한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Hàn Quốc

Lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại địa phương Incheon, Bucheon, Siheung, Yangsan, Gyeongsan

  • Quốc gia | Hàn Quốc
  • Ngày | 31/1/2015
“Con cái mà ngươi sẽ có, sau khi bị mất những đứa khác, sẽ nói vào tai ngươi rằng: Ðất đai chật hẹp quá cho tôi; hãy sắm chỗ cho tôi, đặng tôi ở đây... Bấy giờ chúng sẽ bồng các con trai ngươi, vác các con gái ngươi trên vai mà đến.” (Êsai 49:20-22)

ⓒ 2015 WATV
Vào đầu những năm 1990, Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã chỉ có ở 30 nơi, nhưng một lúc nào không hay, Hội Thánh đã được lập tại khoảng 2.500 nơi ở 175 quốc gia trên thế giới. Thời gian càng trôi qua thì lịch sử của Tin Lành “Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh” càng tăng tốc. Đặc biệt, trong sự phước lành của “Năm Hân Hỉ”, Hội Thánh mở rộng đền thờ và xây lập đền thờ liên tục vào năm 2014, là năm thứ 50 thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Bước vào năm 2015, các đền thờ kết thúc trang sức đã được dâng lễ hiến dâng liên tiếp. Trong vòng một tháng kể từ cuối tháng 1 đến cuối tháng 2, những đền thờ đã được dâng hiến lên Đức Chúa Trời tổng cộng là 10 tòa. Hội Thánh đang chuẩn bị dâng lễ hiến dâng cũng đạt đến 30 tòa.

Cơ quan của Tin Lành rao truyền hy vọng trong thế thái mập mờ
ⓒ 2015 WATV

Ngày 31 tháng 1, lễ hiến dâng đã được cử hành liên tục bắt đầu từ Hội Thánh Nonhyeon, Incheon và Hội Thánh Yeonsu, Incheon đến Hội Thánh Simgok, Incheon (ngày 7 tháng 2), Hội Thánh Mansu, Incheon và Hội Thánh Namgu, Incheon (ngày 10 tháng 2). Các thánh đồ ở địa phương Incheon đã cảm động bởi phước lành đổ xuống từ đầu năm mới. Tại Bucheon, là thành phố lân cận, Hội Thánh Songnae, Bucheon (ngày 7 tháng 2), Hội Thánh Sangdong, Bucheon (ngày 14 tháng 2), tại Siheung thì Hội Thánh Jeongwang, Siheung (ngày 14 tháng 2) cũng đã hưởng niềm vui trong khi dâng hiến lên Đức Chúa Trời đền thờ chí thánh. Vào ngày 22 và ngày 24 tháng 2, kết thúc kỳ nghỉ tết, Hội Thánh Yangsan, Gyeongnam và Hội Thánh Gyeongsan, Gyeongbuk đã dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng. Người chăn và các thánh đồ Hội Thánh nước ngoài thăm Hàn tạm thời cũng tham dự lễ thờ phượng hiến dâng này và chứng kiến tình hình Tin Lành được truyền bá thật nhanh chóng.

Mẹ đã ban phước lành dồi dào và khen ngợi sự vất vả của các thánh đồ phụng sự cả về vật chất lẫn tinh thần và góp sức thông qua cầu nguyện cho đến khi được ban đền thờ mới, và của những người đã gắng sức cho đến khi kết thúc thi công.

Tại Incheon, Bucheon, Siheung, Yangsan, Gyeongsan, có nhiều khu công nghiệp nhỏ và lớn. Do khủng hoảng kinh tế tầm cỡ thế giới kéo dài hàng năm, những công ty vào khu công nghiệp trở nên khó khăn, và đồng thời, những người lao động cũng thở dài thường xuyên hơn.
Mẹ đã ban dũng khí cho các thánh đồ rằng “Dầu là thời kỳ khó khăn, nhưng chúng ta hãy cố lên nhờ niềm vui nhận sự cứu rỗi, trong khi nhìn hướng về Nước Thiên Đàng vinh hiển đời đời không có sự lo lắng và đau đớn.” Mẹ còn đánh thức và dặn dò rằng “Đối với những người mất sự trông cậy, rơi vào tuyệt vọng, và run sợ, điều cần thiết nhất là sự trông cậy Nước Thiên Đàng. Hãy rao truyền lời của sự sống bằng tấm lòng thương xót người khác và trồng hy vọng cho hàng xóm.”

Các thánh đồ tham dự vào lễ hiến dâng đã đồng cảm lời giáo huấn của Mẹ. Các thánh đồ đã cho biết ước vọng rằng “Nếu xem xét xung quanh thì có nhiều người cần được cổ vũ và khích lệ. Chúng tôi sẽ hết sức nỗ lực trong việc gieo trồng tình yêu thương của Mẹ và sự trông cậy Thiên Đàng cho những người chịu đựng khủng hoảng kinh tế và chịu khổ.” Các thánh đồ đang không ngừng thực tiễn tình yêu thương để trở thành sự sáng và muối trong xã hội địa phương. Họ đang giang tay của tình yêu trên khắp nơi thông qua hoạt động rộng rãi như mở tiệc mời hàng xóm, giúp gia đình khó khăn, thăm viếng cơ quan phúc lợi v.v... Thông qua Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta”, họ còn trao tặng sự cảm động lắng dịu cho hàng xóm khó khăn trong cuộc sống thế gian nhẫn tâm.

Vai trò và thái độ của các thánh đồ truyền bá lẽ thật
Hội Thánh của Đức Chúa Trời giữ 3 kỳ 7 lễ trọng thể gồm Lễ Vượt Qua giao ước mới, và dâng lễ thờ phượng vào ngày Sabát - ngày thứ bảy (Thứ bảy). Đây là luật pháp của Đức Chúa Trời được ghi chép trong Kinh Thánh, và nếu là thánh đồ thì phải gìn giữ. Tuy nhiên, nhiều người không dễ dàng tiếp nhận giao ước mới. Giao ước mới mà Đức Chúa Jêsus đã lập ra bị biến đổi từng cái một từ giữa thế kỷ 2 SCN, và người ta quen với “điều răn của loài người” không căn cứ trong Kinh Thánh như Chủ nhật, ngày Nôen v.v... Thập tự giá vừa là khung tử hình vừa là sản vật của tôn giáo ngoại bang, được coi là biểu tượng của hội thánh ngày nay, cũng là điều răn của loài người.

Trong thờ phượng kỷ niệm hiến dâng, tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã giải thích về lịch sử luật pháp của sự sống mà Đức Chúa Trời lập ra đã biến thành luật pháp của sự chết, rồi làm chứng rằng vì loài người không biết con đường của sự cứu rỗi, cho nên Đấng Christ đã đến lần thứ hai và hồi phục giao ước mới. Hơn nữa, mục sư nói nhấn mạnh rằng “Sự sống đời đời của các thánh đồ giữ giao ước mới được ban cho thông qua Đức Chúa Trời Mẹ hiện ra như là Vợ của Đức Thánh Linh vào thời đại Đức Thánh Linh. Tín ngưỡng tin vào Đức Chúa Trời Mẹ là lẽ thật hạt nhân đạt đến sự cứu rỗi.”

Tiếp theo, chủ đề mà mục sư Kim Joo Cheol đã nhấn mạnh trong giờ giảng đạo là đức hạnh mà các thánh đồ phải có với tư cách là chi thể của Đấng Christ. Mục sư Kim Joo Cheol đã cho rằng “Hãy đi dạy dỗ muôn dân... và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta (Đức Chúa Jêsus) đã truyền cho các ngươi.” (Mathiơ 28:19-20) là sứ mệnh trọng đại nhất của Cơ Đốc nhân, và dặn dò các thánh đồ - chi thể của Đấng Christ rằng hãy trung thành với vai trò của mỗi người với thái độ hạ thấp (khiêm tốn) vào thời kỳ mà những người thế giới tìm đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời để tìm kiếm lẽ thật. Đó là vì tấm lòng khiêm tốn phải làm nền tảng thì mới có thể hầu việc và chăn bầy chiên ở vị trí của mình, đảm đương chức vụ của người đứng đầu, và dễ dàng thắng lợi được thử thách trong đức tin. Cùng lúc, mục sư đã nhấn mạnh rằng “Chỉ khi hạ mình xuống, và rao truyền lời bất luận gặp thời hay không gặp thời, thì mới xảy ra lịch sử của lời tiên tri được chép rằng kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh, và dầu ban sơ vốn nhỏ mọn, thì sau rốt sẽ nên trọng đại.” Rồi mục sư còn nói mạnh mẽ rằng “Dầu bây giờ là thời kỳ khó khăn cả phần xác lẫn phần hồn, nhưng hãy nhìn hướng về phước lành trên trời và thắng lợi thử thách, rao truyền Tin Lành bằng tấm lòng tha thiết của Mẹ tìm kiếm con cái bị lạc mất để lấp đầy đền thờ ân huệ bằng gia đình trên trời.”

Kết thúc lễ dâng hiến, khuôn mặt của các thánh đồ đầy niềm vui và hồi hộp. Các thánh đồ đã cho biết quyết tâm rằng “Đức Chúa Trời ban cho đền thờ lớn là vì có nhiều linh hồn mà chúng tôi phải kiếm tìm dường ấy. Chúng tôi sẽ không bao giờ lười biếng trong việc cho những người kiệt sức cả phần xác lẫn linh hồn biết về nơi nghỉ ngơi của linh hồn.”

Giống như Tin Lành giao ước mới bắt đầu từ Đức Chúa Jêsus tại phòng cao của Mác đã được truyền bá tới La Mã nhờ các sứ đồ, thì giao ước mới được hồi phục lại vào thời đại này cũng được truyền bá trên toàn thế giới. Không chỉ bị giới hạn trong một địa phương như Hàn Quốc đâu. Những người tìm đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời càng ngày càng tăng thêm tại những nơi ít dân số Cơ Đốc nhân như Nepal, Ấn Độ, Mông Cổ v.v... Các thánh đồ đều nói rằng bí quyết ấy là “Tại vì chỉ làm theo Kinh Thánh và rao truyền riêng lời ấy.” Anh em Petr Vondrouś (Giáo sư đại học kỹ thuật Cộng hòa Séc) đã tìm đến Hàn Quốc cùng gia đình nhân dịp kỳ nghỉ, cũng ngạc nhiên bởi sự phát triển của Tin Lành, và kiếm tìm bí quyết ấy trong Kinh Thánh.

“Dầu ở Cộng hòa Séc có nhiều hội thánh lâu đời gồm hội thánh được xây dựng vào thế kỷ 11, nhưng vì mâu thuẫn tôn giáo châm rễ sâu vào xã hội châu Âu, nên người ta coi sự tò mò về Kinh Thánh là vấn đề của cá nhân và không ai quan tâm đến. Các anh em chị em Hội Thánh của Đức Chúa Trời biết đúng về Kinh Thánh, tự hào việc làm theo lời, ai cũng tự tin rao truyền lẽ thật, thu hút sự quan tâm và đồng cảm của mọi người.”

Kho phần hồn trở nên rộng và lớn hơn, các thánh đồ dồn sức trong Tin Lành trong khi hòa thuận với thái độ khiêm tốn dưới Giáo Huấn của Mẹ. Đây là lý do chúng ta trông mong Tin Lành của năm 2015.


Hội Thánh Nonhyeon, Incheon
Có quy mô 1 tầng hầm, 4 tầng trên, và tổng diện tích là 2667,36m², Hội Thánh Nonhyeon, Incheon nằm ở nội thành Nonhyeon-dong, Namdong-gu, thành phố Incheon. Nổi trội với thiết kế đẹp mắt và ngoại cảnh sành điệu, còn nếu lên trên sân thượng thì có thể nhìn toàn cảnh Nonhyeon-dong. Sự giao lưu với hàng xóm được tiến hành náo nhiệt như Nhóm họp người đại diện cửa hàng lân cận được tổ chức tại Hội Thánh v.v...


Hội Thánh Yeonsu, Incheon
Hội Thánh Yeonsu, Incheon nằm ở Ongnyeon-dong, Yeonsu-gu, thành phố Incheon, gồm phòng thờ phượng lớn có thể chứa 700 người, Hội Thánh còn trang bị cơ quan phụ thuộc đa dạng như phòng thờ phượng nhỏ, nhà giáo dục, phòng đa mục đích, phòng khách, nhà ăn, nơi gửi xe v.v... Xem xét ưu điểm rằng xung quanh có nhiều khu chung cư cũng như khu dân cư, và cũng có chợ truyền thống nữa, Hội Thánh đã được thiết kế như là không gian dễ thông hiểu với hàng xóm địa phương./font>

Hội Thánh Simgok, Incheon
Hội Thánh Simgok, Incheon được cấu thành bởi 2 tầng trên, 2 tầng hầm, và 2 tòa nhà, có ngoại hình nhỏ bé hài hòa với phong cảnh xung quanh. Có thể cảm thấy được tâm tính của các thánh đồ khiêm tốn hầu việc Đức Chúa Trời và yêu thương anh em chị em.


Hội Thánh Songnae, Bucheon
Hội Thánh Songnae, Bucheon nằm ở Wonmi-gu, thành phố Bucheon, với tòa nhà 1 tầng hầm và 6 tầng trên, Hội Thánh đã trang bị cơ quan phụ thuộc đa dạng gồm phòng thờ phượng lớn. Sân thượng trên tầng 1 có ghế gỗ dài được sử dụng làm không gian dành cho những người dân đi dạo đến công viên bên cạnh Hội Thánh, để họ có thể ngồi nói chuyện và nghỉ ngơi ở đó. Nghe nói rằng có nhiều hàng xóm vào Hội Thánh vì tòa nhà đẹp đẽ, mở tấm lòng bởi hình ảnh sáng láng và tử tế của các thánh đồ, và tìm đến lần nữa. Gần 8.000 người dân thuộc các tầng lớp đã tham quan Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta” được tổ chức tại nơi này.


Hội Thánh Mansu, Incheon
Ngoại hình Hội Thánh Mansu, Incheon có phong cách cổ kính và hùng tráng vì đã được xây bằng gạch đỏ, nằm ở khu dân cư tĩnh lặng. Các thánh đồ chờ đợi lễ hiến dâng trong vòng một năm, đã nói rằng “Chúng tôi sẽ rao truyền lẽ thật của sự sống để hết thảy mọi người dân thành phố Incheon có thể trông thấy vinh quang rực rỡ của Mẹ, và đạt đến sự cứu rỗi.” /font>

Hội Thánh Namgu, Incheon
Hội Thánh Namgu, Incheon nằm ở gần ga Juan, đã được xây dựng bởi sự liên hiệp của các thánh đồ ở bốn Hội Thánh lân cận. Khu vực này cũng là nơi mà Hội Thánh tại gia được xây dựng đầu tiên tại Incheon vào những năm 1980, và đốt lửa của Tin Lành. Các thánh đồ đã cho biết quyết tâm rằng “Với tư cách là chi thể của Đấng Christ, chúng tôi sẽ nhường nhịn và tôn trọng anh em chị em, để đạt kết quả của hòa thuận, hơn là cố chấp suy nghĩ và trải nghiệm của mình.”


Hội Thánh Sangdong, Bucheon
Hội Thánh Sangdong, Bucheon nằm ở Sang-dong, Wonmi-gu, thành phố Bucheon đã cử hành lễ hiến dâng nối theo Hội Thánh Songnae, Bucheon. Những người xung quanh khen ngợi Hội Thánh không chỉ vì ngoại hình khoe sự hài hòa của gạch đỏ và tường màu xám, mà còn vì việc làm của các thánh đồ tổ chức các hoạt động phụng sự đa dạng như tiệc mời hàng xóm, hoạt động làm sạch đường phố định kỳ v.v...


Hội Thánh Jeongwang, Siheung
Thành phố Siheung có Khu công nghiệp Sihwa, và tiếp giáp với Khu công nghiệp Banwol ở Ansan, vì thế có nhiều người lao động nước ngoài và gia đình đa văn hóa. Một cách tự nhiên, tỷ lệ thánh đồ nước ngoài ở Hội Thánh Jeongwang, Siheung cũng cao. Tuy nhiên, các thánh đồ lắc đầu khi được hỏi rằng “Có khó khăn trong giao tiếp hoặc khó xử vì khác văn hóa không?” Họ trả lời rằng đó là nhờ “tình yêu thương”, là ngôn ngữ thông dụng của các nước.
Các thánh đồ đã vững chắc ý chí rằng “Còn nhiều người nước ngoài vẫn chưa biết về Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Chúng tôi sẽ trồng sự trông cậy Nước Thiên Đàng cho những người vất vả ở nước khác, bởi tình yêu thương nhường nhịn người khác mà Mẹ đã làm gương.”


Hội Thánh Yangsan
Hội Thánh Yangsan nằm ở Nambu-dong, thành phố Yangsan, có ngoại hình ấn tượng là mái ngói màu đen tỏ ra vẻ đẹp của Hàn Quốc. Tòa nhà này có quy mô 3 tầng, đã từng đón giải thưởng trong Lễ hội giải thưởng văn hóa kiến trúc Yangsan lần thứ 4 năm 2006. Các thánh đồ cầu khẩn xin đền thờ mới trong vòng 4 năm, đã cho biết hy vọng rằng “Chúng tôi muốn rao truyền tình yêu thương ấm áp của Mẹ cho mọi người dân tại Yangsan, hơn là khoe khang ngoại hình Hội Thánh đẹp đẽ.”


Hội Thánh Gyeongsan
Hội Thánh Gyeongsan mới được tọa lạc ở thành phố Gyeongsan, là thành phố giáo dục của Gyeongbuk, giao thông thuận lợi vì Hội Thánh nằm trên đường bên cạnh tòa thị chính. Ngoại hình hài hòa với màu bạc và màu vàng, Hội Thánh có 4 tầng trên và trang bị cơ quan phụ thuộc như phòng thờ phượng lớn với 550 ghế, phòng thờ phượng nhỏ, phòng đa mục đích, phòng xem video, nhà giáo dục v.v...
Video giới thiệu Hội Thánh
CLOSE
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo