한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

3 Kỳ 7 Lễ Trọng Thể

Khi hỏi các tín hữu đạo Cơ đốc rằng “Có phải bạn đã được nhận sự cứu rỗi rồi không?” thì họ đáp lời rằng “Vâng!”, nhưng khi hỏi rằng “Bạn có đang giữ Lễ Vượt Qua không?” thì rất nhiều người lắc đầu. Trên thực tế, không biết đến Lễ Vượt Qua thì không thể nói rằng đã được nhận sự cứu rỗi.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời tiếp nhận Đấng Christ Tái Lâm Đấng An Xang Hồng, là Đấng đã tìm lại Lễ Vượt Qua mà Đức Chúa Jêsus đã làm gương. Trên toàn thế giới, duy chỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang giữ Lễ Vượt Qua (Buổi tối ngày 14 tháng 1 thánh lịch, Lêvi Ký 23:4).

Có thể xem Lễ Vượt Qua là một trong những qui định quan trọng nhất trong số các qui định mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Đó là bởi Đức Chúa Trời đã hứa sự tha tội và phước lành sự sống đời đời cho toàn nhân loại thông qua Lễ Vượt Qua.

Hơn nữa, Lễ Vượt Qua cũng là ngày giúp vượt qua tai nạn. Ngay cả trong thời Cựu Ước cũng vậy, có sự khác biệt đáng kể giữa những người giữ Lễ Vượt Qua và những người không. Những người không giữ Lễ Vượt Qua đều bị hủy diệt.

Nói cách khác, nếu không giữ Lễ Vượt Qua thì không những không được nhận sự tha tội cùng phước lành sự sống đời đời, mà cũng không thể được cứu rỗi khỏi tai vạ mà Đức Chúa Trời dự định sẵn vào thời đại cuối cùng. Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin vào lời tiên tri Kinh Thánh, và đang trân trọng giữ Lễ Vượt Qua, lẽ thật của Hội Thánh Sơ Khai mà Đấng An Xang Hồng dạy dỗ.


Khởi Nguyên của Lễ Vượt Qua

Để giải phóng người dân Ysơraên đang rên siết do làm nô dịch ở xứ Êdíptô trong vòng 430 năm, Đức Chúa Trời đã lựa chọn Môise và trải ra sự quan phòng mà Ngài đã dự định sẵn.

Khi tròn 80 tuổi, Môise đã được Đức Chúa Trời gọi, mà đã đến trước mặt vua Pharaôn để yêu cầu thả người dân Ysơraên đi, nhưng vua Pharaôn của xứ Êdíptô đã đối nghịch với Đức Chúa Trời và lại càng làm khó dễ cho những người Hêbơrơ hơn nữa. Đức Chúa Trời đã hết sức nổi giận mà quyết định giáng tai vạ xuống xứ Êdíptô, và Ngài đã giáng chín loại tai vạ, thứ nhất là tai vạ biến tất thảy mọi nước thành huyết, tiếp theo là tai vạ ếch, tai vạ ruồi v.v... cho đến tai vạ bóng tối. Tuy nhiên, lòng Pharaôn lại càng cứng cỏi hơn nữa nên đã từ chối thả người dân của Đức Chúa Trời. Đó là bởi Đức Chúa Trời đã làm cứng lòng của Pharaôn để định phán xét Êdíptô.

Đức Chúa Trời đã quyết định hủy diệt hết thảy mọi con đầu lòng của người dân và cả súc vật của xứ Êdíptô bởi tai vạ thứ mười, và định thi hành vào ngày 14 tháng 1 (Thánh lịch). Tuy nhiên, vì không muốn các con đầu lòng của Ysơraên chết cùng với các con đầu lòng của Êdíptô, nên Đức Chúa Trời đã phán mạng lịnh để người dân Ysơraên bôi huyết chiên, tuổi giáp niên, lên hai cây cột và mày cửa nhà.

Xuất Êdíptô Ký 12:1-14 Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên, chẳng tì vít chi, đoạn để dành cho đến ngày mười bốn tháng nầy; rồi cả hội chúng Ysơraên sẽ giết nó, vào lối chiều tối… Vậy, ăn thịt đó, phải như vầy: Dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả; ấy là lễ Vượt qua của Ðức Giêhôva. Ðêm đó ta sẽ đi qua xứ Êdíptô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Êdíptô, từ người ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Êdíptô; ta là Ðức Giêhôva. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Êdíptô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm; trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Ðức Giêhôva, tức là một lễ lập ra đời đời.”

Huyết của chiên con đã trở thành dấu hiệu cho người dân của Đức Chúa Trời, nên các thiên sứ hủy diệt vượt qua nhà nào có bôi huyết. Cho nên ngày ấy được gọi là Lễ Vượt Qua (Vượt qua tai nạn).

Vào đêm đó, người dân Ysơraên đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi xứ Êdíptô, nướng ăn thịt của chiên con Lễ Vượt Qua, và bôi huyết của nó trên nhà, rồi chờ đợi. Tiếng kêu la inh ỏi khóc than vang lên đây đó. Tất thảy con đầu lòng của Êdíptô đã chết, và ngay cả con đầu lòng của Pharaôn cũng đã chết.

Nửa đêm, Pharaôn đã gọi Môise và Arôn và mong họ rời khỏi Êdíptô. Kể cả những người Êdíptô, là những người đã phải gánh chịu nhiều loại tai vạ suốt thời gian qua, cũng mong muốn người dân Ysơraên nhanh chóng rời khỏi, và cho họ những đồ bằng bạc và bằng vàng, và ngay cả áo xống của mình.

Lễ Vượt Qua là ngày Đức Chúa Trời giải phóng người dân Ysơraên ra khỏi cuộc sống nô lệ ở xứ Êdíptô. Đây là hình bóng của những việc trong tương lai. Vào thời đại Tân Ước, Lễ Vượt Qua không chỉ là lễ trọng thể duy nhất giúp chúng ta được cứu rỗi khỏi tai vạ, mà đó còn là ngày giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi.


Đức Chúa Trời Hứa Ban Cho Chúng Ta Sự Sống Đời Đời Thông Qua Lễ Vượt Qua

Tất thảy loài người đều khát khao sự sống đời đời, nhưng chẳng phải bất cứ ai cũng có thể ban cho sự sống đời đời. Cũng giống như Đức Chúa Trời đã cứu rỗi người dân Ysơraên vào thời Xuất Êdíptô, duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể ban cho chúng ta sự sống đời đời cùng sự cứu rỗi.

I Giăng 5:20 “Nhưng chúng ta biết Con Ðức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Ðấng chân thật, và chúng ta ở trong Ðấng chân thật, là ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Ấy chính Ngài là Ðức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời.”

Vậy, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống đời đời bằng phương pháp nào? Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự cứu rỗi bởi huyết của Đấng Christ mà được biểu tượng bởi huyết của chiên con Lễ Vượt Qua (I Côrinhtô 5:7), mà thông qua đó Ngài đã cứu rỗi người dân Ysơraên vào thời Xuất Êdíptô.

Giăng 6:53-55 “Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống.”

Đức Chúa Jêsus đã hứa bánh ăn vào Lễ Vượt Qua là thịt của Ngài, rượu nho uống vào Lễ Vượt Qua là huyết của Ngài.

Mathiơ 26:17-28 “… Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua… Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.”

Sở dĩ chúng ta muốn được nhận thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus thông qua Lễ Vượt Qua là vì Đức Chúa Jêsus, là Đấng Sự Sống, đã ban cho chúng ta lời hứa rằng khi chúng ta “ăn thịt và uống huyết của Ngài thì sẽ được sống đời đời”.

Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết của Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.”(Giăng 6:53), vậy nếu chúng ta không giữ Lễ Vượt Qua thì làm sao có thể nhận được sự sống đời đời mà Ngài đã hứa đây?

Và Đức Chúa Jêsus đã gọi Lễ Vượt Qua là giao ước mới.

Luca 22:7-20 “Đến ngày lễ ăn bánh không men, là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ Vượt qua, … Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn… Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.”

Đức Chúa Jêsus đã hứa ban cho chúng ta sự sống đời đời thông qua Lễ Vượt Qua giao ước mới.


Giải Phóng Khỏi Tội Lỗi Thông Qua Lễ Vượt Qua

Để lại nhận được phước lành Nước Thiên Đàng đã bị đánh mất bởi tội lỗi, trước tiên nhất định chúng ta phải nhận được phước lành “sự tha tội”. Lễ Vượt Qua là lẽ thật của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể nhận được sự tha tội, nhờ đó có thể trở về Nước Thiên Đàng.

Luca 4:17-21 “Có người trao sách tiên tri Êsai cho Ngài, ... Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng,… Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.”

Có một số người hỏi rằng chúng ta bị giam cầm bởi ai. Đức Chúa Jêsus đã giải phóng người dân của Ngài khỏi tội lỗi, và khỏi quyền thế của ma quỉ, thông qua huyết của Ngài, tức huyết của Chiên Con Lễ Vượt Qua.

Rôma 6:22 “Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng.”

Đương thời Xuất Êdíptô, người dân Ysơraên đã được giải phóng khỏi xứ Êdíptô và đi vào đồng vắng nhờ huyết của chiên con tuổi giáp niên của Lễ Vượt Qua. Lịch sử này là lời tiên tri cho biết rằng vào thời đại Tân Ước, những người ăn thịt và uống huyết của Đức Chúa Jêsus, là Chiên Con của Lễ Vượt Qua, sẽ được giải phóng khỏi đầm lầy tội lỗi và đi vào đồng vắng đức tin (Tham khảo: I Côrinhtô 10:1-12)


Tai Vạ Cuối Cùng và Lễ Vượt Qua

Lễ Vượt Qua chính là con đường duy nhất để chúng ta được cứu vớt khỏi tai vạ cuối cùng mà Đức Chúa Trời sắm sẵn.

Mathiơ 24:37-39 “Trong đời Nôê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nôê vào tàu, - và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, khi Con người đến cũng như vậy.”

I Têsalônica 5:1-3 “Hỡi anh em, về thời và kỳ, thì không cần viết cho anh em; vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu.”

Giờ điều khẩn cấp nhất là chúng ta phải lắng nghe tin tức về sự cứu rỗi. Kinh Thánh đã chép rằng nếu có kẻ nào không tin tưởng tin tức về sự cứu rỗi ấy mà tìm cách cứu rỗi của riêng mình như tốn tài sản để đào phòng ngầm, hay đi lên ngôi sao bằng tên lửa, hay trốn sang đất nước yên tĩnh, hay lên tàu ngầm nguyên tử để trốn xuống dưới núi đá Bắc Cực, thì chỉ có thể tránh được khủng hoảng tạm thời, nhưng không nhận được sự sống đời đời.

Amốt 9:2-4 “Dầu chúng nó đào đến Âm phủ (phòng ngầm), tay ta cũng sẽ móc chúng nó ra; dầu chúng nó trèo lên trên trời, ta cũng sẽ làm cho chúng nó từ đó xuống. Dầu chúng nó ẩn mình nơi chót núi Cạtmên, ta cũng sẽ đi tìm đặng kéo chúng nó ra; dầu chúng nó lánh khuất mắt ta nơi đáy biển, ta cũng sẽ sai rắn cắn chúng nó tại đó. Ví bằng chúng nó đi làm phu tù trước mặt kẻ nghịch mình, ở đó ta cũng sẽ sai gươm giết chúng nó đi. Thật, ta để mắt trên chúng nó đặng làm họa cho, chẳng phải để làm phước.”

Cho nên, thời đại bây giờ thay vì sử dụng phương pháp và thủ đoạn của loài người, chúng ta phải theo sự chỉ đạo của Đức Chúa Trời mà nghiên cứu phương pháp sự cứu rỗi theo như lời tiên tri trong Kinh Thánh và đi theo đường lối ấy.
Để ban sự cứu rỗi cho những người tin theo lời tiên tri, Đức Chúa Trời đã chép lịch sử mầu nhiệm để soi gương cho sự kết thúc cuối cùng rồi. Lịch sử đó như sau:

Xuất Êdíptô Ký 12:12-14 “Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Êdíptô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Êdíptô, từ người ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Êdíptô; ta là Đức Giêhôva. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Êdíptô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm; trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Đức Giêhôva, tức là một lễ lập ra đời đời.”

Trong sách Tân Ước, tại Hêbơrơ 11:28 đã được chép rằng “Bởi đức tin, người giữ lễ Vượt qua và làm phép rưới huyết, hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng dân Ysơraên.” Nói cách khác vì huyết của chiên con của Lễ Vượt Qua làm dấu hiệu nên tai vạ không chạm đến những người giữ Lễ Vượt Qua vậy.

Vào thời đại cuối cùng này, tai vạ cuối cùng sẽ bị giáng xuống thế gian tội lỗi này. Khi ấy, những người sẽ được tránh khỏi tai vạ là những ai? Đó chẳng phải là những người có huyết của Đức Chúa Jêsus nhờ giữ Lễ Vượt Qua hay sao? Thời điểm quyền năng của Lễ Vượt Qua được bày tỏ ra chính là khi tai vạ cuối cùng bị giáng xuống thế gian. Phải đến sau khi gánh chịu hình phạt và cơn thạnh nộ lớn của Đức Chúa Trời vào lúc tai vạ cuối cùng bị giáng xuống, thì những người không giữ Lễ Vượt Qua sẽ hối hận vì đã không giữ Lễ Vượt Qua.


Đấng An Xang Hồng Hồi Phục Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới

Lễ Vượt Qua giao ước mới quý báu và quan trọng đến thế này đã bị xóa bỏ vào năm 325 SCN tại Hội công đồng Nicaea, từ đó trở đi Lễ Vượt Qua không thể được tìm thấy trên thế gian này. Lễ Vượt Qua bị xóa bỏ, thì ai trên thế gian này có thể nhận được sự sống đời đời đây? Cho nên, Đức Chúa Jêsus đã phán rằng Ngài sẽ đến thế gian này lần thứ hai để hồi phục Lễ Vượt Qua đã bị xóa bỏ.

Hêbơrơ 9:28 “Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.”

Chính Đấng An Xang Hồng đã hồi phục lại cho chúng ta Lễ Vượt Qua giao ước mới mà đã bị xóa bỏ bởi ma quỉ Satan. Vậy, Đấng An Xang Hồng mà đã hồi phục lại Lễ Vượt Qua giao ước mới là ai?

Êsai 25:6-9 “Đức Giêhôva vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc, tại trên núi nầy, một tiệc yến đồ béo, một diên rượu ngon, đồ béo có tuỷ, rượu ngon lọc sạch. Tại trên núi nầy Ngài sẽ diệt trừ mặt của mọi đồ đắp trên muôn dân, và cái màn che phủ mọi dân tộc. Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời… Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Đức Giêhôva; chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài!”

Đấng An Xang Hồng mà đã hồi phục lại Lễ Vượt Qua giao ước mới chính là Đấng Christ Tái Lâm, tức là Đức Chúa Trời, xuất hiện theo tất thảy mọi lời tiên tri Kinh Thánh. Lễ Vượt Qua giao ước mới mà các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai đã trân trọng giữ gìn, Lễ Vượt Qua giao ước mới mà Đấng An Xang Hồng hồi phục lại cho chúng ta, là những người đang sống vào thời đại tai vạ cuối cùng sắp giáng xuống, chính là Tin Lành của Đấng Christ mà chúng ta phải trân trọng giữ gìn một cách chí thánh nhất.