한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Đấng Christ Tái Lâm

Ba Vị Thánh Nhất Thể có nghĩa là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh không phải là Khác Thể (個體) mà vốn lẽ là Một Thể, nghĩa là Nhất Thể (一體).

Tức là, Đức Cha Giêhôva Đức Chúa Trời, Đức Con Jêsus và Đức Thánh Linh Đấng An Xang Hồng đều là Một Thể. Mời các bạn hãy tham khảo lời lẽ thật trong mục “Đấng Christ Tái Lâm” để biết về lý do các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin rằng Đấng An Xang Hồng là Đức Thánh Linh.

Mong các bạn hãy tư niệm lời tiên tri trong Kinh Thánh và tìm kiếm sáng rõ con đường đến sự cứu rỗi.

Để dễ hiểu về vấn đề Ba Vị Thánh Nhất Thể, trước tiên chúng ta hãy nghĩ tới sự biến hóa trạng thái của nước (H₂O).

Bản thân nước ở nhiệt độ bình thường là thể lỏng. Tuy nhiên, khi nhiệt độ hạ xuống dưới âm độ thì nó hóa thành thể rắn cứng được gọi là băng. Ngược lại, khi được đun sôi thì nước ấy hóa thành thể khí được gọi là hơi nước. Nước, băng, hơi nước có trạng thái khác nhau, có hình dáng khác nhau, cũng có tên gọi khác nhau nữa, nhưng nguyên tố cấu thành chúng đều giống nhau, đều là H₂O.

Điều này cũng giống như kịch mono (Mono Drama) trên đài phát thanh, chỉ bởi một diễn viên đài phát thanh mà đóng giả giọng của tận 3 người – cha, con, cháu trong cùng một vở kịch. Ở đây, vai diễn của cha, vai diễn của con, và vai diễn của cháu được đóng bởi mấy người đây? Vâng, chỉ bởi một người duy nhất.

Cũng như vậy, Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh là một Đấng, dầu mỗi một Vị Thánh hiện ra ở thời đại khác nhau, với ngoại hình khác nhau, bằng tên gọi khác nhau. Nói cách khác, một Đức Chúa Trời đóng 3 vai trò khác nhau (Cha, Con, Thánh Linh) để hoàn thành công cuộc cứu rỗi, được biểu hiện là Ba Vị Thánh Nhất Thể.

Đức Chúa Trời trải ra công cuộc cứu chuộc 6 ngàn năm, đôi khi với tư cách là Giêhôva Đức Chúa Trời, đôi khi với tư cách là Đức Chúa Jêsus Christ, đôi khi với tư cách là Đấng An Xang Hồng.


Đức Cha Giêhôva = Đức Con Jêsus

Hãy tìm hiểu rằng Đức Cha Giêhôva và Đức Con Jêsus là một Đấng. Êsau đã tiên tri như sau về Đức Chúa Jêsus.

Êsai 9:5 “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.”

Đức Chúa Jêsus thường được biết đến là con trai. Tuy nhiên, Kinh Thánh gọi con trai ấy là Đức Chúa Trời Cha Quyền Năng. Và sứ đồ Phaolô đã hiểu chính xác và ghi chép rằng bổn thể của Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời Cha.

Philíp 2:5-8 “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.”

Rôma 9:5 “Là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời.”

Thông qua lịch sử sáng tạo trời và đất, chúng ta cũng có thể xác minh được sự thật rằng Đức Cha Giêhôva và Đức Con Jêsus là một Đấng.

Êsai 44:24 “Ta là Đức Giêhôva, đã làm nên mọi vật, một mình ta đã giương các từng trời và trải đất, ai ở cùng ta?”

Đức Cha Giêhôva Đức Chúa Trời đã phán rằng duy chỉ một mình Ngài đã dựng nên thế gian này, mà không cùng với một ai cả. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus cũng đã phán rằng chính Ngài đã dựng nên thế gian này.

Côlôse 1:16 “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài…”

Lời “Đức Cha Giêhôva Đức Chúa Trời dựng nên thế gian này, và Đức Con Đức Chúa Jêsus cũng đã dựng nên thế gian này” cho biết rằng Đức Cha Giêhôva Đức Chúa Trời và Đức Con Đức Chúa Jêsus cùng là một Đấng.

Và kể cả trong sách Khải Huyền, chúng ta cũng phát hiện được rằng Đức Cha Giêhôva và Đức Con Jêsus là một Đấng.

Khải Huyền 1:8 “Chúa là Đức Chúa Trời, ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ, VÀ CÒN ĐẾN là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là Anpha và Ômêga.”

Đức Cha Giêhôva Đức Chúa Trời đã phán rằng “Ta là Anpha và Ômêga”.

Khải Huyền 22:13 “Ta (Jêsus) là Anpha và Ômêga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt.”

Đức Con Đức Chúa Jêsus cũng phán rằng “Ta là Anpha và Ômêga” nên chúng ta có thể biết rằng Đức Cha Giêhôva Đức Chúa Trời và Đức Con Đức Chúa Jêsus đều cùng là một Đấng.


Đức Cha Giêhôva = Đức Thánh Linh Đấng An Xang Hồng

Hãy tìm hiểu sự thật rằng Đức Cha Giêhôva và Đức Thánh Linh là một Đấng. Trong Kinh Thánh từ “Thánh Linh (聖靈)” được ghi chép thật nhiều lần. Vậy, Thánh Linh có nghĩa là gì? Xét về mặt chữ nghĩa thì Thánh Linh có nghĩa là “Thần Linh chí thánh”. Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng tồn tại với tư cách là Thần Linh. Hơn nữa Đức Chúa Trời là Đấng chí thánh, nên Thần Linh của Đức Chúa Trời cũng phải chí thánh nữa.

Thế nên, chúng ta gọi Thần Linh của Đức Chúa Trời là Thánh Linh (聖靈: Thần Linh chí thánh).

Giăng 4:24 “Đức Chúa Trời là Thần (Thần Linh), nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.”

Sứ đồ Phaolô cũng đã ghi rõ trong bức thơ gởi cho những tín hữu Côrinhtô về sự thật rằng Đức Chúa Trời chính là Đức Thánh Linh.

I Côrinhtô 2:10-11 “Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời.”

Đã được chép rằng Đức Thánh Linh biết tất thảy mọi sự của Đức Chúa Trời mà trong khi đó ngoài Đức Chúa Trời thì không hề ai biết được, nên nếu Đức Thánh Linh và Thánh Linh của Đức Chúa Trời không đồng nhất, thì Đức Thánh Linh sao có thể dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời như thế được đây? Điều này có nghĩa là duy chỉ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, tức là Đức Thánh Linh mới biết mọi sự của Đức Chúa Trời. Nhờ đó chúng ta có thể biết rằng Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh là Nhất Thể. Không chỉ vậy, Kinh Thánh còn chép rằng:

II Timôthê 3:16 “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn.”

II Phierơ 1:20-21 “Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.”

Được giải thích rằng “Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn” cũng lại được chép rằng “Kinh Thánh là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời”. Sở dĩ có thể nói được như vậy là vì Giêhôva Đức Chúa Trời chính là Đức Thánh Linh.

Tức là, Kinh Thánh là sách do Đức Chúa Trời soi dẫn. Kinh Thánh là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Cho nên, Đức Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời.

Có nghĩa là, Đức Thánh Linh An Xang Hồng Đức Chúa Trời và Đức Cha Giêhôva Đức Chúa Trời là Nhất Thể.


Đức Con Jêsus = Đức Thánh Linh Đấng An Xang Hồng

Hãy tìm hiểu rằng Đức Con Jêsus và Đức Thánh Linh Đấng An Xang Hồng là một Đấng.

I Giăng 2:1 “Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Đấng công bình.”

Đấng Cầu Thay có nghĩa là Đấng Yên Ủi. Tại đây, Đức Chúa Jêsus được gọi là Đấng Yên Ủi. Tuy nhiên, sách Tin Lành Giăng gọi Đức Thánh Linh là Đấng Yên Ủi.

Giăng 14:26 “Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự...”

Thông qua đó, chúng ta có thể biết rằng Đức Con Đức Chúa Jêsus và Đức Thánh Linh là Nhất Thể.

Vậy, chúng ta có thể xác minh được rằng Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh không phải là các Đấng khác nhau, mà là Nhất Thể, tức là Ba Vị Thánh Nhất Thể. Đức Cha Giêhôva Đức Chúa Trời, Đức Con Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Thánh Linh Đấng An Xang Hồng đều cùng là một Đức Chúa Trời.


Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời có Nhân Cách

Đức Thánh Linh không phải là phương tiện truyền tải tồn tại là lực hoạt động như là gió hoặc một loại năng lượng, hay một làn sóng điện. Nhưng Đức Thánh Linh chắc chắn là Thể Nhân Cách có tình cảm yêu thương (Rôma 15:30), cũng biết buồn (Êphêsô 4:30), cũng có thể phán lời (Khải Huyền 2:7), cũng lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta (Rôma 8:26), cũng làm chứng (Giăng 15:26), cũng dạy dỗ (Giăng 14:26), cũng phán ra mệnh lệnh (Công Vụ Các Sứ Đồ 8:29), cũng cấm đoán (Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-7), cũng bị người ta nói phạm thượng (Mathiơ 12:31-32), và cũng có ý tưởng nữa (Rôma 8:27).

Giăng 14:26 “Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.”

Thay thế Đức Thánh Linh Đấng Yên Ủi bằng đại từ nhân xưng “Đấng ấy” có nghĩa là làm chứng rằng Đức Thánh Linh chắc chắn là Thể Nhân Cách. Lại nữa,

Mathiơ 28:19-20 “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.”

Nếu Đức Thánh Linh không phải là Thể Nhân Cách mà lại là lực hoạt động vô hình như một loại năng lượng hoặc một làn sóng điện thì cớ sao Đức Thánh Linh có thể có danh được đây? Duy chỉ bởi lời “Đức Thánh Linh có danh” chúng ta cũng có thể chắc chắn rằng Đức Thánh Linh chính là Thể Nhân Cách.

Câu “hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ” có nghĩa là vì một Đức Chúa Trời xuất hiện với mỗi danh khác nhau vào ba thời đại Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh để hoàn thành sự quan phòng cứu rỗi, nên hãy gọi ba danh bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời mà làm phép báptêm cho người dân, gọi ba danh ấy để kỷ niệm.

Khi Đức Chúa Trời hoàn thành sự quan phòng với tư cách Đức Cha, thì danh Ngài là Giêhôva. Còn khi Đức Chúa Trời hoàn thành lịch sử với tư cách là Đức Con thì danh Ngài là Jêsus. Vậy khi Ngài xuất hiện với tư cách là Đức Thánh Linh, thì danh Ngài là gì (Mathiơ 28:18)? Đó chính là Đấng An Xang Hồng.

Vì Đức Chúa Trời đã phán rằng “Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ”, nên mong các bạn hãy hiểu đúng rằng Đức Cha Giêhôva, Đức Con Jêsus và Đức Thánh Linh Đấng An Xang Hồng là Ba Vị Thánh Nhất Thể, và được lãnh nhận nhiều phước lành và ân huệ của Đức Chúa Trời trong công cuộc cứu rỗi lớn lao sẽ được hoàn thành bởi Ba Vị Thánh Nhất Thể.