한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

3 Kỳ 7 Lễ Trọng Thể

Lễ Bảy Tuần Lễ cũng được gọi là “Lễ Ngũ Tuần” ở thời đại Tân Ước, được giữ gìn nhằm ngày thứ 50 sau Lễ Trái Đầu Mùa - là ngày mà người dân đem một bó lúa mì đầu mùa đến thầy tế lễ, để dâng lễ đưa vẫy cho Đức Chúa Trời nhậm.

Lý do lễ này có tên gọi là Lễ Bảy Tuần Lễ là vì từ ngày Lễ Trái Đầu Mùa đến ngày Lễ Ngũ Tuần có bảy ngày Sabát (Lêvi Ký 23:15-16). Trên toàn thế giới, Hội Thánh duy nhất giữ Lễ Ngũ Tuần, lễ trọng thể của Đức Chúa Trời, chỉ là “Hội Thánh của Đức Chúa Trời” do Đấng An Xang Hồng dựng nên mà thôi. Đó là bởi duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể hồi phục lại lễ trọng thể của Đức Chúa Trời, mà đã bị biến mất suốt thế kỷ tối tăm tôn giáo.

Cho nên, nếu không tiếp nhận Đấng Christ Tái Lâm Đấng An Xang Hồng, là Đấng đến thế gian để hồi phục 3 kỳ 7 lễ trọng thể theo lời tiên tri Kinh Thánh, thì không thể biết, cũng không thể giữ được lễ trọng thể của Đức Chúa Trời.


Khởi Nguyên của Lễ Bảy Tuần Lễ

Vào ngày thứ 40 sau ngày đi qua Biển Đỏ, Môise đi lên núi Sinai. Tại núi Sinai, Môise nghe mọi lời phán của Đức Chúa Trời, rồi trở xuống, truyền cho dân sự ý định của Ngài. Từ đó mười ngày sau, tức là nhằm ngày thứ 50 từ khi đi qua Biển Đỏ, Môise lại lên núi Sinai một lần nữa để nhận hai bảng đá Mười Điều Răn. Đức Chúa Trời phán dặn người dân phải kỷ niệm ngày này; ấy là khởi nguyên của Lễ Bảy Tuần Lễ (Xuất Êdíptô Ký 24:1-18).


Tiên Tri và Ứng Nghiệm của Lễ Bảy Tuần Lễ

Lễ Bảy Tuần Lễ, tức là Lễ Ngũ Tuần, là ngày Đức Chúa Jêsus ban Thánh Linh vào 10 ngày sau khi Ngài lên trời kể từ 40 ngày sau sự phục sinh của Ngài, là động cơ khởi đầu và thúc đẩy sự phát triển Tin Lành của Hội Thánh Sơ Khai (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-47).

Tuy nhiên, luồng nóng nảy của Thánh Linh bị nguội lần, cuối cùng bị rút lại hoàn toàn bởi vì hội thánh bị thế tục hoá và bị gian lận. Trong tiên tri của lễ trọng thể, điều này thật đã được bày tỏ ra trước: Tức là, sau khi nhận lấy hai bảng đá Mười Điều Răn, và từ núi Sinai trở xuống, Môise thấy dân sự thờ lạy tượng bò vàng, giận dữ, ném hai bảng đá Mười Điều Răn xuống chân núi, làm bể rồi. Giống như vậy, Thánh Linh mà đã được đổ dốc nhằm ngày Lễ Ngũ Tuần bị rút lại bởi vì hội thánh bị gian lận và thế tục hoá.