한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Lực Hấp Dẫn Phần Linh Hồn

Giữa thiên la vạn tượng mà Đức Chúa Trời dựng nên, đều có lực hút. Ấy được gọi là lực hấp dẫn. Chúng ta không thể cảm nhận thấy được, chứ thực ra được cho biết rằng giữa người với người, lại giữa bút chì và cục tẩy ở trên bàn học, hay giữa quyển sách và máy vi tính đều có một lực hấp dẫn lẫn nhau dù nhỏ. Newton là nhà khoa học đã phát hiện “Định luật vạn vật hấp dẫn”, mà lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kỳ tỉ lệ thuận với tích của các khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Newton chỉ hiểu biết một chút về nguyên tắc Đức Chúa Trời dựng nên thôi, nhưng Đức Chúa Trời thì đã chứa đựng yếu tố tính vật lý học mà sáng tạo trời đất và muôn vật. Mặc dù loài người phát hiện ra một nguyên tắc mà Đức Chúa Trời dựng nên và cũng đã trở thành nhà khoa học vĩ đại, thì Đức Chúa Trời của chúng ta đã bày ra nguyên tắc khoa học đó trong không gian vũ trụ từ cách đây mấy tỷ, mấy chục tỷ năm trước, mới chính là Đấng thật sự vĩ đại, chẳng phải vậy sao?

Nếu vì khoảng cách giữa hai vật thể càng gần nên lực hấp dẫn giữa chúng càng mạnh hơn, thì khi khoảng cách giữa Đức Chúa Trời và chúng ta càng gần gũi nhau, thì sức lực Thánh Linh phần hồn sẽ làm công việc mạnh mẽ trong chúng ta. Tôi mong muốn rằng thông qua sự quan phòng của Đức Chúa Trời, là Đấng Sáng Tạo, chúng ta hãy nghiền ngẫm một lần nữa về ý muốn Đức Chúa Trời đã ban Lễ Vượt Qua cho chúng ta, và trở thành các người nhà Siôn luôn ở cùng với Đức Chúa Trời.

Hãy gần gũi với Đức Chúa Trời


Dù loài người không thể nhìn thấy và cảm nhận nhưng lực hấp dẫn chắc chắn có tồn tại. Vì có lực hấp dẫn nên trái đất quay vòng giữa mặt trời và mặt trăng một cách nhất định và chúng ta cũng có thể đứng trên trái đất này bởi trọng lượng của trái đất.

Thế giới phần linh hồn không thấy được cũng vậy. Khoảng cách giữa hai vật thể càng gần thì lực hấp dẫn giữa chúng càng mạnh, và nếu khoảng cách càng xa thì lực hấp dẫn giữa chúng càng yếu dần đi. Khi suy nghĩ thông qua luật vạn vật hấp dẫn, thì thấy giữa Đức Chúa Trời và Satan, loài người sẽ bị lôi kéo bởi lực hấp dẫn của phía gần với mình hơn. Satan cứ định lôi kéo thêm dù một linh hồn về phía hắn mà lôi xuống địa ngục, còn Đức Chúa Trời thì tuyệt đối không thể cách xa khoảng cách với chúng ta để dẫn dắt các con cái đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Cho nên Kinh Thánh dạy cho chúng ta rằng hãy gần gũi Đức Chúa Trời.

Thi Thiên 73:28 “Nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời; Tôi nhờ Chúa Giêhôva làm nơi nương náu mình, Đặng thuật lại hết thảy các công việc Ngài.”

Thi Thiên 73:27 “Vì, kìa, những kẻ xa Chúa sẽ hư mất; Chúa sẽ hủy diệt hết thảy kẻ nào thông dâm, xây bỏ Chúa.”

Người gần gũi với Đức Chúa Trời thì có phước lành, nhưng người xa cách với Đức Chúa Trời thì sẽ bị hư mất. Chúng ta phải gần gũi với Đức Chúa Trời. Chúng ta gần gũi Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta giao tiếp với Đức Chúa Trời và được dẫn dắt bởi sức mạnh mạnh mẽ không trông thấy của Đức Thánh Linh. Phải gần gũi với Đức Chúa Trời thì sức mạnh phần linh hồn mới mạnh mẽ hơn, và cũng có thể chế áp được một cách cương quyết dù Satan sải bàn tay mê hoặc nào đó.

Để hấp dẫn loài người về phía của hắn, Satan làm cho thế gian trở nên ác hơn, trở nên tà dâm hơn, làm cho giá trị quan của loài người bị hỗn loạn. Hắn ngăn chặn con đường có thể đến gần với Đức Chúa Trời và luôn ném ra những thứ dụ dỗ để làm cho chúng ta đến gần phía của hắn. Trái thiện ác là trái cây mà Đức Chúa Trời phán rằng “vì một ngươi ăn, chắc sẽ chết.” nhưng Satan cám dỗ nhân loại khiến trông thấy trái thiện ác là thứ đồ bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn.

Khi loài người vâng phục theo lời của Đức Chúa Trời thì có thể đến gần lực hấp dẫn của Đức Chúa Trời, nhưng khi nghe lời của Satan thì xa dần với Đức Chúa Trời nên tự nhiên sẽ không tránh khỏi bị cuốn vào Satan. Vì thế, Đức Chúa Trời ban luật pháp của Ngài cho chúng ta, còn Satan làm thay đổi luật pháp và thời kỳ của Đức Chúa Trời, và làm phá vỡ trật tự của vũ trụ bởi phương pháp mà hắn đã làm ra.

Đức Chúa Trời muốn ở cùng với chúng ta luôn cho đến ngày tận thế (Mathiơ 28:20). Chúng ta nhất định phải đến gần với Đức Chúa Trời. Để gần gũi với Đức Chúa Trời thì chúng ta phải gần gũi với lời của Ngài.

Cha cũng đã phán rằng “Thường xuyên muốn gặp Đức Chúa Trời thì hãy thường xuyên đọc Kinh Thánh”. Hằng ngày chúng ta phải tìm kiếm bí quyết trong lời của Đức Chúa Trời xem ý muốn của Đức Chúa Trời là gì, phải đi đến con đường nào.

Êsai 58:1-2 “Hãy kêu to lên, đừng dứt; hãy cất tiếng lên như cái loa; rao bảo tội lỗi dân ta cho nó, và rao bảo sự gian ác nhà Giacốp cho nhà ấy! Ngày ngày họ tìm kiếm ta và muốn biết đường lối ta; như dân đã theo sự công bình và chưa từng bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời mình! Họ cầu hỏi ta sự đoán xét công bình; và vui lòng gần gũi Đức Chúa Trời.”

Sôphôni 3:1-4 “Khốn thay cho thành bạn nghịch và ô uế, làm sự bạo ngược! Nó không nghe lời; không chịu sửa dạy; không nhờ cậy Đức Giêhôva; không đến gần Đức Chúa Trời mình. Các quan trưởng ở giữa nó như sư tử gầm thét, các quan xét nó như muông sói ban đêm, không để dành chi lại đến sáng mai. Các kẻ tiên tri nó đều là càn dỡ dối trá; các thầy tế lễ nó làm ô uế nơi thánh, và làm quanh quẹo luật pháp.”

Kinh Thánh quy định rằng thành không đến gần với Đức Chúa Trời là thành bạn nghịch và ô uế, làm sự bạo ngược. Đức Chúa Trời tỉnh thức cho chúng ta rằng loài người và đoàn thể mà không nghe mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, không nhận giáo huấn của Ngài và xa cách với Đức Chúa Trời đều ở trong hình ảnh như thế này về phần linh hồn.

Đến gần Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể cảm nhận được sức lực của Đức Chúa Trời một cách mạnh mẽ, nhưng nếu khoảng cách giữa chúng ta với Đức Chúa Trời cách xa nhau thì sức mạnh của Đức Thánh Linh trở nên yếu, và chúng ta không cảm nhận được Đức Chúa Trời cũng không thể thực cảm lời của Đức Chúa Trời. Khi gần gũi với Đức Chúa Trời, chúng ta mới có thể vâng phục tất thảy mọi sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời.

Nước Thiên Đàng càng đến gần thì càng phải có đức tin gần gũi với Đức Chúa Trời


Khi xem trường hợp của Rutơ - người đã cho thấy tấm gương hiếu thảo, chúng ta cũng thấy rằng Rutơ không hề rời xa mẹ chồng mình là Naômi. “Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi”. Đây là quyết tâm vững chắc của Rutơ (Rutơ 1:16-17). Tuy là người nữ ngoại bang, song Rutơ đã phụng dưỡng mẹ chồng bằng lòng hiếu thảo cả thể. Nhờ đó, Rutơ được nhận phước lành từ Đức Chúa Trời và nhận lãnh vinh dự được ghi tên trong gia phổ của Ysơraên.

Khi luôn gần gũi và đi theo Đức Chúa Trời, thì sự phước lành và vinh hiển này cũng sẽ đến với chúng ta. Kinh Thánh dạy cho chúng ta rằng các thánh đồ được cứu chuộc trên trái đất này là những người đi theo bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời dẫn dắt, và tuyệt đối không rời xa Đức Chúa Trời (Khải Huyền 14:4).

Mác 1:15 “mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành.”


Theo như lời Đức Chúa Jêsus đã cho biết, vương quốc của Đức Chúa Trời càng đến gần thì chúng ta cũng phải đến gần Đức Chúa Trời hơn nữa. Đức Chúa Trời đến gần mình ngần này thế mà mình lại rời xa với Đức Chúa Trời ngần kia, thì khoảng cách này tuyệt đối không thể được rút ngắn lại. Chúng ta phải đến gần Đức Chúa Trời hơn nữa thì lực hấp dẫn mạnh mẽ hơn mới có thể tác dụng.

Giacơ 4:5-10 “… Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi; … Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.”

Kinh Thánh phán rằng chúng ta hãy chống trả ma quỉ và phải đến gần Đức Chúa Trời. Vâng phục lời của Đức Chúa Trời và làm theo lời dạy dỗ của Ngài, theo bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt, chính là phương pháp có thể tránh xa khỏi Satan và đến gần Đức Chúa Trời. Vương quốc của Đức Chúa Trời đến gần rồi, nên chúng ta cũng phải hối cải ăn năn và sống cuộc sống đức tin gần gũi hơn nữa với Đức Chúa Trời bởi Tin Lành.

Giao ước đến gần Đức Chúa Trời nhất, là Lễ Vượt Qua


Để gần gũi với Đức Chúa Trời nhất, chúng ta phải gần gũi Ngài ở mức độ nào? Yếu tố quan trọng nhất trong lực hấp dẫn là khoảng cách giữa hai vật thể, thì khi khoảng cách với Đức Chúa Trời là gần gũi nhất, thì chúng ta có thể được nhận sức mạnh mạnh mẽ nhất của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta phương pháp hầu cho khoảng cách giữa Đức Chúa Trời và chúng ta gần gũi nhất.

Giăng 6:53-57 “Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy.”

Đức Chúa Trời đến trái đất này và dạy cho chúng ta rằng “Người nào ăn thịt ta và uống huyết Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong người”. Khi Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Đức Chúa Trời thì khoảng cách giữa Đức Chúa Trời với chúng ta sẽ trở nên con số không hoàn toàn, nên chúng ta có thể phát tán ra được sức mạnh linh hồn mạnh nhất. Gần gũi với Đức Chúa Trời nhất thì có thể đạt tới điểm tối cao nhất của lực hấp dẫn phần linh hồn. Hãy tìm hiểu xem Đức Chúa Trời đã đặt nguyên tắc này giữa lời hứa nào.

Mathiơ 26:17-19, 26-28 “Trong ngày thứ nhất ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Jêsus mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ Vượt qua tại đâu? Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia, mà nói rằng: Thầy nói: Giờ ta gần đến; ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua… Khi đang ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.”

Đức Chúa Jêsus làm cho các môn dồ dọn Lễ Vượt Qua và khi giữ lễ tiệc thánh Lễ Vượt Qua, Ngài phán rằng bánh này là “thịt Ta” và chén đựng rượu nho này là “huyết Ta” rồi cho các môn đồ ăn và uống. Đức Chúa Jêsus đã làm sáng tỏ rõ ràng về ý nghĩa của bánh và rượu nho của Lễ Vượt Qua, và đích thân Ngài đã thực tiễn và dạy dỗ nghi thức Lễ Vượt Qua để chúng ta có thể ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong chúng ta bởi huyết chí thánh và thánh thể của Đấng Christ ở trong chúng ta. Lẽ thật để chúng ta đến gần Đức Chúa Trời nhất là chế độ Lễ Vượt Qua giao ước mới.

Luca 22:7-15 “Đến ngày lễ ăn bánh không men, là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus sai Phierơ và Giăng đi, mà phán rằng: Hãy đi dọn lễ Vượt Qua cho chúng ta ăn… Hai môn đồ đi, quả gặp những điều như Ngài đã phán, bèn dọn lễ Vượt Qua. Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt Qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn.”

Đức Chúa Jêsus đã rất muốn ăn Lễ Vượt Qua này. Đó là vì Ngài muốn các con cái yêu dấu đến gần Đức Chúa Trời nhất để được sự sống đời đời, và có được sức mạnh phần linh hồn mạnh nhất.

Kẻ thù ma quỉ dẫn các con cái của Đức Chúa Trời vào địa ngục, đã huy động các loại qủy kế hòng xóa bỏ Lễ Vượt Qua. Hội thánh La Mã bị thế tục hóa do kết hợp với chính phủ La Mã, đã mở ra ba lần hội nghị từ giữa thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 4 để xóa bỏ Lễ Vượt Qua. Khi mở hội nghị lần thứ nhất, đã có sự phản đối mãnh liệt. Kể cả trong hội nghị lần thứ hai được mở ra vào mấy chục năm sau, sự phản đối vẫn mãnh liệt, nhưng trong cuộc tranh luận lần thứ ba tại Hội nghị tôn giáo Nicaea năm 325 SCN, cuối cùng họ đã xóa bỏ Lễ Vượt Qua bởi chức quyền của hoàng đế La Mã và lập quy định giữ Lễ Phục Sinh vào Chủ nhật. Từ sau đó cho đến tận ngày nay, tất thảy hội thánh mới và cũ trên khắp thế giới đều không giữ Lễ Vượt Qua là vì lý do này.

Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời


Tuy nhiên, Đức Chúa Trời mong muốn mối quan hệ giữa chúng ta với Ngài được trở nên gần gũi và khăng khít nhất, nên Ngài đã lập ra lễ trọng thể vĩ đại là Lễ Vượt Qua, và khôi phục lại lễ ấy vào thời đại cuối cùng này. Lễ Vượt Qua chứa đựng lời hứa rằng chúng ta ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong chúng ta bởi chúng ta được thừa hưởng thịt và huyết của Đức Chúa Trời. Lễ Vượt Qua là lẽ thật hầu cho chúng ta được gần Đức Chúa Trời nhất. Khi giữ Lễ Vượt Qua thì sức mạnh của Đức Thánh Linh trở nên mạnh mẽ nhất và Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta ở gần nhất.

Êphêsô 6:10-20 “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin…”

Để các thánh đồ chiến thắng trong trận chiến với các thần dữ, và đứng một cách đường đường chính chính với tư cách là “người thắng” trước ngôi của Đức Chúa Trời vào ngày đó, thì chúng ta phải làm mạnh dạn nhờ sức toàn năng của Đức Chúa Trời. Cho nên, Kinh Thánh nói rằng hãy mặc lấy khí giới, tức là áo giáp toàn thân của Đức Chúa Trời. Mặc áo giáp toàn thân thì thân thể và khí giới sẽ được dính chặt vào nhau. Khi gần gũi nhất với Đức Chúa Trời bởi lẽ thật Lễ Vượt Qua giao ước mới thì hình ảnh phần linh hồn của chúng ta sẽ là như thế này.

Kinh Thánh nói rằng để đối nghịch cùng Satan thì hãy có lời của Đức Chúa Trời là gươm của Đức Thánh Linh. Để không quên lời dù trong chốc lát thì chúng ta phải luôn ghi khắc lời trong lòng. Vào những ngày sau rốt, Satan sẽ huy động các loại phương tiện nhằm cám dỗ các con cái của Đức Chúa Trời để dẫn về phía của hắn. Đối với những người có nhiều ham muốn vật chất thì hắn cám dỗ bởi vật chất, lại đối với người ham muốn quyền lực thì hắn cám dỗ bởi quyền lực, lại đối với người ham muốn người khác giới thì hắn cám dỗ bởi người khác giới, lại đối với người ham muốn học thức thì hắn cám dỗ bởi thứ dó. Satan xâm nhập vào những điểm yếu của mỗi người.

Êsai 59:1-2 “Nầy, tay Đức Giêhôva chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.”

Tội ác đã làm xa cách chúng ta với Đức Chúa Trời, có nghĩa là tội ác làm cho khoảng cách giữa Đức Chúa Trời và chúng ta bị rời xa. Satan muốn tách xa khoảng cách giữa chúng ta và Đức Chúa Trời bởi sự cám dỗ của tội lỗi. Chúng ta hãy dò xem tội lỗi ập vào trong chúng ta thông qua cái gì.

I Giăng 3:2-4 “… Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.”

Để tách xa khoảng cách giữa Đức Chúa Trời và chúng ta, Satan lập quỷ kế và thay đổi luật pháp và thời kỳ của Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta làm trái luật pháp. Hắn luôn tạo ra điều kiện và hoàn cảnh không thể giữ kể cả ngày Sabát, kể cả Lễ Vượt Qua, và luôn gắng tách xa khoảng cách giữa Đức Chúa Trời và chúng ta. Khi nhìn xem thông qua điều răn của Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể biết được rằng vào ngày nay những người tự xưng tin Đức Chúa Trời đều đang xa rời Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời luôn đồng hành với chúng ta bởi Lễ Vượt Qua giao ước mới mà nhờ đó có thể gần gũi nhất với chúng ta, và Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho những người luôn ở cùng với Ngài dù Ngài dẫn dắt đi bất cứ nơi nào. Người giữ điều răn của Đức Chúa Trời thuộc vào Đức Chúa Trời, còn người rời xa với điều răn của Đức Chúa Trời đều thuộc vào ma quỉ (I Giăng 2:3-6, 5:19).

Lễ trọng thể của Đức Chúa Trời giúp cho khoảng cách giữa Đức Chúa Trời và chúng ta gần gũi. Khi chúng ta càng gần gũi với Đức Chúa Trời thì sức mạnh của Đức Thánh Linh càng được tăng lên hơn nữa. Tuy nhiên, Satan tạo ra xung quanh chúng ta các loại yếu tố khiến chúng ta không thể đến gần Đức Chúa Trời. Xin chớ bị mắc vào cám dỗ của Satan mà hãy đến gần Đức Chúa Trời hơn nữa. Đức Chúa Trời đã trở nên một với chúng ta để không xa cách với chúng ta. Giao ước mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để luôn ở cùng chúng ta và nắm tay chúng ta, bằng cách làm hẹp lại hơn nữa khoảng cách giữa Đức Chúa Trời với chúng ta, chính là Lễ Vượt Qua. Xin đừng quên lễ trọng thể đầy ân huệ này, và tôi mong rằng các anh chị em hãy cứu gia đình, họ hàng, bạn bè, hàng xóm và tất thảy mọi người mình quen biết, để cùng tay trong tay mà trở về quê hương Nước Thiên Đàng.