한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Hãy trở nên người làm điều thiện


Đức Chúa Trời chỉ ra các thánh đồ mà xưng là sự sáng và muối của thế gian. Để làm vai trò của sự sáng và muối của thế gian thì điều mà chúng ta phải có chính là việc làm thiện lành và tấm lòng thiện lành ngay thẳng trong mắt nhìn của Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh dặn dò rằng “Đừng làm theo đời nầy.” (Rôma 12:2), đồng thời dạy dỗ rằng hãy trở thành các con cái trên trời làm điều thiện. Kể cả những người không tin vào Đức Chúa Trời cũng nói nhiều rằng “Làm điều thiện thì đi vào thiên đàng, còn làm điều ác thì đi vào địa ngục.” Hết thảy chúng ta phải ghi nhớ sự thật rằng không chỉ riêng đức tin của chúng ta mà còn việc làm thiện lành cũng trở nên yếu tố quan trọng trong việc nhận phán xét ở giữa ngã rẽ Nước Thiên Đàng và địa ngục.

Các thánh đồ bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời


Giuđa Íchcariốt xưng rằng tin vào Đức Chúa Trời, nhưng đã không giữ gìn tấm lòng ngay thẳng. Bởi lý do thể ấy, hắn đã gây ra sự việc vô liêm sỉ, bán Đấng Cứu Thế đến trái đất này để cứu rỗi thế gian, bởi ba chục bạc. Vấn đề phát sinh ở sự hắn không tích lũy điều thiện trong bản thân hắn, nên không có thói quen thiện lành. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác (Mathiơ 12:35). “Không có điều gì được lợi thêm chút ít nữa sao? Dẫu gây hại cho người khác chăng nữa nhưng không có điều gì làm thỏa mãn tấm lòng của mình sao?” Suy nghĩ này rốt cuộc là yếu tố làm cho hắn đóng vai trò kẻ cầm đầu trong việc làm ác đóng đinh Đấng Christ trên thập tự giá.

Chúng ta hãy ghi nhớ điểm rằng làm điều thiện thì được đi vào Nước Thiên Đàng, còn làm điều ác thì phán quyết không thể không đi vào địa ngục chờ đợi người ấy. Mong chúng ta luôn làm theo con đường đúng đắn mà Kinh Thánh cho biết. Lời tiên tri Kinh Thánh cho biết rằng dân sự của Đức Chúa Trời là “những người sẽ bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời”.

Êsai 60:21-22 “Còn dân ngươi, hết thảy sẽ là công bình. Họ sẽ hưởng được xứ nầy đời đời; ấy là nhánh ta đã trồng, việc tay ta làm để ta được vinh hiển. Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giêhôva, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó!”

Giả sử rằng có một người tuy xưng rằng mình tin vào Đức Chúa Trời nhưng việc làm thì xấu xa và nói lời cũng tùy tiện. Những người ở xung quanh sẽ có nhận thức mang tính phủ định về hội thánh mà người ấy đi, và về Đức Chúa Trời mà người ấy tin vào, và rốt cuộc người ấy không thể không làm nhục Đức Chúa Trời chứ chưa nói gì đến bày tỏ ra vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Vì Tin Lành được truyền bá nhanh chóng ra khắp thế giới, nên các người nhà đa dạng đang trở vào rất nhiều. Càng lúc thể này, các người chăn dẫn dắt ở phía trước, các người chức vụ & chức trách và các thánh đồ có số năm đức tin lâu hơn một chút phải làm tấm gương tốt cho các thánh đồ vào sau. Chúng ta, là những người được gọi trước, cho thấy tấm gương việc làm ngay thẳng thì các người nhà mới cũng sẽ làm theo tấm gương ấy, và hết thảy các người nhà Siôn bày tỏ ra vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng việc làm thiện lành như thế này thì Tin Lành sẽ được truyền bá tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất một cách mau chóng hơn nữa.

Mathiơ 5:13-16 “Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.”

Đức Chúa Jêsus cũng đã phán rằng các thánh đồ phải cho thấy việc làm thiện lành, hầu cho người ta dâng vinh hiển lên Cha ở trên trời. Dù ở trong Hội Thánh, hoặc ở trong nhà, hay ở trường học hoặc công sở, hoặc ở nhà hàng xóm, chúng ta phải ăn ở sao cho đáng là người tin vào Đức Chúa Trời. Phải nhượng bộ hoặc chăm lo, đôi khi dù xảy ra tình huống làm kích động tấm lòng chăng nữa thì cũng phải có mỹ đức biết nhẫn nại và nhịn nhục.

Êphêsô 5:7-13 “Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng; vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn; vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy.”

Đã được phán rằng trong quá khứ thì đã ở trong sự tối tăm và dự phần vào công việc tối tăm, nhưng giờ đã đến giữa sự sáng thì hãy bước đi như các con sáng láng. Lời phán này chính là gia huấn của gia đình phần linh hồn mà Đức Chúa Trời ban cho các con cái đức tin.

Những người thế gian bây giờ đang nhìn trông Đức Chúa Trời thông qua chúng ta. Vì họ không thể trực tiếp nhìn thấy cũng như nhìn biết Đức Chúa Trời, nên thông qua chúng ta, họ được biết rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta tin và đi theo là Đức Chúa Trời thế nào. Chúng ta hãy luôn cư xử sao cho đáng là các con cái của sự sáng ở trong Đức Chúa Trời, nhờ đó bày tỏ sáng rõ vinh hiển của Đức Chúa Trời trước mặt người ta.

Hãy tỉnh biết, theo các công bình, và chớ phạm tội


Được cho biết rằng vì thế gian này là ác nên xảy ra trường hợp rằng sống một cách thiện lành thì lại bị chế giễu là kẻ ngốc, và phải cùng dấn thân vào công việc ác thì mới được các đồng nghiệp công nhận cho. Các học sinh sinh hoạt ngay thẳng và thiện lành ở trường học thì cũng bị tẩy chay từ các đứa trẻ cùng trang lứa.

Chúng ta phải suy nghĩ kỹ xem chúng ta làm theo ý muốn của loài người hay là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thế gian này cũng là chốc lát và hoàn cảnh mà bây giờ mình đang gặp phải cũng là chốc lát thì đi qua thôi, nhưng Nước Thiên Đàng là nơi mà chúng ta sẽ ngụ đời đời. Hãy ghi nhớ sự thật này và ăn ở sao cho đáng là con cái của Đức Chúa Trời sẽ ngụ ở Nước Thiên Đàng.

I Côrinhtô 15:31-34 “Hỡi anh em, tôi chết hằng ngày, thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta... Anh em chớ mắc lừa: Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Hãy tỉnh biết, theo các công bình, và chớ phạm tội; vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào, tôi nói vậy để anh em hổ thẹn.”

Đức Chúa Trời dặn dò đi dặn dò lại các con cái trên trời rằng hãy tránh xa tội ác và hãy làm điều công bình và thiện lành. Chúng ta không nên coi nhẹ tội ác với suy nghĩ rằng “Những người khác cũng làm, nên mức độ này chắc không sao đâu!”, nhưng phàm sự gì cũng hãy suy nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ xem thấy như thế nào, và bằng cách nào có thể bày tỏ ra vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhờ đó trở thành các người nhà Siôn có lời nói, hành động, tư thế tinh thần, và thái độ ngay thẳng.

I Phierơ 2:11-12 “Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.”

Các người nhà Siôn sinh hoạt theo như lời phán của Đức Chúa Trời, nên đã và đang làm thay đổi xã hội và quốc gia mà từng người thuộc vào một cách thiện lành. Dù những kẻ ác hủy báng và phỉ báng chăng nữa nhưng có nhiều trường hợp người ta lắng tai nghe lẽ thật và đến Siôn, vì trông thấy việc làm thiện lành của các thánh đồ mà nói rằng “Nhìn những người Hội Thánh của Đức Chúa Trời thì thấy đều thiện lành và công bình, và sinh hoạt cũng đúng đắn nữa, việc làm của họ còn tốt đẹp gấp 10 lần, 100 lần hơn các ngươi.” Thế nên, Kinh Thánh đã phán rằng “Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.” (Rôma 12:21).

Việc làm được ghi chép trên trời


Trên thế gian này có rất nhiều việc ác. Xem thời sự thì thấy ngày nào cũng xảy ra những việc ác đến mức nghĩ rằng “Cớ sao người ta lại có thể làm đến thế được?” Thế gian này thối nát nhiều đến mức ấy.

Chúng ta đang xem tại nhà về sự kiện và sự cố xảy ra ở nước khác thông qua sóng điện không trung. Có thể xem thấy sự kiện đã xảy ra ở trong quá khứ. Kỹ thuật của loài người được phát triển đến thế này huống chi khi Đức Chúa Trời ngó nhìn xuống, chẳng phải Ngài nhìn thấy hết thảy dù là sự việc của hàng chục năm trước, hay là sự việc của hàng trăm, hàng nghìn năm trước hay sao? Chúng ta phải biết rằng nếu như loài người có kỹ thuật lời nói được ghi âm và sự chuyển động được ghi hình thành video, thì Đức Chúa Trời nhìn thấy tận hết thảy mọi hành vi của chúng ta còn trên mức ấy nữa.

Nếu suy nghĩ rằng hành vi mà mình làm hôm nay, khi thời gian trôi qua, sẽ không có ai biết, thì ấy là suy nghĩ sai lầm. Từng mỗi một hành động mà chúng ta làm, từng mỗi một lời nói, tư tế tinh thần có vào từng mỗi lúc... Hết thảy mọi điều này đều không bị tiêu tan, nhưng toàn bộ đều còn lại. Nhìn bầu trời đêm thì thấy rất nhiều ngôi sao tỏa sáng, nhưng được cho biết rằng không thể biết ngôi sao ấy có tồn tại thật sự hay không. Bởi vì sự sáng của ngôi sao đã tỏa ra trong quá khứ 10 nghìn năm trước, 20 nghìn năm trước, bay đến và bây giờ mới đạt đến trong mắt chúng ta. Như thế này, kể cả những việc mà chúng ta làm cũng không mất đi. Những người dâng thờ phượng tốt thì hình ảnh thờ phượng một cách tin kính sẽ được chứa đựng hết thảy trong video trên trời, và những người nói lời ân huệ và có đức thì những lời ấy đều được ghi âm hết. Thế nên, Đức Chúa Trời mới phán rằng Ngài sẽ phán xét và báo trả tùy theo công việc mỗi người làm.

Khải Huyền 20:11-15 “Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.”

Trong Khải Huyền được ghi chép rõ ràng cảnh những người chết bị xử đoán tùy theo công việc mình làm ở trước ngôi của Đức Chúa Trời. Không chỉ riêng hành động, mà kể cả lời nói hay tư thế tinh thần cũng có thể được coi là một loại công việc. Bị xử đoán tùy theo hết thảy công việc này, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.

Hãy có lương tâm thiện lành và làm tràn đầy công việc thiện lành


Hết thảy chúng ta đều phải đi vào Nước Thiên Đàng. Đừng trở nên người ngốc nghếch dự phần vào việc làm ác do bị mắc lừa bởi lời của bạn bè xấu, nhưng hãy ghi khắc sâu sắc trong tấm lòng về sự dạy dỗ thiện lành của Đức Chúa Trời, là Đấng đang dẫn dắt vào con đường đi Nước Thiên Đàng, và hãy làm việc ngay thẳng sao cho đáng là những người tin vào Đức Chúa Trời và hãy sống cuộc sống trở nên gương mẫu cho kể cả hàng xóm.

Đã là dân sự của Đức Chúa Trời thì phải có tư cách và điều kiện sao cho đáng là dân sự của Đức Chúa Trời ở trong Đức Chúa Trời. Những người đi vào Nước Thiên Đàng thì phải có điều gì đó khác. Phải có lương tâm và việc làm cũng phải ngay thẳng. Dù trong quá khứ khi vẫn chưa là dân sự của Đức Chúa Trời thì đã sinh sống trong khi bị lôi kéo bởi lòng tham ích kỷ của bản thân chăng nữa, nhưng giờ chẳng phải hết thảy mọi thứ nên đổi khác ở trong Đức Chúa Trời hay sao?

I Timôthê 1:18-20 “Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là, phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó, thì đức tin họ bị chìm đắm: Trong số ấy có Hymênê và Alécxanđơ, ta đã phó cho quỉ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa.”

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng những người chối bỏ đức tin và lương tâm tốt là những người đã bị phó cho quỉ Satan. Dù làm việc ác mà lại nghĩ rằng “Vì tôi đã giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới nên tôi sẽ đi vào Nước Thiên Đàng một cách vô điều kiện.” thì không được đâu. Chối bỏ lương tâm thì không được đâu. Tuyệt đối không phải là bởi cớ rằng truyền đạo siêng năng, hoặc là bởi cớ rằng giữ tốt luật lệ mà kể cả việc làm sai trái cũng được dung nạp đâu. Việc làm thiện lành cũng là sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh cho biết. Phải coi trọng lời phán của Đức Chúa Trời, và có lương tâm và việc làm thiện lành một cách ngay thẳng thì mới có thể đóng vai trò sự sáng và muối của thế gian, và mới có thể được đi vào Nước Thiên Đàng một cách rộng rãi.

II Côrinhtô 9:8 “Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành.”

Các người nhà Siôn đang sinh hoạt ở giữa ân điển tràn đầy mà Đức Chúa Trời ban cho. Tuy nhiên, bởi cớ rằng ngụ ở giữa ân điển mà lại hành xử tùy tiện thì tuyệt đối không có được kết quả tốt đẹp. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ơn đầy dẫy là để hầu cho chúng ta làm các thứ việc lành một cách đầy dẫy.

Đức Chúa Trời Cha Mẹ chúng ta không những đã đích thân mặc xác thịt mà đến tận trái đất này và gắng sức truyền đạo, mà cả đời Ngài còn làm việc thiện lành giúp đỡ những người khó khăn nữa. Ấy là Ngài đích thân làm gương để hầu cho các con cái làm các thứ việc lành một cách đầy dẫy.

Tình yêu thương được hoàn thành ở trong giao ước mới


Đức Chúa Trời tuyên bố giao ước mới và phán rằng “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau.” (Giăng 13:34). Kể cả ở trong Siôn, thỉnh thoảng có những người nhà hành động không đúng với tiêu chuẩn và suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã ban lời phán “Các ngươi phải yêu nhau.” làm điều răn, để chúng ta có thể dung nạp sự thiếu thốn của nhau và dẫn dắt hầu cho có thể trưởng thành theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Chúng ta phải giữ một cách trọn vẹn điều răn mới này.

Rôma 13:8-10 “Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. Vả, những điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời nầy: Ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận; vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp.”

Từng mỗi người có hoàn cảnh trưởng thành khác nhau, sự học hỏi khác nhau, hoàn cảnh sinh hoạt và điều kiện đối mặt cũng khác nhau. Thế nên, tầm nhìn với cùng một sự việc có thể khác nhau. Đừng chống đối bởi cớ rằng có suy nghĩ không giống với mình, nhưng phải có tấm lòng rộng lượng biết thấu hiểu và dung nạp lẫn nhau. Lúc làm như thế mới có thể tuân theo điều răn mới mà Ngài phán rằng hãy yêu nhau. Đương nhiên đôi khi có thể có tình huống khiến cho tổn thương và tức giận, nhưng nếu ngụ ở bên trong Đức Chúa Trời, là Sự Yêu Thương, thì phải biết nhẫn nhịn lâu, chậm nóng giận và phải có phẩm tính hòa nhã, chẳng phải vậy sao? Bằng cách ấy, hãy giữ trọn vẹn điều răn của tình yêu thương bằng việc làm thiện lành, nhờ đó trở nên các người nhà Siôn ân huệ dâng niềm vui lên Cha Mẹ, và nâng cao vinh hiển của Đức Chúa Trời trên cả thế gian.