한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Đức Chúa Trời Sẽ Cứu Rỗi Chúng Ta

Thời đại chúng ta đang sống này là thời đại của lời tiên tri, cần thiết sự săn sóc và bảo hộ của Đức Chúa Trời hơn bất cứ lúc nào.

Ngay từ đầu tháng 11, chính phủ Hàn Quốc đã gia tăng mức báo động bệnh cúm A/H1N1 lên đến mức cao nhất, là mức báo động đỏ, và đang lo chuẩn bị biện pháp đối phó. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều quốc gia trên thế giới đã tuyên bố mức báo động bệnh cúm A/H1N1 lên đến mức cao nhất từ mấy tháng trước rồi, còn nước Mỹ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia hoàn toàn.

Càng là lúc tai nạn hoành hành, thì các người dân của Đức Chúa Trời càng cần bàn tay cứu rỗi của Đức Chúa Trời hơn bất cứ thứ gì. Vì vậy, chúng ta hãy cùng có thời gian dò xem lời dạy dỗ về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thông qua Kinh Thánh.

Người nhờ Đức Chúa Trời làm sự giúp đỡ mình, chẳng có tai nạn nào tới gần


Đức Chúa Trời là Đấng Chăn của chúng ta, là Đấng Cứu Chúa của chúng ta. Đối tượng mà chúng ta có thể trông cậy và dựa dẫm chỉ là duy nhất Đức Chúa Trời thôi.

Thi Thiên 91:1-11 “Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng. Tôi nói về Đức Giêhôva rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim, Và khỏi dịch lệ độc hại… Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, Và muôn người sa ngã bên hữu ngươi. Song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉn lấy mắt mình nhìn xem, Và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giêhôva làm nơi nương náu mình, Và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, Cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi, Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài, Bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi.”

Đây là lời an ủi Đức Chúa Trời ban cho các con cái ở trong lời hứa của Ngài. Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng ta, các con cái của Ngài, ra khỏi kể cả dịch lệ độc hại (bệnh truyền nhiễm), sai các thiên sứ dẫn dắt mọi đường lối và bảo hộ chúng ta, cho nên dù ngàn người, muôn người sa ngã bên chúng ta, thì cũng chẳng có tai nạn nào tới gần chúng ta cả.

Khi tai nạn trở nên trầm trọng hết mức, và những sự việc vượt quá khả năng loài người xảy ra, thì chúng ta có thể trông cậy vào ai? Hãy nghĩ kỹ xem Đấng giúp đỡ chúng ta thoát khỏi tai nạn là ai. 

Thi Thiên 121:1-2 “Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Giêhôva, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.”

Thi Thiên 127:1 “Nếu Đức Giêhôva không cất nhà, Thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giêhôva không coi giữ thành, Thì người canh thức canh luống công.”

Đấng dựng nên trời đất là Đức Chúa Trời Êlôhim. Ngoài Đức Chúa Trời ra, không có bất cứ một phương pháp và phương tiện nào có thể cứu rỗi được chúng ta cả. Và những việc tiến hành trong khi Đức Chúa Trời không ở cùng thì rốt cục tất thảy mọi lao khổ sẽ trở nên hư không. Khi Đức Chúa Trời Êlôhim - Đấng Sáng Tạo dẫn dắt chúng ta và chúng ta vâng phục theo ý muốn của Ngài, thì tất thảy mọi việc sẽ được hoàn thành mà không chút thiếu thốn gì.

Thảy chúng ta đều phải trở thành các con cái không quên mất Cha Mẹ, là Đấng giúp đỡ chúng ta, trải bày ra công cuộc cứu rỗi, và cũng không được phản bội tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy chạy đua mạnh mẽ hướng về vinh hiển trên trời, và hãy làm chứng mạnh mẽ về tin tức sự cứu rỗi cho tất thảy linh hồn thế gian đáng thương đang hướng đến hủy diệt.

Thi Thiên 146:1-5 “Halêlugia! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giêhôva! Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giêhôva… Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, Cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ. Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình; Trong chánh ngày đó các mưu mô nó liền mất đi. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Giacốp giúp đỡ mình.”

Dù là nhà quyền lực có sức mạnh đến đâu đi chăng nữa, nhưng rốt cục giây phút ông ta trở nên hư vô và chẳng là gì cả sẽ đến. Đã được tiên tri rằng vào ngày Đức Chúa Trời dự định, kể cả người mạnh dạn sẽ kêu khóc đắng cay, vua và các quan trưởng sửng sốt trong lòng, người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía (Sôphôni 1:14, Giêrêmi 4:9, Luca 21:26). Cho nên có thể nói rằng phước thay cho người nào không trông cậy vào loài người mà chỉ trông cậy vào duy nhất Đức Chúa Trời.

Giải đáp của thời đại này chính là Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời Êlôhim sẽ cứu rỗi chúng ta ra khỏi tất thảy mọi khó khăn và tai họa, nên chúng ta phải trở thành các con cái đặt niềm trông mong vào Đức Chúa Trời, ở Siôn là nơi Đức Chúa Trời ngụ, và dâng cảm tạ, vinh hiển và tán dương lên Đức Chúa Trời.

Sự cứu rỗi được ban cho người dân SiônNhững người dân mà Đức Chúa Trời giúp đỡ và cứu rỗi là những người dân của Siôn. Kinh Thánh dạy dỗ rằng những người ở trong Siôn là người dân thật sự của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ ngụ ở Siôn và sẽ trở thành Đức Chúa Trời của những người dân Siôn.

Êsai 51:16 “Ta đã để lời nói ta trong miệng ngươi, và cho ngươi núp dưới bóng bàn tay ta, đặng dựng các từng trời và lập nền đất, cùng nói với Siôn rằng: Ngươi là dân ta!”

Êsai 33:20-24 “Hãy nhìn xem Siôn, là thành của các kỳ lễ trọng thể chúng ta! Mắt ngươi sẽ thấy Giêrusalem, là chỗ ở yên lặng, là trại sẽ không dời đi nữa. các nọc nó chẳng hề nhổ lên, chẳng có một cái dây nào đứt! Vì Đức Giêhôva sẽ ở đó với chúng ta trong sự oai nghi, là nơi có sông ngòi rất rộng, không thuyền chèo đi lại, chẳng tàu lớn vượt qua. Thật, Đức Giêhôva là quan xét chúng ta, Đức Giêhôva là Đấng lập luật cho chúng ta, Đức Giêhôva là vua chúng ta; chính Ngài sẽ cứu chúng ta!... Kẻ ở trong nó sẽ được tha tội.”

Nơi giữ các kỳ lễ trọng thể là Siôn. Nơi duy nhất trên toàn thế giới giữ các kỳ lễ trọng thể của giao ước mới là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nên nơi mà chúng ta đi đến đây chính là Siôn.

Đức Chúa Trời là Vua và là Đấng Cứu Chúa của Siôn, nên chúng ta phải giao phó sự cứu rỗi của chúng ta lên Đức Chúa Trời. Dù rất nhiều tai nạn đang hoành hành trên thế gian, song Đức Chúa Trời là Vua của chúng ta, nên Ngài sẽ cứu rỗi chúng ta.

Giêrêmi 31:31-34 “Đức Giêhôva phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Ysơraên và với nhà Giuđa… Đức Giêhôva phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Ysơraên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giêhôva! Vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giêhôva phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.”

Đức Chúa Trời đã trở thành Đức Chúa Trời của những người dân giữ gìn giao ước mới, luật pháp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, Đức Chúa Trời giúp chúng ta thoát khỏi tai nạn dù ngàn người, muôn người sa ngã bên chúng ta, chính là Đức Chúa Trời ngụ trong Siôn, là Đức Chúa Trời của những người dân giữ gìn giao ước mới.

Những người dân ghi khắc luật pháp của Đức Chúa Trời trong lòng và làm theo, những người dân trông cậy và kính sợ Đức Chúa Trời, sẽ nhận được sự cứu rỗi khỏi tất thảy mọi tai nạn cuối cùng. Đức Chúa Trời giữ gìn và bảo vệ những người dân Siôn cho đến cuối cùng. Khi tai nạn giáng xuống toàn xứ Êdíptô, Đấng bảo vệ cho những người dân Ysơraên không bị hư hại dù chỉ là một sợi tóc, chính là Đức Chúa Trời của chúng ta. Đấng tuyên bố luật pháp tại Siôn, Đấng phán bảo đừng quên Lễ Vượt Qua giao ước mới mà hãy kỷ niệm đời đời ngày này, cũng chính là Đức Chúa Trời của chúng ta.

Giờ Đức Chúa Trời đang cho nhân loại thấy rất nhiều điềm báo, mà qua đó Ngài muốn nói rằng “Hãy đi vào Siôn, đừng dừng lại!”. Chúng ta, những người nhìn trông ngọn đèn của lời tiên tri, phải luôn trông cậy vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, luôn dâng cảm tạ, vinh hiển và tán dương lên Đức Chúa Trời, và đi theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời Êlôhim cho đến cuối cùng.

Đức Chúa Trời ban cho sự cứu rỗi đời đờiMột số người hỏi rằng “Chẳng phải cũng có trường hợp được cứu rỗi khỏi tai nạn dù không tin đúng đắn vào Đức Chúa Trời hay sao?”. Tuy nhiên ấy không phải là sự cứu rỗi đâu.

Người sống sót trong gang tấc tại sự kiện 9/11 ở Mỹ, đã bị chết bởi một tai nạn khác xảy ra cách đó không lâu. Người may mắn thoát khỏi hiểm nguy trong một vụ tai nạn cũng đã sớm gặp phải một tai nạn khác, nên chúng ta không thể nói đó là sự cứu rỗi được.

Một thời, bộ phim điện ảnh “The day after” được trình chiếu ở Mỹ đã gây ra ảnh hưởng lớn. Nội dung bộ phim cho thấy rằng tình hình sau vụ nổ hạt nhân cũng nghiêm trọng chẳng kém gì so với chính thời điểm xảy ra vụ nổ. Dù đã được sống sót, song không có nơi nào để được điều trị, cũng chẳng có nơi nào để tìm được lương thực vì trái đất đã bị hủy phá hoàn toàn bởi bụi phóng xạ. Bộ phim cho thấy rằng nỗi đau đớn mà những người sống sót phải gánh chịu còn lớn hơn những người bị chết bởi vụ nổ hạt nhân. Tuy thoát khỏi mối nguy tạm thời, song sau đó sự đau đớn lớn hơn nữa lại đang chờ đợi họ, nên ấy cũng không phải là sự cứu rỗi.

Sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời sắm sẵn là sự cứu rỗi đời đời. Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta đấy, song không chỉ giúp chúng ta thoát khỏi mối hiểm nguy tạm thời một chốc lát trên trái đất này đâu, mà còn ban cho chúng ta cả vinh hiển trời mới đất mới đời đời nữa.

II Phierơ 3:10-15 “Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất sẽ bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi! Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở. Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được. Lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em…”

Nay chúng ta đang chờ đợi trời mới đất mới, theo lời hứa của Đức Chúa Trời, là Đấng phán sẽ cứu chúng ta thoát ra khỏi dịch lệ độc hại và mọi tai nạn. Đức Chúa Trời đang sắm sẵn thế giới mới không có sự chết, cũng không có than khóc, hay là đau đớn nữa, và đang dẫn dắt chúng ta đến nơi ấy.

Khải Huyền 21:1-7 “Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh, là Giêrusalem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật…”

Trong sự mặc thị, sứ đồ Giăng cũng đã trông thấy trời mới đất mới. Tại thế giới mới ấy, Đức Chúa Trời đã phán rằng “Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân Ta” và hứa sẽ cho những người dân của Ngài được trị vì đời đời vô cùng. Đây mới là sự cứu rỗi thật sự.

Khải Huyền 22:3-5 “Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài; chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời.”

Đức Chúa Trời Êlôhim, Đấng Sáng Tạo, ban trời mới đất mới cho chúng ta, là các con cái Siôn đang giữ gìn giao ước mới trong lòng, và đã sắm sẵn cho chúng ta tương lai vinh hiển được trị vì đời đời vô cùng ở trên nơi ấy. Dù các tin tức về tai nạn đang khiến thế gian kinh ngạc, thì chúng ta phải nhìn thấy trước tương lai tươi sáng trên Nước Thiên Đàng ngay cả trong tình huống có các tin tức ảm đạm này, và phải ghi khắc trong lòng lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Ngài khiến tai nạn không tới gần những người dân trong lẽ thật giao ước mới.

Hãy cho biết về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời


Chúng ta luôn cần Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy luôn sống trong Đức Chúa Trời, trong lời hứa của Đức Chúa Trời, đừng quên Đức Chúa Trời mà hãy luôn ghi khắc Ngài trong lòng. Ngày ngày chúng ta hãy luôn ngẫm nghĩ xem lời phán dặn của Đức Chúa Trời là gì, ý muốn của Đức Chúa Trời là gì, điều làm cho Đức Chúa Trời vui lòng là gì, điều khiến cho Đức Chúa Trời đau đớn là gì.

Đức Chúa Trời đã bày tỏ rằng “Ta đau đớn biết bao” (Luca 12:50). Đức Chúa Trời đau đớn vì người ta không hề nhận ra Đức Chúa Trời dù đọc Kinh Thánh, đau đớn vì người ta không biết phân biệt thời này dù nhìn thấy các điềm, cũng đau đớn vì người ta không thể dự phần vào vinh hiển bởi không biết đến phước lành và vinh hiển trên trời mà Ngài đã sắm sẵn và không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời v.v… Như vậy, những điều khiến cho Đức Chúa Trời đau đớn không chỉ là một hai điều đâu.

Chúng ta phải cho tất thảy mọi người biết về Nước Thiên Đàng, chứ đừng để riêng chúng ta biết, chỉ riêng chúng ta đi vào Nước Thiên Đàng. Gần đây các nhà khoa học cảnh báo về tai nạn, đang đưa ra rất nhiều lời chứng. Họ nói rằng “Dù biết tai nạn sắp xảy đến mà lại không cho mọi người biết, thì đó là phạm tội với nhân loại.” Chúng ta đừng trở thành tội phạm không cho biết sự thật, mà hãy cho muôn dân cả thế gian biết, theo lời phán của Đức Chúa Trời rằng “Thay Ta răn bảo chúng nó!”. Đức Chúa Trời ở trong Siôn, không những cứu rỗi chúng ta khỏi rất nhiều tai nạn đang hoành hành trên thế gian này, mà còn cứu rỗi chúng ta khỏi tai nạn đời đời ở hồ lửa địa ngục không bao giờ tắt nữa, nên chúng ta hãy thổi kèn rõ ràng rằng “Hãy đi vào Siôn để được thoát khỏi tai nạn” (Giêrêmi 4:5-6). Mong tất thảy chúng ta đều có sự khôn ngoan, thông sáng, có thể biết nhìn trước được tương lai thông qua những điềm lớn và nhỏ đang xảy ra trên thế gian, và nhanh chóng dẫn dắt hết thảy người nhà, hàng xóm, bạn bè, họ hàng đến Siôn, và hướng dẫn họ đến đường của sự cứu rỗi.

Hãy rao truyền nhiều về Lễ Vượt Qua, tin tức của sự cứu rỗi. Vào đương thời Môise, tin tức này cũng đã được rao truyền, song những người Êdíptô đã không nghe, còn những người dân Ysơraên đã nghe. Kết quả của họ đã ra sao?

Đức Chúa Trời phân biệt giữa người dân của Đức Chúa Trời và người không phải thông qua Lễ Vượt Qua. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã phán dặn chúng ta hãy luôn luôn chứa luật pháp của Đức Chúa Trời, giao ước mới, trong lòng. Mong tất thảy các người nhà Siôn đều đồng tham vào công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời, là Đấng dẫn dắt chúng ta đến tận trời mới đất mới, và cũng hãy nhanh chóng dẫn dắt cả những người thế gian đang sống mà không biết đến đường sự cứu rỗi, được đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nơi có Nước Thiên Đàng, nơi có lẽ thật.