한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Hàn Quốc

Đại nhóm hiệp thánh Lễ Kèn Thổi, Đại Lễ Chuộc Tội, Lễ Lều Tạm 2017

  • Quốc gia | Hàn Quốc
  • Ngày | 21/9/2017

ⓒ 2017 WATV
Mùa thu -thời kỳ các loại ngũ cốc và trái cây chín, là mùa thu hoạch. Lễ Kèn Thổi, Đại Lễ Chuộc Tội, Lễ Lều Tạm thuộc kỳ 3 là cuối cùng trong 3 kỳ 7 lễ trọng thể, được gọi là “lễ trọng thể mùa thu” cũng là thời kỳ được sắm sẵn phước lành dồi dào của Đức Chúa Trời và kết trái của Tin Lành. Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở Hàn Quốc và nước ngoài mong ước mặc lấy ân huệ của sự tha tội và nhờ vậy vào Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho, và tham dự lễ trọng thể chí thánh.

Hãy thành tâm xưng tội và thống hối _ Đại nhóm hiệp thánh Lễ Kèn Thổi
Ngày 2 tháng 10 (ngày 1 tháng 7 thánh lịch), lễ trọng thể mùa thu được bắt đầu bởi Đại nhóm hiệp thánh Lễ Kèn Thổi. Lễ Kèn Thổi bắt nguồn từ sự kiện đương thời sinh hoạt trên đồng vắng sau khi ra khỏi Êdíptô, bảng đá Mười Điều Răn bị vỡ do dân Ysơraên tôn kính bò con vàng. Khi nhận biết tội lỗi, dân sự lột các đồ trang sức, thành tâm hối cải, theo đó Đức Chúa Trời gọi Môise lại lên núi Sinai và cho phép Mười Điều Răn lần thứ hai. Ngày Môise nhận Mười Điều Răn lần thứ hai và xuống từ núi Sinai, là ngày 10 tháng 7 thánh lịch - Đại Lễ Chuộc Tội, còn ngày thổi kèn và thúc hối hối cải từ ngày 1 tháng 7, là 10 ngày trước Đại Lễ Chuộc Tội, là Lễ Kèn Thổi (Xuất Êdíptô Ký 34:1, 28; Lêvi Ký 23:23-24).

Công việc của dân Ysơraên là lịch sử đánh thức cho biết tội lỗi của nhân loại đối với Đức Chúa Trời. Nhân dịp Đại nhóm hiệp thánh Lễ Kèn Thổi, Mẹ tha thiết cầu nguyện để mọi tội lỗi của các con cái trên trời; kể cả tội lỗi phạm ở trên trời và dưới đất, kể cả tội lỗi phạm trong khi không nhận biết, đều được rửa sạch, và linh hồn được sạch sẽ như lông chiên, như tuyết.

ⓒ 2017 WATV
Đại nhóm hiệp thánh Đại Lễ Chuộc Tội, Lễ Lều Tạm được bắt đầu bởi Lễ Kèn Thổi được tổ chức tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới gồm Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo.
Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol giải thích ý nghĩa của Lễ Kèn Thổi và tầm quan trọng của hối cải, rồi nhấn mạnh hai điều. Đó là “cầu nguyện” và “truyền đạo”. Mục sư Kim Joo Cheol khuyến khích rằng “Đức Chúa Trời đã cho phép tuần lễ cầu nguyện trong vòng 10 ngày đặng chúng ta được hối cải ăn năn trọn vẹn nhờ thống hối bằng cầu nguyện, và chính Ðức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta, nên chúng ta hãy dâng cầu nguyện hối cải chân thành.” Hơn nữa, mục sư nói rằng “Hối cải chân thành được bày tỏ ra thông qua hành động được gọi là “truyền đạo”. Hãy nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời - Đấng muốn cả loài người hối cải và được cứu, hãy mạnh dạn thổi kèn thúc giục hối cải.” (Dân Số Ký 29:1-6, Rôma 8:21-34, Mathiơ 7:7-8, Thi Thiên 51:17).

Từ buổi tối ngày này, lễ thờ phượng tuần lễ cầu nguyện được dâng lên vào buổi mai và buổi tối trong vòng 10 ngày.

Mọi tội lỗi được xóa, linh hồn chúng ta như tuyết trắng _ Đại nhóm hiệp thánh Đại Lễ Chuộc Tội
Sau Lễ Kèn Thổi, các thánh đồ đã tham gia luật lệ buổi mai và buổi tối, thú tội mình, rồi đón buổi sáng của chuộc tội lớn lao vào ngày 30 tháng 9 (ngày 10 tháng 7 thánh lịch).

Trong nghi thức Đại Lễ Chuộc Tội được tổ chức vào thời đại Cựu Ước, tỏ rõ ràng nguyên lý tội lỗi loài người được tha thứ. Tội lỗi của người dân vào ngày thường chuyển sang nơi thánh thông qua tế lễ dâng lễ vật như chiên, dê v.v... Tội lỗi mà nơi thánh đã giữ tạm thời sẽ chuyển sang trên đầu dê đực Axasên mà thầy tế lễ thượng phẩm bắt thăm, và dê đực này sẽ gánh mọi sự bất nghĩa và tội lỗi của con cái Ysơraên, bị tiêu diệt cùng với tội lỗi tại nơi hoang địa.

Mẹ, Đấng tha thiết cầu nguyện cho đến ngày này hầu cho mọi con cái hối cải và được tha tội lỗi, dặn dò rằng “Trong tình yêu thương và hy sinh của Đức Chúa Trời, tội lỗi đã được xóa thậm chí là tội lỗi nhỏ như bụi, vậy đừng ở trong tội lỗi nữa, hãy làm hối cải 7 tỷ nhân loại với đức tin chí thánh giống hệt Đức Chúa Trời chí thánh, và sống cuộc đời phước lành mà dẫn dắt họ đến Nước Thiên Đàng.”

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol nhấn mạnh rằng “Đối với nhân loại xuống xứ của sự chết do tội lỗi, điều cần thiết nhất là việc hối cải tội lỗi và trở lại cùng Đức Chúa Trời.”, và cho biết rõ ràng về Chủ Thể của sự cứu rỗi được giấu trong nghi thức Đại Lễ Chuộc Tội. Theo luật pháp Cựu Ước, thầy tế lễ thượng phẩm một năm chỉ một lần được vào nơi chí thánh vào Đại Lễ Chuộc Tội, dâng tế lễ chuộc tội, đặt tay trên đầu dê đực Axasên được bắt thăm, xưng tội trên nó và sai đuổi ra đồng vắng là nơi hoang địa. Nếu không bước vào nơi chí thánh thì sự tha tội cũng không có (Lêvi Ký 16:8-30). Mục sư Kim Joo Cheol giảng luận rằng “Nơi chí thánh chỉ ra Giêrusalem trên trời, tức là Mẹ phần linh hồn.”, và nói rằng “Vì chúng ta, những người không thể được tinh sạch bằng năng lực và phương pháp của mình, Đức Chúa Trời Cha đã mở con đường đến sự tha tội trọn vẹn bằng cách đi đến cùng Đức Chúa Trời Mẹ, là thực thể của nơi chí thánh.” và dặn dò rằng hãy gắng sức trong việc rao truyền Tin Lành để toàn thế giới có thể trở lại cùng Đức Chúa Trời Mẹ và đạt được sự tha tội và sự cứu rỗi trọn vẹn (Lêvi Ký 16:6-17, Malachi 3:7, Êsai 44:22, Hêbơrơ 9:1-12, Hêbơrơ 10:19-20).

ⓒ 2017 WATV

Hoàn thành vận động truyền đạo 7 tỷ bằng quyền năng của Thánh Linh _ Đại nhóm hiệp thánh Lễ Lều Tạm & Ngày Sau Cùng Đại Hội
Ngày 5 tháng 10 (ngày 15 tháng 7 thánh lịch), Đại nhóm hiệp thánh Lễ Lều Tạm sau 5 ngày từ Đại Lễ Chuộc Tội. Các thánh đồ ôm ấp ước mong mau chóng hoàn thành vận động truyền đạo 7 tỷ loài người nhờ cậy vào năng lực của Thánh Linh mưa cuối mùa, và tham dự Đại nhóm hiệp thánh Lễ Lều Tạm.

Mẹ chúc phước các con cái phần linh hồn trên toàn thế giới hầu cho Thánh Linh mưa cuối mùa được đổ xuống dư dật, và cầu khẩn để mọi con cái được sanh lại mới trở nên chén lớn của đức tin đáng được nhận Thánh Linh. Hơn nữa, Mẹ nhắc đến Lễ Lều Tạm của Cựu Ước mà người dân lấy những tầu lá kè, nhánh cây sim, nhánh ôlive v.v... đặng làm nhà lều và vui vẻ, rồi Ngài trồng niềm xác tín rằng “Vào thời kỳ Đức Chúa Trời sắm sẵn phước lành và trái dư dật, nếu mặc lấy cả quyền năng của Thánh Linh, thì chúng ta có thể tìm lại hết thảy các con cái trên trời được biểu tượng bởi cây và nguyên liệu đền thờ, và hoàn công được đền thánh trên trời.”

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đề cập đến lịch sử của Giôsuê và Calép, giảng đạo về lời tiên tri được ứng nghiệm bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Trong 12 người do thám xứ Canaan, 10 người do thám khiến dân sự rơi vào tuyệt vọng. Ngược lại, Giôsuê và Calép nói chắc chắn rằng “Đức Chúa Trời sẽ ở cùng và Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta vào xứ ấy!” Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đánh thức thái độ của các thánh đồ sống trong thời đại lời tiên tri, nói rằng “Chớ quên lịch sử duy chỉ Giôsuê và Calép - những người có đức tin tuyệt đối mới được đi vào Canaan theo lời hứa của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy tin chắc vào sức mạnh của Thánh Linh và lời tiên tri chắc chắn, rồi hòa nhịp theo lịch sử của lời tiên tri.” (Xuất Êdíptô Ký 35:20-29, Nêhêmi 8:13-18, Mathiơ 9:27-29, Êsai 41:10-12, Philíp 4:13).

Từ buổi tối ngày này, Đại hội truyền đạo Lễ Lều Tạm được bắt đầu. Giống như những người dân Ysơraên nhận lấy Mười Điều Răn lần thứ hai, tình nguyện nhóm nguyên liệu đền tạm với niềm vui, các thánh đồ trên toàn thế giới vui mừng tham gia Đại hội truyền đạo trong khi dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trơi, Đấng ban phước lành của Thánh Linh cũng như sự tha tội. Nhân dịp Đại hội truyền đạo trúng với kỳ lễ Trung Thu dài, các thánh đồ Hàn Quốc gắng sức rao truyền lẽ thật giao ước mới cho gia đình và họ hàng mà khó gặp trong thời gian qua. Khắp mọi nơi trên thế giới cũng mạnh mẽ khai thác địa phương Tin Lành thông qua hoạt động đa dạng như truyền giáo ngắn hạn v.v... Tin tức vận động truyền đạo 7 tỷ sôi nổi được gửi đến.

ⓒ 2017 WATV

Trong lúc đó, ngày 12 tháng 10 (ngày 22 tháng 7 thánh lịch), Ngày Sau Cùng Đại Hội Lễ Lều Tạm đã đến. Ngày này là ngày mà cách đây 2000 năm trước, Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống. Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.” (Giăng 7:37-38).

Nhân lễ thờ phượng buổi sáng, Mẹ trực tiếp giáo huấn với chủ đề “Hãy nhận nước sự sống” cho các thánh đồ giữ 3 kỳ 7 lễ trọng thể thành tâm trong một năm với tư cách là người dân Siôn. Mẹ đánh thức cho biết sự tồn tại của Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng nguồn của nước sự sống, và phán rằng “Ngày nay, nhiều người đói kém phần linh hồn vì không kiếm được nước sự sống của Đức Chúa Trời. Nếu không có người truyền bá thì cũng không có người nghe và tin.”, rồi dặn dò hãy dẫn dắt muôn dân đến với nguồn nước sự sống bằng năng lực của Thánh Linh Lễ Lều Tạm. Hơn nữa, Mẹ trao tặng dũng khí rằng “Ngay cả việc không thể làm nên bởi sức lực của loài người, chúng ta có thể làm được hết thảy nếu nhận Thánh Linh vì Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta chuyển động.”, rồi mong rằng mọi người đều có đức tin nhịn nhục, tham gia “vận động Thánh Linh” và hưởng phần thưởng trên trời vĩnh cửu (Xachari 14:8, Khải Huyền 22:17, Giăng 4:7-30, Khải Huyền 22:1-2, Êsai 55:1-6, Amốt 8:11).

Trong lễ thờ phượng buổi chiều, mục sư Kim Joo Cheol giảng đạo với chủ đề “Phước lành của Nước Thiên Đàng và sứ mạng Tin Lành”. Mục sư Kim Joo Cheol nói trước rằng “Gắng sức biết Đức Chúa Trời là điều kiện nhận mưa cuối mùa, tức là Thánh Linh.” (Ôsê 6:3) và nhắc lại lịch sử Hội Thánh sơ khai mà Thánh Linh được đổ xuống trên duy chỉ các sứ đồ và môn đồ, là những người tiếp nhận Đấng Christ đến trong xác thịt. Tiếp theo, mục sư khuyến khích rằng “Xin đừng dập tắt Thánh Linh mà Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ ban cho, và hãy làm hoàn thành mệnh lệnh “Hãy rao truyền Tin Lành tới xứ Samari cho đến cùng trái đất.” ” (Sáng Thế Ký 1:26-27, Galati 4:26, Rôma 8:16).

Video giới thiệu Hội Thánh
CLOSE
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo