한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Hàn Quốc

Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Vượt Qua, Lễ Bánh Không Men, Lễ Phục Sinh 2017

  • Quốc gia | Hàn Quốc
  • Ngày | 10/4/2017

ⓒ 2017 WATV
“Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn.” (Luca 22:15)

Lễ Vượt Qua giao ước mới mà Đức Chúa Jêsus Christ - Đấng Cứu Chúa vào 2000 năm trước đã gìn giữ cùng các sứ đồ. Vào buổi tối ngày 10 tháng 4 (ngày 14 tháng giêng thánh lịch), Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Vượt Qua đã được cử hành tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới cùng một lúc theo sự dặn dò của Đức Chúa Jêsus và ghi chép của Kinh Thánh. Trong nhiệt khí của vận động truyền đạo 7 tỷ nhân loại được bắt đầu từ đầu năm ngoái, các thánh đồ Hàn Quốc và nước ngoài dồn sức làm bổn phận của lính trạm để chia sẻ phước lành của sự cứu rỗi với nhiều người, đón nhận lễ trọng thể của sự sống bằng niềm vui và cảm tạ. Vào hôm sau Lễ Vượt Qua (ngày 11 tháng 4) và Chủ nhật (ngày 16 tháng 4), Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Bánh Không Men và Lễ Phục Sinh được dâng lên thiêng liêng theo luật lệ của lễ trọng thể.

Tránh khỏi tai nạn và nhận cả phước lành của sự tha tội cùng sự sống đời đời _ Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Vượt Qua

Lễ Vượt Qua là lễ trọng thể thứ nhất giữa 3 kỳ 7 lễ trọng thể mà Đức Chúa Trời chế định vì sự cứu rỗi và sự tha tội của nhân loại. Lễ Vượt Qua có nghĩa là “vượt qua tai nạn”, có chứa đựng nhiều sự ban phước của Đức Chúa Trời.

Ở Đền thánh Giêrusalem Mới Pangyo, là trung tâm của Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Vượt Qua được chấp hành với sự có mặt của khoảng 3.000 thánh đồ. Mẹ dâng cảm tạ lên Cha, Đấng hứa ban sự tha tội, sự sống đời đời, và phước lành tránh khỏi tai ương lớn bởi thịt và huyết của Ngài cho các con cái trên trời, những người không thể tránh khỏi sự chết do tội lỗi trên trời, rồi cầu nguyện hầu cho ân điển ấy được ban xuống cho mọi con cái trên khắp thế giới. Hơn nữa, Mẹ giáo huấn rằng “Hãy tự hào với tư cách là con trai con gái hưởng phước lành của Đức Chúa Trời, thương xót những linh hồn vẫn chưa đến cùng Đức Chúa Trời do chưa được nghe tin tức của sự cứu rỗi, và hãy dạn dĩ rao truyền Tin Lành.”

ⓒ 2017 WATV
Các thánh đồ Đền thánh Giêrusalem Mới Pangyo tham dự Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Vượt Qua vào buổi tối ngày 10 tháng 4 (ngày 14 tháng 1 thánh lịch).
Nghi thức rửa chân được tiến hành trước lễ tiệc thánh. Nghi thức rửa chân là nghi thức mà Đức Chúa Jêsus đã cử hành và phán lệnh rằng “Vậy, nếu Ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau.” (Giăng 13:14-15). Theo tấm gương của Đấng Christ, các thánh đồ rửa chân lẫn cho nhau và tham gia nghi thức rửa chân.

Vào lễ thờ phượng tiệc thánh được nối tiếp, tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol cho biết ý nghĩa của Lễ Vượt Qua bằng cách giải thích lịch sử cách đây 3500 năm trước, những người dân Ysơraên được tránh khỏi tai nạn và giải phóng khỏi cuộc đời nô lệ của Êdíptô nhờ giữ Lễ Vượt Qua này. Lịch sử Cựu Ước là tiên tri được ứng nghiệm vào thời đại Tân Ước, nhờ Đức Chúa Jêsus lập Lễ Vượt Qua giao ước mới, loài người mới có thể được giải phóng khỏi xiềng xích tội ác. Mục sư Kim Joo Cheol nói mạnh mẽ rằng “Lịch sử đã qua là giáo huấn cho tương lai. Để những người thế giới có thể được Đức Chúa Trời bảo hộ trong những tai nạn không biết khi nào và ở đâu sẽ gặp phải và được đi vào Nước Thiên Đàng, chúng ta hãy hết ý và hết lòng thành trong việc cứu rỗi thế gian.” (Xuất Êdíptô Ký 12:4-13, Mathiơ 26:17-28, Mathiơ 24:3, 21, I Têsalônica 5:1-3, II Phierơ 3:6-12, Sôphôni 1:14-18).

Ban đêm chí thánh chứa đựng phước lành vô hạn của Đức Chúa Trời Êlôhim trên Hội Thánh của Đức Chúa Trời và gia đình của các thánh đồ trên thế giới, các thánh đồ ghi nhớ tình yêu thương chí cao của Đấng Christ, Đấng ban thịt và huyết cách nhưng không vì an ninh và sự cứu rỗi của loài người, đã ăn bánh và uống rượu nho Lễ Vượt Qua.


ⓒ 2017 WATV
Đi theo con đường hy sinh bằng truyền đạo _ Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Bánh Không Men

Hôm sau Lễ Vượt Qua là ngày 11 tháng 4 (ngày 15 tháng giêng thánh lịch), đã đến Lễ Bánh Không Men, ngày kỷ niệm sự hy sinh của Đấng Christ chịu khổ nạn trên thập tự giá để chuộc tội lỗi của loài người. Lễ Bánh Không Men là ngày được chế định để ghi nhớ sự khổ nạn của người dân Ysơraên cho đến khi vượt qua Biển Đỏ trong nguy cơ quân đội Êdíptô đuổi theo sau khi giữ Lễ Vượt Qua và được giải phóng khỏi cuộc sống nô lệ. Người dân Ysơraên ăn bánh không men và rau đắng để ghi khắc lại sự khổ hạnh của ngày này.

Đức Chúa Jêsus, Đấng hứa ban sự tha tội thông qua Lễ Vượt Qua, đã bị bắt bởi bè lũ thầy tế lễ và dân sự, chịu khổ nạn và đau đớn, rồi qua đời trên thập tự giá để trả giá tiền công tội lỗi nặng nhọc thay thế cho loài người và làm ứng nghiệm lời tiên tri của lễ trọng thể. Các thánh đồ kiêng ăn từ 12 giờ đêm Lễ Vượt Qua đến 3 giờ chiều ngày này để ghi nhớ sự khổ nạn của Đấng Christ (Mathiơ 9:15).

Bằng cầu nguyện, Mẹ dâng cảm tạ sâu sắc lên Cha, Đấng không ngần ngại sự đau đớn của sự chết để cứu rỗi con cái. Mẹ cầu khẩn mong muốn các con cái Siôn ôm ấp sự hy sinh và tình yêu cao cả của Cha, mạnh dạn la lên Tin Lành và dẫn dắt loài người vào sự cứu rỗi, còn các thánh đồ đọng lại nước mắt và đáp “Amen”, rồi biểu hiện tấm lòng cảm tạ, hối cải, và ghi khắc lại sứ mạng truyền đạo.

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol nói rằng “Đức Chúa Jêsus đã coi trọng sự sống của con cái hơn an nguy của Ngài, nên đã chịu đựng ngay cả sự đau đớn của thập tự giá mà không thể nói thành lời. Chúng ta cũng vậy, giống như Đức Chúa Jêsus, khi làm hết chức vụ của người truyền đạo với đức tin trưởng thành coi trọng người khác hơn mình, thì mới có thể dẫn dắt nhân loại từ tội lỗi đến con đường hối cải.” Hơn nữa, mục sư nhấn mạnh tiếp rằng “truyền đạo” là công việc cao quý theo cuộc đời của Đức Chúa Jêsus được hàm súc bởi “thập tự giá”, rồi mong các thánh đồ gắng sức trong vận động truyền đạo 7 tỷ nhân loại để nhanh chóng ứng nghiệm mong ước của Đấng Christ, Đấng mong muốn sự cứu rỗi của loài người đến nỗi nộp mạng sống của Ngài (Mathiơ 26:59-27:31, II Timôthê 4:1-5, I Phierơ 5:8-10, II Têsalônica 1:5).

ⓒ 2017 WATV

Phục sinh và sự trông cậy Nước Thiên Đàng vào trong tấm lòng của 7 tỷ nhân loại _ Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Phục Sinh

Ngày sau lễ Sabát sau Lễ Bánh Không Men (Chủ nhật) là Lễ Phục Sinh. Tên gọi Cựu Ước là Lễ Trái Đầu Mùa, bắt nguồn từ ngày người dân Ysơraên nhờ cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời, bất chấp sự truy kích của quân đội Êdíptô, vượt qua Biển Đỏ và lên khỏi. Vào thời đại Cựu Ước, người dân cử hành nghi thức dâng tế lễ lên Đức Chúa Trời bằng cách lấy một bó lúa đầu tiên được thu hoạch vào mùa xuân và đưa qua đưa lại.

Đức Chúa Jêsus qua đời vào Lễ Bánh Không Men, đã phục sinh với tư cách là “Trái Đầu Mùa của những kẻ ngủ” (I Côrinhtô 15:20) theo lời tiên tri của Lễ Trái Đầu Mùa. Các thánh đồ dâng cảm tạ lên ân điển của Đức Chúa Trời, Đấng ban sự trông cậy sống của phục sinh cho cả loài người bằng cách phá vỡ quyền thế của sự chết, và tham dự lễ thờ phượng Lễ Phục Sinh chí thánh sau ngày Sabát.

Lễ thờ phượng Lễ Phục Sinh được bắt đầu bởi cầu nguyện cảm tạ của Mẹ. Mẹ dâng cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã ban sự trông cậy của phục sinh và Nước Thiên Đàng cho các con cái, những người vốn phải bị chết mất vì tiền công của tội lỗi đã phạm ở trên trời, rồi mong ước rằng mọi người có thể nhận biết sâu sắc trong đáy tấm lòng tình yêu thương và sự hy sinh cao cả mà đích thân Đức Chúa Trời đã cho thấy thông qua Lễ Vượt Qua cho đến Lễ Phục Sinh.

Theo ghi chép Kinh Thánh thì người công bình sẽ được phục sinh và nhận vinh hiển của Nước Thiên Đàng, còn kẻ ác sẽ phục sinh và nhận phán xét cùng hình phạt của địa ngục (Giăng 5:28-29). Mong nguyện mọi thánh đồ có thể sống xứng đáng với ý muốn của Đức Chúa Trời để nhận phước lành của phục sinh và biến hóa của người công bình, tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol nói rằng “Tôi mong đức tin và nhiệt tình của các thánh đồ Hội Thánh sơ khai, những người nhận sự trông cậy phục sinh, không sợ hãi khổ nạn và bắt bớ, rồi hết sức truyền bá Tin Lành, được “phục sinh” trong tấm lòng chúng ta, và mau chóng hoàn thành sứ mạng truyền đạo 7 tỷ nhân loại.” (Luca 24:1-10, I Côrinhtô 15:2-4, I Têsalônica 4:13-18, Khải Huyền 20:11-13).

Kết thúc lễ thờ phượng, các thánh đồ chia sẻ bánh cùng nhau trong khi kỷ niệm việc làm của Đức Chúa Jêsus sau khi phục sinh, bẻ bánh chúc tạ cho mắt các sứ đồ được mở ra. Mẹ khích lệ các thánh đồ giữ lễ trọng thể bằng lòng thành, và dặn dò rằng “Hãy ghi khắc tình yêu mà Đức Chúa Trời ban cho trong tấm lòng, và rao truyền “giao ước mới” - lời hứa của sự cứu rỗi cho 7 tỷ nhân loại không thể mong đợi an toàn và hòa bình của ngày mai, vào thời đại đầy dẫy tai nạn.”

Các thánh đồ cho biết ý chí rằng “Trong khi giữ lễ trọng thể, chúng tôi đã nhận biết một lần nữa rằng chúng ta là những người được phước dường nào, và chúng ta, là những người có sự trông cậy Thiên Đàng là những người hạnh phúc dường nào. Để ân điển của Đức Chúa Trời không thành ra vô ích, chúng tôi sẽ làm hết sứ mạng của Cơ Đốc nhân rao truyền tình yêu thương và tin tức của sự sống ra khắp thế giới.”
ⓒ 2017 WATV
Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới giữ Lễ Vượt Qua thiêng liêng theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus Christ cách đây 2000 năm trước.
ⓒ 2017 WATV
Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới giữ Lễ Vượt Qua thiêng liêng theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus Christ cách đây 2000 năm trước.


Video giới thiệu Hội Thánh
CLOSE
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo