한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Ý Nghĩa của Ngày Sabát


Để hoàn thành một đồ gốm thì cần phải trải qua nhiều quá trình như nhào nặn đất, nung trong lò lửa, tráng men, phơi khô, rồi lại đặt vào lò lửa. Để một sự sống được sanh ra cũng cần quá trình nặn trong bào thai trong suốt khoảng thời gian dài là mười tháng.
Kể cả trong thế giới xác thịt thấy được, cũng cần phải có quá trình lao khổ thì một vật trọn vẹn mới được làm ra. Giống như vậy, trong thế giới linh hồn không thấy được, Đức Chúa Trời cũng đang lao khổ để nặn chúng ta thành cái trọn vẹn. Đức Chúa Trời luôn ban phước lành và thổi sức mới cho chúng ta vào mỗi ngày Sabát để chúng ta không thiếu thốn gì với tư cách là công dân trên trời. Chúng ta hãy nghĩ về tình yêu thương của Đức Chúa Trời và ghi nhớ ý nghĩa của ngày Sabát.

Ngày Sabát làm biến hóa các tội nhân phần linh hồn được chí thánh


Chúng ta sanh ra trên trái đất này là bởi đã phạm tội trên Nước Thiên Đàng. Đức Chúa Jêsus đã đến đất này để tìm và cứu kẻ bị mất.

Mathiơ 9:13 “… Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội…”

Luca 19:10 “Bởi Con người đã đến tìm và để cứu kẻ bị mất.”

Đức Chúa Jêsus cầu nguyện từ khi trời còn mờ mờ sáng và không ngừng cầu nguyện để tìm kiếm kẻ bị mất (Mác 1:35-39). Bởi mục đích sau cùng của cuộc đời Đấng Christ chính là cứu rỗi nhân loại.

Giống như Ngài phán là “kẻ bị mất”, chúng ta vốn là các thiên sứ vốn đã ở trên Nước Thiên Đàng cùng với Đức Chúa Jêsus. Ghi chép trong sách Êsai cho biết một cách ngắn gọn rằng chúng ta đã mắc tội thế nào trên Nước Thiên Đàng.

Êsai 14:12-14 “Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao.”

Sao mai, con trai của sáng sớm, có tâm tính ác độc nhấc ngôi mình lên cao mà làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Hắn chính là ma quỉ Satan, đã trở thành kẻ phạm tội chống lại Đức Chúa Trời ở trên Nước Thiên Đàng. Vô số rất nhiều thiên sứ đã bị rơi vào quỉ kế của hắn mà phạm tội rồi bị đuổi xuống trái đất này cùng với hắn. Những tội nhân phần linh hồn đánh mất trí phân biệt mà vô thức chống lại Đức Chúa Trời, chính là chúng ta. Cho nên, nhận được sự tha tội trên đất này và được trở về Nước Thiên Đàng là bài toán thế gian này mà chúng ta phải giải quyết.

Đức Chúa Trời đã lập ra một giao ước để làm thức tỉnh trí phân biệt của chúng ta và hồi phục lại trạng thái vốn lẽ cho chúng ta. Một trong giao ước mà Đức Chúa Trời kết cùng với loài người chúng ta, một trong các điều răn của Đức Chúa Trời là ngày Sabát.

Sáng Thế Ký 2:1-3 “Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.”

Xuất Êdíptô Ký 20:8-11 “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh… vì trong sáu ngày Đức Giêhôva đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giêhôva đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.”

Ngày Sabát là ngày Đức Chúa Trời đặt là ngày thánh từ thời sáng thế, là ngày Đức Chúa Trời hứa ban cho phước lành, là ngày kỷ niệm quyền năng của Đấng Sáng Tạo, và ngày Đức Chúa Trời ban cho cơ hội có thể thấu hiểu đúng đắn về Đức Chúa Trời. Ngày này là ngày thánh làm tinh sạch tội ác và lỗi lầm của chúng ta, là những kẻ vô thức đối địch Đức Chúa Trời, và sáng tạo lại tấm lòng không trong sạch được trở nên tinh khiết.

Đức Chúa Trời đã ban cho ngày Sabát này làm điều răn thứ tư trong Mười điều răn, và phán dặn rằng chúng ta tuyệt đối không được quên mà phải nhớ và giữ ngày Sabát cách thánh. Đó là bởi chỉ khi giữ ngày Sabát rồi trở nên thánh khiết thì chúng ta mới có thể tìm lại được trí phân biệt, thoát khỏi sự cám dỗ của sao mai, là con trai của sáng sớm, và có thể đi đến đường sự cứu rỗi. Kể cả trong khi chúng ta không nhận thức được, thì Đức Chúa Trời cũng luôn trau chuốt chúng ta thành hình ảnh chí thánh thông qua mỗi ngày Sabát.

Ngày Sabát, dấu trở nên người dân của Đức Chúa Trời


Ngày Sabát là mạng lịnh quý báu duy chỉ được ban cho các người dân của Đức Chúa Trời. Thông qua ngày Sabát, Đức Chúa Trời biệt các người dân của Ngài ra thánh.

Xuất Êdíptô Ký 31:13-15 “phần ngươi hãy nói cùng dân Ysơraên rằng: Nhứt là các ngươi hãy giữ ngày sabát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi, trải qua mọi đời để thiên hạ biết rằng ta, là Đức Giêhôva, làm cho các ngươi nên thánh. Vậy, hãy giữ ngày sabát, vì là một ngày thánh cho các ngươi. Kẻ nào phạm đến ngày đó, phải bị xử tử; kẻ nào làm một việc chi trong ngày đó, cũng sẽ bị truất khỏi vòng dân sự. Người ta sẽ làm công việc trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sabát, tức là ngày nghỉ, biệt riêng ra thánh cho Đức Giêhôva. Trong ngày sabát hễ ai làm một việc chi sẽ bị xử tử.”

Vào thời đại Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã bày tỏ rõ ý muốn cương quyết về ngày Sabát đến mức phán rằng kẻ nào phạm đến ngày Sabát, phải bị xử tử. Trong đó có chứa đựng ý chí của Đức Chúa Trời muốn làm tinh khiết chúng ta để cứu rỗi.

Cho nên, ngày Sabát là điều răn tuyệt đối không thể được quên của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho ngày Sabát không phải để làm khổ chúng ta đâu, mà Ngài ban cho chế độ ngày Sabát để cho chúng ta biết đúng về trạng thái phần linh hồn đang bị mê hoặc bởi sao mai, cho chúng ta biết phân biệt cái gì là tội ác, cái gì là công bình và lương thiện, đặng ban cho chúng ta sự sống. 

Êxêchiên 20:11-12 “Ta ban cho chúng nó luật lệ của ta, và làm cho chúng nó biết mạng lịnh ta là điều nếu người ta làm theo thì được sống bởi nó. Ta cũng cho chúng nó những ngày sabát ta làm một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Đức Giêhôva biệt chúng nó ra thánh.”

Dấu rõ ràng để nhận biết người dân của Đức Chúa Trời chính là ngày Sabát. Các thánh đồ của Đức Chúa Trời giữ ngày Sabát, nhờ đó biết về Đức Chúa Trời là Đấng biệt họ ra thánh, và Đức Chúa Trời công nhận những thánh đồ giữ ngày Sabát là người dân của Ngài.

Đức Chúa Trời ban phước cho những người dân nhớ và gìn giữ ngày Sabát cách thánh, và mở đường để họ có thể được đi đến Sự nghỉ ngơi đời đời. Thế nên, không giữ ngày Sabát thì không thể giành được phước lành sự sống đời đời cùng sự cứu rỗi. Chúng ta hãy ghi khắc sâu sắc trong lòng ngày Sabát, là dấu giữa Đức Chúa Trời và chúng ta, để trở thành các thánh đồ giao thiệp với Đức Chúa Trời và kính sợ Đức Chúa Trời trong sự tin kính.

Satan hủy báng ngày Sabát để đối địch Đức Chúa Trời


Đức Chúa Trời đã lập ra phép đạo ngày Sabát để cứu rỗi chúng ta, song ma quỉ Satan đang cám dỗ bởi thứ dối trá nhằm lôi kéo dù chỉ một linh hồn đến sự chết. Kết cục là rất nhiều người thế gian bị đánh mất trí phân biệt mà xem thường mạng lịnh của Đức Chúa Trời và coi khinh phép đạo sự sống mà Đức Chúa Trời đã dựng nên.

Êxêchiên 20:16 “Vì chúng nó đã bỏ mạng lịnh ta, không noi theo lệ luật ta, và phạm những ngày sabát ta; bởi lòng chúng nó đã hướng về thần tượng.”

Êxêchiên 22:23-27 “Lại có lời Đức Giêhôva phán cùng ta rằng:… Những tiên tri của nó lập mưu giữa nó; như sư tử hay gầm cắn xé mồi của nó, chúng nó nuốt các linh hồn, cướp lấy của cải và những vật quí, làm cho kẻ góa bụa thêm nhiều ra giữa thành. Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta, và làm dơ vật thánh ta; chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục; chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch; nhắm mắt chẳng xem các ngày sabát ta, và ta bị nói phạm giữa chúng nó. Các quan trưởng ở giữa nó giống như muông sói xé mồi, chỉ lo làm đổ máu, làm mất linh hồn, để được lợi bất nghĩa.”

Những tiên tri giả phạm luật pháp của Đức Chúa Trời giống như sư tử hay gầm hoặc muông sói hòng nuốt linh hồn người ta. Thậm chí họ còn thay đổi cả mạng lịnh và phép đạo mà Đức Chúa Trời đã quy định, hủy báng sự quan phòng của sự cứu rỗi, và đang cám dỗ để người thế gian không có được tinh thần đức tin đúng đắn. Đức Chúa Trời đã rất phẫn nộ đối với họ.

Đức Chúa Trời phán rằng Ngài đã bị nói phạm giữa những người tự xưng rằng tin vào Đức Chúa Trời trong khi không giữ ngày Sabát. 2 nghìn năm trước, khi Đức Chúa Jêsus đến đất này để cứu rỗi nhân loại, những người tự xưng rằng tin vào Đức Chúa Trời như thầy tế lễ, người Pharisi, thầy thông giáo đã nhục mạ và bắt bớ Đức Chúa Jêsus. Giống như vậy, sự việc vu khống Đức Chúa Trời là đạo dối, coi những thánh đồ giữ điều răn của Đức Chúa Trời là nhóm người đi đường đức tin sai trái, cũng đang xảy ra giống hệt vào thời đại này ngày nay.

Những người coi thường và phạm ngày Sabát dù sinh hoạt đức tin lâu đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể có được sự khôn ngoan và hiểu biết đúng đắn về Đức Chúa Trời. Đó là bởi họ không thể tự thoát ra khỏi tình huống đã bị cám dỗ bởi ma quỉ Satan, và chỉ khi nhận ra lỗi lầm và được biến hóa cách thánh nhờ mạng lịnh của Đức Chúa Trời thì mới có thể có được sự hiểu biết đúng đắn.

Đaniên 7:24-25 “Mười cái sừng là mười vua sẽ dấy lên từ nước đó; và có một vua dấy lên sau, khác với các vua trước, và người đánh đổ ba vua. Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp; các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ”

Kẻ đối địch Đức Chúa Trời Rất Cao, tức sao mai, con trai của sáng sớm, đã cám dỗ rất nhiều thiên sứ ở trên trời. Giống như vậy, kể cả ở dưới đất này, hắn cũng vẫn đang cám dỗ nhiều người khiến cho họ đối địch Đức Chúa Trời và nhục mạ Đức Chúa Trời. Ngày nay rất nhiều hội thánh trên thế gian tự xưng rằng hầu việc Đức Chúa Trời thế mà vẫn giữ thờ phượng Chủ nhật, ủng hộ ngày Sabát trong khi không giữ y nguyên ngày Sabát trong Kinh Thánh, nên chúng ta phải biết phân biệt ra rằng nhóm người chế giễu và bắt bớ Đức Chúa Jêsus trong quá khứ là nhóm người như thế nào về phần linh hồn vào thời đại này.

Điều răn của Đức Chúa Trời thật giống như giao ước, đóng vai trò làm cho mắt linh hồn sáng sủa (Thi Thiên 19:8). Chỉ cần xác minh xem có giữ ngày Sabát hay không thì có thể biệt riêng ra Hội Thánh làm theo lời dạy dỗ Kinh Thánh, và có thể hiểu ra rằng Đức Chúa Trời dẫn dắt những người dân thế nào đến đường sự cứu rỗi.

Các sứ đồ theo Đức Chúa Jêsus, là Chủ Nhân của ngày Sabát


Cội nguồn tín ngưỡng của chúng ta là Đức Chúa Trời. Có thể nói rằng làm theo y nguyên lời dạy dỗ và tấm gương của Đức Chúa Trời chính là tín ngưỡng thật sự.

Mathiơ 12:6-8 “… vì Con Người là Chúa ngày Sabát.”

Đức Chúa Jêsus đã phán rằng bản thân Ngài chính là Đấng đã quy định ngày Sabát và là Chủ Nhân của ngày Sabát đã ban cho chúng ta. Sở dĩ vào đương thời Hội Thánh Sơ Khai, Đức Chúa Jêsus đã cho thấy tấm gương Ngài đích thân giữ ngày Sabát theo thói quen, cũng là bởi ngày Sabát đóng vai trò giúp chúng ta phân biệt đúng ý muốn của Đức Chúa Trời.

Luca 4:16-21 “Đức Chúa Jêsus đến thành Naxarét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sabát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Êsai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa…”

Ngày Sabát là thói quen của Đức Chúa Jêsus. Thông qua ngày Sabát, Đức Chúa Trời làm sạch tất thảy mọi sự xấu xa trong tấm lòng và tinh thần của chúng ta, và hứa cho chúng ta gom góp thật nhiều phước lành ân huệ lớn lao hơn nữa trên thế giới linh hồn không trông thấy. Bởi năng lực mà chúng ta không thể trông thấy bằng mắt hay được cảm nhận bằng tay như thế này, nước của Đức Chúa Trời đang được tiến hành, và đường đi đến sự cứu rỗi được mở ra.

Cho nên, các sứ đồ làm theo tấm gương của Đức Chúa Jêsus cũng đã giữ ngày Sabát hàng tuần.

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:2-3 “Phaolô tới nhà hội theo thói quen mình, và trong ba ngày Sabát biện luận với họ, lấy Kinh thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Đấng Christ phải chịu thương chịu khó, rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng Đấng Christ nầy, tức là Đức Chúa Jêsus mà ta rao truyền cho các ngươi.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:4 “Hễ đến ngày Sabát, thì Phaolô giảng luận trong nhà hội, khuyên dỗ người Giuđa và người Gờréc.”

Giống như chúng ta nhận lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời thông qua Kinh Thánh vào mỗi ngày Sabát, sứ đồ Phaolô cũng đã truyền bá lời Kinh Thánh và khuyên dỗ người dân ở trong nhà hội vào mỗi ngày Sabát. Như vậy, ngày Sabát đã liên tục được giữ suốt thời Hội Thánh Sơ Khai. Không chỉ vậy, xem sách Mathiơ thì thấy Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sabát.”, bằng cách nói đó Ngài cho chúng ta biết rằng ngày Sabát là luật lệ nhất định phải được ghi nhớ thậm chí kể cả vào ngày phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời (Mathiơ 24:20-21).

Chúng ta phải cầm vững ngày Sabát, mà Đức Chúa Trời đã quy định là đường của sự sống. Giả sử trong ngày Sabát đã không có lời hứa của Đức Chúa Trời, thì ngày nay chúng ta cũng đã lâm vào bóng tối của Babylôn, không biết đến cả công cuộc cứu rỗi, cả phước lành và tình yêu thương Đức Chúa Trời ban cho, mà đã đi đường đức tin một cách mặc nhiên.

Đức Chúa Trời đã phán dặn những người dân của Ngài hãy nhanh chóng ra khỏi Babylôn, đừng dự phần tội lỗi với nó, cũng đừng chịu những tai họa nó (Khải Huyền 18:4). Chúng ta đã nghe thấy lời gọi của Đức Chúa Trời và đã đi vào Siôn. Chúng ta càng phải cảm tạ và dâng vinh hiển hơn nữa lên Đức Chúa Trời Êlôhim, là Đấng đã đổ phước lành xuống cho chúng ta thông qua ngày Sabát ở Siôn. Hơn nữa, tôi mong tất thảy các thánh đồ hãy nhanh chóng chạy đến với những người không giữ ngày Sabát mà lại lầm tưởng rằng mình đang hầu việc tốt Đức Chúa Trời, và hãy cho họ biết rằng Đức Chúa Trời Cha Mẹ, là Chủ Nhân của ngày Sabát đã đến đất này, và rửa sạch hết thảy ô uế của họ nhờ lời nước sự sống.