ hai. Khi Môise công bố mệnh lệnh của Đức Chúa Trời phán hãy dựng nên đền tạm thì những người dân được cảm động trong lòng đã tự nguyện mang đến nguyên liệu dựng nên đền tạm trong vòng 7 ngày kể từ ngày 15 tháng 7 Thánh Lịch. Để kỷ niệm điều này, vào thời đại Cựu Ước, hàng năm người dân đã dựng nên đền tạm bằng tầu lá kè v.v... vui mừng và ở lại trong đó trong 7 ngày. Lịch sử này có nghĩa rằng Đại Hội Truyền Đạo sẽ được tổ chức, dẫn dắt người dân của Đức Chúa Trời đã được biểu tượng bằng nguyên liệu dựng nên đền thánh trên trời vào thời đại Tân Ước. (Xuất Êdíptô Ký chương 35-36, Lêvi Ký 23:33-44, Giêrêmi 5:14).Vào ngày 8 tháng 10 (ngày 15 tháng 7 Thánh Lịch), Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Lều Tạm đã đến. Các thánh đồ đã đến Hội Thánh mình trực thuộc với tấm lòng mừng rỡ và cảm tạ để được ban cho Thánh Linh như thác nước trong tâm linh tinh sạch đã được tha tội vào Đại Lễ Chuộc Tội.

Trong lễ thờ phượng được chấp hành tại Đền thánh Giêrusalem ở Bundang, Mẹ đã dâng cảm tạ lên Cha cho phép vận động giáng lâm Thánh Linh tìm kiếm và nhóm lại các người nhà ly tán trên trời nhân dịp Lễ Lều Tạm là lễ trọng thể thu hoạch, rồi Mẹ đã cầu nguyện để nhờ nhận lấy sung túc Thánh Linh mưa cuối mùa, mọi con cái trên toàn thế giới rao truyền lẽ thật giao ước mới bằng dũng khí và đức tin vững mạnh giống các tổ tiên đức tin như Nôê, Ápraham, Phierơ, Phaolô v.v... và dẫn dắt muôn dân thế gian vào sự cứu rỗi.


ⓒ 2014 WATV
Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã định nghĩa Lễ Lều Tạm là “Lễ trọng thể hỷ lạc mà Đức Chúa Trời đã quy định để ban cho thành quả Tin Lành dồi dào.” Thông qua ghi chép trong Kinh Thánh rằng vào Ngày Sau Cùng Đại Hội Lễ Lều Tạm, Đức Chúa Jêsus ban nước sự sống tức là Thánh Linh, và cất tiếng rao truyền lẽ thật, mục sư đã khuyến khích rằng “Làm theo tấm gương của Đức Chúa Jêsus đã truyền đạo vào Lễ Lều Tạm, chúng ta cũng hãy cần cù rao truyền Tin Lành và dẫn dắt nhiều linh hồn vào sự cứu rỗi.” (Nêhêmi 8:13-18, Êphêsô 2:19-22, Êsai 60:1-5).

ⓒ 2014 WATV
Đại Hội Truyền Đạo đã được tổ chức trong một tuần từ ngày này. Các thánh đồ trên khắp thế giới đã cầu khẩn năng lực của Thánh Linh bằng một tấm lòng vào mỗi buổi mai và buổi tối, và dốc sức trong sứ mệnh Tin Lành gom góp nguyên liệu xây dựng đền thánh phần linh hồn, trong niềm vui và sự hồi hộp. Vào ngày 15 tháng 10 (ngày 22 tháng 7 Thánh Lịch), là ngày thứ 8, các thánh đồ đã tham dự lễ thờ phượng Ngày Sau Cùng Đại Hội Lễ Lều Tạm mà có thể nhận lấy Thánh Linh mưa cuối mùa đã được hứa.

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã cầu chúc phước lành của Thánh Linh đổ xuống đầy dẫy. Thông qua lễ thờ phượng buổi sáng, mục sư đã cho biết lời tiên tri Kinh Thánh rằng nước sự sống sẽ khởi nguồn từ đền thánh Giêrusalem, và giảng đạo rằng “Giống như cách đây 2000 năm trước, loài người có thể nhận Thánh Linh khi tin vào Đức Chúa Jêsus, thì vào thời đại này, Thánh Linh ở lại trong những người tiếp rước Thánh Linh và Vợ Mới, là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem. Chúng ta hãy đặt đức tin vững mạnh trong Đức Chúa Trời Mẹ, và hãy hết sức trong việc đào rãnh nước của Tin Lành để hầu cho sông nước sự sống chảy ra khắp thế giới và bổ muôn dân lại.” (Giăng 7:1-39, Xachari 14:16-19, Khải Huyền 22:17, Khải Huyền 21:9-16, Galati 4:26-31, Êxêchiên 47:1-12).

Vào lễ thờ phượng buổi chiều, Mẹ đã giáo huấn thông qua lịch sử Êxơtê xưa với chủ đề “Luật pháp của chúng nó khác với luật pháp của các dân khác”.
Vào thời đại vua Asuêru trị vì nước Pherơsơ và Mêđi, kẻ quyền thế là Haman đã ghen ghét dân Giuđa giữ luật pháp khác với luật pháp của các dân khác, tức là luật pháp của Đức Chúa Trời, nên hắn đã vu cáo lên vua để tiêu diệt họ, và viết chiếu nhân danh vua rằng “Hãy trừ diệt và giết chết dân Giuđa” tới mỗi tỉnh.

Với tư cách là người Giuđa, hoàng hậu Êxơtê nghe tin nguy cơ của đồng tộc, đã cầu nguyện kiêng ăn ba ngày với dân Giuđa bằng tấm lòng như đốt cháy rồi đến cùng vua Asuêru. Êxơtê kể cho vua nghe về âm mưu mà Haman đã đặt ra. Vua Asuêru nổi thạnh nộ, xử phạt Haman, và viết chiếu chỉ “Hãy bảo vệ dân Giuđa, và tiêu diệt những kẻ làm hại dân Giuđa.” Nhờ đó, dân Giuđa rơi vào nguy cơ bị tiêu diệt đã giành được sự vinh hiển, niềm vui và tôn quý (Êxơtê chương 3-8).

Giải thích lịch sử của Êxơtê, Mẹ đã đánh thức rằng “Giống như lịch sử đã qua, khổ nạn cũng đi theo vì giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng sự này chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển vĩnh viễn hầu đến. Đức Chúa Trời bảo hộ những người giữ luật pháp của Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng, và làm cho thắng lợi sau cùng.” Tiếp theo, Ngài đã dặn dò rằng “Dầu có sự khó khăn đi theo, nhưng hãy trông mong trên trời, giữ luật pháp của Đức Chúa Trời có hứa sự sống đời đời cho đến cuối cùng, và hãy làm hết sức Thánh Linh trong việc cứu rỗi những người vẫn chưa đến sự cứu rỗi vì không biết lẽ thật, vì chúng ta đã được ban Thánh Linh mưa cuối mùa Lễ Lều Tạm một cách đầy dẫy.” (Giêrêmi 6:18-19, Đaniên 12:1-3).

3 kỳ 7 lễ trọng thể của Năm Hân Hỉ phần linh hồn, năm 2014, đã kết thúc bởi Lễ Lều Tạm. Các thánh đồ dâng cảm tạ sâu sắc lên Đức Chúa Trời, Đấng đã xác minh chắc chắn rằng các thánh đồ là con cái trên trời thông qua lễ trọng thể của giao ước mới, và quyết tâm hoàn thành lịch sử phước lành đáng ngạc nhiên mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho vào Năm Hân Hỉ, bằng năng lực của Thánh Linh.
ⓒ 2014 WATV

Video giới thiệu Hội Thánh
CLOSE
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo