한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Đức Chúa Trời Xem Xét Mọi Sự

Một năm mới bắt đầu trong phước lành và ân điển của Đức Cúa Trời. Tôi mong các thánh đồ lại đón chào một năm mới trong Đức Chúa Trời, có đức tin và sự hiểu biết về Đức Chúa Trời tăng thêm một bậc nữa, để có thể chuẩn bị và sắm sẵn cho Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Người thế gian công nhận bằng môi miệng rằng Đức Chúa Trời có tồn tại, song trong sinh hoạt thực tế, thỉnh thoảng có những người hành động như thể Đức Chúa Trời không tồn tại. Đương nhiên, các người nhà Siôn chúng ta không như thế, song tôi nghĩ rằng rất nhiều người thế gian vẫn chưa hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời, cũng không biết về sự tồn tại của Đức Chúa Trời, nên tự họ có các thói quen xấu và hành vi ác độc.

Đức Chúa Trời xem xét và dõi theo mọi sự. Cho nên Kinh Thánh xưng rằng Ngài là “Đức Chúa Trời công nghĩa” thưởng cho từng người, tùy việc họ làm, cho người công bình tùy theo việc làm của người công bình, cho người ác tùy theo việc làm của người ác (Mathiơ 16:27, Êsai 30:18).

Đức Chúa Trời ngó xuống hết thảy dân cư thế gian


Ngày xưa, có một đứa trẻ đang đi trên đường thì phát hiện ra sợi dây điện và những thứ như cục sắt nằm rải trên đường. Đứa trẻ nhìn xung quanh xem có ai là chủ nhân không, song chẳng trông thấy một ai trên cánh đồng rộng lớn ấy cả. Đứa trẻ nghĩ rằng “Phải rồi! Ta sẽ đem những thứ này cho người bán kẹo kéo và đổi lấy kẹo kéo để ăn.” rồi nó liền cuộn lấy sợi dây điện rải dưới đất. Nó cuộn lại thành một bó rồi định đi, song đột nhiên nó nghe thấy giọng tiếng như sấm sét phát ra từ trên trời

“Tên kia, mày không để yên đó sao!”
Quá đỗi ngạc nhiên, đứa trẻ ngó lên phía trên thì thấy người thợ điện sửa chữa đường dây điện đang trợn trừng hai mắt nhìn xuống nó.

Suy nghĩ của loài người là như vậy. Họ dễ làm việc ác khi nghĩ rằng có vẻ không ai trông thấy và ngoài mình ra chẳng ai hay biết, song Đức Chúa Trời đang dõi theo tất thảy. Khi cảm thấy không có ai đang nhìn mình dù đã ngó bốn phía xung quanh, thì phải hiểu thấy về sự tồn tại của Đức Chúa Trời từ trên trời đang ngó xuống mình. Kinh Thánh cảnh cáo rằng những người có ý tưởng ác và làm việc ác trong khi không nhận thức về Đức Chúa Trời thì sẽ phải chịu đau đớn trong hồ lửa đời đời. Nếu không hiểu thấy về Đức Chúa Trời, là Đấng xem xét mọi sự, thì không có tư cách được đi vào Nước Thiên Đàng.

Thi Thiên 33:13-15 “Đức Giêhôva từ trên trời ngó xuống, Nhìn thấy hết thảy con cái loài người. Ngài ngó xuống từ nơi ở của Ngài, Xem xét hết thảy người ở thế gian. Ngài nắn lòng của mọi người, Xem xét mọi việc của chúng nó.”

Đức Chúa Trời từ trên trời đang dõi theo tất thảy loài người mà không loại trừ một ai cả. Loài người có thể nghĩ rằng “Làm sao Đức Chúa Trời có thể biết hết thảy nhiều người trên trái đất như thế này được đây?”. Kể cả trong số các người nhà Siôn, có thể cũng có người nghĩ rằng “Mục sư đang giảng đạo thì có biết được tôi đang làm gì trong số rất nhiều người nhà như thế này chăng?” song nhìn từ bục giảng đạo này, thì nhìn thấy hết thảy. Giống như vậy, khi nhìn từ vũ trụ thì trái đất hoàn toàn được phơi bày trước Đức Chúa Trời, giống như Đức Chúa Trời đang đặt trái đất vào lòng bàn tay Ngài mà nhìn vậy. Loài người có thể nghĩ rằng trái đất này rất rộng lớn và có rất nhiều người sống trên đó, nên nếu trốn vào nơi nào đó kín đáo thì có lẽ không ai nhìn thấy được, song tất thảy đều được phơi bày ra trước mắt Đức Chúa Trời.

Những người thế gian làm việc ác khi nghĩ rằng không ai hay biết cả, nên họ rất táo bạo. Song, chúng ta, những người tin Đức Chúa Trời phải dốc lòng làm việc thiện lành hơn nữa đặng dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời, là Đấng dõi theo chúng ta. Đức Chúa Trời từ trên trời xem xét hết thảy người thế gian, xem xét kể cả hành vi độc ác, xem xét kể cả hành vi thiện lành, xem xét kể cả trọng tâm tấm lòng nữa.

Đức Chúa Trời xem xét sự phạm tội của nhân loại


Xem lịch sử đương thời Êlisê, chúng ta có thể phát hiện ra cảnh Đức Chúa Trời xem xét sự phạm tội. Naaman, quan tổng binh của vua Syri, đã tìm đến đấng tiên tri Êlisê để được chữa trị bệnh phung nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời (II Các Vua 5:1-14). Naaman đã định hậu tạ Êlisê bởi lễ vật có giá trị, song Êlisê đã từ chối. Tuy nhiên, Ghêhaxi, tôi tớ của Êlisê, đã sinh lòng tham khi trông thấy lễ vật, nên đã lén đấng tiên tri mà làm việc ác.

II Các Vua 5:15-27 “Naaman với hết thảy người đi theo, bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời; người đến đứng trước mặt Êlisê, mà nói rằng: Bây giờ, tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Ysơraên. Ấy vậy, tôi xin ông nhận lễ vật của kẻ tôi tớ ông. Nhưng Êlisê đáp rằng: Ta chỉ Đức Giêhôva hằng sống, là Đấng ta phục sự mà thề rằng ta chẳng nhận gì hết… thì Ghêhaxi, tôi tớ của Êlisê, người của Đức Chúa Trời, nói thầm rằng… ta sẽ chạy theo người và lãnh lấy vật chi nơi người. Vậy Ghêhaxi chạy theo sau Naaman. Naaman thấy Ghêhaxi chạy theo sau mình, bèn nhảy xuống xe, đi đến đón người, và hỏi rằng: Mọi việc đều bình an chớ? Ghêhaxi đáp: Mọi việc đều bình an. Chủ tôi sai tôi nói với ông rằng: Hồi nãy, có hai người trai trẻ, là môn đồ của những tiên tri, ở núi Éprahim đến; ta xin ông hãy cho hai người ấy một talâng bạc, và hai bộ áo… Ghêhaxi lấy các bao khỏi tay hai đầy tớ, và để trong nhà mình, đoạn cho họ đi trở về. Người bèn ra mắt Êlisê, chủ mình; người hỏi rằng: Ớ Ghêhaxi, ngươi ở đâu đến? Người thưa rằng: Tôi tớ thầy không có đi đâu. Nhưng Êlisê tiếp rằng: Khi người kia xuống khỏi xe đặng đi đón ngươi, lòng ta há chẳng ở cùng ngươi sao?... Vì vậy, bịnh phung của Naaman sẽ dính vào ngươi và dòng dõi ngươi đời đời. Ghêhaxi đi ra khỏi Êlisê, bị tật phung trắng như tuyết.”

Vì không nhận thức ra Đức Chúa Trời đang nhìn mình, nên Ghêhaxi đã nói dối mà lừa lọc đấng tiên tri Êlisê và làm ô danh Đức Chúa Trời. Kể cả giây phút ấy, Đức Chúa Trời cũng đã ngó xem rồi. Bởi tội lỗi đó, Ghêhaxi đã bị mắc bệnh phung, và di truyền bệnh phung cho con cháu đến đời đời.

Những tội ác như thế này phát sinh ra khi quên mất sự thật rằng Đức Chúa Trời đang xem xét mọi sự. Acan, người sống ở thời đại Giôsuê, cũng đã làm điều ác vì nghĩ rằng có lẽ Đức Chúa Trời không biết. Acan đã giấu dưới đất giữa trại mình thánh vật dâng lên Đức Chúa Trời, trong số chiến lợi phẩm thu được khi chinh phục thành Giêricô.

Bởi tội của Acan, trong trận chiến thành Ahi sau đó, quân Ysơraên đã bại trận và rút lui, rất nhiều người dân Ysơraên đã bị giết chết. Giôsuê đã rất đau lòng về việc đó. Đức Chúa Trời đã cho Giôsuê biết sự thật rằng có kẻ phạm tội trong dân Ysơraên, và đã làm sáng tỏ tội lỗi của Acan.

Giôsuê 7:1-21 “Song dân Ysơraên có phạm một tội về vật đáng diệt; vì Acan, con trai của Cạtmi, cháu của Xápđi, chắt của Xêrách về chi phái Giuđa, có lấy vật đáng diệt và cơn giận của Đức Giêhôva nổi phừng lên cùng dân Ysơraên… Bấy giờ, Đức Giêhôva phán cùng Giôsuê rằng: Hãy đứng dậy; sao ngươi sấp mặt xuống đất như vậy? Ysơraên có phạm tội; chúng nó bội nghịch giao ước ta đã truyền cho đến nỗi dám lấy vật đáng diệt, ăn cắp vật đó, làm dối trá, và để trong bao mình… Vậy, Giôsuê dậy sớm, biểu Ysơraên đến gần từng chi phái; và chi phái Giuđa bị chỉ ra. Đoạn, người biểu các họ hàng Giuđa đến gần; và họ hàng Xêrách bị chỉ ra. Đoạn, người biểu họ hàng Xêrách lại gần từng gia trưởng; và Xápđi bị chỉ ra… thì Acan, con trai của Cạtni, cháu của Xápđi, bị chỉ ra… Acan thưa cùng Giôsuê rằng: Phải, tôi đã phạm tội cùng Giêhôva Đức Chúa Trời của Ysơraên, và này là điều tôi đã làm: Tôi có thấy trong của cướp một cái áo choàng Sinêa tốt đẹp, hai trăm siếc lơ bạc, và một nén vàng nặng năm mươi siếc lơ; tôi tham muốn các món đó, và lấy nó; kìa, các vật ấy đã giấu dưới đất giữa trại tôi, còn bạc thì ở dưới.”

Tội ác mà Acan đã phạm là tội ăn cắp thánh vật của Đức Chúa Trời, và thêm vào đó là tội không tin Đức Chúa Trời và nghĩ rằng sẽ chẳng có ai biết. Kể cả tội ác này cũng bị lộ tẩy trước Đức Chúa Trời. Rốt cục, Acan và tất thảy người nhà của Acan đã cùng bị chết (Giôsuê 7:22-26).

Ngày nay, chúng ta phải lấy những việc ở thời đại đã qua làm bài học, và không được quên mất Đức Chúa Trời, là Đấng đang xem xét chúng ta bằng đôi mắt như lửa hừng. Chúng ta có thể tránh khỏi mắt nhìn của loài người, song không gì có thể giấu nổi trước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời luôn dõi theo chúng ta.

Đức Chúa Trời xem xét hành vi thiện lành


Trong Kinh Thánh, chúng ta cũng có thể tìm thấy những người tuyệt đối không bị rơi vào cám dỗ mà làm việc ác, vì họ luôn kính sợ Đức Chúa Trời, khác với những người như Ghêhaxi và Acan. Giôsép chính là một người như thế.

Khi bị bán sang Êdíptô bởi sự ghen ghét, đố kỵ của các anh mình, Giôsép đã ở trong nhà của quan thị vệ Phôtipha. Kể cả khi sống ở đó, Giôsép cũng luôn sống trung thực trước Đức Chúa Trời. Rồi một ngày, Giôsép đã phải đối mặt với sự cám dỗ tội lỗi.

Sáng Thế Ký 39:1-23 “Vả, Giôsép bị đem qua xứ Êdíptô, thì Phôtipha, người bản xứ, làm quan thị vệ của Pharaôn, mua chàng nơi tay dân Íchmaên đã dẫn đến. Giôsép ở trong nhà chủ mình, là người Êdíptô, được Đức Giêhôva phù hộ, nên thạnh lợi luôn… Vậy, Giôsép được ơn trước mặt chủ mình; chủ cắt chàng hầu việc, đặt cai quản cửa nhà, và phó của cải mình cho chàng hết… Vả, Giôsép hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Sau các việc nầy, vợ chủ đưa mắt cùng Giôsép, mà nói rằng: Hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối và đáp rằng: Chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và nầy, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa; trong nhà nầy chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cùng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao?...”

Khi suy nghĩ ác độc xâm nhập vào tâm trí thì Satan sẽ khiến chúng ta quên mất thậm chí cả sự tồn tại của Đức Chúa Trời, bằng cách làm cho chúng ta nghĩ rằng “Làm sao mà Đức Chúa Trời vô hình có thể thấy tôi được đây?”. Song, Giôsép đã từ chối sự cám dỗ bằng cách nghĩ rằng “Đức Chúa Trời đang xem xét thì sao ta có thể phạm tội trước Ngài được đây?”.

Giôsép đã làm theo lời Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng, nên đã được trở thành người cai trị Êdíptô, do Đức Chúa Trời đã nhấc ông lên cao, mặc dù ông đã sống cuộc đời ngục tù oan ức. Sau đó, khi xảy ra những năm đói kém trầm trọng, Giôsép đã có thể báo hiếu bằng cách giúp cha mình là Giacốp và tất thảy người nhà chuyển đến sống bình an ở xứ Gôsen.

Thông qua Kinh Thánh, chúng ta có thể xác minh được sự thật rằng những người quên mất rằng Đức Chúa Trời luôn xem xét và dõi theo, thì đã phạm tội và gánh chịu kết cục bi thảm, song những người luôn nghĩ tới điều này, thì đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và được nhận phước lành lớn lao hơn. Hãy suy nghĩ đến ba người bạn của Đaniên là Sađơrắc, Mêsác và AbếtNêgô. Nếu không lạy pho tượng theo lệnh của vua thì sẽ không tránh khỏi hình phạt bị ném vào lò lửa đun nóng gấp bảy lần hơn lúc bình thường đã đốt. Song, kể cả trong tình huống ấy, họ đã nhận thức về Đức Chúa Trời và tuyệt đối không phạm tội lạy pho tượng. Nhờ đó mà dù đã bị ném vào lò lửa, song Đức Chúa Trời đã cứu rỗi họ.

Thế còn Đaniên đã thế nào? Các quan thần đã lập mưu nhằm trừ khử Đaniên, làm ra luật rằng hễ ai thờ lạy thần nào khác ngoài vua thì người đó phải bị ném vào hang sư tử, song Đaniên đã không ngừng cầu nguyện hướng lên Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cũng đã dõi theo kể cả việc làm thiện lành này của Đaniên, nên ngay cả khi Đaniên bị ném vào hang sư tử, Đức Chúa Trời đã bịt miệng sư tử và cứu rỗi Đaniên.

Đức Chúa Trời xem xét trọng tâm tấm lòng người


Chúng ta cũng phải sống cuộc sống được nhận phước lành giống như Giôsép, giống như Đaniên và ba người bạn của Đaniên. Đức Chúa Trời luôn xem xét chúng ta từ trên trời. Đức Chúa Trời xem xét cả hành vi bên ngoài của chúng ta, song cũng xem xét cả trọng tâm tấm lòng chúng ta nữa.

I Samuên 16:7 “Nhưng Đức Giêhôva phán cùng Samuên rằng: Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giêhôva chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giêhôva nhìn thấy trong lòng.”

Đây là chuyện xảy ra lúc đấng tiên tri Samuên thăm viếng gia đình của Ysai để tìm và xức dầu cho vua mới mà Đức Chúa Trời chỉ định thế cho Saulơ. Trông thấy con trưởng Êliáp trong số các con trai của Ysai có vóc người mạnh khỏe và dung mạo tuấn tú, Samuên đã tưởng rằng vua mà Đức Chúa Trời lựa chọn chính là con trưởng ấy. Thế mà Đức Chúa Trời phán rằng không phải, và rằng “Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng.”

Đức Chúa Trời đang xem tất thảy, xem kể cả chúng ta đang đi theo Đức Chúa Trời với suy nghĩ gì và có tấm lòng như thế nào nữa. Cho nên người nào có trọng tâm nghiêng lệch thì không thể tiếp tục được cuộc sống luôn nhận phước lành từ Đức Chúa Trời. Chúng ta phải trở thành người xứng đáng với sự trông mong của Đức Chúa Trời, biết kính sợ Đức Chúa Trời bằng đức tin đúng đắn ngay từ trọng tâm.

Châm Ngôn 17:3 “Nồi dót để luyện bạc, lò để luyện vàng; Nhưng Đức Giêhôva thử lòng của loài người.”

Đức Chúa Trời rèn luyện tấm lòng của chúng ta mỗi ngày để loại bỏ từng một hai cặn bã trong tấm lòng chúng ta, và nắn lại chúng ta thành con cái trên trời thuần khiết giống như vàng ròng. Chúng ta không được quên mất sự thật rằng Đức Chúa Trời xem xét cả hành vi ác, cả hành vi thiện lành, và xem xét tất thảy thậm chí cả động cơ giấu bên trong tấm lòng nữa.

Mathiơ 15:7-9 “Hỡi kẻ giả hình! Êsai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.”

Giống như vậy, có những người chỉ công nhận Đức Chúa Trời bằng môi miệng. Trong con mắt của loài người thì có vẻ như họ rất tin vào Đức Chúa Trời, song Đức Chúa Trời phán rằng họ không tin vào Ngài.

Kể cả Acan hoặc Ghêhaxi cũng đều là người dân Ysơraên mà tự xưng rằng tin vào Đức Chúa Trời, song hành vi của họ thì phủ nhận Đức Chúa Trời. Những người mặc dù môi miệng xưng rằng kính sợ Đức Chúa Trời mà trong lòng lại không có đức tin trung thành với Đức Chúa Trời, và thường xuyên hành ác, từ bỏ ý muốn của Đức Chúa Trời, thì tuyệt đối không được Đức Chúa Trời công nhận là người dân của Ngài (Mathiơ 7:21-23).

Đức Chúa Trời thấy trong chỗ kín nhiệm


Người luôn ý thức rằng Đức Chúa Trời xem xét mọi sự là người thật sự kính lạy Đức Chúa Trời, là người Đức Chúa Trời vui lòng. Đức Chúa Trời luôn dõi theo chúng ta trong chỗ kín nhiệm.

Mathiơ 6:1-4 “Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời… Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.”

Dù chúng ta không cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, thì Đức Chúa Trời cũng biết hết thảy. Đức Chúa Trời cũng đang dõi theo cả công việc thiện lành và công bình của các thánh đồ, cũng đang dõi theo cả hình ảnh các thánh đồ bị bắt bớ vì giữ gìn đức tin.

Mathiơ 6:5-6 “Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.”

Mathiơ 6:16-18 “Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình… hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi; và Cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi.”

Đức Chúa Jêsus cũng đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng đừng lên kế hoạch làm công việc cho người khác xem thấy, mà hãy nhận thức về Đức Chúa Trời, là Đấng luôn thấy trong chỗ kín nhiệm. Chúng ta đừng tưởng rằng không có ai cả bởi không nhìn thấy ai xung quanh giống như đứa trẻ trong ví dụ, mà hãy có sự khôn ngoan biết nhìn thấy người thợ sửa chữa đường dây điện đang ngó xuống từ phía trên .

Nếu không ý thức rằng Đức Chúa Trời đang nhìn mình thì sẽ trở thành tồn tại ác độc làm tôi mọi cho sự giả dối. Tội ác nẩy mầm từ sự suy nghĩ rằng người khác không biết mình làm gì, và tội ác phồn thịnh hơn nữa từ sự gắng che giấu sự thật. Song người có nhận thức về Đức Chúa Trời, Đấng đang dõi theo tất thảy ngay cả trong nơi kín nhiệm, thì sẽ được nhận phước lành lớn lao từ Đức Chúa Trời, nhờ sự phán đoán và hành vi đúng đắn của người ấy.

Kể cả ngày hôm nay, Đức Chúa Trời cũng đang xem xét trọng tâm của chúng ta, bằng con ngươi giống như lửa hừng, và đang dõi theo tất thảy công việc mà chúng ta đang làm. Khi có được đức tin như thế này, thì chúng ta có thể đón nhận được tương lai phước lành giống như Giôsép, giống như Đaniên, và giống như ba người bạn của Đaniên. Tôi mong chúng ta tuyệt đối không quên mất sự thật rằng chúng ta đang hầu việc Đức Chúa Trời xem xét mọi sự, và hãy tiếp nhận một cách ân huệ ý muốn thiện lành của Cha Mẹ ngay từ trọng tâm tấm lòng, và làm hết đạo lý đi theo Cha Mẹ cho đến tận khi đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.