한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Hàn Quốc

Lễ thờ phượng kỷ niệm Ngày Thăng Thiên & Đại nhóm hiệp thánh Lễ Ngũ Tuần 2017

  • Quốc gia | Hàn Quốc
  • Ngày | 25/5/2017

ⓒ 2017 WATV
Đức Chúa Jêsus Christ qua đời trên thập tự giá, sống lại sau 3 ngày, rồi thăng thiên thình lình trước mặt các sứ đồ sau 40 ngày. Các thánh đồ Hội Thánh sơ khai tận mắt thấy lịch sử đáng ngạc nhiên của sự sống lại và thăng thiên. Họ nhóm lại, bền lòng cầu nguyện, và nhận lấy Thánh Linh vào Lễ Ngũ Tuần sau 10 ngày, họ làm chứng dạn dĩ về Đấng Cứu Chúa - Đức Chúa Jêsus Christ. Hàng nghìn người nhận sự tha tội vào một ngày, và Tin Lành được truyền bá vượt quá Ysơraên tới khu vực ngoại bang. Đó là sự bắt đầu của vận động Thánh Linh của Hội Thánh sơ khai.

Ngày 25 tháng 5, lễ thờ phượng kỷ niệm Ngày Thăng Thiên, là ngày kỷ niệm sự thăng thiên của Đức Chúa Jêsus được giữ nhất loạt tại mọi Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới. Vào ngày 4 tháng 6, là 10 hôm sau, Đại nhóm hiệp thánh Lễ Ngũ Tuần được cử hành.

Ân điển của thăng thiên được hoàn thành trong sự sanh lại mới trọn vẹn _ Lễ thờ phượng kỷ niệm Ngày Thăng Thiên

Ngày Thăng Thiên được bắt nguồn từ công việc của Môise khi ra khỏi Êdíptô. Dân Ysơraên giữ Lễ Vượt Qua, được giải phóng khỏi Êdíptô, và sau 40 ngày kể từ khi vượt qua Biển Đỏ, Môise vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời và đi lên núi Sinai. Ngày ấy là lịch sử mô hình của Ngày Thăng Thiên.

Mẹ dâng cảm tạ lên Cha, Đấng ban sự trông cậy thăng thiên cho nhân sinh nhân loại bị trói buộc bởi xiềng xích của sự chết bằng cách đích thân Ngài làm gương thăng thiên. Và Mẹ cầu nguyện khẩn thiết để mọi con cái được biến hóa và sanh lại mới trở nên phẩm tánh khiêm tốn và đẹp đẽ với tư cách là dân thánh trên trời.

ⓒ 2017 WATV
Các thánh đồ Đền thờ Giêrusalem Mới Pangyo tham dự Đại nhóm hiệp thánh Lễ Ngũ Tuần.
Giảng đạo của tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol cũng đồng mạch văn với cầu nguyện của Mẹ. Mục sư Kim Joo Cheol nói rằng “Đức Chúa Jêsus đã đặt xuống vị trí và vinh hiển trên trời, tự hạ mình xuống và hy sinh vì sự cứu rỗi của loài người. Giống như vậy, khi tự hạ mình xuống, hầu việc lẫn nhau thì chúng ta mới có thể hoàn thành tình yêu thương trọn vẹn và được mặc lấy ân điển của phục sinh, thăng thiên, và sự cứu rỗi, mà không có sự ghen ghét, ghen tỵ, tranh cãi.” Tiếp theo, mục sư nói nhấn mạnh rằng “Dầu có việc khó khăn và mệt nhọc trên con đường đời sống, nhưng hãy gắng sức trong khi trông cậy Nước Thiên Đàng, nơi mà phước lành sự sống đời đời đang chờ đợi chúng ta, và hãy mang tấm lòng tự hào với tư cách là người tận hưởng mọi phước lành của Kinh Thánh, rao truyền tin tức của sự cứu rỗi tràn ngập niềm vui cho muôn dân.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:6-11, Rôma 12:9-21, Mathiơ 20:26-28, Luca 14:7-11).

Từ buổi tối ngày này, tuần lễ cầu nguyện Lễ Ngũ Tuần được bắt đầu. Các thánh đồ cầu khẩn Thánh Linh mưa cuối mùa vào mỗi buổi sớm mai và buổi tối, và các thanh niên công sở dồn sức rao truyền Tin Lành thông qua lễ hội truyền đạo đã được tổ chức từ trước lễ trọng thể trên khắp Hàn Quốc.

Đức tin khiêm tốn mặc lấy Thánh Linh _ Đại nhóm hiệp thánh Lễ Ngũ Tuần

Các thánh đồ trải qua 10 ngày tuần lễ cầu nguyện trong khi cầu nguyện khẩn thiết và truyền đạo nhiệt tình, đón nhận Đại nhóm hiệp thánh Lễ Ngũ Tuần với niềm vui và sự hồi hộp trong khi trông mong lịch sử Thánh Linh của Hội Thánh sơ khai được tái diễn.

Lễ Ngũ Tuần là Lễ Bảy Tuần Lễ của Cựu Ước, là ngày Môise lên núi Sinai để nhận lấy Mười Điều Răn sau 50 ngày kể từ ngày vượt qua Biển Đỏ. Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời tiên tri của Cựu Ước bởi việc ban xuống Thánh Linh cho các sứ đồ vào ngày thứ 50 kể từ khi Đức Chúa Jêsus phục sinh.

ⓒ 2017 WATV
Thông qua lễ thờ phượng buổi sáng, tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol mong ước Thánh Linh của Lễ Ngũ Tuần được ban xuống dư dật trên toàn thế giới, và giải thích về lý do Đức Chúa Jêsus ban xuống Thánh Linh cách đây 2000 năm trước rằng “Ấy là để làm ứng nghiệm lời phán rằng “Hãy làm chứng về Ta tại xứ Samari, cho đến cùng trái đất.” mà Ngài đã để lại cho các sứ đồ khi thăng thiên.” Hơn nữa, mục sư nói mạnh mẽ rằng “Giống như nguyên lý rằng khi nhánh cây nho nhận dinh dưỡng từ rễ cây thì mới có thể kết trái, để đạt kết quả Tin Lành xuất sắc được tiên tri trong Kinh Thánh thì chúng ta cũng phải mặc lấy Thánh Linh mà Đức Chúa Trời cung cấp. Nhờ vào năng lực của Thánh Linh, chúng ta hãy đi vào phước lành đã được sắm sẵn bằng cách rao truyền lời bất luận gặp thời hay không gặp thời.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-41, Giăng 15:1-5, Thi Thiên 19:1-6, Giêrêmi 3:17-18, Êsai 60:1-5).

Trong lễ thờ phượng buổi chiều, Mẹ trực tiếp giảng dạy. Mẹ nhấn mạnh rằng chuẩn mực thiết cần đối với các thánh đồ sẽ làm thầy tế lễ nhà vua Nước Thiên Đàng là “khiêm tốn”, và dặn dò rằng “Tình yêu, giải hòa, khoan dung, và liên hiệp đều ra từ tấm lòng khiêm tốn. Hãy mặc lấy Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban xuống hôm nay, từ bỏ cố chấp và lòng tự tôn, hãy được sanh lại mới trở nên đức tin khiêm tốn và đẹp đẽ hơn nữa, và hãy đi vào Nước Thiên Đàng một cách rộng rãi.” (Michê 6:6-8, Truyền Đạo 3:12, I Phierơ 5:6, I Côrinhtô 12:12-27, Philíp 3:19-21).

Các thánh đồ giữ lễ trọng thể, lập lại mới tinh thần của đức tin, và mặc lấy phước lành của Thánh linh nữa, cho biết quyết tâm của họ rằng “Chúng tôi sẽ liên hiệp giống như các sứ đồ Hội Thánh sơ khai với thái độ khiêm tốn và hầu việc, và làm hoàn thành lịch sử Thánh Linh.”

Video giới thiệu Hội Thánh
CLOSE
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo