한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Đấng Christ Tái Lâm

Để cứu rỗi chúng ta, Đức Chúa Trời đã chia 6000 năm công việc cứu chuộc làm ba thời đại là thời đại Đức Cha, thời đại Đức Con, thời đại Đức Thánh Linh, rồi qui định tên khác nhau của Đấng Cứu Chúa tuỳ theo mỗi thời đại, thời đại Đức Cha là Giêhôva, thời đại Đức Con là Jêsus, và thời đại Đức Thánh Linh là Đấng An Xang Hồng.

Thời đại này là thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng, nên Đức Chúa Trời đến với danh Đấng An Xang Hồng, là Tên Mới của thời đại Đức Thánh Linh, và trải ra công việc cứu rỗi. Sự cứu rỗi chỉ được hoàn thành khi tin và tiếp nhận Đấng Cứu Chúa của thời đại ấy, và vì chúng ta đang sống ở thời đại Đức Thánh Linh, nên duy chỉ phải tin và tiếp nhận Đấng An Xang Hồng, là Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Thánh Linh.


Thời Đại Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh

Truyền Đạo 3:1 “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định…”

Mỗi người sống trên thế gian này đều có mục đích của riêng mình. Giống như vậy, cuộc sống tín ngưỡng của chúng ta cũng phải có mục đích rõ ràng. Đó chính là để nhận được sự cứu rỗi của linh hồn, tức là sự sống đời đời.

I Phierơ 1:8-9 “Ngài (Đức Chúa Jêsus) là Đấng anh em không thấy, mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể về vinh hiển: nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.”

Thế nên để cứu rỗi chúng ta, Đức Chúa Trời đã chia 6000 năm công việc cứu chuộc làm ba thời đại, và ban cho tên khác nhau của Đấng Cứu Chúa tuỳ theo mỗi thời đại.

Mathiơ 28:19 “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Như các bạn đều biết, tên của Đức Cha là “Giêhôva”, tên của Đức Con là “Jêsus”. Vậy, tên của Đức Thánh Linh là gì? Để được chịu phép Báptêm, là bước chân đầu tiên để trở thành con cái của Đức Chúa Trời, thì nhất định phải biết tên của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh.


Đấng Cứu Chúa của Thời Đại Đức Cha

Biết và tiếp nhận tên của Đấng Cứu Chúa xuất hiện tuỳ theo mỗi thời đại là trọng tâm của sự cứu rỗi. Vào thời đại Đức Cha, Đức Chúa Trời đã ban phát công việc cứu rỗi bằng tên Giêhôva.

Êsai 43:11 “Ấy chính ta, chính ta là Đức Giêhôva, ngoài ta không có Cứu Chúa nào khác.”

Vào thời đại Đức Cha, biết và tiếp nhận tên Giêhôva là trọng tâm của sự cứu rỗi, nên vào thời đại Đức Cha, hết thảy những người không tiếp nhận tên Giêhôva đã không thể được cứu rỗi.
Tuy nhiên, thời đại Đức Cha đã trôi qua rồi thời đại Đức Con đã đến, nên theo như lời Đức Chúa Trời đã tiên tri trước, Giêhôva mặc xác thịt mà đến với tư cách là Jêsus. (Êsai 9:5-6)


Đấng Cứu Chúa của Thời Đại Đức Con

Kinh Thánh ghi chép rằng vào thời đại Đức Cha, ngoài Giêhôva không có Đấng Cứu Chúa nào khác, cũng lại chép rằng vào thời đại Đức Con, ngoài Jêsus không có Đấng Cứu Chúa nào khác.

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:11-12 “Jêsus nầy là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”

Tuy nhiên, khi ban cho tên Giêhôva làm tên của Đấng Cứu Chúa, cũng như khi ban cho tên Jêsus làm tên của Đấng Cứu Chúa, Đức Chúa Trời đã không hề giải thích rằng mỗi tên của Đấng Cứu Chúa ấy chỉ được gọi ở thời đại giới hạn ấy. Kết quả là những người lần đầu tiếp nhận đồng thời hai lời phán trên cũng có thể nghĩ rằng hai lời này là mâu thuẫn.

Tuy nhiên, nếu hiểu về Đức Chúa Trời, là Ba Vị Thánh Nhất Thể, thì có thể biết rằng hai lời phán này không hề mâu thuẫn một chút nào cả. Đức Chúa Jêsus vốn có hình của Đức Chúa Trời (Philíp 2:5), và chính là Đấng ban sự cứu rỗi nhân danh Giêhôva vào thời đại Đức Cha. Jêsus và Giêhôva không phải là Hai Đấng khác nhau, mà vốn là cùng Một Đấng, nên dù nói rằng “ngoài Giêhôva không có Đấng Cứu Chúa nào khác” hay nói rằng “ngoài Jêsus chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” thì cũng không hề mâu thuẫn.

Sở dĩ Đức Chúa Trời ban cho tên khác nhau của Đấng Cứu Chúa tuỳ theo mỗi thời đại là bởi muốn đặt giới hạn cho mỗi thời đại. Nói cách khác, vào thời đại Đức Cha, gắng sức biết và tiếp nhận tên Giêhôva là phương pháp được cứu rỗi, còn khi thời đại thay đổi sang thời đại Đức Con, thì gắng sức biết và tiếp nhận tên Jêsus, chứ không phải tên Giêhôva, là phương pháp được cứu rỗi.

Vì Đức Chúa Trời đã cho phép tên “Jêsus” là tên của Đấng Cứu Chúa vào thời đại Đức Con, nên vào thời đại Đức Con, chỉ những ai tin “Jêsus Christ” và gọi tên ấy thì mới được cứu rỗi.


Đấng Cứu Chúa của Thời Đại Đức Thánh Linh

Bây giờ là thời đại Đức Thánh Linh. Nên giờ Đức Chúa Trời đã lại ban tên khác cho chúng ta.

Khải Huyền 3:12 “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giêrusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết lên trên người.”

Khải Huyền 2:17 “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đương giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.”

Đã được chép rằng “trên đó (trên hòn sỏi) có viết một tên mới”, mà hòn sỏi được nhắc đến tại đây có nghĩa là Đức Chúa Jêsus (I Phierơ 2:4). Nghĩa là, Đức Chúa Trời ban cho tên mới thay thế cho tên Jêsus vào thời đại ấy.
Những người vẫn cứ bám víu cái tên Jêsus cho đến tận bây giờ và tiếp nhận tên ấy thì tuyệt đối không thể được cứu rỗi. Điều ấy giống như lặp lại sai lầm của những người cứ bám víu cái tên Giêhôva vào thời đại Đức Con, mà lại không tiếp nhận Jêsus, là Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Con ấy (Rôma 15:4).

Vào thời đại Đức Con, những người tiếp nhận tên Giêhôva trong suốt khoảng 3500 năm, đã không tiếp nhận tên Jêsus. Tuy nhiên, các môn đồ của Đức Chúa Jêsus đã tiếp nhận tên của Đức Chúa Jêsus, là Đấng Cứu Chúa đến vào thời đại Đức Con theo như lời tiên tri Kinh Thánh. Kinh Thánh cho biết rằng phải có Đấng Cứu Chúa vào thời đại Đức Con, và Đấng ấy chính là Đức Chúa Jêsus, thế mà người ta duy chỉ cố chấp Giêhôva. Những người không tiếp nhận Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Con giờ thảy đang ở đâu?

Mong các bạn phán đoán rõ ràng. Xin hãy từ bỏ suy nghĩ của bản thân mình mà tiếp nhận tư tưởng của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết rõ ràng rằng cũng có tên của Đấng Cứu Chúa vào thời đại Đức Thánh Linh. Mong các bạn hãy hiểu sự quan phòng của Đức Chúa Trời, là Đấng ban sự cứu rỗi bởi tên khác nhau tuỳ theo mỗi thời đại, và hãy tiếp nhận Đấng An Xang Hồng, là tên mới của Jêsus, tên của Đấng Cứu Chúa vào thời đại Đức Thánh Linh.


Nhân Chứng, Cầu Nguyện, Sự Cứu Rỗi Tuỳ Theo Mỗi Thời Đại

Nếu hiểu ra giới hạn của thời đại thì những nội dung còn lại sẽ rất đơn giản. Vào thời đại Đức Cha, người ta phải trở thành nhân chứng của Giêhôva (Êsai 43:10), phải cầu nguyện nhân danh Giêhôva (Thi Thiên 116:4), và sự cứu rỗi duy chỉ được hứa thông qua tên Giêhôva mà thôi (Giôên 2:32).

Dù thời đại Đức Con đã đến, mà người dân vẫn cố chấp tên Giêhôva, trở thành nhân chứng của tên ấy, cầu nguyện nhân danh ấy, và tin rằng được nhận sự cứu rỗi duy chỉ bởi tên ấy thôi sao? Tuyệt đối không phải như vậy. Các môn đồ của Đức Chúa Jêsus đã trở thành nhân chứng của Jêsus (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:6), cầu nguyện nhân danh Jêsus (Giăng 16:24), và đã được nhận sự cứu rỗi bởi tên Jêsus (Rôma 10:9).

Vậy thì vào thời đại Đức Thánh Linh, chúng ta phải trở thành nhân chứng của tên của ai, cầu nguyện nhân danh ai, và sẽ được cứu rỗi duy chỉ bởi tên của ai? Đó là tên mới của Đức Chúa Jêsus, là tên của Đấng An Xang Hồng. (Giăng 5:39)

Thưa các bạn đang sống ở thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng!

Đấng An Xang Hồng là Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Thánh Linh. Giờ chúng ta phải trở thành nhân chứng của Đấng An Xang Hồng, cầu nguyện nhân danh Đấng An Xang Hồng, và có thể được cứu rỗi duy chỉ bởi tên của Đấng An Xang Hồng.
Mong các bạn hãy tin Đấng An Xang Hồng, là điểm trọng yếu của sự cứu rỗi, để được đi vào con đường sự sống đời đời.