한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Đấng Christ Tái Lâm

Kinh Thánh tiên tri rằng Đức Chúa Jêsus lại xuất hiện lần thứ hai để ban sự cứu rỗi cho chúng ta (Hêbơrơ 9:28). Đấng xuất hiện lần thứ hai theo lời tiên tri này chính là Đức Chúa Trời An Xang Hồng mà Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang tiếp nhận là Đấng Cứu Chúa.

Vậy, thời kỳ Ngài xuất hiện lần thứ hai là khi nào? Tại sao Hội Thánh của Đức Chúa Trời lại tin chắc và tiếp nhận Đấng An Xang Hồng là Đấng Christ Tái Lâm?

Thông qua “ví dụ về cây vả” Đức Chúa Jêsus cho chúng ta biết rằng thời điểm Tái Lâm của Ngài chính là năm 1948, là thời kỳ nước Ysơraên được ví với cây vả được độc lập. Nghĩa là, Đấng Christ Tái Lâm phải đến vào năm 1948, mà Đấng An Xang Hồng đã đến vào năm 1948 theo lời tiên tri “ví dụ về cây vả”, nên Hội Thánh của Đức Chúa Trời tiếp nhận Đấng An Xang Hồng là Đấng Christ.

Liệu Kinh Thánh có cho biết về thời kỳ Đức Chúa Jêsus Tái Lâm đến thật không?


Điềm Liên Quan Đến Tận Thế

Khi các môn đồ hỏi Đức Chúa Jêsus về điềm liên quan đến tận thế, thì Đức Chúa Jêsus đã phán rằng:

Mathiơ 24:3-33 “Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Jêsus đáp rằng… Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa.”

Đức Chúa Jêsus đã phán rằng khi cây vả nhành non, lá mới đâm thì Con người (Đức Chúa Jêsus) đương ở trước cửa, nên chúng ta phải hiểu biết về thời kỳ của cây vả này để tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Tái Lâm.


Cây Vả là Ysơraên

Để làm được vậy thì trước tiên chúng ta phải tìm hiểu xem cây vả này có ý nghĩa gì. Đã được chép rằng:

Luca 13:6-7 “Ngài lại phán thí dụ nầy: Người kia có một cây vả trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy; bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: Kìa đã ba năm nay ta đến hái trái nơi cây vả nầy mà không thấy: Hãy đốn nó đi; cớ sao nó choán đất vô ích?”

Sự việc Đức Chúa Jêsus đến tìm trái nơi cây vả trồng ở vườn nho trong suốt 3 năm, có ý nghĩa gì? Đó có nghĩa là trong suốt 3 năm, Đức Chúa Jêsus đã rao truyền Tin Lành cho người dân Ysơraên và tìm kiếm trái của Tin Lành. Cho nên, cây vả biểu tượng cho nước Ysơraên.

Hãy xác minh sự thật rằng cây vả trong vườn nho biểu tượng cho Ysơraên thông qua các câu Kinh Thánh khác nữa.

Êsai 5:7 “Vả, vườn nho của Đức Giêhôva vạn quân, ấy là nhà Ysơraên, và những người của Giuđa tức là cây mà Ngài ưa thích.”

Kể cả ở trong câu trên, vườn nho biểu tượng cho nước Ysơraên, còn cây được trồng trong vườn nho biểu tượng cho người Giuđa, tức là người dân Ysơraên. Vả lại, cũng được chép rằng:

Giêrêmi 24:5 “Giêhôva Đức Chúa Trời của Ysơraên phán như vầy: Như những trái vả tốt nầy, ta cũng sẽ xem những kẻ phu tù Giuđa, mà ta đã sai từ nơi nầy đến trong đất người Canhđê, cho chúng nó được ích.”

Đức Chúa Trời đã phán rằng “Như những trái vả tốt nầy, ta cũng sẽ xem những kẻ phu tù Giuđa” nên rõ ràng là trong Kinh Thánh, trái vả có ý nghĩa là người dân Ysơraên.


Sự Hủy Diệt của Ysơraên

Thế mà, trong Luca 13:7, Đức Chúa Jêsus đã phán rằng hãy đốn cây vả không có trái này đi. Theo như lời phán ấy, Nước Ysơraên từ chối Tin Lành mà Đức Chúa Jêsus đã rao truyền trong suốt 3 năm, đã bị hủy diệt hoàn toàn bởi quân đội La Mã vào năm 70 SCN. Kể từ đó, Ysơraên đã trở thành dân tộc lưu vong không đất nước, bị tan rã khắp nơi trên thế giới trong suốt 1900 năm, và đất nước ấy không còn tồn tại thêm nữa.


Hồi Sinh của Cây Vả (Ysơraên)

Tuy nhiên, cây vả (Ysơraên) bị đốn và bị chết khô ấy đã bắt đầu sống lại. Cây vả bắt đầu có nhành non, và lá mới đâm. Đó là khi nào? Đó là năm 1948.

Ngày 14 tháng 5 năm 1948, nước Ysơraên đã tuyên bố độc lập ra khắp thế gian, và tìm lại được chủ quyền. Cây vả tưởng chừng như đã chết hoàn toàn thế mà được sống lại. Chính vào lúc ấy, Đức Chúa Jêsus cũng tái lâm theo lời tiên tri. Đúng như vậy. Đức Chúa Jêsus Tái Lâm, là Đấng An Xang Hồng, mà tất thảy mọi Cơ đốc nhân chờ đợi, đã lại đến thế gian này vào năm 1948. Vì thế, Hội Thánh của Đức Chúa Trời tiếp nhận Đấng An Xang Hồng, là Đấng cho chứng kiến tận mắt lời tiên tri của Kinh Thánh, làm Đấng Cứu Chúa.

Rôma 11:26 “Vậy thì cả dân Ysơraên sẽ được cứu, như có chép rằng: Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Siôn, Cất sự vô đạo ra khỏi Giacốp.”

Đức Chúa Jêsus Tái Lâm Đấng An Xang Hồng, là Đấng Cứu Chúa của chúng ta, đã đến Siôn vào năm 1948 theo lời tiên tri ví dụ về cây vả. Và bây giờ, Ngài đang gọi các bạn ở trước cửa. Các bạn cứ để Ngài đứng trước cửa chăng? Hay mở rộng cửa mà tiếp đón Ngài? Thưa các bạn! Xin hãy mở rộng cửa và chào đón Đức Chúa Jêsus Tái Lâm đến lần thứ hai, là Đấng An Xang Hồng. Nhờ đó hãy nhận lấy sự cứu rỗi.