한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Ngôi Phán Xét và Hành Thực Lục

Xem Khải Huyền thì thấy rằng đến thời điểm Đức Chúa Trời phán xét loài người, thì quyển sách ghi chép việc làm của mỗi người khi còn sống ở đời này, được mở ra trước Tòa phán xét. Theo ghi chép trong quyển sách ấy, Đức Chúa Trời sẽ kiểm tra tất thảy mọi thời gian của mỗi người từ khi họ sinh ra trên đất này, xem người đó đã làm việc công bình hay đã làm việc không công bình, đã làm việc thiện lành theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay đã làm việc ác, và rồi trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.

Vậy thì có thể nói rằng tất thảy mọi thời gian từng ngày từng ngày được ban cho chúng ta thật là quan trọng thay. Đối với người được ghi chép trong Hành Thực Lục bởi việc làm ác, thì Đức Chúa Trời sẽ báo ứng và giáng xuống hình phạt tùy theo công việc ác của người ấy. Trong cuộc sống được ban cho chúng ta mỗi ngày, chúng ta phải lấp đầy bởi công việc đẹp đẽ nhằm để lại đầy dẫy những ghi chép về công việc thiện lành trong Hành Thực Lục trên trời của chúng ta.

Cứ như lời đã biên trong những sách ấy


Ngày nay, tỉ lệ bắt giữ phạm nhân ở Hàn Quốc cũng ngày càng tăng, được cho biết rằng lý do ấy là bởi phương tiện truyền thông như Camera CCTV (Camera giám sát) ghi lại âm thanh hình ảnh rất rõ nét. Thậm chí kể cả những sự việc nhỏ nhặt như xỉa xói người khác, cất cao giọng đối với người khác đều được ghi lại, nên khi cho xem lại đoạn video đã được ghi hình, thì người phạm tội không thể không khai ra sự thật ngay lập tức.

Sự việc trên trái đất này đã được ghi hình lại rõ nét như thế này, thế thì các việc làm của chúng ta sẽ được ghi chép bởi nội dung chính xác hơn biết bao trước Đức Chúa Trời tại thế giới linh hồn đây?

Khải Huyền 20:11-15 “Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.”

Lời phán này rằng “Bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.” cũng là nội dung mà Đức Chúa Trời Mẹ đã giáo huấn trong buổi nhóm họp thánh đồ có chức vụ lần trước. Mẹ đã phán rằng từng một hành động của chúng ta, từng một trạng thái tinh thần của chúng ta ngày nay, đều được lộ ra hết thảy và đều được ghi chép hết thảy mà không sót một điều nào trước mặt Đức Chúa Trời.

Nghe lời phán ấy của Mẹ, rõ ràng ấy là lời mà chúng ta luôn được dạy dỗ, thế mà hôm ấy, không hiểu sao lời ấy đọng lại trong lòng tôi sâu lắng hơn. Khi trở về Nước Thiên Đàng, liệu những công việc nào sẽ được ghi chép trong Hành Thực Lục của chúng ta?

Hành Thực Lục của Mari ghi chép việc làm thiện lành


Chúng ta cũng có thể tìm thấy trong Kinh Thánh rất nhiều ghi chép về công việc làm. Trong bốn quyển sách Tin Lành kể từ Tin Lành Mathiơ đều ghi chép tốt đẹp về việc làm của Mari.

Mathiơ 26:6-13 “Khi Đức Chúa Jêsus ở làng Bêthani, tại nhà Simôn là người phung, có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quí giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đang khi ngồi ăn. Môn đồ thấy vậy, giận mà trách rằng: Sao phí của như vậy? Dầu nầy có thể bán được nhiều tiền và lấy mà thí cho kẻ nghèo nàn. Đức Chúa Jêsus biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta; vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người.”

Mari đã đổ trên đầu Đức Chúa Jêsus hết thảy dầu thơm giá cao đựng trong một cái chai bằng ngọc trắng. Giuđa Íchcariốt đã giãy nảy lên mà trách rằng “Nếu bán dầu ấy mà chia sẻ cho những kẻ nghèo nàn thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?” Ấy không phải bởi Giuđa lo nghĩ cho những kẻ nghèo, mà ấy là bởi hắn nghĩ đến lợi nhuận mà hắn có thể giành được nếu đổi dầu thơm ấy thành tiền. Vì thế Kinh Thánh đã biểu hiện hắn là tay trộm cắp (Giăng 12:1-8). Đức Chúa Jêsus đã không trách mắng hành động của Mari, ngược lại Ngài đã phán rằng “Khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người.”

Hãy giả định rằng nội dung này được ghi chép y nguyên trong Hành Thực Lục trên trời của Mari. Không phải giả định đâu, mà điều ấy được ghi chép thực tế. Nếu các anh chị em trở thành bồi thẩm viên được phán xử Mari sau khi đã xem Hành Thực Lục của người ở trước Tòa, thì các anh chị em sẽ đưa ra phán quyết Nước Thiên Đàng, hay sẽ đưa ra phán quyết địa ngục vậy? Đức Chúa Jêsus cũng đã phán quyết sẵn rằng công việc mà người làm là công việc thiện lành cần phải được cho biết tại mỗi nơi Tin Lành được truyền bá.

Hành Thực Lục của Giuđa Íchcariốt ghi chép việc làm ác


Kinh Thánh cho biết rằng có Hành Thực Lục ghi chép công việc thiện lành như thế này, thì cũng lại có Hành Thực Lục trái ngược hoàn.

Mathiơ 26:2-4 “Các ngươi biết rằng còn hai ngày nữa thì đến lễ Vượt qua, và Con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự. Bấy giờ các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân nhóm lại trong tòa thầy cả thượng phẩm tên là Caiphe; và bàn với nhau dùng mưu chước gì đặng bắt Đức Chúa Jêsus mà giết.”

Mathiơ 26:14-16 “Bấy giờ có một người trong mười hai sứ đồ, tên là Giuđa Íchcariốt, đến tìm các thầy tế lễ cả, mà nói rằng: Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho? Họ bèn trả cho nó ba chục bạc. Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Jêsus.”

Giuđa Íchcariốt đã liên kết với thế lực xấu ác định bắt giết Đức Chúa Jêsus, và kể từ khi mặc cả giá mạng sống của Đức Chúa Jêsus với bọn chúng thì hắn đã di chuyển mà tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Jêsus. Cuối cùng, hắn ta đã đứng tiên phong trong việc giết Đức Chúa Jêsus.

Mathiơ 26:47-50 “Khi Ngài còn đang phán, xảy thấy Giuđa là một người trong mười hai sứ đồ đến với một bọn đông người cầm gươm và gậy, mà các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đã sai đến. Đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu nầy: Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. Tức thì Giuđa đến gần Đức Chúa Jêsus mà rằng: Chào thầy! Rồi hôn Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán cùng nó rằng: Bạn ơi! Vậy thì vì việc nầy mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần tra tay bắt Đức Chúa Jêsus.”

Bây giờ, thông qua Kinh Thánh, chúng ta đang xem một phần nội dung được ghi chép y nguyên trong Hành Thực Lục trên trời. Giuđa Íchcariốt, kẻ gây ra việc thể này, đã phải đối mặt với kết cục bi thảm.

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:16-20 “Hỡi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua Đavít mà nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Giuđa, là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jêsus, thì phải được ứng nghiệm. Vì nó vốn thuộc về bọn ta, và đã nhận phần trong chức vụ nầy. Tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng, rồi thì nhào xuống, nứt bụng và ruột đổ ra hết. Sự đó cả dân thành Giêrusalem đều biết chán, đến nỗi chúng gọi ruộng đó theo thổ âm mình là Hácenđama, nghĩa là ruộng huyết. Trong sách Thi thiên cũng có chép rằng: Nguyền cho chỗ ở nó trở nên hoang loạn, Chớ có ai ở đó; lại rằng: Nguyền cho có một người khác nhận lấy chức nó.”

Như vậy, Giuđa Íchcariốt đã bị loại khỏi hàng ngũ vinh hiển của mười hai sứ đồ, và người tên là Mathia đã thế chỗ của hắn (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:21-26). Rốt cục, Giuđa Íchcariốt đã chỉ phản nghịch, chứ không hề tích lũy được phú quý hay được hưởng cuộc đời bình an hơn ở trên trái đất này bởi công việc ấy. Kết cục của kẻ ác là như vậy. Bởi việc làm không đúng đắn, mà hắn đã phải chịu phán quyết lần thứ nhất kể cả ở trên trái đất này, rồi lại bị đoán xét theo như những điều đã được ghi chép trong Hành Thực Lục kể cả sau khi đi vào thế giới đời đời nữa.

Khi xem Hành Thực Lục như thế này, thì liệu có người nào sẽ đưa ra phán quyết Nước Thiên Đàng cho Giuđa Íchcariốt không? Kể cả thông qua lời phán của Đức Chúa Jêsus cho biết về Giuđa Íchcariốt rằng “Thà nó chẳng sanh ra thì hơn!”, chúng ta có thể biết rõ nơi hắn sẽ đi là nơi nào rồi.

Hành Thực Lục của mỗi người được ghi chép tùy việc làm


Không chỉ riêng công việc làm của Giuđa Íchcariốt hoặc của Mari được ghi chép đâu. Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời sẽ xét đoán tất thảy mọi người tùy theo ghi chép được biên trong những sách ấy, tùy theo việc làm của mỗi người.

Mọi việc làm và hành vi của chúng ta đều được ghi chép chi tiết trong Hành Thực Lục trên trời của chúng ta, thì chúng ta phải sống từng ngày từng ngày trong khi nghĩ rằng chúng ta phải làm công việc nào thì Hành Thực Lục của chúng ta mới được ghi chép thật đẹp đẽ. Hãy nghĩ xem chúng ta phải lẩn tránh sứ mệnh Tin Lành mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho, hay phải có đức tin tràn đầy nhiệt tình trong Tin Lành, hay phải tranh cãi với anh em chị em, hay phải có tinh thần chăm lo và hòa thuận đẹp đẽ.

Cho tới giờ, dù đa số hành vi thiếu sót đã được ghi chép trong Hành Thực Lục của chúng ta, thì kể từ giờ phút này, mong chúng ta đều lấp đầy Hành Thực Lục bởi những ghi chép có ý nghĩa. Chúng ta hãy xem thêm một ghi chép khác về công việc làm.

Luca 19:1-9 “Đức Chúa Jêsus vào thành Giêricô, đi ngang qua phố. Tại đó, có một người tên là Xachê, làm đầu bọn thâu thuế, và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Jêsus là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm, mà mình lại thấp. Vậy, Xachê chạy trước, trèo lên cây sung, để ngó thấy Đức Chúa Jêsus, vì Ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Jêsus đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Xachê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Xachê vội vàng xuống và mừng rước Ngài. Ai nấy thấy vậy, đều lằm bằm rằng: Người nầy vào nhà kẻ có tội mà trọ! Song Xachê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Ápraham.”

Xachê quá vui mừng với sự Đức Chúa Jêsus vào nhà mình, nên đã thưa rằng sẽ lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, hoặc nếu thu thuế sai thì sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Jêsus đã rất vui mừng với sự tiếp rước của Xachê, nên đã ban cho ông ấy phước lành của sự cứu rỗi.

Hành Thực Lục như thế này về những người coi tôn quý Đức Chúa Jêsus và thực tiễn việc làm thiện lành giống như Xachê, đều được ghi chép hết thảy ở vương quốc trên trời. Vào giờ phút này bây giờ, Hành Thực Lục của chúng ta cũng được ghi chép siêng năng bởi các thiên sứ ở trên trời.

Xem xét lịch sử của thời đại vương triều thì thấy rằng dù là hoàng thái tử kế thừa dòng máu của vua đi chăng nữa, nhưng cũng không được cho làm vua một cách vô điều kiện đâu. Nếu việc làm xấu xa thì sẽ bị phế ngôi vị. Giống như vậy, dù là con cái trên trời kế thừa thịt và huyết của Đức Chúa Trời đi chăng nữa, nhưng nếu được ghi chép đầy trong Hành Thực Lục bởi các hành vi còn gian ác hơn kể cả những người thế gian, thì Đức Chúa Trời sẽ phân cách kẻ ấy khỏi những người công bình, và loại trừ người đó khỏi hàng ngũ cứu rỗi (Mathiơ 13:47-50). Nếu Đức Chúa Trời không làm như vậy thì chúng ta chẳng cần phải trung tín cho đến chết, cũng chẳng cần phải bước đi ngay thẳng trên con đường đức tin nữa.

Nếu nghĩ rằng dù nghiện khoái lạc và chơi bời của thế gian giống những người thế gian mà cũng sẽ được cứu rỗi, thì ấy là suy nghĩ sai lầm. Đức Chúa Trời đoán xét tùy theo việc làm.

Hành Thực Lục của thời đại đồng vắng và bài học của chúng ta


Hành Thực Lục của những người dân Ysơraên vào đương thời sinh hoạt 40 năm đồng vắng cũng được ghi chép chi tiết trong Kinh Thánh. Trong quá trình người dân giữ Lễ Vượt Qua rồi ra khỏi xứ Êdíptô và tiến bước về xứ Canaan, Đức Chúa Trời đã xem hết thảy từng một việc làm của họ. Đức Chúa Trời đã đặt để trước mắt họ một vài quá trình khổ nạn để biết họ có vâng lời Ngài hay không, có tâm linh kính sợ Đức Chúa Trời trong tấm lòng họ hay không; và vào từng mỗi giây phút, Đức Chúa Trời đã đánh giá và phán đoán họ trong các quá trình ấy.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:1-10 “Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm, và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giêhôva đã thề cùng tổ phụ các ngươi, để ban cho các ngươi. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giêhôva mà ra. Trong bốn mươi năm nầy áo xống ngươi không hư mòn, chân ngươi chẳng phù lên. Vậy, khá nhận biết trong lòng rằng Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy. Hãy kính sợ Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài; vì Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe, suối, nước sâu phun lên trong trũng và trên núi; xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu; dầu ôlive và mật; xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi; đá xứ đó là sắt, và từ trong núi ngươi lấy đồng ra. Vậy, ngươi sẽ ăn no nê, và ngợi khen Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho.”

Đức Chúa Trời đã hầu cho người dân Ysơraên trải qua rất nhiều quá trình suốt 40 năm, để biết tấm lòng họ như thế nào, và họ có vâng phục mệnh lệnh của Đức Chúa Trời hay không. Ngài đặt để họ trong nhiều quá trình, đôi khi hạ họ xuống, đôi khi hầu cho họ khát nước, đôi khi hầu cho họ đói bụng. Được đặt để như vậy thì trọng tâm tấm lòng của họ đều đã bị lộ hết ra bên ngoài. Có người thì tôn kính hình tượng, có người thì tà dâm, có người thì thử thách Đức Chúa Trời, có người thì lằm bằm. Họ đều đã bị hủy diệt (Tham khảo: I Côrinhtô 10:1-12). Đức Chúa Trời trông thấy trong số sáu mươi vạn nam đinh từ 20 tuổi trở lên mà đã xuất phát từ xứ Êdíptô, không một ai có Hành Thực Lục đẹp đẽ đáng được đi vào xứ Canaan, ngoại trừ Giôsuê và Calép ra. Kết quả là, chỉ có hai người trong số thế hệ ấy được đi vào vùng đất Canaan bởi nhịn nhục cho đến cuối cùng.

Đức Chúa Trời đã phán rằng các ngươi đừng trở nên người giống như bọn họ đã bị hủy diệt trên đồng vắng. Đó là bởi Đức Chúa Trời muốn Hành Thực Lục của chúng ta được ghi chép đẹp đẽ hơn nữa, bằng cách lấy Hành Thực Lục của họ làm bài học.

Vào giờ phút này hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại bản thân xem mình đang sống cuộc sống vâng phục luật lệ, điều răn và phép đạo của Đức Chúa Trời, hay mình đang sợ hãi thứ nào khác hơn là Đức Chúa Trời, hoặc đang bị cuốn hút lòng bởi thứ nào khác hơn là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đặt để trước mặt chúng ta rất nhiều tình huống. Trong số đó, Đức Chúa Trời lựa chọn ra những người sống cuộc sống ăn năn, hối cải, biết cảm tạ lên ân huệ Đức Chúa Trời đã ban sự tha tội bởi hy sinh chí thánh của Ngài cho những tội nhân là tử tù phần linh hồn bị định phải chết nhưng đã nhận ra rằng mình là tội nhân trên trời, cùng cảm tạ lên ân huệ Đức Chúa Trời đã mở ra con đường vinh hiển nhờ đó có thể trở về quê hương Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Xét về phần linh hồn thì tất thảy chúng ta đều là tội nhân. Chúng ta phải đạt được sự ăn năn hối cải trọn vẹn, và Đức Chúa Trời không chỉ mong riêng bản thân chúng ta ăn năn hối cải, nhưng đã ban cho chúng ta sứ mệnh truyền đạo hầu cho mọi người khắp thế giới đều ăn năn hối cải, nên mong chúng ta hãy truyền đạo siêng năng, học sinh tại trường học, nhân viên tại công sở, phụ nữ nội trợ tại nhà hàng xóm để ghi chép được Tân Công Vụ Các Sứ Đồ đẹp đẽ và Hành Thực Lục ân huệ tùy theo vị trí của mỗi người.

Phán xét mà Giuđa Íchcariốt sẽ nhận là thế nào, phước lành và phần thưởng mà Mari sẽ nhận là thế nào? Không chỉ riêng Hành Thực Lục của Mari hay là của Giuđa Íchcariốt, không chỉ riêng Hành Thực Lục của những người dân Ysơraên vào 3500 năm trước, mà kể cả Hành Thực Lục của chúng ta vào thời đại này cũng được ghi chép hết thảy. Chúng ta đừng lằm bằm, mà hãy luôn tìm ra nội dung phải cảm tạ trong tình huống ấy, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng và giữ mệnh lệnh, điều răn và phép đạo ấy của Đức Chúa Trời, cùng đi theo bất cứ nơi nào Chiên Con dẫn dắt. Bằng cách đó, chúng ta hãy có Hành Thực Lục đẹp đẽ. Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy trở nên sự sáng và muối của thế gian, nên mong tất thảy người nhà Siôn chúng ta dẫn dắt thế gian bởi việc làm thiện lành sao cho xứng đáng là con cái của Đức Chúa Trời, gắng sức trong công việc truyền đạo cứu rỗi thế gian bất luận gặp thời hay không gặp thời, để Hành Thực Lục trên trời được ghi chép bởi việc làm đẹp đẽ.