한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Hàn Quốc

Tin tức Hàn Quốc

TRANG »

prev1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 next

Hội Thánh Dobong, Seoul, dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh

Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở Dobong, Seoul, đã dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh cùng lễ thờ phượng ngày thứ ba.

Hàn Quốc | 16/10/2012

Đại Lễ Lễ Lều Tạm năm 2012

Ngày 30 tháng 9 (ngày 15 tháng 7 Thánh Lịch), Lễ Lều Tạm, là lễ trọng thể cuối cùng trong 7 lễ trọng thể trong 3 kỳ, đã đến.

Hàn Quốc | 07/10/2012

Đại Lễ Lễ Kèn Thổi và Đại Lễ Chuộc Tội năm 2012

Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới cử hành Đại Lễ Chuộc Tội vào ngày 25 tháng 9 (ngày 10 tháng 7 Thánh Lịch) bắt đầu từ Đại Lễ Lễ Kèn Thổi vào ngày 16 tháng 9 (Ngày 1 tháng 7 Thánh Lịch).

Hàn Quốc | 25/9/2012

Hội Thánh Gyohyeon, Chungju, dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh

Ngày 12 tháng 9, Hội Thánh Gyohyeon, Chungju đã đón lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh.

Hàn Quốc | 12/9/2012

Hội Thánh Maegok, Ulsan, dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh

Vào buổi tối ngày 11 tháng 9, Hội Thánh Maegok, Ulsan đã dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh cùng lễ thờ phượng Ngày Thứ Ba.

Hàn Quốc | 11/9/2012

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Sejong, dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh

Vào ngày 4 tháng 9, Hội Thánh của Đức Chúa Trời Sejong đã dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh, và báo điểm xuất phát mới.

Hàn Quốc | 04/9/2012

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Yongsan, dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh

Vào ngày 21 tháng 8, Hội Thánh Yongsan, Seoul, đã dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh.

Hàn Quốc | 21/8/2012

Hội Thánh Gong Hang, Seoul, dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh

Ngày 10 tháng 7, Hội Thánh Gong Hang, Seoul, đã dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh.

Hàn Quốc | 10/7/2012

Hội Thánh Sang Ju dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh

Ngày 7 tháng 6, Hội Thánh Paldal, Suwon đã dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh.

Hàn Quốc | 07/6/2012

Hội Thánh Paldal, Suwon dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh

Ngày 5 tháng 6, Hội Thánh Paldal, Suwon đã dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh với lễ thờ phượng ngày thứ ba.

Hàn Quốc | 05/6/2012
prev1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 next
Video giới thiệu Hội Thánh
CLOSE
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo
Mạng Internet
Hơn 200 người tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo