한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Hãy Vỡ Đất Mới

Khi gieo hột giống vào mùa xuân, việc đầu tiên mà người nông dân làm là dùng cày để vỡ rộng đã bỏ hoang suốt mùa đông, nhổ bỏ cỏ dại hoặc rễ cây v.v… rồi xởi đất để gieo hột giống. Và sau khi hột giống nẩy mầm, người nông dân nỗ lực dốc hết sức bón phân, nhổ cỏ dại và săn sóc cây lúa để được thu hoạch trái tốt vào mùa thu.
Khi xem thấy công việc này, tôi nghĩ rằng việc thu hoạch trái Tin Lành trong thế giới đức tin của chúng ta cũng giống như vậy. Kinh Thánh có câu như sau:

Ôsê 10:12 “Hãy gieo mình trong sự công bình; hãy gặt theo sự nhân từ; hãy vỡ đất mới! Vì là kỳ tìm kiếm Đức Giêhôva, cho đến chừng nào Ngài đến và sa mưa công bình trên các ngươi.”


Người nông dân sao có thể để nguyên đất hoang và gieo hột giống được đây? Giống như việc nhổ bỏ rễ cây và cỏ dại, xởi lên đất tốt rồi mới gieo hột giống để thu hoạch trái tốt, chúng ta cũng phải loại bỏ những suy nghĩ sai trái rồi mới gieo hột giống Tin Lành. Với ruộng tấm lòng bị bỏ hoang, tấm lòng cứng cỏi, tấm lòng rời xa đức tin, tấm lòng đầy dẫy gai góc, chúng ta không thể sinh hoạt cuộc sống tín ngưỡng trọn vẹn. Và cũng không thể thu hoạch được trái Tin Lành đẹp đẽ.

Hãy vỡ đất mới bằng cái cày, là lời của Đức Chúa Trời


Để kết được nhiều trái Tin Lành nhờ mặc lấy ân điển sa mưa công bình của Đức Chúa Trời, trước tiên chúng ta phải dùng cày, là lời của Đức Chúa Trời, để vỡ ruộng hoàn toàn tấm lòng bị bỏ hoang thành đất màu mỡ. Rồi sau đó gieo hột giống Tin Lành thì mới có thể kết được trái đẹp đẽ và ân huệ nhiều gấp ba chục lần, sáu chục lần, và một trăm lần. Cho nên, chúng ta phải bắt đầu từ việc vỡ ruộng tấm lòng đã bị bỏ hoang từ lâu của chúng ta.

Giêrêmi 4:3 “Vả, Đức Giêhôva phán cùng người Giuđa và cùng Giêrusalem như vầy: Hãy cày mở ruộng mới các ngươi, chớ gieo trong gai gốc.”

Câu trên nghĩa là khi rao truyền lời của Đức Chúa Trời, chúng ta không nên gieo hột giống trong trạng thái tấm lòng chúng ta đang bị bỏ hoang, và đang bị rối rắm bởi gai góc. Bởi phải gieo hột giống sau khi đã loại bỏ tất thảy gai góc và mọi rối rắm trong tấm lòng và cày mở ruộng lòng mới, thì lúc ấy trái Tin Lành ân huệ mới được kết.

Về các lời tiên tri của các đấng tiên tri rằng “Hãy vỡ đất mới” và “Chớ gieo trong gai gốc” thì Đức Chúa Jêsus đã giải thích thông qua “ví dụ gieo hột giống”.

Mác 4:3-20 “Hãy nghe. Có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một phần khác nhằm nơi đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, tức thì mọc lên, vì bị lấp không sâu, nhưng khi mặt trời đã mọc, thì bị đốt, và bởi không có rễ, nên phải héo. Một phần khác rơi nhằm bụi gai; gai mọc rậm lên làm cho nghẹt ngòi, và không kết quả. Một phần khác nữa rơi nhằm nơi đất tốt, thì kết quả, lớn lên và nẩy nở ra; một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm… Người gieo giống ấy là gieo đạo. Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình; nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỉ Satan đến, cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi, là những kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ, bắt bớ, thì liền vấp phạm. Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai, là kẻ đã nghe đạo; song sự lo lắng về đời nầy, sự mê đắm về giàu sang, và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo, và trở nên không trái. Nhưng, những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt, là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm.”


Ví dụ này của Đức Chúa Jêsus là nội dung về “hột giống lời” được gieo trong ruộng tấm lòng của chúng ta.
Vậy Đức Chúa Jêsus đã phán rằng phải gieo hột giống nơi đất như thế nào thì mới có thể kết quả gấp ba chục lần, sáu chục lần, và một trăm lần? Đó là đất tốt, tức là tấm lòng tốt. Tấm lòng tốt nghĩa là tấm lòng mà Đức Chúa Trời thấy đẹp đẽ và được cảm động.
Dù trái của Tin Lành đã được gieo mà chúng ta vẫn chưa được kết trái gấp ba chục lần, sáu chục lần, và một trăm lần thì trước tiên chúng ta cần phải cày mở mới ruộng tấm lòng của bản thân giống như cày mở mới đất hoang. Khi gieo hột giống lời với tấm lòng đẹp đẽ thì chúng ta sẽ nhận được kết quả tốt đẹp phù hợp với nỗ lực ấy.

Ôsê chương 10 và Giêrêmi chương 4 chép rằng “Hãy vỡ đất mới” và “Chớ gieo trong gai gốc”, mà Đức Chúa Jêsus giải thích rằng gai gốc, bụi gai là gì? Đức Chúa Jêsus đã giải thích rằng tấm lòng bị bỏ hoang đầy dẫy bởi lòng lo lắng về đời nầy, sự mê đắm về giàu sang, và các sự tham muốn khác chính là gai gốc, bụi gai.
Nếu định rao truyền Tin Lành với tấm lòng gai gốc, bụi gai như thế thì tuyệt đối không thể kết trái được. Vấn đề chính là tấm lòng của chúng ta. Chỉ khi khiến Đức Chúa Trời cảm động bởi hành vi được sửa sang đẹp đẽ, thiện lành của chúng ta giống mảnh đất màu mỡ thì mới có thể kết được nhiều trái.

Tấm lòng đất màu mỡ dâng cảm động lên Đức Chúa Trời sẽ được kết trái


Đương thời Sơ Lâm, rất nhiều người khi nhìn thấy Đức Chúa Jêsus trong hình dáng người thợ mộc thấp hèn thì chỉ nghĩ rằng Ngài là người bình thường. Tuy nhiên, một người đàn bà bị bệnh mất huyết lẫn trong đám đông đã khác với họ. Người đàn bà ấy đã bí mật rờ trôn áo Đức Chúa Jêsus, lúc ấy đang bị đám đông vây quanh, với đức tin mạnh mẽ rằng “Nếu ta chỉ rờ áo Ngài, thì cũng sẽ được lành.” Đức Chúa Jêsus đã được cảm động bởi hành động có đức tin của người đàn bà ấy, nên đã nhậm lời rằng “đức tin con đã làm cho con được lành”.

Mathiơ 9:20-22 “Nầy, có một người đàn bà mắc bịnh mất huyết đã mười hai năm, lại gần sau lưng mà rờ trôn áo Ngài. Vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng: Nếu ta chỉ rờ áo Ngài, thì cũng sẽ được lành. Đức Chúa Jêsus xây mặt lại, thấy người đàn bà, thì phán rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bịnh.”

Và những người mù cầu khẩn lên Đức Chúa Jêsus cũng được chữa lành bởi có tấm lòng đẹp đẽ và thốt lên những lời có đức tin.

Mathiơ 9:27-30 “Đức Chúa Jêsus ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: Hỡi con cháu vua Đavít, xin thương chúng tôi cùng! Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến; Ngài bèn phán rằng: Hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ao ước sao? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, được. Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy. Mắt hai người liền mở…”

Như vậy, tấm lòng của người đàn bà bị bệnh mất huyết và hai người bị mù là tấm lòng màu mỡ đầy dẫy đức tin vào Đức Chúa Jêsus, và là tấm lòng không có một chút hoài nghi hoặc nghi ngờ. Thế nên, họ mới có thể nuôi trồng trên rộng tấm lòng màu mỡ tốt đẹp và được Đức Chúa Jêsus nhậm lời cầu khẩn.
Việc rờ trôn áo và nắm tay của Đức Chúa Jêsus là việc mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, vấn đề là phải rờ trôn áo và nắm tay của Đức Chúa Jêsus bằng tấm lòng như thế nào.
Tùy vào trạng thái tấm lòng mà được phân biệt thành hột giống rơi dọc đường, hột giống rơi nơi đất đá sỏi, hột giống rơi nhằm bụi gai, và hột giống rơi nhằm nơi đất tốt, màu mỡ. Thế nên chúng ta không nên biến ruộng tấm lòng của mình thành bụi gai, cũng không được lười biếng hoặc bỏ hoang ruộng tấm lòng khiến Đức Thánh Linh rời xa.
Hãy làm tấm lòng chúng ta trở nên tốt đẹp. Để tấm lòng chúng ta được tốt đẹp thì nhất thiết phải cầu nguyện. Khi chúng ta loại bỏ tất thảy tấm lòng bị bỏ hoang hoặc tấm lòng ghen ghét, đố kỵ và làm ra đất màu mỡ bằng tấm lòng thương xót lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, thì sự sáng của Tin Lành sẽ nhanh chóng được lan ra. Chúng ta hãy có tấm lòng chân thật, tấm lòng tốt đẹp giống người đàn bà đã tin rằng chỉ cần rờ trôn áo của Đức Chúa Jêsus là có thể khỏi bệnh.
Với ruộng tấm lòng bị bỏ hoang, mất sự sung mãn Đức Thánh Linh và nguội lạnh tình yêu thương thì không thể đi vào Nước Thiên Đàng. Ngay từ bây giờ chúng ta hãy vỡ hoang trọn vẹn lòng chúng ta bằng cày, là lời của Đức Chúa Trời, để lòng chúng ta trở thành đất màu mỡ đầy dẫy Đức Thánh Linh và dư dật tình yêu thương. Mong tất thảy các gia đình Siôn hãy có đức tin đặc biệt vào Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng đến thế gian vào thời đại này với tư cách là Đấng Cứu Chúa, và hãy nhận nhiều phước lành cùng kết trái dư dật.