한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Q. Mọi hội thánh ngày nay đều tin vào Đức Chúa Jêsus. Thế mà vào 2 nghìn năm trước, lúc Đức Chúa Jêsus đã đến đất này, vì sao mọi người không tin vào Ngài mà thậm chí đã xảy ra kể cả sự việc đóng đinh Ngài trên thập tự giá vậy?

A. Có nhiều lý do, nhưng lý do lớn nhất mà những người dân Giuđa đã từ chối Đức Chúa Jêsus là vì họ đã không tin vào lời tiên tri của Kinh Thánh (Giăng 5:46-47). Đức Chúa Jêsus đã cho biết rằng ‘Kinh Thánh’ là sách làm chứng rằng Ngài là Đấng Christ. Kể cả vào ngày Đức Chúa Jêsus phục sinh, đối với các môn đồ không tin chắc Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, Ngài cũng đã làm chứng cho họ về sự ấy thông qua ‘Kinh Thánh’, và trồng đức tin vừa chắc thật vừa nóng nhiệt trong tấm lòng của họ (Giăng 5:39, Luca 24:25-27, 32). Vì thế, các sứ đồ cũng đã làm chứng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, bằng Kinh Thánh (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:2).

Những người dân Giuđa đã không biết chính xác lời tiên tri Kinh Thánh và cũng không tin. Họ đã biết duy chỉ Đức Chúa Trời trong quan niệm cố hữu của mình, đã không biết Đức Chúa Trời đích thân đến trong xác thịt để cứu rỗi những tội nhân làm nô lệ của sự chết, ngược lại họ đã bắt bớ Ngài (Giăng 15:18-21). Bề ngoài, họ đã tự cho rằng mình biết và tin vào Kinh Thánh cũng như Đức Chúa Trời, nhưng do không tin cậy vào lời tiên tri trong Kinh Thánh, nên họ đã đóng đinh Đấng Christ, là Đấng đã đến để cứu rỗi họ, trên cây thập tự giá, và tự xin bị diệt vong.

Một lý do khác mà những người Giuđa không thể không từ chối Đức Chúa Jêsus là vì họ đã nhìn trông Ngài về mặt phần xác chứ không theo lời tiên tri của Kinh Thánh. Đức Chúa Jêsus đã phán rằng Kinh Thánh làm chứng về Ngài chứ không phán rằng làm chứng về mặt phần xác. Song, những người dân Giuđa vào 2 nghìn năm trước đã phê phán gia đình, sinh hoạt, và hoàn cảnh phần xác của Đức Chúa Jêsus và từ chối Ngài.


Lời tiên tri về Đức Chúa Trời đến trong xác thịt

Thông qua lời tiên tri trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã cho biết rằng nếu nhìn trông mặt phần xác thì tuyệt đối không thể đón nhận Đấng Christ một cách đúng đắn, ngược lại họ sẽ bị vấp ngã. Vào khoảng 700 năm trước khi Đức Chúa Jêsus đến, đấng tiên tri Êsai đã tiên tri rõ ràng rằng Đấng Christ sẽ đến với dáng hình không có sự tốt đẹp như một cái rễ ra từ đất khô.

Êsai 53:2 “Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được.”

Dầu có lời tiên tri như thế này, nhưng những người dân Giuđa đã muốn biết về Đấng Christ thông qua bề mặt xác thịt, vì vậy họ đã bị vấp ngã.

Êsai 8:13-15 “Hãy tôn Đức Giêhôva vạn quân là thánh; các người chỉ nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài. Ngài sẽ là nơi thánh, nhưng cũng là hòn đá vấp ngã, vầng đá vướng mắc cho cả hai nhà Ysơraên, và là bẫy cùng lưới cho dân cư thành Giêrusalem vậy. Nhiều người trong bọn họ sẽ vấp chân; sẽ té và giập nát; sẽ sa vào lưới và bị bắt.”

Lý do Đức Chúa Trời trở nên hòn đá vấp ngã, vầng đá vướng mắc, bẫy cùng lưỡi, và nhiều người bị vấp ngã, giập nát bởi Đức Chúa Trời là vì Đức Chúa Trời đến thế gian này với hình dáng xác thịt giống như chúng ta (Êsai 9:6). Đấng Christ vốn là đá nền thiết cần cho sự cứu rỗi, và là đá sống thiêng liêng, lại trở nên hòn đá vấp ngã và vầng đá vướng mắc đối với những người nhìn vào mặt phần xác chứ không phải là lời tiên tri Kinh Thánh.

I Phierơ 2:4-8 “Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời, và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: Nầy, ta đặt tại Siôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quí báu; Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin, thì là đá quí; nhưng cho những kẻ không tin, thì Hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra, Bèn trở nên đá góc nhà, là Đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã; họ bị vấp đá đó, vì không vâng phục Đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi.”


Sinh hoạt và hoàn cảnh của Đức Chúa Jêsus

Sinh hoạt và hoàn cảnh của Đức Chúa Jêsus vào 2 nghìn năm trước, đã không được tốt lắm theo cách nhìn của những người vào thời đại ấy. Đối với những người vào thời đại ấy, việc không rửa tay mà dùng bữa, giống như việc không dùng thìa hoặc đũa mà ăn cơm bằng tay bẩn. Song, Đức Chúa Jêsus đã làm vậy.

Luca 11:37-38 “Đức Chúa Jêsus đương phán, có một người Pharisi mời Ngài về nhà dùng bữa. Ngài vào ngồi bàn. Người Pharisi thấy Ngài không rửa trước bữa ăn, thì lấy làm lạ.”

Không chỉ như vậy, mà kể cả những người đã đi cùng Đức Chúa Jêsus cũng là những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm v.v... Trong xã hội Giuđa vào đương thời đại ấy, ‘kẻ thâu thuế’ là nghề nghiệp bị đối xử nhạt nhẽo. Vì là người thâu thuế nộp cho đế quốc La Mã nên người ta coi họ như là tay sai của đế quốc La Mã. Tuy nhiên, những tội nhân giống như kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm ấy, là những người bị miệt thị vào mọi thời đại, đã ở cùng với Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus thậm chí đã dạy dỗ rằng những tội nhân ấy sẽ được vào Nước Thiên Đàng trước những người lãnh đạo tôn giáo giả hình vào đương thời đại ấy.

Luca 15:1-2 “Hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Jêsus đặng nghe Ngài giảng. Các người Pharisi và các thầy thông giáo lằm bằm mà nói rằng: Người nầy tiếp những kẻ tội lỗi, và cùng ăn với họ!”

Mathiơ 21:31 “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi.”

Một số người đã bàn luận đến gia đình phần xác của Đức Chúa Jêsus và từ chối Ngài.

Mathiơ 13:55-57 “Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Mari, và anh em người là Giacơ, Giôsép, Simôn, Giuđê chăng? Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người nầy được mọi điều ấy như vậy? Họ bèn vì cớ Ngài mà vấp phạm...”

Giăng 6:42 “mà rằng: Ấy chẳng phải là Jêsus, con của Giôsép, mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy, thể nào người nói được rằng: Ta đã từ trên trời mà xuống?”

Cũng có người lấy địa phương xuất thân của Đức Chúa Jêsus làm vấn đề. Vào đương thời đại Đức Chúa Jêsus (thời đại La Mã), Ysơraên đã chia làm Giuđa, Samari, và Galilê. Là khu vực ở cuối phía Bắc, Galilê luôn bị khổ sở do sự xâm lược của mọi nước xung quanh, và lại là địa phương giáp với những dân tộc ngoại bang, nên có đậm màu sắc của ngoại bang. Hơn nữa, từ năm 734 SCN, Asiri chiếm khu vực Galilê giữa lãnh thổ của Bắc Ysơraên, và bắt những người dân đi làm phu tù, thì Galilê đã bị cai trị bởi người ngoại bang trong thời gian lâu, rồi trở thành khu vực sinh sống của nhiều người dân ngoại bang hơn là người dân Ysơraên (II Các Vua 15:29). Cho nên, những người dân Giuđa trong khu vực Giuđa đã khinh dể Samari cũng như khu vực Galilê, và do quan niệm cố hữu như thế này, những người Pharisi đã cố chấp hoàn toàn trái ngược với Kinh Thánh rằng đấng tiên tri không thể ra từ Galilê, và từ chối Đức Chúa Jêsus (Êsai 9:1-2).

Giăng 7:52 “Họ trả lời rằng: Ngươi cũng là người Galilê sao? Ngươi hãy tra xét, sẽ thấy rằng chẳng có tiên tri nào từ xứ Galilê mà ra hết.”


Kết cục của những kẻ đối nghịch Đấng Christ

Những người dân Giuđa đã không lắng tai nghe lời tiên tri của Kinh Thánh cùng Tin Lành Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Jêsus truyền bá, mà từ chối Đức Chúa Jêsus do lấy cớ bề mặt phần xác của Đấng Christ, đã bị diệt vong triệt để do quân đội La Mã vào năm 70 SCN như họ đã tự xin rằng “Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!” (Mathiơ 27:25, Luca 21:20-23). Trong Đại chiến thế giới lần thứ 2, thì 6 triệu người Do Thái đã bị thảm sát bởi đảng phát xít Đức.

Để không lặp lại sự ngốc nghếch này, chúng ta phải xem lời tiên tri của Kinh Thánh và nhận biết Đấng Christ. Điều có thể làm chứng cho chúng ta biết về Đấng Christ là lời tiên tri của Kinh Thánh chứ không phải là những thứ thuộc về phần xác như sinh hoạt, hoàn cảnh, gia đình phần xác, và nơi xuất thân của Đấng Christ đâu. Vì vậy, Đức Chúa Jêsus đã phán rằng phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ Ngài, còn các sứ đồ - những người đã làm chứng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời đến trong xác thịt tới khắp muôn dân, đã tuyên ngôn rằng họ sẽ không theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ.

Mathiơ 11:6 “Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta!”

II Côrinhtô 5:16 “Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa; và, dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Ðấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu.”


Kinh Thánh làm chứng cho Đấng Christ

2 nghìn năm trước, Satan đã làm mù lòng những người dân Giuđa thông qua mặt phần xác, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, bây giờ nó vẫn đang làm việc giống vậy.

II Côrinhtô 4:4 “cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ...”

Để đón nhận Đấng Christ một cách đúng đắn giữa tình huống này, chúng ta phải xem lời tiên tri của Kinh Thánh giống như các sứ đồ và có sự khôn ngoan nhận biết Đấng Christ (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:2, 8:30-35). Suy nghĩ muốn bỏ đi lời tiên tri của Kinh Thánh và xem xét theo xác thịt giống như những người dân Giuđa, là sự quyết định tự xin bị vấp ngã, giập nát, và bị bắt do Đức Chúa Trời, và là hành vi ngốc nghếch từ bỏ sự cứu rỗi và lựa chọn con đường đến sự diệt vong.

Vào thời đại này, Đức Chúa Trời đã đích thân mặc lấy xác thịt, xuống thế gian này lần nữa để tìm lại cho chúng ta lẽ thật sự sống mà đã từng bị cướp bởi ma quỉ, theo lời tiên tri Kinh Thánh (Đaniên 7:22, Luca 18:8, Hêbơrơ 9:28). Thế gian mà Đức Chúa Trời đã chịu mọi sự nhạo báng, miệt thị, và nỗi đớn đau không thể miêu tả nổi của thập tự giá vào 2 nghìn năm trước, là nơi mà lẽ ra Ngài không muốn đến lần nữa, thế mà Ngài đã đến trong xác thịt lần nữa với ý chí nhất định cứu rỗi các con cái đang chịu đau đớn mà phải đi vào hồ lửa địa ngục.

Chúng ta phải dò xem Đức Chúa Trời thế này chỉ thông qua lời tiên tri của Kinh Thánh, chứ không phải theo mặt phần xác. Nếu xem lời tiên tri trong 66 quyển Kinh Thánh, thì chúng ta có thể tin chắc rằng Cha và Mẹ - Đấng đã hồi phục lẽ thật của giao ước mới và đang cứu rỗi muôn dân, chính là Đức Chúa Trời được Kinh Thánh làm chứng. Giống như các sứ đồ, nếu chúng ta làm theo lời tiên tri của Kinh Thánh thì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ làm cho sự sáng đặng thông biết về vinh hiển Đấng Christ được chói lòa trong lòng chúng ta.

Giăng 5:39 “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy.”

II Côrinhtô 4:6 “Vì Đức Chúa Trời, là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ.”