한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Ai Tạo Ra Phép Lạ Tin Lành

Xem lịch sử Kinh Thánh thì thấy rằng vào mỗi thời kỳ quan trọng mang tính quyết định thì Đức Chúa Trời đều đã tạo ra phép lạ để cứu rỗi các người dân của Ngài. Chúng ta có thể xác minh những cảnh cứ mỗi khi người dân Ysơraên gặp khó khăn thì Đức Chúa Trời lại mở đường cho bằng phương pháp thật ngạc nhiên, giống như lịch sử phân rẽ Biển Đỏ, hay lịch sử cho 60 vạn nam đinh cùng các người nhà họ ăn mana trong vòng 40 năm trời mà không trừ một ngày nào cả, hay lịch sử đập hòn đá làm cho chảy ra nước.

Vậy, vào thời đại này, ai sẽ tạo ra phép lạ? Lời đáp cho câu hỏi ấy cũng chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta đã bị cám dỗ bởi Satan ở trên trời và bị đuổi xuống đất này, và là tồn tại yếu đuối đến mức kể cả bây giờ chúng ta cũng có thể bị cám dỗ bất cứ khi nào Satan cám dỗ. Song Đức Chúa Trời Cha Mẹ luôn nắm giữ và dẫn dắt chúng ta, nên chúng ta vốn yếu đuối có thể trở thành tồn tại mạnh mẽ.

Kể cả khi rao truyền Tin Lành, phải luôn đón rước Cha Mẹ trong mình và theo cùng thì mới xảy ra phép lạ. Chúng ta phải nhận thức đúng đắn xem ai đang tạo ra phép lạ Tin Lành vào thời đại này để luôn đồng hành được cùng với Đức Chúa Trời cho dù đi bất cứ đâu. Có thể nói rằng thực tiễn theo như lời phán Đức Chúa Trời đã ban chính là hình ảnh đồng hành cùng với Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời trở thành Đấng Chủ Thể của phép lạ


Đức Chúa Trời đã cho Môise giơ tay lên để hầu cho được chiến thắng trong trận chiến giữa Ysơraên và Amaléc; cũng đã làm cho bóng đã giọi trên trắc ảnh Acha lui lại mười độ như là một dấu chứng rằng Ngài sẽ làm cho Êxêchia được lành bệnh, và được kéo dài tuổi thọ thêm 15 năm. Vừa xem lịch sử đã qua, chúng ta hãy cùng suy nghĩ xem Đấng Chủ Thể tạo ra phép lạ Tin Lành là ai.

Xuất Êdíptô Ký 17:8-13 “Vả, khi đó, dân Amaléc đến khiêu chiến cùng Ysơraên tại Rêphiđim. Môise bèn nói cùng Giôsuê rằng: Hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta, ra chiến đấu cùng dân Amaléc; ngày mai ta sẽ đứng nơi đầu nổng, cầm gậy của Đức Chúa Trời trong tay. Giôsuê bèn làm y như lời Môise nói, để cự chiến dân Amaléc; còn Môise, Arôn và Hurơ lên trên đầu nổng. Vả, hễ đương khi Môise giơ tay lên, thì dân Ysơraên thắng hơn; nhưng khi người xụi tay xuống, dân Amaléc lại thắng hơn. Tay Môise mỏi, Arôn và Hurơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên; tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. Giôsuê lấy lưỡi gươm đánh bại Amaléc và dân sự người.”

Trong trận chiến với Amaléc, đã xảy ra phép lạ rằng hễ Môise giơ tay lên thì đạo binh Ysơraên thắng hơn. Đây không phải công việc do Môise, cũng không phải công việc bởi Giôsuê. Mà đó là công việc bởi Đức Chúa Trời, là Đấng duy nhất làm cho việc như thế này có thể được xảy ra.

Chúng ta cũng hãy cùng tìm hiểu xem trong trận chiến với dân Amôrít, đạo binh Giôsuê giành được thắng lợi bởi năng lực của Giôsuê, hay là bởi phép lạ mà Đức Chúa Trời đã ban cho.  

Giôsuê 10:5-13 “Vậy, năm vua Amôrít, tức là vua Giêrusalem, vua Hếprôn, vua Giạtmút, vua Laki, và vua Éclôn nhóm hiệp, kéo lên cùng hết thảy quân lính mình… Đức Giêhôva phán cùng Giôsuê rằng: Chớ sợ, vì ta đã phó chúng nó vào tay ngươi, chẳng còn một ai đứng nổi trước mặt ngươi được. Vậy, Giôsuê ở Ghinh ganh đi trọn đêm, rồi chợt đến áp chúng nó. Đức Giêhôva làm cho chúng nó vỡ chạy trước mặt Ysơraên, khiến cho bị đại bại gần Gabaôn… Đức Giêhôva khiến đá lớn từ trời rớt xuống cả đường cho đến Axêca, và chúng nó đều bị chết. Số những người bị chết về mưa đá nhiều hơn số những người bị dân Ysơraên giết bằng gươm. Ngày mà Đức Giêhôva phó dân Amôrít cho dân Ysơraên, thì Giôsuê thưa cùng Đức Giêhôva tại trước mặt Ysơraên, mà rằng: Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Gabaôn; Hỡi mặt trăng, hãy ngừng lại trên trũng Agialôn! Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngừng, Cho đến chừng dân sự đã báo thù quân nghịch mình. Điều đó há không có chép trong sách Giasa sao? Mặt trời dừng lại giữa trời, và không vội lặn ước một ngày trọn.”

Trong trận chiến với dân Amôrít, nếu mặt trời lặn và trời trở tối thì đạo binh Ysơraên đã rơi vào tình huống bất lợi. Thế mà mặt trời đã không hề di chuyển mà dừng lại giữa trời suốt gần một ngày trọn. Đây không phải là năng lực của Giôsuê, cũng không phải là năng lực của đạo binh ấy. Mà đó là phép lạ duy chỉ Đức Chúa Trời đã tạo ra, và bởi phép lạ đó đạo binh của Giôsuê đã có thể giành được thắng lợi.

Rốt cục, thắng lợi phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Thông qua lời dạy dỗ Kinh Thánh, chúng ta phải tìm ra lời đáp chính xác xem ai có thể tạo ra phép lạ Tin Lành vào thời đại này, và luôn trông cậy vào Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời không chỉ hầu cho chúng ta giành thắng lợi trong cuộc chiến xác thịt mà còn kể cả trong cuộc chiến chống lại kẻ thù ma quỉ trong công việc Tin Lành cuối cùng, và nhất định sẽ ban cho chúng ta vinh hiển và niềm vui dẫn dắt nhiều linh hồn vào đường cứu rỗi.

Thông qua một phép lạ khác nữa mà Đức Chúa Trời tạo ra, chúng ta hãy cùng một lần nữa ghi khắc trong lòng về sự toàn tri toàn năng của Đức Chúa Trời.

II Các Vua 20:8-11 “Vả, Êxêchia đã hỏi Êsai rằng: Bởi dấu nào tôi phải nhìn rằng Đức Giêhôva sẽ chữa lành cho tôi và đến ngày thứ ba tôi sẽ được đi lên đền của Ngài? Êsai đáp: Nầy là dấu Đức Giêhôva ban cho ngươi, đặng làm chứng cho ngươi biết Ngài sẽ làm thành điều Ngài đã phán ra: Ngươi muốn bóng tới trước mười độ hay là lui lại mười độ chăng? Êxêchia đáp: Bóng tới trước mười độ thì chẳng khó gì; không! thà nó lui lại sau mười độ thì hơn. Thầy tiên tri Êsai cầu khẩn Đức Giêhôva, Ngài bèn đem bóng đã giọi trên trắc ảnh Acha lui lại mười độ, là mười độ đã xuống rồi.”

Đức Chúa Trời đã làm biến đổi kể cả sự vận hành của thiên thể trong công cuộc cứu chuộc. “Đem bóng đã giọi trên trắc ảnh lui lại mười độ” có nghĩa là làm cho mặt trời di chuyển ngược chiều so với hướng vốn lẽ. Nhìn từ trái đất thì mặt trời phải di chuyển từ Đông sang Tây, thế mà nếu nó đã di chuyển ngược từ Tây sang Đông thì không thể không là điều đáng ngạc nhiên được.

Công cuộc Tin Lành mà Đức Chúa Trời kinh doanh


Đấng Chủ Thể tạo ra những phép lạ đáng ngạc nhiên thế này chính là Đức Chúa Trời. Mặc dù vậy, trong tình huống nguy cấp, những người dân Ysơraên liền quên ngay Đức Chúa Trời. Khi mười hai người thám tử đi do thám xứ Canaan rồi trở về báo cáo trước Môise và tổng hội Ysơraên, cũng giống như vậy. Giôsuê và Calép đã bày tỏ dũng khí đức tin bằng cách nói rằng “Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta, nên chúng ta hãy tiến đánh họ. Dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta.” song các người dân Ysơraên lại run rẩy trong sợ hãi bởi nghe lời tiêu cực của mười người thám tử còn lại, và không ngừng thốt ra những lời lằm bằm hướng về Đức Chúa Trời và Môise.

Bởi điều đó, Đức Chúa Trời đích thân bày tỏ vinh hiển Ngài trước Môise và người dân Ysơraên và phán lời rằng:

Dân Số Ký 14:11 “Đức Giêhôva phán cùng Môise rằng: Dân nầy khinh ta và không tin ta cho đến chừng nào, mặc dầu các phép lạ ta làm giữa chúng nó?

Đức Chúa Trời đã phán “Các ngươi không tin Ta cho đến chừng nào?” đối với những người dân không tin dù Ngài đã cho họ thấy nhiều phép lạ đến đâu đi nữa. Đấng dùng Lời mà sáng tạo trái đất vốn đã không tồn tại, Đấng tạo ra tất thảy các phép lạ từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta tuyệt đối không được quên rằng Đức Chúa Trời toàn năng như thế này đang ở cùng với chúng ta.

Chúng ta đã được gọi vào công cuộc Tin Lành mà Đức Chúa Trời dẫn dắt, và đang đồng tham gia dù sức lực thiếu thốn. Song nếu hoà nhịp với ý muốn của Cha Mẹ mà nỗ lực làm dù chỉ là một việc nhỏ thì Đức Chúa Trời sẽ rất vui lòng với hình ảnh đó. Đó là do tấm lòng cha mẹ cảm động bởi đứa con bé nhỏ gắng sức bước đi dù còn chập chững hơn là đứa con lớn là vận động viên điền kinh chạy giỏi. Nên cha mẹ thường ôm lấy đứa trẻ đang bước đi từng bước một cách khó khăn, và giúp cho đứa trẻ đi một mạch đến nơi mà vốn phải đi rất lâu bằng sức của đứa trẻ. Giống như vậy, dù chúng ta làm không tốt song vâng phục lời phán của Đức Chúa Trời, và chuyên tâm vào công việc mà Ngài phán làm thì Đức Chúa Trời sẽ cảm động mà tiếp tục tạo ra phép lạ Tin Lành vào thời đại này.

Êxêchiên 34:11-22 “Chúa Giêhôva phán như vầy: Nầy, chính ta, tức là ta, sẽ kiếm chiên ta, ta sẽ tìm nó ra. Ví như kẻ chăn tìm bầy mình ra, trong ngày mà nó ở giữa những chiên mình bị tan lạc, thì ta cũng sẽ tìm chiên ta ra như vậy: ta sẽ cứu chúng nó ra khỏi mọi nơi mà chúng nó đã bị tan lạc trong ngày mây mù tăm tối. Ta sẽ đem chúng nó ra khỏi giữa các dân; ta sẽ nhóm chúng nó lại từ các nước, và trong mọi nơi có dân cư trong nước. Ta sẽ chăn chúng nó trong những đồng cỏ tốt… Ấy chính ta sẽ chăn chiên ta và cho chúng nó nằm nghỉ, Chúa Giêhôva phán vậy. Ta sẽ tìm con nào đã mất, dắt về con nào đã bị đuổi, rịt thuốc cho con nào bị gãy, và làm cho con nào đau được mạnh. Nhưng ta sẽ hủy diệt những con mập và mạnh. Ta sẽ dùng sự công bình mà chăn chúng nó. Chúa Giêhôva phán như vầy: Còn như bay, hỡi bầy chiên ta… nên ta sẽ đến cứu bầy chiên ta, chúng nó sẽ không làm mồi nữa, và ta sẽ xét đoán giữa chiên và chiên.”

Lời phán của Đức Chúa Trời rằng “Ta sẽ kiếm chiên Ta, Ta sẽ tìm nó ra” có nghĩa là Ngài sẽ đích thân đến để tìm kiếm các con cái bị mất, chẳng phải vậy sao? Ngày mây mù và tăm tối chỉ ra thời đại cuối cùng (Sôphôni 1:14-15), nên sách Êxêchiên chương 34 cho thấy cảnh Đức Chúa Trời đến đất này vào thời đại cuối cùng và tìm kiếm các con cái. Vì Đức Chúa Trời đã phán rằng “Ta sẽ đem chúng nó ra”, nên Đấng cứu các con cái Siôn đang bị nhốt trong thế tục ra khỏi giữa các dân, và nhóm chúng ta lại từ các nước, cũng chính là Đức Chúa Trời.

Thông qua Kinh Thánh, chúng ta đã chứng kiến hết thảy công việc phép lạ mà Đức Chúa Trời hoàn thành. Đừng để lời phán “Dân này không tin Ta cho đến chừng nào?” ứng nghiệm đối với chúng ta. Tất thảy công cuộc Tin Lành đều là phép lạ Đức Chúa Trời tạo ra.

Đương nhiên, tại khu vực Tin Lành đang tiến hành tốt có sự nỗ lực tuyệt vời của các người nhà. Họ đến những nước mà họ gặp khó khăn trong giao tiếp bởi khác ngôn ngữ, song kết rất nhiều trái và phục hưng Hội Thánh. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã ban cho kết quả ân huệ như thế bởi họ đã nỗ lực và nhiệt tình đến mức đủ để làm Đức Chúa Trời cảm động. Khi hiểu biết ra Đức Chúa Trời, luôn bám chặt tay của Cha Mẹ mà làm công việc Tin Lành, thì sẽ có thể liên tiếp được trải nghiệm phép lạ Tin Lành mà Đức Chúa Trời tạo ra.

Lời Kinh Thánh rằng “Việc nầy tất phải xảy đến” sẽ được ứng nghiệm hết thảy


Ai tạo ra phép lạ Tin Lành? Ai có thể tạo ra phép lạ Tin Lành. Lời đáp cho cả hai câu hỏi này là Đức Chúa Trời. Mong các anh chị em hãy tin chắc mà không một chút nghi ngờ rằng Tin Lành mà Đức Chúa Trời Êlôhim làm cùng, nhất định sẽ được hoàn thành. Chỉ cần chúng ta tham gia vào công cuộc này thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho tất thảy phước lành và phần thưởng.

Mác 13:10 “Nhưng trước hết Tin lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã.”

Mác 16:15-16 “Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báptêm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt.”

Đức Chúa Jêsus đã cho các môn đồ biết về các điềm của tận thế, rằng sẽ có động đất và rất nhiều tình huống khó khăn phát sinh, song trên hết là Tin Lành sẽ được truyền bá cho tất thảy các nước trên thế giới. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ tạo ra tất thảy phép lạ Tin Lành, nên bảo chúng ta rằng đừng sợ mà hãy đi đến muôn dân và rao truyền Tin Lành. Lời tiên tri này được ghi chép trong Kinh Thánh thì chúng ta phải tin lời phán ấy.

Mathiơ 26:52~54 “Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết vì gươm. Ngươi tưởng ta không có thể xin Cha ta lập tức cho ta hơn mười hai đạo thiên sứ sao? Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh thánh đã chép rằng việc nầy tất phải xảy đến?”

Lời được ghi chép trong Kinh Thánh rằng “việc nầy tất phải xảy đến” chắc chắn sẽ được ứng nghiệm. Việc Đức Chúa Jêsus bị bắt cũng không phải bởi Ngài không có năng lực đâu, mà đó là bởi có lời tiên tri rằng Đấng Christ phải hy sinh bởi tội lỗi của chúng ta, rồi sống lại sau ba ngày từ giữa những kẻ chết, nên Ngài đã làm hoàn thành lời tiên tri ấy.

Đức Chúa Trời đã phán rằng “Tin Lành sẽ được truyền bá ra khắp muôn quốc trên thiên hạ”, thì việc này sẽ xảy ra, hay không xảy ra đây? Hơn nữa, Đức Chúa Trời đã phán rằng “Ta sẽ đích thân trở thành Đấng Chăn của chiên và sẽ tìm kiếm chúng”, thì Ngài sẽ tìm kiếm, hay không tìm kiếm đây? Đã từ lâu trước, Đức Chúa Trời luôn tiến hành công cuộc tìm kiếm người dân của Ngài. Chính Cha đã đến để tìm kiếm các con cái bị mất và đã hoàn thành công việc Tin Lành trong 37 năm theo lời tiên tri về Đavít. Và cho tới tận bây giờ, chính Mẹ cũng đang liên tiếp ban sức mạnh và dũng khí đức tin cho chúng ta, các con cái Ngài, và dẫn dắt công cuộc cứu rỗi. Quá trình để có Siôn của chúng ta được như ngày nay là bằng cách ấy, và quá trình cho đến khi Tin Lành được truyền bá cho muôn dân khắp thế giới cũng sẽ là cùng một cách như thế ấy nữa.

Người ở cùng Đức Chúa Trời sẽ đứng tại chính giữa phép lạ


Phép lạ Tin Lành do Đức Chúa Trời tạo ra càng tăng thì Babylôn có vẻ như hồn vía phách tán và run rẩy sợ hãi. Người dân Ysơraên mới chỉ đến gần thành Giêricô, mà những người dân Giêricô đã rụng rời gan mật và lòng họ bị tan chảy như sáp. Chính Đức Chúa Trời chỉ huy và kiểm soát ở đầu tiền tuyến thì ai có thể chống lại Ngài đây?

Giờ hương khí Siôn ân huệ đang được đưa đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Khi đọc các bức thư được gửi đến Giêrusalem một cách dồn dập, tôi thấy những người viết thư đều nói hệt như nhau rằng họ cảm thấy công cuộc Tin Lành diễn ra gần đây thật sự chính là phép lạ do Đức Chúa Trời hoàn thành. Tôi đọc được rất nhiều trường hợp rằng có những việc mà họ đã từ bỏ giữa chừng bởi nghĩ rằng không thể tưởng tượng nổi cũng không thể hoàn thành bởi sức lực loài người, song Đức Chúa Trời đã giúp họ tiếp tục tiến hành việc ấy bằng phương hướng mà họ chưa từng nghĩ đến, và giúp họ thành công. Họ cũng đã nói rằng khi cố gắng rao giảng dựa vào sức lực chính mình thì người ta đã không hề lắng nghe, song khi trông cậy vào Đức Chúa Trời Êlôhim, suy nghĩ lần nữa về sự hy sinh của Đức Chúa Trời và ra đi, thì tình huống đã thay đổi 180 độ, ở cùng một địa phương mà mới hôm qua chỉ bắt bớ, thì hôm nay tất thảy đều tiếp nhận lẽ thật.

Khi đi rao truyền Tin Lành, hãy rước Cha Mẹ đi cùng. Những người không rước Đức Chúa Trời đi theo, mà chỉ cố rao truyền bởi sự hiểu biết và năng lực của bản thân thì sẽ không gặp nổi kể cả một linh hồn, và những người nghe đều đóng chặt tấm lòng. Nếu chiến đấu chỉ bằng sức mạnh của chúng ta thì sẽ không thể thắng nổi ma quỉ Satan đâu. Dù lưỡi gươm mãnh liệt và sắc bén đến đâu phát ra từ miệng chúng ta thì cũng không thể phá tan cái khiên của ma quỉ Satan. Mặc dù Giôsuê trực tiếp chiến đấu dũng mãnh đến đâu chăng nữa, thì thắng lợi của trận chiến phụ thuộc vào cánh tay của Môise ở đằng sau hậu trường, giống như vậy, thắng lợi của chúng ta phụ thuộc vào Đức Chúa Trời.

Chúng ta nhất định phải nghĩ xem ai có thể tạo ra phép lạ Tin Lành vào thời đại này, và ai có thể tạo ra công cuộc phép lạ. Chủ thể ấy không phải là ta. Cũng không phải là Giôsuê hay Môise, cũng không phải là sứ đồ Phaolô hay Phierơ, cũng không phải là bất cứ người nào khác. Duy chỉ Đức Chúa Trời là Chủ Thể của phép lạ, và người ở cùng Đức Chúa Trời sẽ đứng tại chính giữa phép lạ.

Đức Chúa Trời, Đấng hoàn thành công cuộc cứu rỗi trên khắp cả thế giới, đang ở cùng chúng ta. Mong các anh chị em Siôn đều không quên rằng phép lạ Tin Lành đều đến từ Đức Chúa Trời, và hãy kết dư dật trái của Thánh Linh trong Cha Mẹ, trong khi luôn nghĩ đến những lời phán của Đức Chúa Trời rằng “Ta ở với các ngươi!”, “Chớ sợ hãi, chớ kinh khiếp!”, “Ta sẽ giúp đỡ các ngươi!”.