한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Hàn Quốc

Đại nhóm hiệp thánh Lễ Kèn Thổi, Đại Lễ Chuộc Tội, Lễ Lều Tạm 2016

  • Quốc gia | Hàn Quốc
  • Ngày | 02/10/2016

Trong khi vận động truyền đạo 7 tỷ nhân loại được tiến hành sôi nổi trên toàn thế giới, lễ trọng thể mùa thu tìm đến bắt đầu từ Lễ Kèn Thổi. Đại nhóm hiệp thánh Lễ Kèn Thổi, Đại Lễ Chuộc Tội, Lễ Lều Tạm là lễ trọng thể thuộc kỳ 3 trong 3 kỳ 7 lễ trọng thể được chép trong Kinh Thánh, được hứa ân điển của sự tha tội và Thánh Linh mưa cuối mùa. Các thánh đồ ở 2.500 Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên làng địa cầu giữ lễ trọng thể một cách chí thánh trong khi trông mong rằng nhanh chóng hoàn thành cứu rỗi thế giới nhờ được ban đầy dẫy Thánh Linh mà Đức Chúa Trời hứa cho.

Kèn thổi thúc giục hối cải đối với muôn dân _ Đại nhóm hiệp thánh Lễ Kèn Thổi
Ngày 2 tháng 10 (ngày 1 tháng 7 thánh lịch), trong Đại nhóm hiệp thánh Lễ Kèn Thổi, Mẹ cầu khẩn để các con cái trên trời thành tâm xưng tội và thống hối tội lỗi phạm ở trên trời và dưới đất của quá khứ, nhận ân điển chuộc tội lớn lao trọn vẹn, và dẫn dắt nhân sinh nhân loại lạc lối trong sự tăm tối phần linh hồn vào con đường của hối cải và cứu rỗi.

ⓒ 2016 WATV
Giải thích khởi nguyên của Lễ Kèn Thổi, tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol giảng đạo rằng “Như chúng ta có thể biết được thông qua sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus - Đấng rao truyền Tin Lành và thúc giục hối cải, phước lành của Nước Thiên Đàng được ban cho những người hối cải. Chớ quên hy sinh của Đấng Christ chịu đựng khổ nạn thập tự giá vì tội nhân, hãy thành tâm hối cải như sứ đồ Phaolô và Giôna, rồi dẫn dắt muôn dân quay lại khỏi tội lỗi.” (Lêvi Ký 23:23-24, Mathiơ 4:17, Thi Thiên 7:11, Khải Huyền 3:16-19, Công Vụ Các Sứ Đồ 21:11-13, Giôna chương 2-3).

Tuần lễ cầu nguyện được tiếp nối từ buổi tối Lễ Kèn Thổi cho đến buổi mai Đại Lễ Chuộc Tội. Các thánh đồ hối cải quá khứ đã không từ bỏ tập quán của tội lỗi dầu ở trong ân điển của Đức Chúa Trời, và cầu nguyện để phước lành lớn lao của sự tha tội được giáng xuống.

Suy ngẫm lại sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời để không phạm tội nữa _ Đại nhóm hiệp thánh Đại Lễ Chuộc Tội
Các thánh đồ trên thế giới cúi đầu xuống và hối cải ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời sớm tối trong vòng 10 ngày, đón tiếp Đại nhóm hiệp thánh Đại Lễ Chuộc Tội vào ngày 11 tháng 10 (ngày 10 tháng 7 thánh lịch).

Trong suốt tuần lễ cầu nguyện, Mẹ dựng bàn thờ cầu nguyện tha thiết trong khi mong ước chuộc tội của các con cái, và Ngài cầu nguyện lặp đi lặp lại để các con cái nhận ân điển chuộc tội lớn lao có thể giữ mão triều thiên của sự sống bằng đức tin mạnh mẽ không phạm tội lần nữa. Nhờ cầu nguyện tha thiết của Mẹ, các thánh đồ ghi khắc ý muốn của Ngài bởi lời đáp “Amen”.

ⓒ 2016 WATV
Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời - Đấng đi trên con đường khổ nạn để chuộc tội lỗi không thể được tha thứ của các con cái, nhấn mạnh rằng “Hãy nhớ rằng cho đến khi tội lỗi của chúng ta được truyền cho Satan và bị tiêu diệt thì có khổ nạn và hy sinh của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ.” Hơn nữa, mục sư nói nhấn mạnh thêm nữa rằng “Để không gần gũi và cách xa tội lỗi thì phải có biến hóa của tấm lòng và biến hóa của sinh hoạt. Chớ bị dính líu bởi tội lỗi, và hãy sống cuộc đời theo ý muốn của Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:29, Êsai 53:4, Lêvi Ký 4:27-31, Khải Huyền 20:10, II Côrinhtô 7:9-10, Luca 15:3-7).

Các thánh đồ quyết tâm sẽ không lặp lại tội lỗi, sống thiện lành và công bình theo ý muốn của Đức Chúa Trời, rồi chuẩn bị Lễ Lều Tạm.

Thánh Linh mưa cuối mùa vì sự cứu rỗi nhân loại _ Đại nhóm hiệp thánh Lễ Lều Tạm & Ngày Sau Cùng Đại Hội
Sau 5 ngày kể từ Đại Lễ Chuộc Tội, Đại nhóm hiệp thánh Lễ Lều Tạm đã đến. Lễ Lều Tạm được bắt nguồn từ lịch sử những người dân Ysơraên xây dựng đền tạm theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời để bảo quản Mười Điều Răn mà Đức Chúa Trời ban cho. Ngày 16 tháng 10 (ngày 15 tháng 7 thánh lịch), với tấm lòng xao xuyến, các thánh đồ trên thế giới chuyển bước tới Hội Thánh để giữ lễ trọng thể được hứa phước lành của Thánh Linh.

Mẹ thiết tha cầu khẩn để các con cái được thanh sạch có thể nhận Thánh Linh mưa cuối mùa một cách dồi dào, và mong nguyện rằng bằng năng lực của Thánh Linh mà các con cái có thể hoàn thành lịch sử cứu rỗi thế giới vốn bất khả thi bởi năng lực của loài người. Sau đó, Ngài dặn dò rằng “Chớ dập tắt Thánh Linh, hãy rao truyền Tin Lành bằng một tấm lòng, một ý, một giọng tiếng, và đưa truyền nước sự sống cho mọi người thế gian.”

ⓒ 2016 WATV
Giải thích lịch sử đồng vắng mà những người được cảm động sau khi nhận sự tha tội tình nguyện mang đến nguyên liệu đền tạm, tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol giảng đạo rằng “Nguyên liệu đền tạm biểu tượng cho các con cái trên trời. Sứ mạng của chúng ta là dẫn dắt các con cái trên trời vào Siôn bằng cách rao truyền lời dầu gặp thời hay không gặp thời với tấm lòng cảm tạ ân điển chuộc tội lớn lao.” Hơn nữa, mục sư gợi lại phước lành và phần thưởng của Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, nguyện vọng tất thảy dồn hết sức trong chức vụ Tin Lành và nhận lấy danh dự sáng láng như ngôi sao trên trời. (Giêrêmi 5:14, Êphêsô 2:22, Xuất Êdíptô Ký 35:4-26, II Timôthê 4:1-5, Mathiơ 28:18-20, Đaniên 12:1-3, I Têsalônica 2:3-4).

Sau khi Đại nhóm hiệp thánh Lễ Lều Tạm kết thúc, đại hội truyền đạo Lễ Lều Tạm được tổ chức. Giống như những người dân Ysơraên được cảm động bởi ân điển của sự tha tội, phụng sự nguyên liệu đền tạm, các thánh đồ cũng dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời - Đấng ban cho ân điển chuộc tội lớn lao, và dốc sức trong sứ mạng của người truyền đạo.

Ngày 23 tháng 10, khi đại hội truyền đạo Lễ Lều Tạm kết thúc, lễ thờ phượng Ngày Sau Cùng Đại Hội được dâng lên. Mẹ ban phước lành Thánh Linh mưa cuối mùa cho các thánh đồ - những người hết sức để hoàn thành sứ mạng Tin Lành, và Ngài mong mọi lời cầu nguyện của các con cái trong lễ trọng thể được ứng nghiệm hết thảy bởi vận động Thánh Linh được tiến hành nồng nhiệt trên khắp thế giới.

Thông qua lễ thờ phượng buổi sáng, tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol rao truyền lịch sử và ý nghĩa dựng nên đền tạm vào Lễ Lều Tạm, và dặn dò rằng “Nơi thánh và nơi chí thánh biểu tượng cho Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ. Thông qua hai Đấng, nước sự sống được ban cho và muôn dân được chữa lành. Hãy tin vào lời tiên tri và dạn dĩ rao truyền Tin Lành giao ước mới cho người thế giới.” (Hêbơrơ 8:5, Giăng 2:20-21, I Các Vua 6:14, Khải Huyền 21:9-16, Êxêchiên 47:1-12).

Trong lễ thờ phượng buổi chiều Ngày Sau Cùng Đại Hội Lễ Lều Tạm, là lễ thờ phượng lễ trọng thể hàng năm cuối cùng vào năm 2016, Mẹ trực tiếp giảng đạo với chủ đề “Chúng ta là công dân trên trời”. Chúc phước Thánh Linh đầy dẫy cho các thánh đồ cầu nguyện sớm tối và dồn sức vì Tin Lành, Mẹ phán rằng “Những người mà Đức Chúa Trời cứu rỗi thông qua hy sinh thập tự giá là công dân Nước Thiên Đàng” và làm thức tỉnh đạo đức mà họ phải sở hữu. Ngài đặc biệt nhấn mạnh tình yêu thương và sự tin kính. Mẹ nhấn mạnh và thêm sức cho đức tin, phán rằng “Các con cái của Đức Chúa Trời - Sự Yêu Thương, không được làm theo đời ác này, và phải tập tành sự tin kính. Khi được biến hóa thành hình ảnh tình yêu thương và tin kính, cùng nhau dấy lên nhờ cậy vào Thánh Linh thì những người nhà ly tán sẽ được tìm kiếm lại hết thảy.” (Philíp 3:19-21, I Côrinhtô 13:4-13, I Timôthê 4:6-7, II Phierơ 3:6-14).

Các thánh đồ dâng cảm tạ sâu sắc lên Đức Chúa Trời - Đấng ban phước lành và ân điển thông qua 3 kỳ 7 lễ trọng thể, quyết tâm hoàn thành công vụ lớn là “Vận động truyền đạo 7 tỷ nhân loại” bởi tình yêu thương và Thánh Linh trong khi mang theo tín ngưỡng tin kính luôn tránh xa tội lỗi.
Video giới thiệu Hội Thánh
CLOSE
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo