한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Thế Giới Đang Được Biến Đổi Bởi Đức Tin

Vào lúc này, khi mà các người nhà Siôn đang hết lòng, hết ý tham gia vào vận động Mười Talâng, với đức tin cứu rỗi cả thế giới theo lời tiên tri Kinh Thánh để dâng niềm vui lên Đức Chúa Trời, chúng ta có thể thấy hình ảnh thế giới đang biến đổi một cách ân huệ trong đức tin vào Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ. Đặc biệt, thông qua Lễ Vượt Qua năm nay, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết rõ sự thật rằng tất thảy mọi việc đang được ứng nghiệm theo như lời tiên tri. Bây giờ tin tức đang dồn dập về từ khắp mọi nơi rằng nhiều người nhà giữ lễ trọng thể đến mức cảm thấy đền thờ chật chội và còn có rất nhiều liên lạc yêu cầu mở rộng đền thờ từ Hội Thánh có khoảng 1.900 người nhóm họp, đứng kể cả ở hành lang và sân để dâng lễ thờ phượng Lễ Vượt Qua lần này, trong khi đã có gần 1.000 người mới phân nhánh cách đây không lâu.

Rất nhiều người nhà Siôn đổ dồn vào trong lẽ thật như nước vỡ bờ, đến mức lời yêu cầu mở rộng đền thờ dồn dập dồn đến không chỉ từ một hoặc hai địa phương mà từ khắp mọi nơi trên thế giới. Chúng ta mới chỉ đi và rao truyền Tin Lành theo như lời phán mà vô số người nhà đã đi vào trong lẽ thật trong khoảng thời gian rất ngắn, thông qua điều này chúng ta có thể biết được rằng Đức Chúa Trời đang hoàn thành tất thảy công việc Tin Lành một cách nhanh chóng. Thông qua Kinh Thánh, chúng ta hãy cùng có thời gian xác minh sự thật rằng thế giới đang dần dần thay đổi bởi đức tin theo lời tiên tri Kinh Thánh, và tất thảy mọi việc Đức Chúa Trời đã dự định đang được hoàn thành.

Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả


Điều cần thiết nhất đối với những người rao truyền Tin Lành là đức tin. Công việc tiến hành không với đức tin, sẽ không tạo ra bất cứ một sự biến hóa nào cả.

Mẹ cũng đã phán lời rằng người giúp việc lớn phải có đức tin lớn, và đức tin lớn có thể tạo ra phép lạ lớn. Trong các lời tiên tri Cha đã ban cho cũng có lời phán rằng “Chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa dân chủ sẽ làm cho thế gian ồn ào, song khi xảy ra lịch sử tìm kiếm các người nhà Siôn trên toàn thế giới vào lúc cuối cùng thì sẽ làm cho thế giới ngạc nhiên lớn hơn điều đó.”

Giờ thế giới đang sôi động theo như lời tiên tri ấy. Tôi nhận được nhiều tin tức vui mừng rằng vận động Mười Talâng đang dần tăng tốc, và những người thế giới đang đổ dồn vào Siôn dưới vinh hiển của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Ở Hàn Quốc thì ở Hàn Quốc, ở nước ngoài thì ở nước ngoài, các người nhà đang sốt sắng làm chứng lời của Đức Chúa Trời. Trong lúc đó, thông qua ti vi hoặc đài phát thanh, cũng có rất nhiều người tìm đến Hội Thánh và tiếp nhận lẽ thật.

Chúng ta hãy rao truyền Tin Lành với không một chút hối tiếc nào để cả thế giới, cả vũ trụ đều xôn xao. Vì các người nhà Siôn đã tin và làm theo lời tiên tri, nên Đức Chúa Trời mới đang tạo ra lịch sử phép lạ như thế này.

Mác 9:23 “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi nói: Nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả.”

Một người nào đó đã cầu xin Đức Chúa Jêsus giúp đỡ đứa con trai bị quỉ ám của mình. Tuy nhiên, ông ta đã không có đức tin nên nói với Đức Chúa Jêsus rằng “Nếu thầy làm được, thì hãy giúp cho!” thay vì cầu xin rằng “Lạy Chúa! Xin hãy chữa cho con trai tôi!” (Mác 9:14-22). Đức Chúa Jêsus rất buồn tiếc vì lời nói này, và đã cho ông ta biết sự thật rằng “Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả.”

“Liệu điều này có được ứng nghiệm không?” “Liệu đi xung quanh bảy vòng và kêu lớn thì thành Giêricô sẽ ngã sụp chăng?” “Liệu giơ cây gậy ra thì Biển Đỏ sẽ phân rẽ chăng?” “Liệu Đức Chúa Jêsus cầu nguyện thì có thể cho năm ngàn người ăn, bởi năm cái bánh mạch nha và hai con cá chăng?”

Người nhìn trông bằng tấm lòng nghi ngờ như thế này thì sẽ chẳng thấy được gì hết, cũng chẳng thể cảm nhận được gì hết. Song người nào tin và thực hiện theo đức tin thì mọi việc đều được cả, mọi việc đều được hoàn thành cả.

Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng toàn tri toàn năng có thể hoàn thành được tất thảy mọi sự. Không có sự gì Đức Chúa Trời không làm được cả. Đức Chúa Trời ấy tiến hành công cuộc Tin Lành cuối cùng và phán dặn chúng ta rằng hãy làm công việc Tin Lành, và Ngài cũng ban cho năng lực để chúng ta có thể làm được. Đức Chúa Trời không giao phó cho chúng ta việc không thể làm được, nên khi chúng ta tin vào sự thật rằng “Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả” và chuyển thành thực tiễn thì nhất định sẽ giành được kết quả ân huệ.

Hãy làm bởi đức tin


Công việc Tin Lành mà trước đây mất một năm để hoàn thành, giờ lại được hoàn thành chỉ trong vòng một tháng, những việc đã mất thời gian một tháng, giờ lại được hoàn thành chỉ trong một tuần. Giống như lời phán rằng “Ta, Đức Giêhôva, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó!” (Êsai 60:22), Đức Chúa Trời đang ban đức tin, cũng ban năng lực truyền đạo và sự khôn ngoan cho những người tin để họ có thể làm được mọi việc, cho nên người dân đến từ khắp nơi trên toàn thế giới như châu Á, châu Phi, châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Đại Dương đang nhóm lại trong lòng Đức Chúa Trời Mẹ.

Cầu khẩn không với đức tin thì không thể đạt được, nên Đức Chúa Jêsus cũng rất buồn tiếc cho trường hợp đó mà phán rằng “Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả.” Kinh Thánh biểu hiện rằng những việc làm không bởi đức tin thì đều là tội lỗi.

Rôma 14:23 “Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào, thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm; vả, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. ”

Chúng ta đừng cầu khẩn với tấm lòng không tin rằng “Nếu làm được thì hãy làm cho!”, “Nếu có thể thì hãy làm cho!” mà phải cầu khẩn với đức tin chắc chắn rằng Đức Chúa Trời có thể làm được việc đó. Khi chúng ta có đức tin như vậy thì Đức Chúa Trời không chỉ giúp đuổi quỉ, mà còn làm ra phép lạ lớn lao và đáng ngạc nhiên hơn thế rất nhiều, đó là phép lạ trong các phép lạ mà dẫn dắt chúng ta vào thế giới sự sống đời đời. Không có đức tin thì chẳng hề có thể nào đẹp ý Đức Chúa Trời, song, khi làm việc với đức tin thì chúng ta có thể dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời được.

Hêbơrơ 11:6-7 “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Bởi đức tin, Nôê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy.”

Không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ tới lúc Nôê đóng tàu. Chưa một lần trong đời Nôê nhìn thấy cảnh cả thế giới bị hủy diệt bởi nước, song vì ấy là lời phán của Đức Chúa Trời nên ông đã tin rằng chắc chắn tình huống đó sẽ xảy ra và đã đóng sẵn tàu. Vào thời ấy, việc đóng tàu có quy mô lớn tuyệt đối không phải là việc dễ dàng, nhưng Nôê đã thực hiện công việc ấy với đức tin.

Ngày nay, công việc cứu rỗi toàn thế giới mà người thế gian vốn không thể tưởng tượng nổi, đang ngày càng tăng tốc. Vào năm nay, Đức Chúa Trời cũng đã lập ra ý muốn quý báu, giúp chúng ta gấp rút tiến hành Tin Lành nước ngoài cùng với vận động Mười Talâng. Chúng ta hãy tin rằng nhất định Đức Chúa Trời sẽ giúp hoàn thành kể cả công việc này, và hãy trở thành các con cái rao truyền tin tức của Đức Chúa Trời tới tận hết thảy những nơi chưa được truyền bá trên khắp thế giới. Khi chúng ta tin vào sự thật rằng Tin Lành thế giới được hoàn thành bởi năng lực của Đức Chúa Trời chứ không bởi sức mạnh và năng lực của chúng ta và đồng tham vào công việc này, thì Đức Chúa Trời sẽ hài lòng với đức tin ấy của chúng ta, và sẽ ban phước lành Mười Talâng cho người tin.

Hãy cất tiếng lên rằng “Đức Chúa Trời của các ngươi đây!”


Vì đã có đức tin nên Biển Đỏ cũng đã bị phân rẽ, vì đã có đức tin nên thành Giêricô bất khả xâm phạm cũng đã bị ngã sụp. Vì đã có đức tin, nên người dân Ysơraên đã có thể thoát ra khỏi Êdíptô, là nơi họ đã làm tôi mọi trong suốt những 430 năm. Xem xét lịch sử đã qua của Ysơraên thì có thể biết được rằng dù là công việc tưởng chừng như không thể có, như bất khả thi, song, nếu làm công việc ấy với đức tin thì Đức Chúa Trời đã chuyển hóa tất thảy thành việc khả thi.

Đức Chúa Trời đang kinh doanh tất thảy mọi công việc. Vì công cuộc cứu rỗi do Đức Chúa Trời dẫn dắt, nên chúng ta phải xóa bỏ khỏi tấm lòng tất thảy suy nghĩ rằng việc này không thể được, hoặc sẽ bị chậm trễ. Khi chúng ta làm công việc này với đức tin vào lời tiên tri thì đến kỳ của nó Đức Chúa Trời sẽ làm hoàn thành tất thảy theo như đức tin ấy.

Êsai 40:9-11 “Ai rao tin lành cho Siôn, hãy lên trên núi cao! Ai rao tin lành cho Giêrusalem, hãy ra sức cất tiếng lên! Hãy cất tiếng lên, đừng sợ! Hãy bảo các thành của Giuđa rằng: Đức Chúa Trời của các ngươi đây! Nầy, Chúa Giêhôva sẽ lấy quyền năng mà đến; Ngài dùng cánh tay mình và cai trị…”

Êsai 52:7-10 “Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Siôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào! Tiếng những kẻ canh của ngươi! họ cất tiếng, cùng nhau hát xướng; vì họ sẽ thấy mắt đối mắt khi Đức Giêhôva trở về Siôn... Đức Giêhôva đã tỏ trần cánh tay thánh Ngài trước mắt mọi nước; mọi đầu cùng đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta!”

Những người canh của Siôn đã được giao phó cho sứ mệnh rao truyền tin tức rằng “Đức Chúa Trời chúng ta đã đến tận đất này để cứu rỗi toàn nhân loại, nên hãy đến Siôn để gặp gỡ Đức Chúa Trời.” Chúng ta phải rao truyền tin tức đẹp đẽ này tới tận xứ Samari cho đến cùng trái đất. Chúng ta phải cho muôn dân biết rằng “Hãy đến Siôn, là nơi Đức Chúa Trời Cha Mẹ ngự, và nhìn xem Đức Chúa Trời chúng ta.” Khi chúng ta rao truyền như vậy, thì toàn thể nhân loại sẽ được chứng kiến công việc cứu rỗi mà Đức Chúa Trời trải bày ra.

Công cuộc của Đức Chúa Trời nhất định được hoàn thành. Tin tức rằng “Hãy đến Siôn, nơi Đức Chúa Trời trị vì và tin vào Đức Chúa Trời Mẹ để nhận được sự cứu rỗi!” đang được ghi khắc trong tấm lòng của rất nhiều người, và nhờ đó công việc cứu rỗi đáng ngạc nhiên đang xảy ra tại mỗi Hội Thánh trên thế giới. Vì Đức Chúa Trời hoàn thành công việc Tin Lành, nên ở Siôn mọi việc đều được cả. Vậy, đừng quên Ngài ban năng lực cho kẻ tin, chúng ta hãy nên tin lời tiên tri mà làm tiến hành mọi việc như thế theo như sự dạy dỗ Kinh Thánh.

Êsai 14:24-27 “Đức Giêhôva vạn quân đã thề rằng: Chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững... Vì Đức Giêhôva vạn quân đã toan định, thì ai bãi đi được? Tay Ngài đã giang ra, thì ai day lại được?”

Những lời tiên tri mà Đức Chúa Trời cho ghi chép thông qua các đấng tiên tri và để rao truyền cho đời sau, thảy đều là suy nghĩ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phán rằng những lời ấy nhất định sẽ được ứng nghiệm.

Đức Chúa Trời đã dự định và tiên tri để cả thế giới có thể trông thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta hãy tin rằng điều Đức Chúa Trời đã toan nhất định sẽ thành như vậy, và hãy trở thành những nhân vật chính của lời tiên tri đồng tham vào công việc này.

Công cuộc Tin Lành cuối cùng nhất định được hoàn thành


Kinh Thánh Tân Ước cũng giải thích đồng nhất rằng công cuộc Tin Lành là điều đã toan của Đức Chúa Trời mà nhất định sẽ được hoàn thành. Người tin và tiến hành thì có thể làm được mọi việc, nhưng người nghi ngờ và do dự thì sẽ không thể đạt được bất cứ công việc gì, cũng không thể giành được niềm vui của tín ngưỡng nữa.

Mathiơ 24:13-14 “Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”

Mathiơ 28:18-20 “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Đức Chúa Trời Êlôhim, Đấng ngự ở Siôn, đang kinh doanh công việc truyền bá Tin Lành Nước Thiên Đàng ra khắp muôn dân này. Trông thấy các con cái Siôn được cảm động bởi Thánh Linh, bước ra thế giới và đang hoàn thành y nguyên lời tiên tri, tôi nghĩ rằng thật là không thể tránh khỏi lời tiên tri Kinh Thánh. Tôi mong tất thảy chúng ta đều ghi khắc lời phán rằng “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”, “Cha Ta làm việc cho đến bây giờ, Ta đây cũng làm việc như vậy.” (Giăng 5:17), và tin vào sự thật rằng chúng ta đang đồng tham vào công việc Tin Lành mà Cha Mẹ làm cùng, và cũng vững tin rằng Đức Chúa Trời đang mở cửa tấm lòng của tất thảy mọi dân tộc nữa.

Trong quá khứ, phải mất hàng tháng, hàng năm để gây dựng nên một Hội Thánh của chúng ta, song bây giờ đoàn truyền giáo tự túc cứ đi rồi trở về từ khu vực vốn chưa có Hội Thánh thì ở mỗi nơi đó xuất hiện một Hội Thánh của chúng ta. Công việc Tin Lành sao lại được tiến hành một cách nhanh chóng đến vậy? Đó là bởi Đức Chúa Trời tiến hành công việc này đó. Đức Chúa Trời đang ban cho Siôn phước lành liên tục được lấp đầy tràn dù phân nhánh, rồi lại phân nhánh, giống như vò bột của người đàn bà góa Sarépta cứ không ngừng được lấp đầy dù cứ múc vơi thế nào đi chăng nữa.

Êsai 60:1-4 “Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giêhôva đã mọc lên trên ngươi. Nầy, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân; song Đức Giêhôva dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Hãy ngước mắt lên xung quanh ngươi, và nhìn xem: họ nhóm lại hết thảy, và đến cùng ngươi. Con trai ngươi đến từ xa, con gái ngươi sẽ được bồng ẵm trong cánh tay.”

Êsai 60:21-22 “Còn dân ngươi, hết thảy sẽ là công bình. Họ sẽ hưởng được xứ nầy đời đời; ấy là nhánh ta đã trồng, việc tay ta làm để ta được vinh hiển. Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giêhôva, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó!”

Êsai 49:22-23 “Chúa Giêhôva phán như vầy: Nầy, ta sẽ giá tay trên các nước, dựng cờ ta trong các dân. Bấy giờ chúng sẽ bồng các con trai ngươi, vác các con gái ngươi trên vai mà đến. Các vua sẽ làm cha nuôi ngươi, các hoàng hậu sẽ làm mụ vú ngươi; họ sẽ cúi mặt sát đất ở trước mặt ngươi; liếm bụi dưới chân ngươi; ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giêhôva, và những kẻ trông cậy ta sẽ chẳng hổ thẹn.”

Đức Chúa Trời đã phán rằng chúng ta sẽ bồng các con cái của Đức Chúa Trời mà đến, cũng vác các con cái của Đức Chúa Trời mà đến, và muôn dân sẽ nhóm lại tại Giêrusalem. Rất nhiều các người nhà Siôn được nhóm lại như thế này đang trở về lòng của Cha Mẹ từ năm đại dương và sáu châu lục, từ khắp nơi trên thế giới, và kể cả hiện tại, lời tiên tri này cũng đang được hoàn thành ứng nghiệm. Đức Chúa Trời phán rằng khi chúng ta dấy lên và sáng lòe ra, thì Đức Chúa Trời sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc như thế này.

Êsai 49:19-21 “Thật, các nơi đổ nát, hoang vu, xứ bị phá hại của ngươi, nay có đông người ở thành ra chật hẹp quá. Những kẻ nuốt ngươi sẽ lánh xa ngươi. Con cái mà ngươi sẽ có, sau khi bị mất những đứa khác, sẽ nói vào tai ngươi rằng: Đất đai chật hẹp quá cho tôi; hãy sắm chỗ cho tôi, đặng tôi ở đây. Chắc ngươi sẽ tự nói trong lòng rằng: Ai đã sanh sản cho ta những đứa nầy? Ta đã mất hết con cái; ta đã son sẻ, bị đày và lưu lạc? Vậy thì ai đã nuôi những đứa nầy? Nầy, ta đã ở một mình, những đứa nầy có bởi đâu?”

Được tiên tri rằng sau này các con cái sẽ nói với Mẹ Giêrusalem rằng “Nơi này chật hẹp quá cho chúng con, xin hãy nới rộng cho chúng con”, “Chỗ của chúng con cũng chật hẹp, xin hãy nới rộng cho chúng con”. Dù sắm chỗ lớn hơn thì cũng được lấp đầy ngay, nên họ xin nới rộng thêm. Không thể tránh khỏi lời tiên tri được. Vì có lời tiên tri như thế này trong Kinh Thánh, nên chúng ta không thể không nhận được tin tức như thế này, và theo như lời tiên tri, Siôn Hàn Quốc và nước ngoài đang liên tiếp được nới rộng. Công việc này là công việc mà Đức Chúa Trời đang hoàn thành mỗi ngày ở trong Siôn.

Cha Mẹ đang phán rằng “Ta sẽ giúp đỡ các con, nên đừng sợ mà hãy đi ra và dạn dĩ kêu la.” Ngài cũng phán bảo chúng ta phải kêu la điều gì nữa. Đức Chúa Trời đã dặn chúng ta hãy rao truyền nhiều về tin tức rằng “Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng, nhan sắc ấy cũng rất ngắn ngủi, và thời hạn của nhân sinh cũng rất ngắn ngủi. Hãy tin duy chỉ Đức Chúa Trời để được cứu rỗi, Đức Chúa Trời của các ngươi đây!” (Tham khảo: Êsai 41:10, Êsai 40:6-11).

Chúng ta phải hành trình theo tiếng kèn của lời tiên tri. Chúng ta hãy lựa chọn phương pháp của lời tiên tri, thay vì tìm kiếm phương pháp khác, tin chắc rằng con đường mà Cha Mẹ dẫn dắt là con đường phước lành có thể giúp chúng ta tìm được tất thảy các người nhà Siôn, và hãy thực tiễn theo.

Đức Chúa Trời đã phán rằng tất thảy những việc làm không bởi đức tin thì đều là tội lỗi, nên chúng ta phải hoàn thành công việc Tin Lành với đức tin. Chúng ta hãy luôn cảm tạ rằng mình đang được gọi và đồng tham vào công việc cứu rỗi mà Đức Chúa Trời hoàn thành, và hãy rao truyền làm chứng về Đức Chúa Trời Mẹ cho nhiều người, theo lời tiên tri Kinh Thánh, để được nhận phước lành và tình yêu thương lớn lao của Đức Chúa Trời.