한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Hàn Quốc

Lễ thờ phượng kỷ niệm Ngày Thăng Thiên & Đại nhóm hiệp thánh Lễ Ngũ Tuần năm 2016

  • Quốc gia | Hàn Quốc
  • Ngày | 05/5/2016
Trong lịch sử Hội Thánh, phục sinh và sự thăng thiên của Đức Chúa Jêsus Christ có ý nghĩa lớn lao. Các thánh đồ rơi vào sự đau buồn trong khi trông nhìn sự đớn đau thập tự giá của Đấng Cứu Chúa, chứng kiến liền tiếp quyền năng phục sinh và sự thăng thiên của Đức Chúa Jêsus, rồi họ có thể lập đức tin vững vàng, tăng cường thúc đẩy trong việc rao truyền Tin Lành.

ⓒ 2016 WATV
Lễ thờ phượng kỷ niệm Ngày Thăng Thiên, là ngày kỷ niệm sự thăng thiên của Đấng Christ vào ngày thứ 40 kể từ ngày Ngài phục sinh, được cử hành nhất loạt vào ngày 5 tháng 5 tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên thế giới. Vào ngày 15, là 10 hôm sau, Đại nhóm hiệp thánh Lễ Ngũ Tuần được chấp hành.

ⓒ 2016 WATV

Cầu nguyện bằng đức tin, điểm bắt đầu Thánh Linh giáng xuống _ Lễ thờ phượng kỷ niệm Ngày Thăng Thiên

Mẹ cầu nguyện chúc phước bằng cầu nguyện cho các thánh đồ trên toàn thế giới tham dự Lễ thờ phượng kỷ niệm Ngày Thăng Thiên, dâng cảm tạ lên Cha - Đấng làm gương lên trời sau khi kết thúc công việc Tin Lành và đánh thức vinh quang cùng sự trông cậy của sự thăng thiên cho các con cái, rồi cầu khẩn để mọi con cái nhanh chóng làm hoàn thành sứ mệnh Tin Lành bằng đức tin vững chắc và có thể đạt tới Nước Thiên Đàng một cách rộng rãi.

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol nhắc lại nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Thăng Thiên, nhấn mạnh tầm quan trọng của cầu nguyện rằng “Tại điểm bắt đầu các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai nhận Thánh Linh Lễ Ngũ Tuần và làm hối cải nhiều người, có cầu nguyện được dâng lên bằng một tấm lòng.” Tiếp theo, mục sư nói rằng “Giống như lời phán rằng “Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả.” (Mathiơ 21:22), hãy tin rằng Đức Chúa Trời chắc chắn đáp ứng cho cầu nguyện bằng đức tin, và hãy chăm chỉ cầu xin năng lực của Thánh Linh.” rồi mong nguyện cho Thánh Linh mưa cuối mùa được giáng xuống trên mọi thánh đồ (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:6-11, I Têsalônica 4:13-17, I Côrinhtô 15:50-58).

Từ buổi tối Ngày Thăng Thiên, bắt đầu tuần lễ cầu nguyện Lễ Ngũ Tuần trong 10 ngày. Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại khoảng 2.500 nơi trên làng địa cầu, cầu nguyện vào buổi sáng và buổi tối để hầu cho lịch sử của Hội Thánh Sơ Khai được tái hiện nhờ ân điển của Thánh Linh, và thúc đẩy bước chân truyền đạo.

ⓒ 2016 WATV

Nhờ cậy Thánh Linh, với tư cách là nhân chứng của Đức Chúa Trời Êlôhim _ Đại nhóm hiệp thánh Lễ Ngũ Tuần

Trong cầu nguyện của các thánh đồ mong muốn Thánh Linh giáng xuống, buổi sáng Lễ Ngũ Tuần (ngày thứ 50 kể từ Ngày Phục Sinh) ngày 15 tháng 5 đã khởi sáng.

Vào thời đại Hội Thánh Sơ Khai, các thánh đồ nhận Thánh Linh Lễ Ngũ Tuần đã vâng theo lời phán của Đấng Christ rằng “Hãy làm chứng về Ta tại thành Giêrusalem, cả xứ Giuđê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8) mà làm nên lịch sử đáng ngạc nhiên là làm cho hối cải ba ngàn, năm ngàn người trong một ngày, và truyền đạo cho đến địa phương ngoại bang vượt quá Giuđa.

Mẹ cầu nguyện cho Thánh Linh mạnh hơn thời Hội Thánh Sơ Khai sẽ đổ xuống trên mọi Siôn trên thế giới, và Ngài còn mong rằng hết thảy các con cái đều trang bị đức tin xứng đáng để được nhận Thánh Linh, nhờ cậy vào Thánh Linh và dạn dĩ rao truyền Tin Lành cho 7 tỷ nhân loại.

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol mong nguyện lặp đi lặp lại rằng mọi thánh đồ có thể nhận phước lành Thánh Linh dồi dào, và nói nhấn mạnh rằng điều kiện nhận Thánh Linh nằm ở nơi gắng sức nhận biết Đức Chúa Trời (Ôsê 6:3). Làm chứng nguyên lý Thánh Linh được ban cho từ Đức Chúa Trời Cha Mẹ dựa trên ghi chép của Kinh Thánh như luật pháp Môise, nơi thánh và nơi chí thánh, quá trình và ý nghĩa sáng tạo Ađam và Êva v.v... mục sư Kim Joo Cheol nói mạnh mẽ rằng “Giống như các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai nhận lãnh sung mãn Thánh Linh Lễ Ngũ Tuần trở thành nhân chứng của Đức Chúa Jêsus, chúng ta - những người nhận Thánh Linh vào thời đại này, hãy trở thành nhân chứng truyền bá Đức Chúa Trời Êlôhim cho 7 tỷ nhân loại.” (Khải Huyền 21:22, Hêbơrơ 8:5, Mathiơ 27:50-52, Sáng Thế Ký 2:21-23, Galati 4:26, Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-21, Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38-47).

Sau lễ thờ phượng buổi chiều, Mẹ đánh thức Nước Thiên Đàng vĩnh cửu và vinh hiển cho các thánh đồ - những người chí thánh giữ lễ trọng thể trong mười ngày, và khích lệ bởi lời phán rằng “Nếu tin vào năng lực của Thánh Linh và rao truyền Tin Lành thì phước lành lớn lao hơn lịch sử Hội Thánh Sơ Khai cùng niềm vui Nước Thiên Đàng sẽ giáng xuống.”

Các thánh đồ nhận sức mạnh bởi phước lành của Thánh Linh và lời cổ vũ của Mẹ, cho biết hoài bão rằng “Để Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho không bị tiêu mất, hàng ngày chúng tôi sẽ không ngừng cầu nguyện, và dồn hết sức trong vận động truyền đạo 7 tỷ bằng đức tin trưởng thành hơn.”
Video giới thiệu Hội Thánh
CLOSE
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo