한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Duy Chỉ Đức Chúa Trời là Giải Đáp

Khi đối mặt với vấn đề nào đó, chúng ta thường có khuynh hướng định tìm kiếm và cầu xin sự giúp đỡ của người có vẻ như có thể giải quyết được vấn đề ấy. Tất thảy mọi thứ trên trái đất này là hình bóng, còn thực thể của nó ở trên trời (Hêbơrơ 8:5). Dù vậy mà dường như có rất nhiều lúc chúng ta định tiến hành công việc trong khi đuổi theo hình bóng.

Dù đi theo hình bóng đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích gì cả. Chúng ta phải theo đuổi thực thể. Đấng dẫn dắt và làm hoàn thành công việc Tin Lành là Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời phê duyệt ở trên trời thì công việc mới được phản ánh y nguyên và được hoàn thành trên trái đất này.

Bởi sự khôn ngoan của loài người, bởi năng lực hoặc quyền thế của loài người, thì không thể làm tiến hành hoặc cản trở được công việc của Đức Chúa Trời. Như lời của tác giả sách Thi Thiên rằng “Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giêhôva, là Đấng đã dựng nên trời và đất.”, tôi mong rằng chúng ta sống theo lời dạy dỗ của Kinh Thánh trong khi nhìn trông duy chỉ Đức Chúa Trời (Tham khảo: Thi Thiên 2:1-6, 121:1-2, 146:3-5).

Hãy nhớ tới Đức Chúa Trời


Gần đây, rất nhiều ngôn luận đang báo cáo về Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Biết được đúng về sự chân thật của Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nơi tin vào Đức Chúa Trời Mẹ và đang đóng vai trò sự sáng và muối của thế gian theo lời dạy dỗ của Ngài, thì các ngôn luận chính của Hàn Quốc đã báo cáo trên mỗi tạp chí nguyệt san rằng Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh tốt, nên rất nhiều người đang quan tâm và khen ngợi. Mặt khác, sự sáng càng được tỏa ra thì bóng tối càng ghét sự sáng, nên Satan cũng đang phẫn nộ mà không ngừng mưu toan ám hại Hội Thánh của Đức Chúa Trời bởi nhiều sự dối trá.

Mặc dù ở trong hoàn cảnh ấy, nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời, số lượng thánh đồ đã vượt quá 2 triệu người lúc nào không hay. Gần đây, dân số Cơ Đốc giáo trên toàn thế giới đang có xu thế suy giảm, còn hội thánh mà hàng năm có hàng chục nghìn người tiếp nhận lẽ thật và đăng ký thì thật là hiếm không chỉ riêng ở trong Hàn Quốc, mà còn trên khắp cả thế giới nữa. Đương nhiên không phải rằng vì có nhiều giáo dân mà ấy là hội thánh tốt đâu. Tôi đề cập đến số lượng thánh đồ chỉ là để cho biết rằng có nhiều người đến mức ấy đang nhận thức đúng đắn về Hội Thánh của Đức Chúa Trời, và rất nhiều người ở khắp mọi nơi trên thế giới đang tìm đến vì trông thấy vinh hiển của Cha Mẹ. Thật là đúng để phán đoán nơi đang thực tiễn theo y nguyên lời của Đức Chúa Trời là Hội Thánh tốt, nhưng thật là rắc rối nếu phán đoán chỉ dựa trên ngoại hình hoặc quy mô của hội thánh.

Có hội thánh nào đó treo băng rôn danh sách những người nổi tiếng theo hội thánh họ, để dụ người ta đến buổi nhóm họp của họ. Đến hội thánh để đi theo loài người hoặc để được trông thấy người nào đó, là sự sai lầm. Hội Thánh là địa điểm để hầu việc Đức Chúa Trời, chứ không phải là nơi để hầu việc loài người. Hội Thánh của Đức Chúa Trời tuyệt đối không đề cao bất cứ một ai ngoại trừ Đức Chúa Trời, dù người đó là mục sư hay là người nổi tiếng đi chăng nữa. Đó là bởi Hội Thánh này là Hội Thánh của Đức Chúa Trời và là Hội Thánh kính sợ và hầu việc Đức Chúa Trời.

Tất thảy những người sống trên trái đất này đều là những thiên sứ đã phạm tội ở trên trời rồi bị đuổi xuống, chẳng phải vậy sao? Mục đích của đức tin là sự cứu rỗi linh hồn, và phải là đức tin chỉ nhìn trông và đi theo Đức Chúa Trời thì mới có thể đạt tới sự cứu rỗi được. Chúng ta tuyệt đối không nên phạm phải sai lầm ngốc nghếch quên mất Đức Chúa Trời.

I Côrinhtô 4:7 “Bởi vì, ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh?”

Đức Chúa Trời đã phán rằng vì tất thảy mọi thứ mà hiện tại chúng ta đang sở hữu, kể từ tài năng mà chúng ta có, đều đã được nhận lãnh từ Đức Chúa Trời, nên đừng khoe khoang như thể những thứ ấy vốn là của mình. Dù thế mà lại có trường hợp đôi khi chúng ta tưởng rằng những thứ ấy là của mình và quên mất Đức Chúa Trời. Điều này chính là nội dung mà Đức Chúa Trời lo lắng cho sự an nguy của linh hồn chúng ta.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:11-18 “Ngươi khá cẩn thận, e quên Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mạng lịnh và luật lệ của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng… và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bấy giờ lòng ngươi tự cao, quên Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Êdíptô, tức khỏi nhà nô lệ chăng. Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mênh mông gớm ghiếc nầy, đầy những rắn lửa, bò cạp, đất khô khan, chẳng có nước; Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi; lại trong đồng vắng, Ngài ban cho ngươi ăn mana mà tổ phụ ngươi chưa hề biết, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, hầu về sau làm ơn cho ngươi. Vậy, khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng: Ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp nầy. Hãy nhớ lại Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp…”

Đức Chúa Trời đang dẫn dắt chúng ta để hầu về sau làm ơn cho chúng ta. Chúng ta hãy suy nghĩ tới duy chỉ Đức Chúa Trời. Duy chỉ Đức Chúa Trời là Giải Đáp cho tất thảy mọi vấn đề mà chúng ta đang gánh vác, và cũng là Đấng duy nhất có thể giải quyết được tất thảy mọi công việc khó khăn rối rắm như cuộn chỉ.

Khi công việc nào đó được tốt đẹp, thì người ta dễ dàng rơi vào lầm lẫn sai trái mà nghĩ rằng “Bởi năng lực và sức mạnh của ta mà công việc thế này đã được hoàn thành.” Không phải Đức Chúa Trời lựa chọn chúng ta bởi vì chúng ta có nhiều năng lực đâu. Tất thảy mọi năng lực mà chúng ta đang có, đều đến từ Đức Chúa Trời, vì thế không nên khoe khoang như thể những thứ ấy vốn là của mình. Đức Chúa Trời đã ban thứ của Ngài cho chúng ta, và hầu cho chúng ta được sử dụng vào công việc của Đức Chúa Trời, nên chúng ta phải luôn cảm tạ lên Đức Chúa Trời, và phải hạ mình xuống bằng tấm lòng khiêm tốn hơn nữa, chẳng phải vậy sao?

Đức tin đúng đắn nhìn trông duy chỉ Đức Chúa Trời


Kể cả khi Đức Chúa Trời đến trái đất này vào 2 nghìn năm trước nhân danh “Jêsus”, Ngài cũng đã không ở vị trí được người ta tôn sùng, mà đã ngự đến như là Người thấp hèn. Giá như Ngài đã đến trong hình dáng vinh hiển đáng nhận được danh tiếng và sự mến mộ của thế gian, thì bất cứ ai cũng đã có thể dễ dàng tin vào Đức Chúa Jêsus rồi. Song, bởi vì trong tất thảy mọi mặt như xuất thân hay gia thế, ngoại hình, tài sản v.v…, đều không có bất cứ sự đẹp đẽ nào khiến người ta yêu thích được, nên người ta đã không thể tiếp nhận đúng Đấng Christ (Êsai 53:1-2).

Xem Kinh Thánh thì thấy những người Giuđa đã bàn luận về sự Đức Chúa Jêsus không có học vấn mà rằng “Người nầy chưa từng học” (Giăng 7:15). Họ cũng hủy báng Ngài mà rằng “Ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời.” (Giăng 10:33). Thậm chí, họ còn không ngại mà nhục mạ rằng Ngài là tà giáo nữa.

Công Vụ Các Sứ Đồ 24:1-5 “Sau đó năm ngày, có thầy cả thượng phẩm là Anania đến, với vài người trưởng lão cùng một nhà diễn thuyết kia tên là Tẹttulu, trình đơn kiện Phaolô trước mặt quan tổng đốc. Phaolô bị đòi đến rồi, Tẹttulu khởi sự cáo người như vầy... Vậy, chúng tôi đã gặp người nầy, như là đồ ôn dịch, đã gây loạn trong hết thảy người Giuđa trên cả thế giới: nó làm đầu của phe người Naxarét.”

Đức Chúa Trời đã đích thân đến tận trái đất này, thế mà xưng hô ô nhục “phe người Naxarét” là gì đây? Có những người đã coi khinh và phản bội Đức Chúa Jêsus bởi vì người ta gọi Ngài là tà giáo, mặc dù lẽ thật là đúng đến đâu đi chăng nữa. Ngược lại, cũng có số ít những người đã bất chấp sự tử vì đạo mà theo Đức Chúa Jêsus cho đến cuối cùng, dù phải nghe hủy báng là phe người Naxarét. Đối với họ - những người đã tự nguyện đồng tham vào sự khổ nạn của Đấng Christ, thì Đức Chúa Jêsus đã ban cho lời hứa rằng “Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách.” (Khải Huyền 3:10).

Những thánh đồ giữ đức tin cho đến cuối cùng theo như lời phán này, giờ đang được nhận sự yên ủi trước Ngôi của Đức Chúa Trời. Đức tin thế này là đức tin thật. Nếu như Đức Chúa Jêsus đã nhận được danh tiếng và sự mến mộ nhiều hơn là vua Hêrốt hoặc là hoàng đế La Mã, và chi phối trên muôn dân, thì đã khó có thể lọc ra người dân thật của Nước trên trời rồi. Song, Ngài đã tiến hành công việc Tin Lành ở vị trí thấp kém và hèn mọn nhất trong khi phải chịu nghe hủy báng là phe người Naxarét. Và kể cả ở trong hoàn cảnh ấy, Đức Chúa Jêsus đã lọc ra và lựa chọn được hết những người nhìn biết đúng Đức Chúa Jêsus và theo Ngài.

Công việc mà Đức Chúa Trời làm hoàn thành


Chúng ta cũng phải đến gần con đường của sự cứu rỗi trong khi nhìn trông duy chỉ Đức Chúa Trời, theo lời dạy dỗ của Kinh Thánh. Chúng ta không nên có đức tin yếu đuối dễ dàng bị lung lay trước lời hủy báng và phỉ báng của người ta.

Thi Thiên 127:1 “Nếu Đức Giêhôva không cất nhà, Thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giêhôva không coi giữ thành, Thì người canh thức canh luống công.”

Dù là việc cất nhà, dù là việc coi giữ thành, dù là bất cứ việc gì, thì những người mà Đức Chúa Trời luôn ở cùng, là những nhân vật vĩ đại. Các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai đã cố giữ lẽ thật và đi theo duy chỉ Đức Chúa Trời, dù ở trên trái đất này, họ không được người ta chú ý quan tâm, thậm chí lại còn bị nghe phỉ báng là phe người Naxarét nữa. Giống như họ, chúng ta vào ngày ngay cũng đang tin vào Đức Chúa Trời Êlôhim mà Kinh Thánh làm chứng. Vậy thì, chúng ta cũng phải đường hoàng như họ, mà hãy gắng sức hơn nữa để làm chứng và cho biết về Đức Chúa Trời chúng ta.

Cho đến tận khi Tin Lành được truyền bá ra khắp thế giới và có được chúng ta của ngày hôm nay thì Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Mẹ đã luôn làm việc cùng chúng ta. Thông qua lịch sử đã qua, chúng ta có thể xác minh lặp lại sự thật rằng khi Đức Chúa Trời giúp đỡ cho thì chúng ta có thể khắc phục được tất thảy dù là rào cản cao đến thế nào đi nữa.

Xuất Êdíptô Ký 14:15-16 “Đức Giêhôva phán cùng Môise rằng: Sao ngươi kêu van ta? Hãy bảo dân Ysơraên cứ đi; còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Ysơraên sẽ xuống biển đi như trên đất cạn.”

Ngay khi vừa ra khỏi Êdíptô, những người dân Ysơraên đã đối mặt với khó khăn lớn. Đằng sau là đạo binh Êdíptô do vua Pharaôn dẫn đầu đang đuổi theo với khí thế mãnh liệt, đằng trước là Biển Đỏ đang chặn đứng. Dù có kiếm được một hai thuyền gỗ mà chở người qua Biển Đỏ đi chăng nữa thì liệu binh kỵ mã có để yên cho đến khi họ vượt qua Biển Đỏ hết thảy không? Ấy thật chính là tình huống khẩn cấp tiến thoái lưỡng nan.

Nếu bị rơi vào tay của kẻ địch thì họ sẽ phải chịu đau đớn nghiệt ngã hơn nhiều so với quá khứ. Vào chính giây phút ấy, Môise đã kêu van lên Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban lời đáp cho Môise rằng “Ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra.”

Môise thực hiện theo như lời đáp mà Đức Chúa Trời đã ban cho thì những sự việc đáng ngạc nhiên đã xảy ra. Nước biển đã bị phân rẽ ra và những người dân Ysơraên đã đi xuống biển như đi trên đất cạn, còn đạo binh Êdíptô mà đi theo sau xuống biển đã bị chôn vùi. Đức Chúa Trời chính là Giải Đáp.

Thắng lợi do Đức Chúa Trời dẫn dắt


Cứ mỗi khi đối mặt với vấn đề thì Môise đã luôn nhìn trông Đức Chúa Trời. “Thưa Đức Chúa Trời, đã xảy ra khó khăn rồi.” “Ngươi hãy làm thế này thế nọ!” “Biển Đỏ đang ngăn chặn phía trước mà tôi phải làm sao đây?” “Hãy đưa tay ngươi trên mặt biển!” “Lại xảy ra khó khăn nữa rồi, tôi phải làm sao đây?” “Ngươi hãy đập hòn đá!” Bất cứ lúc nào Đức Chúa Trời cũng đã ban cho lời đáp.

Chúng ta cũng phải luôn nhìn trông Đức Chúa Trời và tìm cầu lời đáp từ Đức Chúa Trời. Hơn nữa, chúng ta phải ghi nhớ rằng tất thảy mọi thứ mà chúng ta có đều là thứ được nhận từ Đức Chúa Trời, và chúng ta cần có tư thế đức tin dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời vào bất cứ lúc nào.

Xuất Êdíptô Ký 17:10-13 “Giôsuê bèn làm y như lời Môise nói, để cự chiến dân Amaléc; còn Môise, Arôn và Hurơ lên trên đầu nổng. Vả, hễ đang khi Môise giơ tay lên, thì dân Ysơraên thắng hơn; nhưng khi người xụi tay xuống, dân Amaléc lại thắng hơn. Tay Môise mỏi, Arôn và Hurơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên; tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. Giôsuê lấy lưỡi gươm đánh bại Amaléc và dân sự người.”

Khi Ysơraên cự chiến dân Amaléc, Đức Chúa Trời đã hầu cho chỉ cần Môise giơ tay lên thì dân Ysơraên được thắng. Tuy Giôsuê đã đứng ở tiền tuyến trận chiến, nhưng cho dù Môise có trí lược xuất sắc đến đâu, và dũng mãnh đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu Môise xụi tay xuống, thì dân Ysơraên tuyệt đối không thể chiến thắng được. Song, khi Môise giơ cao tay lên thì bất cứ tráng sĩ nào cũng chẳng thể địch nổi Giôsuê.

Khi gặp phải khó khăn mà muốn giải quyết tốt khó khăn ấy thì hãy nghĩ tới Đức Chúa Trời. Theo suy nghĩ của loài người thì, nếu tập hợp lại nhiều mưu sĩ giống như Gia Cát Lượng khôn ngoan và thông minh thì có vẻ như sẽ xử lý được vấn đề, song chẳng có chuyện ấy đâu. Chẳng phải Môise đã giải quyết tốt được vấn đề bởi sự khôn ngoan của bản thân mình đâu. Người hiểu biết sự quan phòng đang được hoàn thành trong thế giới không trông thấy và nghĩ tới Đức Chúa Trời, là người khôn ngoan nhất.

Giôsuê 10:12-14 “Ngày mà Đức Giêhôva phó dân Amôrít cho dân Ysơraên, thì Giôsuê thưa cùng Đức Giêhôva tại trước mặt Ysơraên, mà rằng: Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Gabaôn; Hỡi mặt trăng, hãy ngừng lại trên trũng Agialôn! Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngừng, Cho đến chừng dân sự đã báo thù quân nghịch mình. Điều đó há không có chép trong sách Giasa sao? Mặt trời dừng lại giữa trời, và không vội lặn ước một ngày trọn. Từ trước và về sau, chẳng hề có ngày nào như ngày đó, là ngày Đức Giêhôva có nhậm lời của một loài người; vì Đức Giêhôva chiến cự cho dân Ysơraên.”

Khi xảy ra trận chiến đấu giữa Ysơraên và Amôrít, nếu đêm xuống và trời trở nên tối, thì tất thảy mọi địa hình và địa vật đều rất quen thuộc đối với những người Amôrít, vì là người bản xứ, nhưng những người dân Ysơraên thì sẽ gặp bất lợi. Vì thế, Giôsuê đã cầu xin Đức Chúa Trời làm cho mặt trời và mặt trăng dừng lại. Vào giây phút ấy, mặt trời và mặt trăng đã dừng lại. Các hành tinh trong vũ trụ không thể ngừng chuyển động dù là 1 giây, và tất thảy đều được vận hành bởi lực hút lẫn nhau, thế mà sự việc này đã ngưng lại ước một ngày trọn.

Sự này là việc mà Giôsuê có thể làm được chăng? Đức Chúa Trời đã làm. Đức Chúa Trời chính là Lời Đáp Chính Xác. Mong các anh chị em đừng nhìn trông loài người hữu hình, mà hãy nhìn trông Đức Chúa Trời ở cùng với người ấy và hãy có đức tin luôn kính sợ Đức Chúa Trời.

Duy chỉ Đức Chúa Trời là Giải Đáp


Xem lịch sử Xuất Êdíptô thì thấy rằng sự những người dân Ysơraên được giải phóng khỏi Êdíptô - xứ mà họ đã làm tôi mọi suốt khoảng 400 năm, cũng là sự không thể được thành bởi sức mạnh của loài người. Dù Ysơraên có những tận 60 vạn dũng sĩ, nhưng ấy đã không phải là sự giải phóng được hoàn thành bởi sức mạnh của họ. Lại cũng không phải được thành bởi năng lực của Môise.

Đức Chúa Trời đã liên tiếp giáng xuống mười tai vạ. Đức Chúa Trời đã tuyên bố Lễ Vượt Qua là ngày hủy diệt tất thảy mọi con đầu lòng và mọi trưởng nam của xứ Êdíptô, và đã quy định ấy là ngày những người dân Ysơraên được vượt qua tai vạ. Vào đêm Lễ Vượt Qua, ngay khi tất thảy mọi con đầu lòng và các trưởng nam của toàn xứ Êdíptô bị chết, thì Pharaôn đã cho gọi Môise và Arôn. Pharaôn đã nói rằng “Ta không thể chịu đựng thêm nữa, nên các ngươi hãy dẫn hết thảy người dân của các ngươi rời khỏi đây.” Không để họ đi tay trắng, Pharaôn đã để họ đi với đồ trang sức bằng bạc, vàng vốn là sở hữu của những người Êdíptô. Tất thảy mọi sự này là công việc Đức Chúa Trời đã làm, và Đức Chúa Trời đã là Giải Đáp.

Mong các anh chị em tuyệt đối không nên quên Đức Chúa Trời - Đấng luôn ở cùng với chúng ta và dẫn dắt chúng ta vào con đường cứu rỗi. Trong quá trình đi vào Nước Thiên Đàng, dù có hàng vạn chướng ngại vật chắn ngang chúng ta và hàng vạn sự cám dỗ đang nắm gáy chúng ta đi chăng nữa, thì Đấng có thể hầu cho chúng ta thoát khỏi tất thảy mọi điều ấy, duy chỉ là Đức Chúa Trời mà thôi.

Mỗi khi có khó khăn, mỗi khi buồn phiền và mệt nhọc, mỗi khi tín ngưỡng bị giảm sút, mong các anh chị em hãy nghĩ tới Đức Chúa Trời và tìm cầu lời đáp từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng ban giải đáp cho chúng ta, và là Chìa Khóa mở được ổ khóa đang đóng chặt. Trong số những thứ chúng ta sở hữu, có thứ gì không được nhận từ Đức Chúa Trời chăng? Tôi xác tín rằng bất cứ khi nào chúng ta cũng nhìn trông Đức Chúa Trời và tìm cầu ý muốn của Đức Chúa Trời thì tất thảy chúng ta sẽ có thể trở thành những người sở hữu đức tin tuyệt vời giống như Giôsuê hay Môise, sứ đồ Phaolô, Phierơ.

Ngay cả trong tình huống không thể biết được điều sẽ xảy ra phía trước, là tình huống Biển Đỏ đang chặn đứng trước mặt còn đạo binh Êdíptô đang đuổi theo sau, nhưng vì đã suy nghĩ tới duy chỉ Đức Chúa Trời nên vấn đề đã được giải quyết. Dù xảy ra tai vạ khiến ngàn người sa ngã bên chúng ta, và muôn người sa ngã bên hữu chúng ta, nhưng nếu nhìn trông Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ có thể giành được lời đáp. Đối với chúng ta, có lời hứa của Đức Chúa Trời rằng sẽ hầu cho chúng ta vượt qua tai vạ, cứu vớt chúng ta khỏi kể cả giữa nước, kể cả giữa ngọn lửa, bởi Lễ Vượt Qua giao ước mới. Duy chỉ Đức Chúa Trời là Lời Đáp Chính Xác, và là Giải Đáp. Mong các anh chị em hãy nghĩ tới Đức Chúa Trời và ghi khắc sâu khắc trong lòng về lời hứa ân huệ ấy, để trở thành các người nhà Siôn kính sợ Đức Chúa Trời, dâng tán dương và vinh hiển lên Đức Chúa Trời kể cả vào ngày hôm nay.