한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Hàn Quốc

Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Kèn Thổi, Đại Nhóm Hiệp Thánh Đại Lễ Chuộc Tội năm 2014

  • Quốc gia | Hàn Quốc
  • Ngày | 24/9/2014
Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Kèn Thổi _ Thổi kèn ăn năn hối cải và chuẩn bị dầu của đức tin
[Lễ Kèn Thổi]
3 kỳ 7 lễ trọng thể có nguồn gốc từ việc làm của Môise.
Người dân Ysơraên giữ Lễ Vượt Qua rồi ra khỏi Êdíptô, vượt qua Biển Đỏ và bước vào đồng vắng. Môise được Đức Chúa Trời kêu gọi lên núi Sinai để nhận lấy Mười Điều Răn, kiêng ăn trong 40 ngày và ở lại trước mặt Đức Chúa Trời. Vì lâu ngày đã qua mà không thấy Môise xuống núi, cho nên người dân đã phạm tội làm nên và thờ lạy tượng con bò vàng. Theo đó, Mười Điều Răn mà Môise nhận lấy đã bị đập bể, tai nạn lớn xảy ra và ba ngàn người đã bị chết mất.
Sau đó, người dân đã cất đồ trang sức trong họ, hối tiếc tội lỗi mình và hối cải ăn năn, cho nên Đức Chúa Trời gọi lại Môise lên núi Sinai, và ban Mười Điều Răn lần thứ hai. Ngày Môise nhận Mười Điều Răn lần thứ hai xuống là Đại Lễ Chuộc Tội, ngày 10 tháng 7 Thánh Lịch. Từ ngày 1 tháng 7 Thánh Lịch, là 10 ngày trước Đại Lễ Chuộc Tội, người dân đã chuẩn bị Đại Lễ Chuộc Tội bằng cách thổi kèn giục ăn năn hối cải. Đây là nguồn gốc của Lễ Kèn Thổi (Xuất Êdíptô Ký chương 32-34, Lêvi Ký 23:23-25).Lễ Lều Tạm thuộc kỳ 3 giữa 3 kỳ 7 lễ trọng thể một năm, bắt đầu từ Lễ Kèn Thổi. Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Kèn Thổi trong “Năm Hân Hỉ” phần linh hồn năm 2014 đã được tổ chức đồng thời trên toàn Hàn Quốc bao gồm Đền Thánh Giêrusalem Mới ở Bundang và tại 2.500 Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở 175 quốc gia toàn thế giới vào ngày 24 tháng 9 (ngày 1 tháng 7 Thánh Lịch).

Mẹ đã cảm tạ lên Cha, Đấng đã cho phép giữ Lễ Kèn Thổi nhằm chuẩn bị tin kính Đại Lễ Chuộc Tội nhân lễ trọng thể mùa thu, là mùa thu hoạch lúa mì của Tin Lành. Rồi Mẹ cầu nguyện khẩn thiết để các con cái thật sự hối hận và thú tội đã phạm ở trên trời và dưới đất. Hơn nữa, Mẹ cầu xin lần nữa để các con cái dự bị đầy đủ dầu phần linh hồn và chuẩn bị đi vào Nước Thiên Đàng với đức tin không có vết gì trong khi mọi con cái hiệp lòng và thổi kèn giục ăn năn hối cải trên khắp thế giới.

ⓒ 2014 WATV
Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã nhấn mạnh rằng đạo lý tín ngưỡng mà chúng ta phải thực tiễn trước nhất là “ăn năn hối cải”, thông qua lịch sử của người dân Ysơraên phạm tội đã được ban cho Mười Điều Răn lần thứ hai nhờ ăn năn hối cải. Mục sư đã nói đến tầm quan trọng của ăn năn hối cải một cách rộng rãi không chỉ thông qua giáo huấn vào thời đại Xuất Êdíptô mà còn thông qua toàn diện Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Đức Chúa Jêsus đã truyền bá Tin Lành Nước Thiên Đàng và kêu lên rằng “Hãy ăn năn.” còn sứ đồ Phaolô, người hiến thân vì Tin Lành cùng với các sứ đồ nhận Thánh Linh Lễ Ngũ Tuần, cũng đã nói giống như Ngài.

ⓒ 2014 WATV
Mục sư Kim Joo Cheol đã làm thức tỉnh rằng “Cuộc sống của chúng ta là cơ hội ăn năn hối cải được ban cho bởi Đức Chúa Trời, Đấng không muốn cho một người nào chết mất.” và giục ăn năn hối cải rằng “Chúng ta phải làm cho Đức Chúa Trời được cảm động bằng cách thú tội thậm chí là tội lỗi nhỏ, ăn năn hối cải chân thành thật sự từ đáy lòng, thì mới có thể đạt đến sự tha tội trọn vẹn.” Rồi mục sư đã nói nhấn mạnh rằng “Ăn năn hối cải chân thật là ‘noi theo tấm gương của Đấng Christ’. Chúng ta hãy tái hiện lại lịch sử Hội Thánh Sơ Khai đã làm cho ba ngàn người ăn năn hối cải nội trong một ngày, bằng cách chăm chỉ rao truyền Tin Lành theo tấm gương của Đức Chúa Jêsus, Đấng đã gắng sức để cứu rỗi linh hồn.” (Mathiơ 4:17, Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41, Công Vụ Các Sứ Đồ 17:30-31, Êxêchiên 33:17-19, II Phierơ 3:8-9, Châm Ngôn 29:1).

Trong vòng 10 ngày từ ngày này đến Đại Lễ Chuộc Tội, lễ thờ phượng tuần lễ cầu nguyện Đại Lễ Chuộc Tội thú mọi tội lỗi và lầm lỗi ngày xưa, đã được tổ chức vào mỗi buổi mai và buổi tối.

Đại Nhóm Hiệp Thánh Đại Lễ Chuộc Tội _ Ân huệ chuộc tội lớn lao được ban cho bởi hy sinh của Đức Chúa Trời
[Đại Lễ Chuộc Tội]
Đại Lễ Chuộc Tội là ngày Môise trở xuống từ núi Sinai sau khi đã nhận Mười Điều Răn lần thứ hai. Vào thời đại Cựu Ước, nếu người dân phạm tội vào ngày thường thì đền thờ đảm đương tội lỗi của người dân trong một năm bằng cách người dân dâng lễ thiêu bởi hy sinh của thú vật như chiên hoặc dê.
Thầy tế lễ thượng phẩm đi vào nơi chí thánh mỗi năm chỉ một lần vào Đại Lễ Chuộc Tội để chuộc tội lỗi của con cái Ysơraên. Lúc đó, người lấy hai con dê đực, bắt thăm chúng, một thăm về phần Đức Chúa Trời, một thăm về phần Axasên biểu tượng cho ma quỉ Satan, rồi nhận hai tay trên đầu con dê đực Axasên, xưng trên nó mọi tội ác của người dân mà đền thờ đã đảm đương trong một năm, rồi con dê đực ấy bị đuổi vào đồng vắng, nơi hoang địa, rồi chịu chết.
Điều này biểu tượng cho lịch sử nhờ Đức Chúa Jêsus Christ - Chiên Con trở nên Tế Lễ chuộc tội mà Đức Chúa Trời - Thật Thể của đền thờ đảm đương tội ác của chúng ta, rồi chuyển các tội lỗi ấy trên ma quỉ Satan, là nguồn của tội ác, thông qua Đại Lễ Chuộc Tội (Lêvi Ký chương 16, Giăng 1:29, Giêrêmi 17:13).


ⓒ 2014 WATV
Giống như người dân Ysơraên xưa đã kiêng ăn và vải bụi đất trên đầu mình mà thú tội bằng nước mắt, các thánh đồ đã dâng cầu nguyện ăn năn hối cải bằng tận tâm, thú tội mình vào mỗi buổi mai và buổi tối trong mười ngày, đã đón Đại Nhóm Hiệp Thánh Đại Lễ Chuộc Tội bằng tấm lòng tin kính vào ngày 3 tháng 10 (ngày 10 tháng 7 Thánh Lịch).

Mẹ đã dâng cầu nguyện khẩn thiết vì sự tha tội và sự cứu rỗi của các con cái trên trời trong suốt thời gian tuần lễ cầu nguyện. Ngài đã cầu khẩn cho lời cầu nguyện bằng lòng thống hối của các con cái trong vòng mười ngày được lên thấu trên trời và ân huệ chuộc tội lớn lao được đổ xuống trên các con cái. Tiếp theo, Ngài cầu nguyện rằng giống như các tội ác của người dân Ysơraên chuyển sang con dê đực Axasên, thì các tội ác của các con cái chuyển sang Satan, kẻ đối nghịch Đức Chúa Trời và hủy báng Tin Lành, và quyền thế của nó bị tiêu diệt. Mẹ còn mong ước các con cái một mực gắng sức trong việc cứu rỗi linh hồn bằng tình yêu thương sau khi được tha tội và trở nên tinh sạch.

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã nói mạnh mẽ về nguồn gốc và ứng nghiệm lời tiên tri của Đại Lễ Chuộc Tội, và đã giảng đạo rằng “Tội lỗi của chúng ta không phải biến mất cách nhưng không, mà chúng ta được tha tội nhờ sự hy sinh của Đức Chúa Trời, Đấng đã chịu đớn đau thay thế chúng ta, là những người đáng phải bị phạt. Hãy ghi khắc trong tấm lòng công lao chuộc tội lớn lao, và chớ làm cho Đức Chúa Trời gánh vác tội lỗi lần nữa.” Hơn nữa, mục sư đã khuyến khích rằng “Giống như Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta, chúng ta hãy tha thứ lỗi lầm giữa các anh em chị em và hoàn thành tình yêu thương trọn vẹn. “Năm Hân Hỉ” là năm người dân Ysơraên đương làm nô lệ được tự do, được trả lại sở hữu của tổ tiên, người xa quê hương trở về quê hương. Vào thời đại Cựu Ước, “Năm Hân Hỉ” này đã được tuyên bố vào Đại Lễ Chuộc Tội. Hãy nắm bắt ý nghĩa của Đại Lễ Chuộc Tội vào Năm Hân Hỉ, và hãy dắt dẫn nhiều linh hồn làm nô lệ của sự chết quay trở lại từ tội lỗi.” (Êsai 53:1-12, Êphêsô 1:7, Êphêsô 4:29-32, II Côrinhtô 5-11, Mathiơ 6:12).

Sau lễ thờ phượng, Mẹ đã yên ủi các con cái sốt sắng cầu nguyện trong mười ngày, và dặn dò rằng “Hãy nhận biết hy sinh của Cha đi trên con đường khổ nạn vì tội nhân, và chớ phạm tội lần nữa. Hãy hoàn thành sứ mệnh của Tin Lành, là việc dẫn dắt nhiều linh hồn quay về từ tội ác.” Đáp “Amen” về lời phán của Mẹ, các thánh đồ đã cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Đấng chịu khổ nạn thay để tha thứ tội lỗi, rồi chuẩn bị Lễ Lều Tạm sắp tới một cách thiêng liêng.
Video giới thiệu Hội Thánh
CLOSE
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo