한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Đạo Cơ Đốc là Tôn Giáo Tin Vào Đức Chúa Trời Nhập Thể

Cách đây không lâu có một nhà báo nọ hỏi tôi rằng “Các hội thánh khác không tin vào Đức Chúa Trời đến trong xác thịt, thế mà tại sao Hội Thánh của Đức Chúa Trời lại tin vào Đức Chúa Trời đến trong xác thịt vậy? Dù có cố giữ theo con đường lẽ thật đúng đắn và lành mạnh đến đâu đi chăng nữa, nhưng người ta không lấy làm lạ về nội dung ấy sao?”

Khi nhận được câu hỏi như vậy tôi thật lấy làm tiếc vì lẽ thật Kinh Thánh mà đáng lẽ ra ai cũng nhất thiết phải biết lại không được cho người thường biết, thậm chí còn không được rao truyền chính xác cho cả những người tự xưng là tin vào Đức Chúa Trời nữa. Song, trên thực tế, tự bản thân đạo Cơ đốc là tôn giáo công nhận Đức Chúa Trời đến trong xác thịt.

“Ba Vị Thánh Nhất Thể” mà đạo Cơ đốc nói đến có nghĩa là Đức Cha Giêhôva và Đức Con Đức Chúa Jêsus và Đức Thánh Linh là Nhất Thể, nói cách khác là một Đấng. Vào thời đại Cựu Ước mà Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi nhân danh Giêhôva, Đức Chúa Trời chủ yếu tồn tại ở thể Thần và truyền đạt ý của Ngài thông qua các đấng tiên tri. Song vào 2 ngàn năm trước, Đức Chúa Trời đã đến đất này trong hình dáng loài người giống hệt chúng ta, nhân danh Jêsus, mà đích thân rao truyền Tin Lành để cứu rỗi nhân loại. Tôn giáo tin vào Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời nhập thể, chính là đạo Cơ đốc, chẳng phải vậy sao? Tư tưởng trọng tâm của đạo Cơ đốc là đức tin rằng Đức Chúa Trời đến trong xác thịt, và đạo Cơ đốc là tôn giáo tin tuyệt đối vào Đức Chúa Trời nhập thể.

Đức Chúa Trời đến trong xác thịt vì các con cái


Nếu nói rằng Đức Chúa Trời không thể đến trong xác thịt, thì sẽ không tránh khỏi kết cục phủ nhận sự toàn tri toàn năng của Đức Chúa Trời. Thông qua cuộc đời kiếp trước của Salômôn hoặc Gióp, Kinh Thánh đang làm chứng rằng tất thảy loài người sanh ra trên đất này đều đã từng ở vương quốc của Đức Chúa Trời trong thể linh hồn trước sáng thế (Tham khảo: Châm Ngôn 8:22-31, Gióp 38:1-21). Ngay cả các con cái, là vật thọ tạo, đã từ thể linh hồn mà trở nên xác thịt, thế mà Đức Chúa Trời Đấng Sáng Tạo lại không có năng lực đến đất này trong xác thịt hay sao?

Hêbơrơ 2:14-15 “Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời.”

Nội dung trọng tâm nhất trong tín ngưỡng của các sứ đồ Hội Thánh Sơ Khai và các tổ tiên đức tin là tin rằng Đức Chúa Trời phải đến trong xác thịt. Ngay cả sứ đồ Giăng, là môn đồ của Đức Chúa Jêsus, cũng đã làm sáng tỏ sự thật rằng Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt mà đến, trong phần mở đầu sách Tin Lành mà mình đã ghi chép.

Giăng 1:1-14 “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời… Ngôi Lời (Đức Chúa Trời) đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.”

Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên trời, đã đến đất này trong xác thịt để cứu rỗi loài người. Có tin tức nào phước lành và ân huệ hơn điều này nữa chăng? Đức Chúa Trời, Đấng đáng ngự trên trời và tồn tại ở thể Thần, đã ở cùng với chúng ta trong hình dáng người mà chúng ta có thể cảm nhận được, cũng lại ban cho giáo huấn, giúp phân biệt điều sai trái, và dẫn dắt chúng ta tới đường sự sống, nên những người tiếp nhận Ngài được đầy ơn và lẽ thật. Đây chính là đức tin của các sứ đồ đã trực tiếp được học từ Đức Chúa Jêsus, và truyền bá lời dạy dỗ ấy của Ngài.

Giăng 10:30-33 “Ta với Cha là một. Người Giuđa lại lượm đá đặng ném Ngài. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giuđa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: Ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời.”

Đức Chúa Jêsus cũng tự làm chứng rằng bản thân mình và Đức Chúa Trời Cha là đồng một Đấng. Đây chính là nội dung Ngài đích thân cho biết về sự thật rằng Đức Chúa Trời vốn tồn tại ở thể Thần, đã mặc xác thịt mà đến đất này với danh Jêsus.

Mặc dù vậy, những người Giuđa viện cớ rằng Đức Chúa Jêsus đã nói lộng ngôn, nhục mạ thần tánh của Đức Chúa Trời, nên đã lấy đá đặng ném Ngài. Đương thời, trong con mắt của đại đa số người Giuđa, Đức Chúa Jêsus trông không có vẻ như Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, muôn vật, mà họ đã và đang hầu việc. Họ trông thấy Ngài là con trai của người thợ mộc Giôsép, có mẹ là Mari, và cũng có cả các anh em nữa. Họ coi Đức Chúa Trời trở nên Người mà đến chỉ là giáo chủ của tôn giáo mới, nên đã triệt để đối nghịch Ngài. Những người vốn tự xưng tin vào Đức Chúa Trời đã nói rằng Đức Chúa Trời là đạo dối rồi đóng đinh Ngài lên cây thập tự.

Thần của kẻ địch lại Đấng Christ là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Jêsus lấy xác thịt mà đến


Sự Đức Chúa Trời đến trong xác thịt là giáo huấn Đức Chúa Trời đích thân cho biết. Ngược lại, suy nghĩ rằng “Trở nên Người mà sao có thể xưng là Đức Chúa Trời?” là suy nghĩ của những người bị chi phối bởi thần của ma quỉ Satan. Kinh Thánh cảnh cáo rằng tư tưởng Đức Chúa Trời không thể đến trong xác thịt là lời dạy dỗ của thần của kẻ địch lại Đấng Christ, nên tuyệt đối không được dung nạp tư tưởng ấy.

I Giăng 4:1-6 “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời; còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của kẻ địch lại Đấng Christ… Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời: ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và sai lầm.”

II Giăng 1:7-11 “Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà đến: ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đấng Christ. Chính các ngươi hãy giữ, hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ…”

Thần của kẻ địch lại Đấng Christ chẳng phải ai khác mà chính là thần chẳng xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà đến. Sứ đồ Giăng, người làm chứng rằng Đức Chúa Trời lấy xác thịt mà đến, đã nhấn mạnh rằng thần nào công nhận sự thật này là thần thuộc về Đức Chúa Trời, còn thần nào phủ nhận sự thật này là thần thuộc về ma quỉ. Kinh Thánh rõ ràng phân biệt giữa thần công nhận Đức Chúa Trời lấy xác thịt mà đến và thần phủ nhận điều đó, giữa thần chân thật và thần sai lầm.

Không tin Đức Chúa Trời nhập thể thì đó không phải là đạo Cơ đốc. Chủ trương phủ nhận Đức Chúa Trời nhập thể không phải là dạy dỗ bởi Đức Chúa Trời, những người không tin vào Đức Chúa Trời nhập thể thì không thể được gọi là các con cái thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng hãy xem tiếp lời chứng của Phaolô, là người mà ngày nay được gọi là “Sứ đồ trong các sứ đồ”.

Philíp 2:5-8 “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết…”

Rôma 9:5 “là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Amen.”

Thấy sứ đồ Phaolô thừa nhận lặp đi lặp lại rằng Đấng Christ lấy xác thịt mà đến thì có thể chắc chắn rằng sứ đồ là người thuộc về Đức Chúa Trời. Sau khi đã nhận ra Đức Chúa Trời nhập thể và cải đạo từ giáo Giuđa sang Hội Thánh của Đức Chúa Trời (Tham khảo: Galati 1:13-14), sứ đồ Phaolô đã làm chứng rõ ràng với các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai ở khắp các địa phương về sự thật rằng mặc dù Đấng Christ đã mặc lấy xác thịt mà đến đất này, song Ngài vốn là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã trở nên Người mà đến làm công việc cứu rỗi nhân loại.

Đức Chúa Trời nhập thể lần thứ nhất, lần thứ hai


Kể cả Tân Ước và Cựu Ước, Kinh Thánh được chép bởi Đức Thánh Linh cảm động, đều đồng nhất giải thích về Đức Chúa Trời nhập thể. Nêu ví dụ thì, 700 năm trước khi Đức Chúa Jêsus đến đất này, đấng tiên tri Êsai đã tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ đến trong xác thịt.

Êsai 9:5 “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.”

Tại đây, con trẻ chỉ ra Đức Chúa Jêsus. Lời Đức Chúa Trời toàn năng đã sanh ra thành con trẻ có nghĩa là Đức Chúa Trời đã mặc lấy xác thịt mà đến đất này. Như vậy, thông qua kể cả lời tiên tri của các đấng tiên tri Cựu Ước, sự thật rằng Đức Chúa Trời nhập thể được bày tỏ ra một cách rõ ràng.

Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta, mà chúng ta không nên lặp lại sai lầm ngốc nghếch không nhận ra Ngài. Đức Chúa Trời đã báo trước rằng Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai để ban sự cứu rỗi cho chúng ta.

Hêbơrơ 9:27-28 “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.”

Kinh Thánh làm chứng rõ ràng rằng giống như Đấng Christ đã mặc lấy xác thịt để trở thành của tế lễ hy sinh cho sự chuộc tội khi đến lần thứ nhất, Đấng Christ Tái Lâm cũng sẽ nhập thể giống hệt lần thứ nhất. Nếu Đấng Christ đã không đến trong xác thịt thì chẳng cần ghi chép số thứ tự như “lần thứ nhất”, “lần thứ hai” đâu. Ở thể Thần thì Ngài luôn ở cùng với chúng ta cho đến tận thế (Mathiơ 28:18-20), song vì Ngài mặc lấy xác thịt mà đến trong hình dáng loài người có thể nhìn thấy được, nên biểu hiện là hiện ra lần thứ hai.

Đây chính là lời dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus và các sứ đồ vào 2 nghìn năm trước, và cũng là lẽ thật mà Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã lưu giữ. Song, suốt thời kỳ tối tăm tôn giáo Trung Đại, tư tưởng loài người và triết học đã chi phối Hội Thánh bởi kẻ thù ma quỉ, ngược lại lời dạy dỗ phần linh hồn mà Đức Chúa Trời đã ban cho dần dần bị che mất dấu vết. Có thể thấy rằng ý tưởng phổ biến “Đức Chúa Trời sao có thể trở nên Người?” cũng chính là một ý tưởng bắt nguồn từ triết học đó.

Dù thời gian trôi qua, lẽ thật cũng không hề thay đổi. Là đạo Cơ đốc thì phải có lời dạy dỗ rằng Đức Chúa Trời đến trong xác thịt. Khi Ngài đến lần thứ hai cũng giống hệt như vậy. Kinh Thánh có rất nhiều lời tiên tri về sự tái lâm của Đấng Christ. Kinh Thánh tiên tri rằng Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo đại vũ trụ, sẽ mặc áo xác thịt như loài người mà đến lần thứ hai để cứu rỗi nhân loại, và Ngài sẽ đến Siôn, là thành giữ các kỳ lễ trọng thể, đến với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới mà ban nước sự sống cho nhân loại. Tất thảy lời tiên tri Kinh Thánh đều được ứng nghiệm một cách chính xác mà không sai lầm một chút nào (Tham khảo: Rôma 11:26, Êsai 33:20, Mathiơ 24:32-33, Khải Huyền 22:17).

Lịch sử trong quá khứ đang lặp lại y nguyên vào ngày nay. Hiện giờ cũng vậy, có những người tiếp nhận Đức Chúa Trời đến trong xác thịt, thì cũng có những người đối nghịch rằng “Đức Chúa Trời sao có thể trở nên Người giống hệt như chúng ta?”. Song đạo Cơ đốc là tôn giáo tin vào Đức Chúa Trời nhập thể, chứ không phải là tôn giáo phủ nhận Đức Chúa Trời nhập thể đâu. Đức Chúa Trời đã phán rằng nếu bất cứ ai phủ nhận Đức Chúa Trời nhập thể thì hãy xem đó là thần của kẻ địch lại Đấng Christ. Đây là lời dạy dỗ của Kinh Thánh.

Hội Thánh được dựng trên nền đức tin vào Đức Chúa Trời đến trong xác thịt


Tin vào Đức Chúa Trời đến trong xác thịt tuyệt đối không phải là việc dễ dàng chút nào. Giả sử một thanh niên mới khoảng 30 tuổi, làm nghề thợ mộc, nói rằng “Ta là Đức Chúa Trời, nên hãy tin Ta!” thì liệu các anh chị em có tin được rằng người ấy là Đức Chúa Trời không? Hãy nghĩ về tình huống đương thời Đức Chúa Jêsus.

Mathiơ 11:2-6 “Khi Giăng ở trong ngục nghe nói về các công việc của Đấng Christ, thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng: Thầy có phải là Đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi đấng khác chăng? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy về, thuật lại cùng Giăng những điều các ngươi nghe và thấy: Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta!”

Thậm chí, kể cả Giăng Báptít, người nhận sứ mệnh làm chứng về Đấng Christ, cũng không có đức tin trọn vẹn vào Đức Chúa Jêsus mà hỏi Ngài rằng “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng?”. Đức Chúa Trời, Đấng dùng đồ ăn giống tôi, cùng sinh hoạt với tôi! Khi bị người ta nhạo báng, Ngài chịu bị nhạo báng, khi người ta lôi đi, Ngài chịu bị lôi đi, khi người ta đánh đập, Ngài để yên cho họ đánh đập, nên trông Ngài dường như yếu sức hơn những người bình thường khác. Cho nên, Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ Ta!”
Song đối với người tin Đức Chúa Trời đến trong xác thịt, Ngài đã ban cho quyền thế trở thành con cái Đức Chúa Trời. Vì ân điển cứu rỗi chỉ được ban cho khi nhận ra và hiểu biết đúng Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Jêsus đã cho biết rõ về sự tồn tại của Ngài, và cũng chúc phước cho môn đồ nào biết rõ Ngài.

Mathiơ 16:13-19 “… Theo lời người ta nói thì Con người là ai? Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báptít; kẻ nói là Êli; kẻ khác lại nói là Giêrêmi, hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simôn Phierơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phierơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khoá nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.”

Phierơ đã hùng dũng thừa nhận rằng “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời!”.Xem lời tiên tri trong sách Êsai chương 9 thì biết rằng Đấng đến với tư cách là con trai ấy chính là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời. Vì Ngài đã mặc xác thịt nên mới biểu hiện là con trai, song giống như sứ đồ Phaolô đã nói, Phierơ cũng tin chắc rằng Đức Chúa Jêsus vốn có hình của Đức Chúa Trời.  

Đức Chúa Jêsus đã làm thức tỉnh Phierơ rằng Đấng tỏ cho biết điều này chính là Đức Chúa Trời, và đã giao chìa khóa Nước Thiên Đàng cho Phierơ. Đức Chúa Jêsus phán lời “Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá này” là bởi nền tảng của Hội Thánh chính là sự nhìn biết và thừa nhận Đức Chúa Trời đến trong xác thịt.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời chúng ta là Hội Thánh được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, là những người tin vào Đức Chúa Trời nhập thể. Chúng ta phải kiêu hãnh và tự hào mà khoe khoang, rao truyền về Đức Chúa Trời đến trong xác thịt.

Ngày nay có rất nhiều người tự xưng rằng tin vào Đức Chúa Trời, tuy nhiên người không thừa nhận Đức Chúa Trời lấy xác thịt mà đến không thể được gọi là Cơ đốc nhân chân chính. Những người theo giáo Giuđa đã có tinh thần như vậy, nên cuối cùng họ đã bị lôi kéo bởi thần của kẻ địch lại Đấng Christ, nên đã đóng đinh Đức Chúa Trời mà bản thân họ tin vào thập tự giá, chẳng phải vậy sao?

Các sứ đồ đã ra sức nhấn mạnh rằng “Đức Chúa Jêsus Christ, là Người” (I Timôthê 2:5). Sự Đức Chúa Trời nhập thể là sự dạy dỗ Kinh Thánh được kế thừa từ Hội Thánh Sơ Khai. Chúng ta phải nắm vững lẽ thật này, là lẽ thật mà đích thân Đức Chúa Jêsus dạy dỗ và các sứ đồ đã rao truyền.

Chúng ta phải trở thành con cái Siôn vững tin hơn nữa vào sự thật rằng chúng ta ở trong lẽ thật chân chính, và phải rao truyền tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất về tin tức phước lành rằng Đức Chúa Trời Êlôhim, là Thánh Linh và Vợ Mới đã mặc xác thịt mà đến đất này. Mong tất thảy các anh chị em đều trở thành các đấng tiên tri Tin Lành vĩ đại, cho vô số người vẫn chưa có sự hiểu biết đúng đắn được biết về lẽ thật và dẫn dắt họ đến đường sự cứu rỗi. Chúng con xin chân thành cảm tạ Đức Chúa Trời Êlôhim, là Đấng đã nhập thể lần thứ hai để ban sự cứu rỗi cho chúng con, mở mắt linh hồn cho chúng con, ban cho chúng con ân huệ và vinh hiển có thể nhận biết Đức Chúa Trời ở giữa chúng con.