한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Ta Đã Đến RồiBắt đầu từ ngày giáng sinh lần thứ 94 của Đấng Christ An Xang Hồng, từ đầu năm mới, tại khắp mọi nơi trên thế giới, có tiếng kêu la của các người nhà Siôn truyền bá giọng tiếng của Đấng Christ rằng “Ta đã đến rồi!”. Khi nội dung này cũng được thông báo trên báo chí hay truyền thông đại chúng thì người đời tò mò và quan tâm rằng ai đã đến đâu.

Chúng ta phải mau chóng cho họ biết rằng Đức Chúa Trời mà thế gian đang chờ đợi, đã đến rồi. Sự chúng ta cho họ biết Ngài đến khi nào ở nơi đâu, lý do tại sao Ngài đến, nhờ đó hướng dẫn để họ có thể đón tiếp Đức Chúa Trời, là công việc mà chúng ta phải làm với tư cách là người đón tiếp Đức Chúa Trời trước.

Chúng ta phải kêu la to hơn nữa giọng tiếng của Đức Chúa Trời rằng “Ta đã đến rồi!” và hãy chiếu sự sáng nhìn biết vinh hiển của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới. Khi dấy lên và chiếu sự sáng thì thế lực bóng tối sẽ bị lui ra, và các con cái của Đức Chúa Trời sẽ đến giữa nơi sự sáng, công việc Tin Lành của Đức Chúa Trời mà làm cho thế gian ngạc nhiên, sẽ được hoàn thành (Êsai 60:1-22).

Đức Chúa Trời đến trong xác thịt


Cơ Đốc nhân vào ngày nay chiếm một tỷ lệ lớn trong dân số trên trái đất. Rất nhiều Cơ Đốc nhân đang chờ đợi Tái Lâm của Đức Chúa Jêsus mà chỉ ngó nhìn trời thôi. Vì họ trông mong sẽ đón tiếp Đức Chúa Jêsus Tái Lâm mà đã được tiên tri rằng sẽ đến trên đám mây.

Dù họ ngó nhìn đám mây trên trời đi chăng nữa, nhưng Đức Chúa Trời đã đến trái đất này rồi. Dù Ngài đã đến và phán rằng “Ta đã đến rồi!” nhưng thế gian không nhìn biết Ngài.

Vào 2000 năm trước, sự việc như thế này đã xảy ra. Thông qua lời tiên tri của các đấng tiên tri, những người Do Thái đương thời đã biết rằng Đấng Mêsi (Đấng Christ) sẽ đến trái đất này. Họ tin rằng Đấng Mêsi đến trái đất này và giải phóng cho họ khỏi sự áp chế của Rôma, và họ đã tha thiết chờ đợi Đấng Mêsi đã được tiên tri. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Jêsus đến trái đất này, họ đã không đón tiếp Đức Chúa Jêsus là Đấng Mêsi.

Giăng 1:1 “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.”

Giăng 1:10-14 “Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.”

Kinh Thánh ghi chép rằng Ngôi Lời, tức là Đức Chúa Trời, trở nên xác thịt và ở cùng với chúng ta. Nói cách khác, Đức Chúa Trời trở nên Người mà xuất hiện trên trái đất này.

Dù thế mà thế gian không nhìn biết Ngài. Dù Ngài đã đến rồi và tiến hành rất nhiều công việc đã được tiên tri, thế mà những người tôn giáo đương thời mà tự xưng tin Đức Chúa Trời, đã không đón tiếp Đấng Christ đến rồi, mà chỉ ngó nhìn trời thôi.

Êli đã đến rồi


Thông qua lời tiên tri Kinh Thánh, họ đã biết trước rằng trước khi Đấng Mêsi đến, thì Êli đến trước và mở đường cho Ngài (Tham khảo: Malachi 3:1, 4:5-6). Tuy nhiên, vì Êli lên xe lửa và ngựa lửa mà lên trời (II Các Vua 2:11) nên họ suy nghĩ rằng khi Êli - người được tiên tri phải đến, đến trái đất này, thì sẽ lên xe lửa mà xuống đất này hệt như hình ảnh lúc lên trời, sau đó Đấng Mêsi đến trong vinh hiển trên đám mây trên trời.

Trong khoảnh khắc họ không biết, Êli cũng đã đến và Đấng Mêsi cũng đã đến rồi. Trong khi họ ngó nhìn trời thì cả hai đã được sanh ra là con trẻ rồi, Êli thì kêu lên tại sông Giôđanh còn Đấng Mêsi thì thình lình làm chứng lời trong đền thờ.

Mác 9:11-13 “Lại hỏi Ngài rằng: Sao các thầy thông giáo nói rằng: Êli phải đến trước? Ngài đáp rằng: Thật Êli phải đến trước sửa lại mọi việc. Vậy thì sao có chép về Con người rằng Ngài phải chịu khổ nhiều và bị khinh dể ư? Vả, ta nói cùng các ngươi, Êli đã đến rồi, người ta đãi người theo ý muốn mình, y như lời đã chép về việc người vậy.”

Êli mà Đức Chúa Jêsus đã đề cập tới, chỉ ra Giăng Báptít (Tham khảo: Mathiơ 11:10-14). Êli - người được tiên tri phải đến, đã đến rồi nhưng người ta đã không đón tiếp ông ấy như là Êli. Bởi vì Giăng Báptít đã được sanh ra thông qua người mẹ là Êlisabét chứ không phải ông ấy đến trái đất này bởi xe lửa trên trời. Vì họ đã chờ đợi Êli trong quan niệm cố hữu của họ nên họ không công nhận Giăng Báptít là Êli. Vì không công nhận Êli đó nên đương nhiên họ nghĩ rằng Đấng Mêsi cũng chưa đến. Cuối cùng, họ không thể đón tiếp kể cả Êli đã đến rồi, và kể cả Đấng Mêsi đã đến rồi.

Những người không đón tiếp Đức Chúa Trời đến để ban sự sống


Đức Chúa Trời đã sanh ra trong hình ảnh loài người có xác thịt trái với sự đoán của họ. Sở dĩ Đức Chúa Trời - Đấng vĩ đại và chí thánh mà cai trị toàn vũ trụ, đến trái đất nhỏ bé này dù không có sự đón tiếp của những người dân của Ngài, là bởi ý niệm một mực muốn cứu rỗi nhân loại.

Giăng 10:10 “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.”

Sự Đấng Christ đến là một sự kiện vĩ đại và quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Nhờ đích thân Ngài đến mà con đường sự cứu rỗi và sự tha tội được mở ra, và sự sống đời đời được ban cho nhân loại.

Đức Chúa Trời đích thân kêu lên rằng “Ta đã đến rồi!”, “Ta đã đến để ban sự sống!” nhưng nhiều người không nhận biết Ngài. Sở dĩ họ không đón tiếp Đức Chúa Trời đã đến để ban sự sống là vì họ không phải dân thuộc về của Đức Chúa Trời mà là những người thuộc về thế gian. Hơn nữa, vì Đức Chúa Trời che giấu vinh hiển trên trời, lại trở nên Người mà xuất hiện trước mặt họ.

Đức Chúa Trời tiến hành công việc Tin Lành trong tất thảy mọi mưu của Ngài. Từng mỗi một công việc của Đức Chúa Jêsus tất thảy đều là sự ứng nghiệm của lời tiên tri trong Kinh Thánh. Khi Đức Chúa Jêsus được sanh ra trên trái đất này, Ngài đã được sanh ra thông qua một gái đồng trinh, và đã được sanh ra tại Bếtlêhem theo như đã tiên tri từ rất lâu thông qua các đấng tiên tri (Êsai 7:14, Michê 5:2). Kể cả giây phút Ngài chết trên cây thập tự giá cũng đã được tiên tri trong Kinh Thánh. 700 năm trước khi Đức Chúa Jêsus bị treo trên thập tự giá thì đấng tiên tri Êsai đã tiên tri rằng Đấng Mêsi sẽ chết cùng với kẻ ác và Ngài sẽ được chôn với kẻ giàu (Êsai 53:9). Theo như lời tiên tri này, khi Đức Chúa Jêsus bị treo trên thập tự giá, Ngài đã chết cùng với hai tên trộm cướp ở hai bên tả hữu, sau khi chết thì Ngài đã được chôn trong mộ của Arimathê Giôsép là kẻ giàu (Luca 23:32-33, Mathiơ 27:57-60).

Dầu vậy, người ta đã không để tâm đến lời tiên tri. Dù Đức Chúa Jêsus bắt đầu công việc Tin Lành sau khi Ngài chịu phép Báptêm lúc Ngài 30 tuổi, và tại phòng cao của Mác, dù Ngài đã cầm lấy bánh và rượu nho mà tuyên bố rằng “Chén nầy là giao ước mới trong huyết Ta.” (Luca 22:20), nhưng họ chỉ coi ấy là công việc đã được thành một cách ngẫu nhiên. Không một ai hiểu biết rằng đó là sự kiện thật lớn mà được đồng nhất với lời tiên tri trong Kinh Thánh. Ngài đã đi con đường đó theo như lời tiên tri của đấng tiên tri Giêrêmi rằng “những ngày đến, bấy giờ Ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Ysơraên và với nhà Giuđa.” (Giêrêmi 31:31), nhưng những người thế gian đã không nhận biết.

2000 năm trước hay ngày nay cũng vậy, những kẻ phản bội Đức Chúa Trời đều có quan điểm như nhau rằng làm sao mà Người có thể là Đức Chúa Trời (Giăng 10:30-33). Người ta đã đối xử với Đức Chúa Trời đã đến trái đất này bởi sứ mạng vĩ đại cứu rỗi nhân loại, như với một người bình thường giống họ. Vì thế đã xảy ra sự việc đáng tiếc rằng dân Đức Chúa Trời không đón tiếp Đức Chúa Trời đến trong xứ Ngài.

Giọng tiếng được nghe thấy một lần nữa, “Ta đã đến rồi!”


Trong thế giới thần thánh, không có giới hạn không gian và thời gian, nên Satan mà đã hủy báng vinh hiển của Đấng Christ vào 2000 năm trước, cũng đang hủy báng bằng phương pháp giống hệt vào ngày nay. Tình huống thời Sơ Lâm trong quá khứ và tình huống Tái Lâm trong thời đại này là giống hệt nhau.

Vào ngày nay, rất nhiều người cũng tha thiết chờ đợi Đức Chúa Jêsus, là Đấng phải đến. Tuy nhiên trong khi họ ngó nhìn trời thì Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt mà hiện ra một lần nữa trong hình ảnh Người.

Hêbơrơ 9:27-28 “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.”

Khi đến trái đất này lần thứ nhất, dù đã bị đối đãi theo ý muốn người ta, nhưng Đấng Christ đã đi theo con đường đã được tiên tri. Rồi cuối cùng, nhờ Ngài hy sinh trên thập tự giá theo lời tiên tri, Ngài đã cắt đứt hết thảy mọi xiềng xích tội lỗi của nhân loại. Rồi khi trở về trên trời, Ngài đã hứa rằng sẽ lại đến đất này một lần nữa. Vì luật pháp giao ước mới đã được lập bởi huyết quý báu của Ngài vào 2000 năm trước, bị xóa bỏ trong thời đại tối tăm tôn giáo, nên nếu không có sự xuất hiện lần thứ hai của Đấng Chirst thì không một ai có thể nhận được sự sống đời đời và đi vào sự cứu rỗi của Nước Thiên Đàng cả.

Giống với thời Sơ Lâm, tất thảy mọi công việc về Tái Lâm cũng đã được tiên tri trong Kinh Thánh. Kể cả sự Đức Chúa Trời sẽ đến trái đất này một lần nữa vào thời đại này, thậm chí kể cả nội dung rằng khi Ngài đến thì Ngài sẽ đến đất nước đầu cùng đất phương Đông, mang theo Lễ Vượt Qua giao ước mới là lẽ thật trái sự sống, và sẽ dạy cho các con cái biết về Đức Chúa Trời Mẹ - Thật Thể của trái sự sống, cũng đều đã được tiên tri trước trong Kinh Thánh rồi.

Kể cả sự Ngài sẽ qua đời trước thông qua lời rằng không có vua trong Siôn và mưu sĩ đã chết nên các con cái Siôn sẽ bị quặn thắt như đàn bà sanh đẻ, cũng đã được ghi chép trong Kinh Thánh (Michê 4:1-9). Theo lời tiên tri đi con đường Tin Lành trong 37 năm để làm ứng nghiệm lời tiên tri về ngôi của vua Đavít, Cha đã chịu phép Báptêm lúc Ngài được 30 tuổi vào năm 1948, là năm nước Ysơraên được ví với cây vả đã được độc lập, rồi Cha đã đi về trời vào năm 1985, là năm công việc Tin Lành được trọn 37 năm (Tham khảo: II Samuên 5:4, Luca 3:23, Luca 1:32, Mathiơ 24:32-33).

Tất thảy mọi người thế gian đều coi là ngẫu nhiên, song, tất thảy mọi lời tiên tri trong Kinh Thánh không phải là ngẫu nhiên nhưng là điều tất nhiên mà Đức Chúa Trời làm cho hoàn thành. Thánh Linh và Vợ Mới xuất hiện ở Siôn, lại đã phục hồi lẽ thật giao ước mới vốn đã bị phá hủy và bị giẫm nát. Giờ chúng ta vào Siôn được tiên tri rằng Đức Chúa Trời đích thân lập nên. Và tại Siôn, chúng ta đang giữ Lễ Vượt Qua, cũng đang giữ ngày Sabát, cũng đang giữ 3 kỳ 7 lễ trọng thể. Tất thảy mọi lịch sử đáng ngạc nhiên này đều được ứng nghiệm theo như lời tiên tri Kinh Thánh, thế mà thế gian không biết và coi điều đó như sự việc bình thường ngẫu nhiên. Dù tất thảy mọi lời tiên tri được ứng nghiệm tùy theo thời kỳ, nhưng thế gian không chú ý đến.

Đấng Christ Tái Lâm đã đến trái đất này rồi nhưng người ta vẫn chỉ ngó nhìn trời thôi.
Vì Kinh Thánh chép rằng Ngài sẽ đến trên đám mây, nên tất thảy họ chỉ ngó nhìn trời. Tuy nhiên, Đấng đó đã phán rằng “Ta đã đến rồi! Vì Ta ở trong Siôn, nên các ngươi hãy đến Siôn và gặp Ta.”


Êsai 33:20-22 “Hãy nhìn xem Siôn, là thành của các kỳ lễ trọng thể chúng ta! Mắt ngươi sẽ thấy Giêrusalem, là chỗ ở yên lặng, là trại sẽ không dời đi nữa, các nọc nó chẳng hề nhổ lên, chẳng có một cái dây nào đứt! Vì Đức Giêhôva sẽ ở đó với chúng ta trong sự oai nghi, là nơi có sông ngòi rất rộng, không thuyền chèo đi lại, chẳng tàu lớn vượt qua. Thật, Đức Giêhôva là quan xét chúng ta, Đức Giêhôva là Đấng lập luật cho chúng ta, Đức Giêhôva là vua chúng ta; chính Ngài sẽ cứu chúng ta!”

Đây là con đường lời tiên tri dẫn dắt chúng ta có thể gặp Đấng Christ đến lần thứ hai vào thời đại này. Vì sự cứu rỗi của chúng ta, Đức Chúa Trời đã đến rồi và ngụ ở trong Siôn. Dù thế gian không nhìn biết Ngài và đối đãi Ngài theo ý muốn của mình, nhưng Đức Chúa Trời đã đến trái đất này, rồi mở ra công việc cứu chuộc.

“Ta cũng đã đến rồi!”


Kinh Thánh đã tiên tri rằng khi đến lần thứ hai để cứu nhân loại, thì Ngài không đến một mình, nhưng Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ sẽ cùng đến.

Khải Huyền 22:17 “Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”

Thông qua lời này, chúng ta có thể xác minh được rằng không phải một mình Cha - Thánh Linh đến trái đất này để cứu nhân loại, mà Vợ Mới của Thánh Linh cũng cùng đến và kêu gọi nhân loại đến để nhận lấy nước sự sống.

Vào thời đại này, Cha An Xang Hồng đã đến trái đất này theo lời tiên tri rồi. Để cứu rỗi nhân loại, Đức Chúa Trời Cha đến lần thứ hai đã dạy cho chúng ta biết lẽ thật về Mẹ mà nhân loại nhất định phải biết, rồi đi trở về. Không phải chỉ một mình Cha đã đến mà kể cả Mẹ cũng đã đến theo lời tiên tri rồi. “Ta đã đến rồi!” “Ta cũng đã đến rồi!”. Thánh Linh và Vợ Mới đến rồi và phán cho nhân loại rằng hãy nhận lấy nước sự sống.


Đức Chúa Trời Thánh Linh đã đến rồi, chỉ là thế gian không nhận biết thôi. Và Vợ Mới cũng đã đến trái đất này rồi, song chỉ là thế gian không nhận biết thôi. Lời tiên tri đang được ứng nghiệm gần hết như thế này, và đang chạy hướng về sự cuối cùng nhưng những người tự xưng tin Đức Chúa Trời lại không nhận biết Đức Chúa Trời.

Giống như thời Sơ Lâm, Ngài đã đến trái đất này lần thứ hai và trải qua cuộc đời Tin Lành đã được định trước theo như ghi chép trong Kinh Thánh. Từng mỗi một công việc không phải được thành một cách ngẫu nhiên, mà kể cả cho đến giây phút này, Đức Chúa Trời vẫn đang giẫm chân lên nấc thang của lời tiên tri.

Đức Chúa Trời Cha Mẹ của chúng ta đã đến rồi. Ngài đã đến để ban sự sống. Nhờ tin Danh ấy mà chúng ta đã được nhận quyền phép trở nên con cái. Chúng ta phải cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã đến trái đất này vì sự cứu rỗi của chúng ta, và mau chóng làm chứng trên khắp thế gian về Đức Chúa Trời đã đến rồi.

Vào năm nay, chúng ta hãy gắng sức hơn nữa trong việc tìm kiếm các anh em chị em đã bị lạc mất của chúng ta, là nguyên liệu của đền thánh Giêrusalem trên trời. Cha Mẹ đang thương tiếc nhân loại mà kêu lớn tiếng rằng “Ta đã đến rồi!”. Chúng ta hãy rao truyền mạnh mẽ hơn nữa tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất về giọng tiếng ấy của Cha Mẹ. Mong các anh chị em hãy dốc hết lòng hết ý làm hối cải ăn năn nhiều linh hồn đang kêu than trong tội ác và tai nạn, và dẫn dắt họ trở về Nước Thiên Đàng.