한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

3 Kỳ 7 Lễ Trọng Thể

Lễ Bánh Không Men là lễ trọng thể biểu tượng sự hoạn nạn thập tự giá của Đấng Christ, được giữ nhằm ngày 15 tháng giêng thánh lịch (Lêvi Ký 23:6). Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang giữ Lễ Bánh Không Men vào ngày 15 tháng giêng thánh lịch theo lời dạy dỗ của Đấng Christ Tái Lâm Đấng An Xang Hồng.


Khởi Nguyên của Lễ Bánh Không Men

Khởi nguyên Lễ Bánh Không Men là sự chịu đựng của người dân Ysơraên từ khi ra khỏi Êdíptô sau đêm Lễ Vượt Qua, đi ngang qua Biển Đỏ cho đến khi lên khỏi Biển Đỏ. Bấy giờ, Pharaôn, vua Êdíptô, đã thả cho người dân Ysơraên đi tự do, nhưng đổi lòng ngay và triệu tập 600 ngựa xe, lính kỵ, cùng đoàn binh của mình mà đuổi theo, để bắt họ trở về Êdíptô lại. Bởi vì kỵ binh Êdíptô theo sau gần đến, trước mặt thì Biển Đỏ ngăn chặn đường tới, người dân Ysơraên bị hãi hùng mà kêu la Đức Chúa Trời, và nói phàn nàn với Môise.

Trong tình huống đó, bởi cây gậy của Môise, Đức Chúa Trời đã phân rẽ Biển Đỏ làm cho biển bày ra phần đất khô, hầu cho dân Ysơraên đi ngang Biển Đỏ vô sự như trên đất cạn. Chỉ tính nam đinh đã là sáu trăm ngàn, lại tính thêm đàn bà và trẻ em thì nhiều biết bao?

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời phân rẽ người dân Ysơraên và quân lính Êdíptô bởi trụ lửa và trụ mây để khiến quân lính đuổi theo chậm trễ. Chúng ta dễ đoán được người Ysơraên trong tình huống đó bị vội vàng và hoảng sợ thay! Sự khó khăn và hoạn nạn tình huống ấy chính là khởi nguyên Lễ Bánh Không Men (Xuất Êdíptô Ký 14:1-31).


Nghi Thức của Lễ Bánh Không Men

Vào thời đại Cựu Ước, Đức Chúa Trời buộc người dân phải ăn bánh không men và rau đắng để cho họ luôn nhớ sự hoạn nạn; cho nên bánh không men còn được gọi là bánh hoạn nạn (Phục Truyền Luật Lệ Ký 16:3). Những việc này là tiên tri mà bày tỏ ra việc thật, rằng: Đức Chúa Jêsus bị chịu đựng sự treo lên trên thập tự giá. Ở thời đại Tân Ước, chúng ta nên không ăn không uống để dự phần chung vào sự chịu đựng của Lễ này, theo lời phán của Đức Chúa Trời.

Mác 2:20 “Song tới kỳ chàng rể phải đem đi khỏi họ, trong ngày đó họ sẽ kiêng ăn.”


Tiên Tri và Ứng Nghiệm của Lễ Bánh Không Men

Lễ Bánh Không Men là lễ trọng thể về sự hoạn nạn, lễ biểu tượng cho sự hoạn nạn thập tự giá của Đấng Christ. Việc người dân Ysơraên đi xuống Biển Đỏ biểu tượng việc Đức Chúa Jêsus đi xuống mồ mả; việc ra khỏi Biển Đỏ biểu tượng việc Ngài phục sinh, và bây giờ, bằng phép Báptêm chúng ta bày tỏ ra ý nghĩa ấy. Môise đã dẫn dắt người dân ra ngoài đồng vắng Sinai nhằm ngày Lễ Bánh Không Men, Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá mà dẫn dắt người dân Ysơraên phần linh hồn từ đất tội ác này (được biểu tượng bởi Êdíptô) đi ra ngoài đồng vắng đức tin.

Bất cứ người nào tin và chịu phép Báptêm, thì là người ra khỏi Biển Đỏ và đi vào đồng vắng đức tin. Sở dĩ chúng ta phải giữ gìn Lễ Bánh Không Men là để dự phần vào sự hoạn nạn thập tự giá của Đấng Christ, vì thế, chúng ta nếm thử được sự hoạn nạn trước và Đức Chúa Trời ban cho chúng ta năng lực có thể chịu đựng được sự hoạn nạn và gian nan (Luca 22:43-44).