한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

3 Kỳ 7 Lễ Trọng Thể

(Đại) Lễ Chuộc Tội là ngày 10 tháng 7 thánh lịch, nhằm ngày đó mọi tội lỗi của người dân Ysơraên đã phạm trong suốt một năm, đều được tha thứ (Lêvi Ký 23:27). Ngày nay, chúng ta cũng nhất định phải giữ (Đại) Lễ Chuộc Tội, để được tha thứ mọi tội lỗi đã phạm trong suốt một năm. Không giữ (Đại) Lễ Chuộc Tội thì không thể nói rằng đã nhận được sự tha tội. Cho nên, Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang kỷ niệm và giữ gìn (Đại) Lễ Chuộc Tội theo sự dạy dỗ của Đấng Christ Tái Lâm Đấng An Xang Hồng.

(Đại) Lễ Chuộc Tội là ngày mọi tội lỗi mà con cái của Đức Chúa Trời đã phạm trong suốt một năm, được chuyển sang cho ma quỉ Satan, nên ma quỉ Satan gắng hết sức để ngăn cản, không cho con cái của Đức Chúa Trời giữ (Đại) Lễ Chuộc Tội. Chúng ta phải nhận ra rõ chính thể của những người cản trở, không cho người dân của Đức Chúa Trời giữ gìn lễ trọng thể, mà Đức Chúa Trời chỉ ban riêng cho người dân của Ngài.


Khởi Nguyên của (Đại) Lễ Chuộc Tội

Sau khi được ra khỏi xứ Êdíptô, trong vòng 40 năm dân Ysơraên phải ở lại nơi đồng vắng.

Đức Chúa Trời gọi Môise lên núi Sinai để ban cho luật pháp bởi đó mà Môise cai quản người dân đông đúc. Nghe lời gọi của Đức Chúa Trời, Môise đi lên núi Sinai, và ở đó trong 40 ngày đêm không ăn không uống, rồi cuối cùng nhận lấy hai bảng đá Mười Điều Răn được chính Đức Chúa Trời viết ra.

Tuy nhiên, trong khi chờ đợi Môise, dân sự thấy Môise ở trên núi lâu ngày (40 ngày) mà không trở xuống thì tưởng rằng Môise đã chết. Vậy, dân sự tưởng đã bị mất người dẫn, nên đề nghị làm ra thần tượng mà dẫn họ đi đến xứ Canaan. Như thế, hình tượng con bò vàng được làm ra và họ thờ lạy nó, ăn, uống, và nhảy múa xung quanh hình tượng đó.

Khi Môise trở xuống từ núi Sinai, bị thất kinh và hoảng sợ trước cảnh ấy, giận dữ mà lập tức ném hai bảng đá xuống chân núi làm bể. Môise đốt cháy hình tượng bò vàng bằng lửa và làm thành bột, rồi trộn với nước mà bắt người dân uống nước đó, trong nội một ngày ấy hơn 3.000 người đã bị giết chết.

Người dân Ysơraên thờ lạy hình tượng phạm tội nghịch Đức Chúa Trời, hối hận về các hành động của mình nên đã hối cải một cách sâu sắc; đối đáp lại hối cải của họ, Đức Chúa Trời ban cho hai bảng đá Mười Điều Răn lần thứ hai. Bảng đá Mười Điều Răn thứ nhất đã bị làm bể, nhưng người dân lại được nhận bảng đá Mười Điều Răn thứ hai. Thật ra, điều này chứa đựng ý định chuộc tội đầy ân huệ của Đức Chúa Trời, rằng: tha tội cho người dân Ysơraên. Ngày mà Môise đã nhận lấy Mười Điều Răn lần thứ hai ấy và từ trên núi trở xuống, chính là ngày (Đại) Lễ Chuộc Tội mà được kỷ niệm mỗi năm (Xuất Êdíptô Ký 32:1-35).


Nghi Thức của (Đại) Lễ Chuộc Tội

1) Con dê Axasên là biểu tượng cho quỉ Satan
Trong nghi thức Đại Lễ Chuộc Tội thời Cựu Ước, lấy con bò tơ đực làm của lễ chuộc tội cho thầy tế lễ, lấy con dê đực làm của lễ chuộc tội dân chúng. Hai con dê - của lễ của (Đại) Lễ Chuộc Tội, bị bắt thăm theo hai ý nghĩa khác nhau: Một con thăm về phần Đức Chúa Trời được dâng lên làm của lễ chuộc tội, còn một con thăm về phần Axasên - nó bị thả ra nơi đồng vắng hoang vu và cuối cùng chết mất. Thông qua các tế lễ, mỗi tội lỗi người dân đã phạm cứ bị đổ trên nơi rất thánh; như thế, nơi rất thánh cứ giữ mọi tội lỗi của dân sự tạm thời.

(Đại) Lễ Chuộc Tội này có những nghi thức rằng: Thầy tế lễ làm lễ chuộc tội cho chính mình và dân sự, cho nơi rất thánh, hội mạc và bàn thờ rồi, thầy tế lễ thượng phẩm đặt tay trên đầu của con dê Axasên, xưng trên nó mọi tội lỗi và sự gian ác của dân sự. Vậy, mọi tội lỗi người dân đã phạm suốt một năm kia mà nơi rất thánh đang gánh chịu, được đổ trên con dê Axasên rồi, nó đi ra đồng vắng mà chết mất. Điều này thật ra bày tỏ rằng tội lỗi chúng ta được chuộc như thế nào. Tức là, mọi tội lỗi chúng ta mà được đổ trên Đấng Christ - Đấng được biểu tượng bởi nơi thánh, lại đổ trên Satan là kẻ gây ra mọi tội lỗi, thông qua những lễ trọng thể như Lễ Vượt Qua hay Đại Lễ Chuộc Tội. Rồi nó chất mọi tội lỗi của chúng ta, cuối cùng bị hư mất đời đời trong vực sâu, là đồng vắng hoang vu. Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta sự sắp đặt cứu chuộc của Ngài thông qua (Đại) Lễ Chuộc Tội (Lêvi Ký 16:6-22).

2) Ngày mà mỗi năm một lần thầy tế lễ thượng phẩm đi vào nơi rất thánh
Hêbơrơ 9:7 “Nhưng, phần thứ hai (nơi rất thánh), thì mỗi năm một lần chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dâng vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng.”


Tiên Tri và Ứng Nghiệm của (Đại) Lễ Chuộc Tội

Tiên tri trong nghi thức)
Tội lỗi dân sự → Bị đổ trên nơi rất thánh → Vào ngày (Đại) Lễ Chuộc Tội, tội lỗi này đổ trên con dê Axasên → Chất mọi tội lỗi trên nó, con dê Axasên bị đau khổ nơi đồng vắng → Cuối cùng con dê Axasên bị chết mất.

Ứng nghiệm tiên tri)
Tội lỗi của chúng ta → Bị đổ trên Đấng Christ → Vào ngày (Đại) Lễ Chuộc Tội, tội lỗi đã đổ trên Đấng Christ lại đổ trên Satan - kẻ được biểu tượng bằng con dê Axasên → Satan bị đau khổ trong địa ngục → Cuối cùng Satan bị hư mất đời đời.