한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Thử Thách và Sự Trông Cậy

Loài người ai nấy đều muốn phán đoán và hiểu biết sự vật theo kinh nghiệm riêng của mình. Vì họ không biết gì ngoài điều mình đã kinh nghiệm nên nhiều khi họ không có đức tin về lời tiên tri Kinh Thánh do tri thức hạn chế. Vì những người thế gian chưa từng có kinh nghiệm về lời tiên tri biến hóa và phục sinh, và vinh quang tương lai được ban cho những người dân của Đức Chúa Trời, nên họ không muốn hiểu biết, lại cũng chẳng muốn tin nữa.

Điều bản thân mình đã kinh nghiệm cho đến bây giờ không phải là tất thảy mọi điều trên thế gian. Chúng ta không nên phủ nhận vô điều kiện bởi cớ đó là điều mà mình chưa kinh nghiệm, nhưng phải tiếp nhận và tin lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi mong các người nhà Siôn lấy lời tiên tri trong Kinh Thánh làm mục tiêu và khắc phục tất thảy mọi thử thách bằng sự trông cậy và đức tin.

Sự trông cậy hướng về điều vĩnh cửu không nhìn thấy


Có một câu chuyện rằng ngày xưa có một số người đã tranh luận nồng nhiệt về nơi mặt trời mọc và lặn xuống. Một ngư dân đã định nghĩa rằng mặt trời mọc lên ở biển phía Đông và lặn ở biển phía Tây. Nhưng thợ săn sống ở rừng núi, đã phản bác điều đó và cho rằng mặt trời mọc lên ở thung lũng phía Đông và lặn xuống ở thung lũng phía Tây.

Người Eskimo đã chủ trương rằng mặt trời mọc lên ở bình nguyên phía Đông núi đá lạnh và lặn xuống ở bình nguyên phía Tây. Mục đồng chăn chiên trên cánh đồng đã nói rằng mặt trời mọc lên ở thảo nguyên xanh phía Đông và lặn xuống ở thảo nguyên xanh phía Tây. Thương nhân đô thị phủ nhận hết thảy mọi chủ trương của họ, rồi cất cao giọng mà nói rằng mặt trời mọc lên ở dãy tòa nhà phía Đông và lặn xuống ở dãy tòa nhà phía Tây. Như vậy, vì hết thảy đều tranh cãi nhau thông qua kinh nghiệm của bản thân mình thôi, nên không thể chứng minh được lời nói của ai là đúng và cuộc tranh luận đó chưa kết thúc. Nếu theo như chủ trương của họ, thì ở trên trời phải có năm mặt trời mà vận hành trên mỗi đường khác nhau. Tuy nhiên, thực ra thì không phải như vậy. Câu chuyện này là một ví dụ cho thấy rằng kiến thức kinh nghiệm của loài người là hạn chế và không chính xác biết bao.

Trên thế gian, có rất nhiều người coi thế giới mình đã kinh nghiệm là toàn bộ. Tuy nhiên Kinh Thánh đang nói về thế giới thần bí mà chúng ta chưa từng kinh nghiệm. Vì Kinh Thánh là lời tiên tri mà Đức Chúa Trời ban cho để chúng ta được thêm sự trông mong, nên Kinh Thánh vượt quá thường thức và kinh nghiệm của loài người. Người ta không muốn tin điều mình chưa từng kinh nghiệm, nhưng họ cần phải bỏ thói quen sai lầm cứ phủ nhận vô điều kiện bởi cớ mình chưa từng trực tiếp kinh nghiệm.

Dù gặp phải thử thách trong khi sinh hoạt đức tin thì chúng ta cũng hãy thắng lợi thử thách bởi sự trông cậy, thay vì thất vọng và nản chí trước sự đó bởi soi chiếu vào nội dung mình đã kinh nghiệm. Thế giới vinh hiển và đẹp đẽ mà vượt quá sự tưởng tượng và kinh nghiệm của loài người, đang chờ đợi chúng ta.

I Côrinhtô 2:9 “Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.”

Tất thảy mọi thứ Đức Chúa Trời sắm sẵn vì các con cái yêu dấu của Ngài, là những điều thần bí mà chúng ta chưa từng kinh nghiệm. Chúng ta có Nước Thiên Đàng vĩnh cửu và thần bí như thế này. Nước Thiên Đàng vinh hiển mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta là điểm đích sau cùng của chúng ta.

Không có gì vĩnh cửu trên thế gian này. Không có gì làm mắt và tai của chúng ta được thỏa mãn và tấm lòng của chúng ta được đầy dẫy. Thậm chí, kể cả Salômôn, người đã hưởng thụ hết thảy mọi vinh hoa phú quý thế gian, cũng đã nói rằng mắt chẳng hề chán ngó, tai chẳng hề nhàm nghe (Truyền Đạo 1:8). Nơi đầy dẫy bởi những điều hư vô và hư không như thế chính là trái đất, là “Thành Ẩn Náu” phần linh hồn.

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn thế giới thần bí mà loài người chưa bao giờ kinh nghiệm cho những người yêu dấu của Ngài. Trong ngày kết thúc buồn thảm và lao khổ, chúng ta sẽ chào đón thế giới vinh hoa đó.

Rôma 8:23-25 “Không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục.”

Những gì chúng ta mong muốn không phải là thế giới chúng ta đã kinh nghiệm đâu. Đức Chúa Trời phán rằng vì có thế giới Đức Chúa Trời đã sắm sẵn mà chúng ta chưa bao giờ kinh nghiệm nên hãy nhẫn nhịn và thắng lợi thử thách cùng đau đớn của hôm nay.

Đón nhận ý muốn của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, chúng ta đã chạy hướng về thế giới vĩnh cửu ấy cho đến ngày nay. Tôi mong các anh chị em hãy gắng sức chạy đua hướng về Nước Thiên Đàng cho đến cuối cùng để cuộc chạy đua đã qua không trở nên vô ích.

Vinh hiển và sự trông mong của sự biến hóa


Kinh Thánh giải thích về giây phút biến hóa mà chúng ta chưa từng kinh nghiệm.

I Côrinhtô 15:50-58 “Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.”

Theo như lời phán rằng “hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt”, giây phút các thánh đồ được biến hóa chắc chắn sẽ đến. Đức Chúa Trời phán rõ ràng rằng giây phút vinh hiển như thế này sẽ đến trong những sự Ngài đã sắm sẵn cho những người yêu dấu của Ngài.

Hãy suy nghĩ về hình ảnh chúng ta được biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt. Những thứ mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho những người yêu dấu của Ngài là những thứ tấm lòng loài người không thể tưởng tượng được. Nếu chúng ta bước đi trên con đường đức tin với sự trông mong và đức tin thế này thì Đức Chúa Trời nhất định sẽ ban cho chúng ta vinh hiển của sự sống đời đời.

Nếu từ chối sự tồn tại vì đó là thế giới mà bản thân mình chưa bao giờ kinh nghiệm, thì những người tranh luận về năm mặt trời sẽ không thể tìm thấy lời đáp trong suốt cuộc đời. Trong khi suy nghĩ về Nước Thiên Đàng, là vương quốc của sự sống đời đời mà chúng ta chưa bao giờ kinh nghiệm dù chỉ một lần, chúng ta hãy tin vững chắc vào lời hứa của Đức Chúa Trời, nhờ đó chúng ta phải thắng lợi đau đớn và buồn rầu, cùng tất thảy mọi cám dỗ và thử thách trên trái đất này.

I Côrinhtô 15:38-41 “Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt, mỗi một hột giống, cho một hình thể riêng. Mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt; nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác; vinh quang của ngôi sao nầy với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác.”

Trong hình thể của những vật thọ tạo mà Đức Chúa Trời đã nặn nên, có hình thể thuộc về trời, lại cũng có hình thể thuộc về đất. Bây giờ, chúng ta có hình thể thuộc về đất, nhưng chỉ ít lâu nữa, Đức Chúa Trời sẽ ban cho mỗi chúng ta hình thể đẹp đẽ thuộc về trời.

Nếu các anh chị em muốn có hình ảnh đẹp đẽ ở trên Nước Thiên Đàng thì hãy sinh hoạt đức tin đẹp đẽ bằng cách siêng năng cầu nguyện, sốt sắng truyền đạo, hết sức học lời và kết trái Thánh Linh. Không có bất cứ lời nào Đức Chúa Trời phán ra mà không với ý muốn của Ngài. Khi Ngài phán lệnh cho chúng ta hãy làm gì đó, thì trong đó chứa đựng ý muốn của Đức Chúa Trời muốn ban phước lành cho chúng ta (Tham khảo: Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:16). Khi vâng phục theo như lời của Ngài thì chúng ta sẽ có thể được biến hóa thành hình ảnh thiên sứ đẹp đẽ.

Nước Thiên Đàng được hưởng đời đời, cho đến đời đời vô cùng


Đức Chúa Trời đã ghi chép lời ân huệ ban thêm sự trông mong cho chúng ta trong mọi nơi Kinh Thánh.

Đaniên 7:17-18 “Bốn con thú lớn đó là bốn vua sẽ dấy lên trên đất. Nhưng các thánh của Đấng Rất Cao sẽ nhận lấy nước, và được nước làm của mình đời đời, cho đến đời đời vô cùng.”

Ở trên Nước Thiên Đàng, các thánh đồ sẽ được hưởng vui mừng và vinh hoa đời đời, cho đến đời đời vô cùng mà chưa từng được kinh nghiệm cho đến giờ. Vì thế, chúng ta phải thắng lợi cám dỗ và sự khó khăn chốc lát, tạm thời trong khi sống trên thế gian này, chẳng phải vậy sao?

Bây giờ, chúng ta đang nỗ lực để được kế tự thế giới vinh hiển như thế này. Sự thắng lợi thử thách, hết sức cầu nguyện và truyền đạo cũng là một mắt xích của sự nỗ lực như thế.

I Têsalônica 4:14-18 “Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài. Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.”

Cho đến bây giờ chúng ta chưa bao giờ có kinh nghiệm gặp Chúa trong không trung. Như vậy, các thánh đồ được biến hóa, sẽ được hưởng cuộc sống vĩnh cửu cùng với Đức Chúa Trời Cha Mẹ ở quê hương Nước Thiên Đàng vĩnh cửu và đẹp đẽ mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn.

Mặc dù chúng ta chưa bao giờ kinh nghiệm Nước Thiên Đàng nhưng đó là hiện thực rõ ràng. Chúng ta hãy chịu đựng một chút nữa và thắng lợi kể cả nỗi buồn, thử thách trong khi trông mong Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Đức Chúa Trời không bao giờ làm cho các con cái Ngài chỉ bị khó khăn thôi đâu. Chúng ta phải biết rằng trong đó có ý muốn của Đức Chúa Trời muốn dựng chúng ta thành thiên sứ đẹp đẽ trên trời thông qua sự rèn luyện.

Khải Huyền 22:1-5 “Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài; chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời.”

Ấy là thế giới thần bí có cây sự sống trổ mười hai mùa, nơi không có ban đêm, nơi mà chúng ta chưa bao giờ kinh nghiệm. Thời gian vinh hiển như thế này đang đến gần.

Vì có mục tiêu và niềm trông mong như thế này nên chúng ta đi theo con đường lẽ thật giao ước mới mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ dẫn dắt cách không lung lay. Vương quốc của Đức Chúa Trời là thế giới không có sự chết, cũng không có buồn rầu và đau đớn. Vì người ta chưa bao giờ nhìn thấy thế giới đó nên không muốn tin, nhưng Đức Chúa Trời thì đang chờ đợi các con cái chạy hướng về thế giới đẹp đẽ ấy mà Ngài đã sắm sẵn.

Khải Huyền 21:1-5 “Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh, là Giêrusalem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: Nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật.”

Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng ta được kế tự Nước Thiên Đàng vinh hiển, là thế giới không có sự chết, cũng không có đau đớn.
Điểm đích sau cùng của đức tin chúng ta chính là nơi này.

Sinh hoạt tín ngưỡng mà tin vô điều kiện không có mục tiêu lẫn phương hướng, thì không có ý nghĩa gì cả. Lý do chúng ta giữ điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin cũng là để nhận lấy vương quốc này. Khi xem những người thành công trên thế gian, thì thấy họ dốc sức nỗ lực từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya để nhận lấy thứ mà bản thân mình mong muốn. Ngay cả những người đặt ý muốn trong thế giới thấy được cũng gắng sức và nỗ lực để nhận lấy cái vật thế gian, thế thì đương nhiên chúng ta cần phải nỗ lực vì Nước Thiên Đàng với tư cách là thánh đồ đặt ý muốn vào thế giới vĩnh cửu không thấy được, chẳng phải vậy sao?

Nước Thiên Đàng đi vào bởi nhịn nhục


Nước Thiên Đàng dần đến gần, nên chúng ta cần phải suy nghĩ một lần nữa rằng chúng ta đang dốc nỗ lực bao nhiêu vì Nước Thiên Đàng. Nước Thiên Đàng là cơ nghiệp mà các thánh đồ có niềm trông mong, sẽ được hưởng đời đời. Trong Kinh Thánh cũng có lời giáo huấn rằng hãy trung thành và nhịn nhục thêm chút nữa vì vương quốc vinh hiển thế này.

Khải Huyền 2:10 “Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống.”

Để làm cho các con cái được nhận sự sống đời đời và được hưởng thụ phước lộc cho đến đời đời mãi mãi ở trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn tất thảy mọi thứ mà mắt loài người chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, và đang chờ đợi chúng ta. Xin hãy trông mong thế giới vĩnh cửu đó và luôn cố gắng hết sức làm công việc của Đức Chúa Trời. Không có một thời gian nào mà chúng ta sử dụng vì Tin Lành là vô nghĩa cả. Mặc dù công việc nhỏ đến thế nào được ban cho chúng ta đi chăng nữa, thì đó cũng là công việc có ý nghĩa và kể cả các thiên sứ cũng ghen tỵ với.

Để được biến hóa thành thiên sứ đẹp đẽ, chúng ta hãy siêng năng học lời, chăm chỉ cầu nguyện và truyền đạo sốt sắng. Chúng ta hãy vâng phục lời của Đức Chúa Trời, liên hiệp đẹp đẽ với anh em chị em, và có phẩm hạnh tốt, nhờ đó vào ngày biến hóa ấy, chúng ta hãy đứng trước mặt Đức Chúa Trời không dấu vít gì. Chúng ta phải chạy hướng về mục tiêu là Nước Thiên Đàng, nhưng nếu chúng ta sống theo quan điểm mà người thế gian nhìn trông, thì chúng ta không thể được xưng là người có quyền công dân Nước Thiên Đàng, chẳng phải vậy sao? Chúng ta đang chạy hướng về mục tiêu và lý tưởng rất cao mà người thế gian không thể nhìn trông. Tôi mong hết thảy các người nhà Siôn đều thắng lợi dù gặp phải bất cứ cám dỗ và thử thách nào trên con đường ấy, để nhất định được đi vào Nước Thiên Đàng.