한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Hàn Quốc

罪虽像朱红,也蒙受赦罪之恩,蒙受洁净

  • Quốc gia | 韩国
  • Ngày | 12/10/2005
十日之间早晚作悔改的祈祷,以及求赦罪之恩的圣徒们在10月12日(圣历7月10日),为了蒙受一年里所犯的所有罪恶,并要蒙受属灵的洁净,以虔诚的心参与大赎罪日大圣会。此日全世界的上帝的教会所有圣徒在锡安纪念含有赦罪祝福和权能的大赎罪日,回味了替罪人成为赎罪祭物的上帝的伟大牺牲和真爱。

ⓒ 2005 WATV
大赎罪日的由来也和吹角节一样,来自摩西的行迹。 摩西为了领受十诫命法版上西奈山后,百姓们制造并崇拜金牛犊,在上帝的面前犯了洗不掉的罪行。 当领受十诫命下山的摩西看到那情况后发怒,就把十诫命扔在山下摔碎,摩西见百姓放肆,故惩罚百姓,结果那一天百姓中被杀的约有三千。后来知罪的百姓们洁净自己的身心,又以悔改之心祈求上帝。

上帝宽恕百姓们所犯的罪,再度恩赐法版给百姓。摩西在西奈山禁食40日后,手里拿着再度恩赐的法版下山的日子就成了大赎罪日的起源。之后,以色列百姓每年到圣历7月1日,就大声吹角准备大赎罪日,在7月10日圣洁地遵守了本节期。

此日,大祭司长宰赎罪祭的公牛,为自己和眷属赎罪。然后,一年中只有一次进至圣所,为百姓作赎罪仪式。那就是,一只羊拈阄归与阿撒泻勒,即是象征为魔鬼的阿撒泻勒,大祭司长把两手按在羊头上,承认以色列人诸般的罪孽过犯,就是他们一切的罪愆,把这罪都归在羊的头上,藉着所派之人的手,送到旷野去。

这是通过平时以 牲畜的血实行各种祭司,而移放在圣所的百姓之罪,借大赎罪日归放在象征为魔鬼的 阿撒泻勒公山羊,然后阿撒泻勒公山羊死在无人旷野中,百姓们的罪这才完全消灭。这里含有,身为圣所的基督(结11章16节,约2章21节)替罪人暂时背负罪孽,等大赎罪日时,把所有罪孽归给撒但魔鬼,因而子女们受到洁净,从罪恶中得到解放的意义。

母亲借祷告感谢上帝亲自来到世界为子女牺牲,使子女从罪恶得到永远的救赎;并祈求上帝恩赐圣灵的祝福给蒙受洁净的子女,使子女结许多果子。另外感谢上帝特别拣选我们到锡安,愿上帝祝福子女成为知道把拯救之恩传给世人的爱的子女,成为包容如云般飞来的兄弟姐妹之缺点的大器皿。

ⓒ 2005 WATV
总会长金凑哲牧师在上午礼拜时说,"我们要明白以背负世人罪孽的羔羊亲自降临的上帝所受的痛苦困难,日后不要犯罪,要成为拥有坚强信心的子女。因有赦罪祝福,我们蒙受了能够向着天国前进的恩典,上帝宽恕我们用金钱也不能得赎的大罪,我们应该天天感谢上帝的恩典。"

下午礼拜时,以"灾祸和救援"为主题讲道,说" 上帝已经预言着世界末日多处必有饥荒,地震;现在正按照预言,处处都发生地震、台风、传染病等各种灾祸,这个时候我们要担当传生命的消息给世人的使命。并且现在处处发生的各种灾祸就好像是上帝喊着'赶快到安全的锡安来吧'、对世人催促悔改的声音一样,我们要把因灾祸感到惧怕的世人引到安全的山寨 - 锡安,要尽先知者的使命。

蒙受赎罪之恩和洁净的圣徒们决心要成为知道报恩的子女,不可以成为让上帝背负我们罪孽的愚昧人,专心于拯救生命之工。

大圣会结束后母亲以焦急的心说,"最近在世界发生的灾祸绝不是袖手旁观的事,蒙受赦罪之恩的子女应作到使多人回到锡安的工作。"并嘱咐大家尽力吹角, 在人们受灾之前,把得救的方法告诉他们, 把世人引入上帝的怀抱里。

希望子女们铭记着母亲切切的嘱咐声,成为到撒马利亚和地极传得救之消息的圣徒们。
Video giới thiệu Hội Thánh
CLOSE
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo