한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

3 Kỳ 7 Lễ Trọng Thể

Ngày Lễ Phục Sinh mà vào ngày đó Đức Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết, là ngày kỷ niệm Toàn Năng của Đức Chúa Trời. Ngày này cũng được gọi là Lễ Trái Đầu Mùa. Ngày này là lễ thánh của Đức Chúa Trời, được kỷ niệm vào ngày sau Lễ Sabát sau khi giữ Lễ Bánh Không Men (Lêvi Ký 23:9-14). Khác với những người giữ Lễ Phục Sinh bằng cách ăn trứng luộc, là phong tục của ngoại đạo, vào ngày không căn cứ trong Kinh Thánh, Hội Thánh của Đức Chúa Trời làm theo lời dạy dỗ trong Kinh Thánh, giữ Lễ Phục Sinh vào ngày chính xác được nhắc đến trong Kinh Thánh và bẻ bánh mở mắt linh hồn.

Đấng Christ Tái Lâm Đấng An Xang Hồng, là Đấng đến theo lời tiên tri Kinh Thánh đã dạy cho chúng ta biết về Lễ Phục Sinh. Mong các bạn hãy tìm hiểu chính xác về Lễ Phục Sinh thông qua Kinh Thánh và hãy giữ lễ.


Khởi Nguyên của Lễ Trái Đầu Mùa

Dân Ysơraên được đi qua Biển Đỏ an toàn dưới sự bảo hộ của Đức Chúa Trời, tuy đã bị hãi hùng bởi vì lính kỵ của Êdíptô đuổi theo họ. Nhưng ngựa xe và quân lính của Êdíptô săn theo họ thì bị nước biển lấp chôn, bởi vì biển đã phân rẽ hai bên, trở lui lại bình thường. Đức Chúa Trời phán dặn họ, mỗi năm phải kỷ niệm ngày lên đất từ dưới Biển Đỏ để họ nhớ ngày này là Quyền Năng của Ngài; ấy là khởi nguyên của Lễ Trái Đầu Mùa (Xuất Êdíptô Ký 14:26-31).


Nghi Thức của Lễ Trái Đầu Mùa

“Trái Đầu Mùa” - tên của lễ này nói cho chúng ta biết ý nghĩa của Lễ này. Vào một ngày sau Lễ Sabát, người dân đem một bó lúa mì đầu mùa đến thầy tế lễ, thì thầy tế lễ đưa vẫy bó lúa mì ấy trước mặt Đức Chúa Trời để được nhậm (Lêvi Ký 23:9-11).

Đến thời đại Tân Ước, nhằm ngày này Đức Chúa Jêsus tạ ơn và ban bánh cho hai môn đồ đang trên đường đi đến làng Emmaút, và nhờ đó, mắt linh hồn của hai môn đồ được mở ra và nhận ra Đức Chúa Jêsus (Luca 24:13-35).


Tiên Tri và Ứng Nghiệm của Lễ Trái Đầu Mùa

Đức Chúa Trời phán dặn thầy tế lễ đưa vẫy bó lúa đầu mùa trước Đức Giêhôva để được nhậm vào ngày sau Lễ Sabát (Chủ nhật).

Lêvi Ký 23:10-12 “Hãy truyền cho dân Ysơraên rằng: Khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta sẽ ban cho, và đã gặt mùa màng rồi, thì hãy đem đến cho thầy tế lễ một bó lúa đầu mùa của các ngươi. Qua ngày sau lễ sabát, thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giêhôva, hầu cho bó lúa đó được nhậm.”

“Một bó lúa đầu mùa” ở trên, biểu tượng cho Đấng Christ. Đấng Christ đã được biểu tượng bằng “một bó lúa đầu mùa”, lại từ kẻ chết sống lại với tư cách là “Trái Đầu Mùa” của những kẻ chết, nhờ đó làm ứng nghiệm lời tiên tri về Lễ Trái Đầu Mùa.

I Côrinhtô 15:20 “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.”

Của lễ chay được đưa vẫy - một bó lúa đầu mùa, được dâng lên Đức Chúa Trời nhằm một ngày sau Lễ Sabát (Chủ nhật), và Trái Đầu Mùa ấy biểu tượng cho Đấng Christ. Cho nên, Lễ Phục Sinh - tức là việc Đức Chúa Jêsus được sống lại phải được xảy ra nhằm Chủ nhật (một ngày sau Lễ Sabát).

Mác 16:2-6 “Ngày thứ nhứt trong tuần lễ (Chủ nhật), sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ, nói cùng nhau rằng: Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta? Khi ngó xem, thấy hòn đá đã lăn ra rồi; vả, hòn đá lớn lắm. Đoạn, họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu, mặc áo dài trắng, thì thất kinh. Song người nói cùng họ rằng: Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus Naxarét, là Đấng đã chịu đóng đinh; Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây.”

Lễ Trái Đầu Mùa là hình bóng của Lễ Phục Sinh; giống như Lễ Trái Đầu Mùa được kỷ niệm vào ngày sau Lễ Sabát, Lễ Phục Sinh cũng phải được kỷ niệm nhằm vào ngày sau Lễ Sabát (Chủ nhật) để lời tiên tri được ứng nghiệm trọn vẹn. Vậy nên, Lễ Trái Đầu Mùa - Lễ Phục Sinh được cử hành mỗi năm nhằm ngày Chủ nhật. Bởi sự sống lại với tư cách là Trái Đầu Mùa của những kẻ chết, Đức Chúa Jêsus trở thành Của Lễ Thật của Lễ Trái Đầu Mùa - là một lễ thuộc về bảy lễ trọng thể của ba kỳ - là các lễ được lập ra đời đời của Đức Chúa Trời.

Mathiơ 27:52-53 “Mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại. Sau khi Đức Chúa Jêsus đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy.”

Các thánh đồ đã được cứu rỗi bởi Tin Lành bấy giờ, trở thành thóc lúa chín muồi của mùa gặt mạch nha, và chúng ta ngày nay trở thành thóc lúa chín muồi của mùa gặt cuối cùng của mùa thu (Xuất Êdíptô Ký 23:16).