한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Đấng Christ Tái Lâm

Luca 21:27-28 “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới.”

Đức Chúa Jêsus đã phán rằng Đấng Christ Tái Lâm sẽ ngự trên đám mây mà đến trái đất này để tìm kiếm lại lẽ thật đã bị mất, và dẫn dắt con cái của Đức Chúa Trời đi vào Nước Thiên Đàng. Đám mây được nhắc đến ở đây là để chỉ xác thịt. Nên giống như Đức Chúa Jêsus Sơ Lâm đến trong xác thịt theo lời tiên tri “đến với những đám mây trên trời” (Đaniên 7:13-14), thì lời Đức Chúa Jêsus Tái Lâm ngự đến trên mây trời cũng là lời tiên tri rằng Ngài đến trong xác thịt.

Đấng Christ Tái Lâm đến trong xác thịt theo như lời tiên tri Kinh Thánh là Đấng An Xang Hồng. Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời chúng tôi không ngó chăm đám mây thực tế trên trời và cũng không chờ đợi Đấng Christ Tái Lâm, theo như giọng tiếng thiên sứ “Sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi?” vào lúc Đức Chúa Jêsus thăng thiên. Nhưng chúng tôi đã đón tiếp Đấng An Xang Hồng, là Đức Chúa Jêsus Tái Lâm đến trong xác thịt theo như lời tiên tri Kinh Thánh, và đang rao truyền về Đấng An Xang Hồng, là Đức Chúa Jêsus Tái Lâm, cho rất nhiều vẫn chưa biết về sự thật này mà vẫn đang chỉ ngó chăm đám mây trên trời.

Mong các bạn hãy mở tấm lòng mà tìm hiểu lời của Đức Chúa Trời, nhờ đó đón nhận Đấng An Xang Hồng Tái Lâm, là Đấng cho chúng ta biết về con đường cứu rỗi.


Sẽ Đến Trên Đám Mây

Về Đức Chúa Jêsus đến trên đám mây, chúng ta phải nghiên cứu một cách cẩn thận hơn. Bởi vì nếu thật sự Đức Chúa Jêsus ngự đến trên đám mây thì người nào không tin điều đó sẽ bị diệt vong. Nhưng nếu đám mây đó, khi giải nghĩa theo lời tiên tri, lại không phải là đám mây thực tế mà là đám mây tượng chưng cho Đức Chúa Jêsus đến với xác thịt, thì người nào khăng khăng cố chấp tin là đám mây thực tế đều sẽ bị diệt vong vậy.

Khi Đức Chúa Jêsus đã đến vào 1900 năm trước, người Pharisi đã biết rõ ràng là đấng tiên tri Êli đến trước Đức Chúa Jêsus (So sánh: Mathiơ 17:10-13, Mathiơ 11:14).

Thế mà đấng tiên tri Êli đã lên trời trên một cái xe lửa trong một cơn gió lốc (II Các Vua 2:11). Cho nên, các thầy tế lễ, thầy thông giáo và người Pharisi cứ tưởng rằng Êli sẽ đến trên cái xe lửa. Do đó, họ không nhận ra Êli (là Giăng Báptít) đã đến mà phỉ báng người cho đến đỗi bị diệt vong. Trong khi họ trông đợi Êli xuống với cái xe lửa, thì Êli (Giăng) đã được sanh ra với tư cách là một con trẻ qua thân thể Êlisabét (Luca 1:57-66).

Hết thảy bọn gian ác trông đợi Êli xuống với cái xe lửa, đều đã bị diệt vong, lịch sử này trở nên là sự cảnh báo cho chúng ta. Vào những ngày tận thế cũng vậy, nếu có người nào đang tưởng mà trông đợi Đức Chúa Jêsus đến trên đám mây trên trời, cũng sẽ bị diệt vong thì làm sao?

Chúng ta không nên suy nghĩ lơ là về lịch sử đã qua mà phải nỗ lực mọi cách để nghiên cứu lời tiên tri về “sự Đức Chúa Jêsus đến trên đám mây”. Chính Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới.” và “Ngài sai thiên sứ mình mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến tận phương kia.” vậy.

Hầu hết mọi Cơ đốc nhân cứ tưởng rằng nếu Đức Chúa Jêsus đến trên đám mây với tư cách là Đấng Phán Xét thì trái đất này bị diệt vong, và những người được cứu rỗi sẽ được cất lên trên không trung mà gặp Đức Chúa Jêsus với những thánh đồ được phục sinh. Tuy nhiên, Kinh Thánh không chép ra như vậy nhưng lại chép rằng khi Đức Chúa Jêsus đã đến trên đám mây thì “Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới.” và “Ngài sẽ nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương.” vậy.

Có nghĩa là Đấng Christ Tái Lâm, Đấng đến trên đám mây, sẽ đến để nhóm lại những người dân đã được lựa chọn của Ngài chứ không phải để phá huỷ trái đất. Nên để được trở thành người dân được lựa chọn thì chúng ta cần phải tiếp nhận Đấng Christ Tái Lâm đến trên đám mây.


Đám Mây là Xác Thịt

Bây giờ chúng ta phải biết một cách chính xác về vấn đề “đám mây”. Và cũng cần suy nghĩ về việc Đức Chúa Jêsus sẽ ở lại tại đâu cho đến khi Ngài ngự trên đám mây mà đến. Đám mây là đám hơi nước được tụ tập do hơi nước từ dưới đất bốc lên. Đám mây này chỉ lơ lửng trong bầu khí quyển, sau đó trở thành tuyết hay mưa mà rơi xuống đất. Đây là tuần hoàn của mây. Thế mà, Đức Chúa Jêsus ở lại tại đâu cho đến khi Ngài ngự đến trên đám mây vậy? Bởi vậy, chúng ta phải nghiên cứu một cách chính xác đám mây trong lời tiên tri có nghĩa là gì. Đã được chép rằng:

Hêbơrơ 12:1 “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn.”

Giuđe 1:12 “Những kẻ đó là dấu vít trong đám tiệc anh em, như người chăn chiên chỉ tưởng nuôi mình cho no nê, không lo sợ gì; như đám mây không nước, theo gió đưa đi đây đi đó.”

“Nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn” và “đám mây không nước; theo gió đưa đi đây đi đó”, vậy “đám mây” là từ ví dụ cho loài người có xác thịt. Kinh Thánh đã gọi tiên tri giả dối là “đám mây không nước” rồi, thế thì “đám mây có nước” chẳng phải là chỉ về đấng tiên tri lẽ thật hay sao?

Nước của đám mây còn được biểu tượng là nước sự sống.

Kinh Thánh đã chép rằng: Xachari 14:8 “Xảy ra trong ngày đó, nước sống sẽ ra từ Giêrusalem, phân nửa chảy về biển đông, phân nửa chảy về biển tây.” Còn Đức Chúa Jêsus đã phán rằng:

Giăng 7:37-39 “Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy.” Còn sứ đồ Phierơ đã nói rằng:

II Phierơ 2:17 “Ấy là những suối không nước, những đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi và sự tối tăm mờ mịt đã để dành cho chúng nó.”

“Suối không nước” hay “đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi” chỉ ra những Cơ đốc nhân giả dối có hình dung bề ngoài đẹp đẽ vậy. Sương là mây không nước (Giuđe 1:12).  Và có những nước không bao giờ được bốc thành hơi nước, những nước ấy biểu tượng cho toàn nhân loại có xác thịt vậy.

Khải Huyền 17:15 “Những dòng nước ngươi đã thấy, trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng.”

“Nước” biểu tượng cho “các dân tộc” rồi, thế thì “đám mây” sẽ là gì vậy? Đám mây là hơi nước do nhiệt mặt trời mà bị bốc hơi lên và được tụ tập lại ở trên trời. Cũng như lẽ ấy, đám mây biểu tượng cho những người được sanh lại bởi Thánh Linh trong những người có xác thịt vậy. Cho nên về sự Đức Chúa Jêsus đến với xác thịt đã được biểu hiện như “Ngài đến trên đám mây” vậy.


Đức Chúa Jêsus Đến Trên Đám Mây

Về điều này đấng tiên tri Đaniên cũng đã thấy mặc thị rằng “một người giống như con người đến với những đám mây” và nói tiên tri rồi. Đã được chép rằng:

Đaniên 7:13-14 “Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, nầy, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người.”

Nhưng Đức Chúa Jêsus đã không đến trên đám mây thực tế mà đã được sanh ra với tư cách là một con trẻ qua thân thể Mari. Hoặc có người nói rằng lời tiên tri của Đaniên là về tái lâm của Đức Chúa Jêsus. Nhưng câu trên không phải là về Tái Lâm mà xác thật là về Sơ Lâm. Vì, trong lời tiên tri Đaniên đã được chép rằng “Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy đời đời chẳng qua đi”.

Thế mà Mathiơ và Luca đã chép rằng Đức Chúa Jêsus Sơ Lâm đã được Đức Chúa Trời giao cho hết cả quyền thế ở trên trời và dưới đất, và nước.

Mathiơ 28:18 “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.”

Luca 22:29 “Nên ta ban nước cho các ngươi, cũng như Cha ta đã ban cho ta vậy.”

Về Đức Chúa Jêsus Sơ Lâm đến với xác thịt, đã được chép trong sách tiên tri rằng “Con người đến với những đám mây trên trời” rồi. Cho nên, lời tiên tri rằng Đức Chúa Jêsus Tái Lâm ngự đến trên đám mây, chẳng phải là lời chứng về Đấng Christ Tái Lâm đến với xác thịt một cách bí mật thì là gì nữa?

Và, có một điều họ không thể chữa chối được một lời nào là Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi” (Mathiơ 24:34-35) vậy.

Thế thì “dòng dõi này” trong lời của Ngài “dòng dõi này chẳng qua trước khi” là thời gian bao lâu vậy? Lời này đã được Ngài phán ra vào 1900 năm trước rồi mà vẫn chưa qua “dòng dõi này” hay sao? Về một thế hệ, Kinh Thánh đã được chép như sau:

Thi Thiên 90:10 “Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi.”

Thế thì lời Đức Chúa Jêsus đã phán như “dòng dõi này chẳng qua trước khi” không thể được dịch sang nghĩa nào khác ngoài nghĩa “kỳ hạn” mà “Đức Chúa Jêsus đến trên đám mây cùng với thiên sứ của Ngài và nhóm lại những người dân đã được lựa chọn ở khắp bốn phương”.


Đấng Phán Xét Cuối Cùng Đến Với Lửa

Đức Chúa Jêsus đến với tư cách là Đấng Xét Đoán Cuối Cùng không đến trên đám mây nhưng đến với lửa. Đấng tiên tri Êsai đã chép về Sự Giáng Lâm Cuối Cùng của Đức Chúa Jêsus là với lửa. Đã được chép rằng:

Êsai 66:15-16 “Nầy, Đức Giêhôva sẽ đến với lửa, và xe cộ Ngài giống như gió lốc, hầu cho cơn giận của Ngài thêm nóng nảy, và sự quở trách của Ngài biến thành ngọn lửa hừng. Đức Giêhôva sẽ lấy lửa và gươm làm sự xét đoán Ngài trên mọi xác thịt, và số những kẻ phải chết bởi Đức Giêhôva là nhiều lắm.” Và sứ đồ Phaolô đã chép rằng:

II Têsalônica 1:7-8 “Trong khi Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.”

Hêbơrơ 12:29 “Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.”

Mathiơ 24:30 “Thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống.”

Luca 17:22 “Sẽ có kỳ các ngươi ước ao thấy chỉ một ngày của Con người, mà không thấy được.”

Nói cách khác thì chúng ta có thể nhìn thấy được Đức Chúa Jêsus Tái Lâm ngự trên đám mây nhưng sẽ không dám nhìn thấy được Đức Chúa Jêsus đến với lửa. Và Ngài cũng đã phán rằng khi Ngài đến trên đám mây thì trong thế gian này không tìm ra được một người nào có đức tin.

Luca 18:8 “Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?”

Kinh Thánh bản dịch mới chép rằng “Tuy nhiên, khi Con Người trở lại, Ngài sẽ còn tìm thấy đức tin như thế trên mặt đất không?”

Nếu không có người nào có đức tin thì ai sẽ được cứu rỗi ? Cho nên Ngài phán:

Mathiơ 24:31 “Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.”

Theo như lời tiên tri Đấng Christ Tái Lâm đến trên đám mây và lựa chọn những người đã được lựa chọn của Ngài từ khắp bốn phương, thì giống với thời Sơ Lâm, Đấng Christ Tái Lâm cũng mặc đám mây trên trời, tức là xác thịt mà đến và nhóm lại những người dân đã được lựa chọn từ khắp bốn phương. Ngài chính là Đấng An Xang Hồng.

Mong các bạn hãy hiểu rõ lời Kinh Thánh này, và hãy tiếp nhận Đấng An Xang Hồng, là Đức Chúa Jêsus Tái Lâm, đến theo lời tiên tri, để đạt được sự cứu rỗi.