한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Người giúp việc Tin Lành của Đức Chúa Trời

“Ngài phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình.” (Luca 10:2)

Các con cái Siôn đang sống thời đại tiên tri của lễ lều tạm, lễ trọng thể thu hoạch là người giúp việc được giao phó công việc thu hoạch phần linh hồn. Mặc dù chúng ta rất thiết nhưng Đức Chúa Trời lấy chung ta làm người giúp việc của Tin Lành và Ngài dặn chúng ta rao truyền Tin Lành.

Vào ngày mùa thu khi tất thảy mọi người bận rộn, người giúp việc cần cù và có trí tuệ sẽ làm thoải mái cho tấm lòng của người chủ nhưng người giúp việc lười biếng sẽ như giấm ghê răng, như khói cay mắt (Châm Ngôn 10:5, 26). Bây giờ chúng ta hãy có thời gian suy nghĩ xem mình là người giúp việc thế nào đối với Đức Chúa Trời và làm mới lại tấm lòng của chúng ta với tư cách là người giúp việc của giao ước mới.

Những người làm công việc của Đức Chúa Trời


Trên thế gian có nhiều loại người giúp việc. Người làm công việc nhỏ mọn mà người khác nhờ làm được gọi là “tiểu sứ”. Người làm công việc được sai đi một cách bí mật kính đáo được gọi là “mật sứ”. Người làm công việc đặc biệt được gọi là “đặc sứ”, người làm công việc cấp bách được gọi là “cấp sứ”. Người làm công việc công được gọi là “công sứ” và người làm công việc của vua được gọi là “sắc sứ”. Vậy thì người làm công việc của Đức Chúa Trời phải được gọi như thế nào?

Những người làm công việc trên trời được gọi là “thiên sứ”. Có người làm công việc đa dạng như tiểu sứ, mật sứ, đặc sứ, sắc sứ, công sứ, cấp sứ v.v... nhưng trong đó người làm công việc quan trọng nhất là thiên sứ.

Trong số những người giúp việc có ba loại người giúp việc. Thứ nhất, có người giúp việc làm việc vì bản thân mình, thứ hai, có người giúp việc làm việc vì công việc. Thứ ba, có người giúp việc làm việc vì Đưc Chúa Trời.

Những người làm việc của Đức Chúa Trời không phải là người làm việc vì bản thân mình, cũng không phải là người làm việc vì công việc, mà là duy chỉ những người làm việc vì Đức Chúa Trời. Chúng ta phải xem xét chúng ta đang làm việc trên nền đức tin ngay thẳng với tư cách là thiên sứ làm việc của Đức Chúa Trời hay chăng.

Rôma 14:7-8 “Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.”

Có thể coi rằng những người đã được gọi để làm công việc của Đưc Chúa Trời phải có đức tin như thế này. Chúng ta không phải là người làm việc vì bản thân mình, cũng không phải là người làm việc vì công việc. Chúng ta là những người làm việc vì duy chỉ Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta là người giúp việc được sai đến trái đất này để làm việc trên trời thì chúng ta phải làm hết sứ mạng và vai trò với tư cách là thiên sứ bởi tấm lòng quan tâm đến công việc được giao phó cho chúng ta.

Khi xem lịch sử, chúng ta có thể thấy những người đã không chăm lo cho bản thân mình nhưng hết lòng hết sức nỗ lực để tiến hành công việc mà vua đã giao phó. Khi Nhật Bản tước đoạt chủ quyền ngoại giao của Đế quốc Đại Hàn và quyền quốc gia, thì hoàng đế Gojong đã sai ba người đến Hague, Hà Lan.

Họ đã tham gia hội nghị hòa bình quốc tế, và hết sức nỗ lực để thực hiện mệnh lệnh bí mật của hoàng đế rằng hãy cho thế giới biết về sự xâm lược bất công của Nhật Bản, nhưng họ không thể thực hiện được ý muốn bởi sự phương hại của Nhật Bản và sự ngoảnh mặt của các cường quốc thế giới. Rốt cuộc, liệt sĩ Yi Jun giữa ba người đó đã đối mặt với cái chết anh dũng tại đó.

Người thế gian cũng đã hết lòng, hết sức, toàn tâm toàn ý để thực hiện công việc của vua trên thế gian. Nhưng nếu chúng ta là thiên sứ được sai đi để thực hiện công việc của Đức Chúa Trời thì phải làm việc hết lòng hết nhiệt tình nhiều hơn nữa. Dù làm bất cứ việc gì, chúng ta hãy suy nghĩ rằng tôi sẽ làm việc cho mình hay là sẽ làm việc vì công việc đó, hay là sẽ làm việc cho Đức Chúa Trời đã sai mình, để tất thảy mọi chúng ta đều đảm nhiệm sứ mạng được ban cho từ Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn.

Tinh thần Tin Lành của sứ đồ Phaolô


Khi xem Kinh Thánh thì chúng ta biết được rằng trong số các nhân vật đã được sai từ Đức Chúa trời và làm việc của Đức Chúa Trời, có nhiều người trung tín. Sứ đồ Phaolô vào đương thời Hội Thánh sơ khai là người giúp việc như thế.

Công Vụ Các Sứ Đồ 21:10-13 “Chúng ta ở đó đã mấy ngày, có một người tiên tri tên là Agabút ở xứ Giuđê xuống. Người đến thăm chúng ta, rồi lấy dây lưng của Phaolô trói chân tay mình, mà nói rằng: Nầy là lời Đức Thánh Linh phán: Tại thành Giêrusalem, dân Giuđa sẽ trói người có dây lưng nầy như vậy, mà nộp trong tay người ngoại đạo. Khi đã nghe bấy nhiêu lời, thì các tín đồ nơi đó và chúng ta đều xin Phaolô đừng lên thành Giêrusalem. Nhưng người trả lời rằng: Anh em làm chi mà khóc lóc cho nao lòng tôi? Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Đức Chúa Jêsus chịu chết tại thành Giêrusalem nữa.”

Dù có tình huống nào, Phaolô đã luôn thực hiện công việc của Đức Chúa Trời mà không bị lung lay. Phaolô đã cho thấy một ý chí sắt thép rằng sự bị trói chẳng là gì, dù có việc khó khăn hơn xảy ra, mình sẽ không khuất phục và sẽ làm hoàn thành công việc làm chứng Tin Lành, là công việc trên trời mà Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta và sẽ trở về.

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:22-24 “Kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Giêrusalem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó; duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành nầy sang thành khác dây xích và hoạn nạn đang đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời.”

Vì có tinh thần như thế này nên sứ đồ Phaolô có thể bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời mỗi nơi mình đi và được trở nên đấng tiên tri lớn dẫn dắt nhiều linh hồn đến con đường cứu rỗi. Đây là tinh thần của thiên sứ đã được sai đi vì công việc của Đức Chúa Trời. Dù là mật sứ nào hoặc đặc sứ, sắc sứ nào đó, nếu không có tinh thần và sự sẵn sàng như thế này thì không thể thực hiện công việc quan trọng được giao cho mình.

Những người giúp việc được kêu gọi vì công việc cứu rỗi thế gian


Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta công việc dẫn dắt tất thảy mọi dân tộc đến sự cứu rỗi. Công việc này là công việc quan trọng hơn bất cứ công việc nào trên thế gian.

Mathiơ 28:18-20 “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Đức Chúa Trời là Đấng có tất thảy mọi quyền thế trên trời và dưới đất, đã dặn dò chúng ta. Ngài đã biệt chúng ta ra thánh, và lựa chọn chúng ta hầu cho chúng ta có thể làm công việc rằng “Hãy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ,và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.”

Chúng ta không phải là tiểu sứ, cũng không phải là sắc sứ mà là thiên sứ trên trời đang làm công việc của Đức Chúa Trời. Dù là người được sai đi với tư cách là mật sứ trên trái đất này, nhưng họ cũng không tiếc mạng sống của mình để thực hiện công việc mà vua giao cho mình, huống chi chúng ta là các thiên sứ thực hiện công việc chí thánh mà Đức Chúa Trời phán dạy, nên chúng ta không được lười biếng hoặc dè chừng ánh mắt của người khác.

Tôi tin rằng chúng ta làm công việc Tin Lành được giao phó cho chúng ta không vì bản thân mình, và không vì công việc. Chúng ta phải suy nghĩ tới Đức Chúa Trời - Đấng đã giao phó cho chúng ta công việc này, và cần thiết thái độ muốn làm việc vì Đức Chúa Trời. Nếu không có quyết tâm như sứ đồ Phaolô rằng nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa, chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả, thì chúng ta chỉ sống cuộc sống tín ngưỡng hâm hẩm mà bị thúc đẩy bởi các xu hướng thế gian ăn khớp với những người thế gian mà thôi.

Người làm việc vì bản thân mình thì có thể không làm việc nếu mình không muốn làm và có thể đi chơi nếu mình muốn đi chơi, và dễ bị cám dỗ bởi sự dụ dỗ của thế gian. Người làm việc vì Đức Chúa Trời tuyệt đối không có thì giờ để đảo mắt sang những thứ như thế. Trong ví dụ talâng, chúng ta có thể xác minh kết quả của người làm việc vì Đức Chúa Trời và người không làm như thế.

Mathiơ 25:14-29 “Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người nầy năm talâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên đường. Tức thì, người đã nhận năm talâng đi làm lợi ra, và được năm talâng khác. Người đã nhận hai talâng cũng vậy, làm lợi ra được hai talâng nữa. Song người chỉ nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận năm talâng bèn đến, đem năm talâng khác nữa... Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi. Người đã nhận hai talâng cũng đến... Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi. Người chỉ nhận một talâng cũng đến mà thưa rằng... tôi sợ mà đi giấu talâng của chúa ở dưới đất; đây nầy, vật của chúa xin trả cho chúa. Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia... các ngươi hãy lấy talâng của người nầy mà cho kẻ có mười talâng. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa.”

Người đã nhận năm talâng và người đã nhận hai talâng đã trả cho chủ mười talâng và bốn talâng khi chủ về. Nhưng người đã nhận một talâng thì không thể trả cho chủ gì cả nên đưa trả cho chủ một talâng mà đã giấu dưới đất.

Sự khác biệt giữa họ là gì? Người đã nhận năm talâng và người đã nhận hai talâng suy nghĩ rằng chủ mong muốn và chờ đợi chúng ta hoàn thành việc này và họ đã cố gắng hết sức làm công việc. Cho đến khi chủ về, họ đã nghĩ tới người chủ giao phó cho công việc làm lợi talâng, suy nghĩ tới sự vui mừng của người chủ, và suy nghĩ tới ngày sau, và họ cố gắng làm việc và đã làm lợi ra năm talâng và hai talâng nữa. Họ là những người đã làm việc vì Đức Chúa Trời đã được ví dụ bởi người chủ. Họ là những người suy nghĩ rằng mặc dù bản thân mình thiếu tài năng nhưng làm thế nào thì mình có thể làm tốt công việc này mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho.

Trái lại, đầy tớ đã giấu talâng dưới đất thì chỉ suy nghĩ về bản thân mình thôi. Đầy tớ này suy nghĩ tới thể diện và uy tín của mình và suy nghĩ sự khó khăn và mệt mỏi nên không thể làm việc vui vẻ. Và chúng ta có thể coi rằng đầy tớ này là người làm việc vì bản thân mình. Người chủ đã biểu hiện người đó là đầy tớ dữ và biếng nhác.

Chúng ta hãy suy nghĩ lại chúng ta phải trở thành người giúp việc làm việc vì ai. Nếu bây giờ chúng ta không làm vai trò với tư cách là thiên sứ mà làm công việc của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn thì, hãy suy nghĩ kỹ xem mình đang làm việc vì bản thân mình hoặc làm việc vì công việc hay chăng. Nếu chúng ta chỉ suy nghĩ tới Đức Chúa Trời và làm việc vì Đức Chúa Trời thì đều có thể trở thành người giúp việc làm lợi ra nhiều talâng.

Quyết tâm và đức tin của người giúp việc Tin Lành


Lý do sứ đồ Phaolô có thể được nhiều kết trái Tin Lành và làm lợi ra nhiều talâng là vì ông có đức tin công bình một mực suy nghĩ tới Đức Chúa Trời.

II Côrinhtô 11:24-28 “Năm lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối; chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các Hội thánh.”

Sứ đồ Phaolô đã bị bắt bớ nhiều và chịu khổ nạn và sự khó khăn như thế này trong khi rao truyền Tin Lành, nhưng ông luôn luôn làm việc vì Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô làm công việc Tin Lành với quyết tâm rằng chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa, chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả, nên mỗi nơi sứ đồ Phaolô đi đều có nhiều kết quả tốt. Như có lời chép rằng nhờ những trái nó mà nhận biết được, thông qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy đức tin tốt lành mà sứ đồ Phaolô đã có cho đến khi có kết quả đầy ân huệ. Tất thảy mọi điều này trở nên giáo huấn tốt cho chúng ta vào ngày nay và dạy cho chúng ta về sự thật rằng chúng ta cũng phải làm như thế này, chẳng phải vậy sao?

Khi truyền bá Tin Lành bởi quyết tâm đức tin như thế này, thì ma quỉ Satan phương hại chúng ta sẽ bị trở nên những kẻ hư vô.

Hêbơrơ 11:28-38 “... Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bịnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu, để được sự sống lại tốt hơn. Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích, lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ; bị giết bằng lưỡi gươm; lưu lạc rày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi, thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi trong hang, trong những hầm dưới đất.”

Cho dù Satan phương hại đức tin của các thánh đồ Hội Thánh sơ khai và ngăn chặn công việc mà họ đang làm, nhưng Satan không thể ngăn chặn hành động của đức tin ân huệ của những người có ý muốn cương quyết hoàn thành sứ mạng mà mình đã được nhận bởi Đức Chúa Trời và sẽ trở về. Sở dĩ họ thể hiện đức tin thế gian không xứng đáng cho họ ở là vì họ đã thực hiện tốt lành công việc của Đức Chúa Trời.

Trong công việc, có công việc của bạn bè, có công việc cha mẹ sai làm, cũng có công việc mà vua của một nước nào đó sai làm. Tuy nhiên, chúng ta đã vượt lên trên tất thảy mọi điều đó và đang làm công việc của Đức Chúa Trời chí thánh chí cao, là Đấng ngự ở vị trí cao nhất. Không phải Đức Chúa Trời giao công việc này cho bất cứ ai. Nếu người có tên là Yi Jun thiếu trí tuệ và tấm lòng trung thành thì hoàng đế Gojong tuyệt đối không giao mệnh lệnh bí mật cho người đó đâu. Đức Chúa Trời cũng không giao công việc của Ngài cho bất cứ ai, nhưng chỉ cho những người được xứng đáng giao cho công việc của Đức Chúa Trời (I Têsalônica 2:4).

Chúng ta là các thiên sứ được sai đi bởi Đức Chúa Trời. Sứ mạng này mà Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta để cứu hàng xóm, cứu xã hội địa phương, cứu quốc gia, cứu cả thế gian là công việc trên trời mà nhất định chúng ta phải hết lòng hết ý thực hiện. Tôi tin rằng khi chúng ta nghĩ đến Đức Chúa Trời Cha Mẹ và tập trung vào công việc này thì tất thảy mọi chúng ta đều sẽ trở thành người giúp việc có thể để lại mười talâng.

Tôi mong chúng ta hãy có tinh thần đức tin của các sứ đồ và các thánh đồ Hội Thánh sơ khai, và thực hiện xong chức vụ Tin Lành. Nhờ đó tất thảy mọi chúng ta đều trở thành con cái Siôn tiếp đón Cha vào ngày Cha giáng lâm một cách ân huệ trong sự vui mừng và vinh hiển.