한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Số một

Ngay từ đầu năm mới, Đức Chúa Trời đã gọi các người nhà Siôn nước ngoài và hầu cho tán dương vinh hiển của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, và cho nghe tin tức được nhận nhiều giải thưởng từ của các nước. Xét nội dung thể này, tôi tin rằng vào năm nay cũng sẽ được ứng nghiệm trọn vẹn lời tiên tri rằng Ngài hầu cho người dân Siôn được nhận ngợi khen và danh tiếng từ muôn dân thiên hạ.

Thấy liên tục được nhận giải thưởng ở trên trái đất này, mà Ngài phán là hình và bóng, thì tôi càng kỳ vọng vào phần thưởng trên trời mà Đức Chúa Trời hứa ban cho. Đức Chúa Trời phán rõ ràng rằng "Ta đem phần thưởng cho ngươi." Nhìn từ vũ trụ thì trái đất chỉ là sự tồn tại thể như một hạt bụi giữa rất nhiều ngôi sao, nên dù được nhận phần thưởng lớn đến đâu trên trái đất chăng nữa, thì cũng không thể sánh nổi với phần thưởng được nhận tại vương quốc của Đức Chúa Trời vĩnh cửu. Mong các người nhà Siôn siêng năng chạy đua kể cả vào năm nay, trong khi hướng tới phần thưởng của sự kêu gọi mà Đức Chúa Trời chúng ta ban cho.

Đức Chúa Trời là tối caoNói đến "số một" thì có nghĩa là tối cao. Đối với chúng ta, số một là ai vậy? Chính là Đức Chúa Trời chúng ta.

Kinh Thánh biểu hiện về Đức Chúa Trời là "Đấng Rất Cao". Đức Chúa Trời là Thần tối cao chí tôn vô thượng, với tư cách là "Vua của các vua, Chúa của các chúa" (I Timôthê 6:15, Êsai 57:15) Đức Chúa Trời sáng tạo và chủ quản muôn vật cả vũ trụ, và là Đấng đích thân ban sự sống và hô hấp cho muôn vật, nên cực kỳ xứng đáng được dùng danh xưng là Số một y như lời. Trong sinh hoạt tín ngưỡng, thiết cần tấm lòng coi Đức Chúa Trời là tối cao. Nếu không coi Đức Chúa Trời là tối cao, thì trong lúc kể cả bản thân mình cũng không biết, tấm lòng sai trái thể như Giuđa Íchcariốt rình rập, và sẽ rơi vào suy nghĩ sai trái rằng "Vi phạm lời ở mức độ này thì Đức Chúa Trời sẽ bỏ qua cho thôi." Nhưng, đã được phán rằng vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Đức Chúa Trời cao hơn đường lối loài người, ý tưởng Đức Chúa Trời cao hơn ý tưởng loài người cũng bấy nhiêu, nên hãy bỏ ý tưởng bản thân mà đến gần với Đức Chúa Trời (Êsai 55:6-9).

Mathiơ 15:13-14 "Ngài đáp rằng: Cây nào mà Cha ta trên trời không trồng, thì phải nhổ đi. Hãy để vậy: đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa; nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố."

Đã được phán rằng nếu Đức Chúa Trời Cha không trồng, thì phải nhổ đi, nên duy chỉ ý muốn chí thánh của Đức Chúa Trời là tồn tại đời đời mãi mãi. Thứ mà Đức Chúa Trời không trồng, tức là thứ ra từ loài người thì toàn bộ đều bị hủy diệt và kết thúc, nhưng thứ mà Đức Chúa Trời trồng thì tồn tại đời đời.

Công Vụ Các Sứ Ðồ 5:38-39 “Nay ta khuyên các ngươi: Hãy lánh xa những người đó, để mặc họ đi. Vì nếu mưu luận và công cuộc nầy ra bởi người ta, thì sẽ tự hư đi; nhưng nếu bởi Ðức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Ðức Chúa Trời.”

Thứ ra từ Đức Chúa Trời thì không bị hư đi. Lời của Đức Chúa Trời tuyệt đối không bị tiêu mất hoặc biến mất. Bởi sứ mạnh nhân tạo của loài người, há có thể làm sụp đổ thế giới của Đức Chúa Trời chăng? Là thứ ra từ Đức Chúa Trời - Đấng kinh doanh cả vũ trụ và biết sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, thì không bị sụp đổ bởi bất cứ hủy báng nào của loài người. Phải trở nên các con cái luôn luôn ghi nhớ sự vĩ đại của Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng phán rằng "Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.", "Ngoài Ta không có đấng cứu nào khác."

Chức vụ tối caoChúng ta là con cái của Đức Chúa Trời - Đấng Số Một. Chúng ta cũng là số một mà Đức Chúa Trời yêu thương và nâng niu nhất, khi Ngài nhìn từ vương quốc trên trời. Sự tồn tại mà cha mẹ yêu thương nhất trên thế gian là con cái. Giống như vậy, những người mà Đức Chúa Trời chúng ta - Đấng Tối Cao yêu thương nhất chính là chúng ta. Thế thì chúng ta còn mong muốn gì hơn nữa đây? Đã được phán rằng hết thảy mọi điều mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho những người yêu mến Ngài là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nên mong hết thảy chúng ta đều đạt được tới thế giới đáng ngạc nhiên và ân huệ ấy mà Đức Chúa Trời sắm sẵn vì chúng ta, trong khi không một ai bị rớt lại.

Khi sinh hoạt trong sự nhận thức với niềm trông mong thể này thì luôn vui thích, nhưng nếu sinh hoạt mà không nhận thức thì sẽ sống đau đớn trong khi không coi phước lành là phước lành. Phải có tầm nhìn phần linh hồn.

Loài người không nhận biết thế giới phần linh hồn, nên khát khao thân phận và chức trách cao ở trên trái đất này, cũng khát khao cuộc sống hưởng thụ hơn người khác ở trên trái đất này, nhưng trên thực tế, Đức Chúa Trời đang sắm sẵn phước lành được trị vì đời đời mãi mãi trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu cho hết thảy các con cái của Đức Chúa Trời chúng ta.

Khải Huyền 22:4-5 "... Và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Ðức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời."

Có một câu chuyện đương thời nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Nữ hoàng Anh quốc trước đây nhờ ân huệ của Cha Mẹ. Lúc đến hoàng cung bởi được mời tới bữa tiệc do Nữ hoàng tổ chức, tôi đã được nhìn cháu của Nữ hoàng ở rất gần. Tướng mạo không có gì đặc biệt dù là hoàng tộc. Thế nhưng, rất nhiều người ghen tỵ với hoàng tử, tôn kính và đối xử long trọng.

Chỉ với thân phận là "cháu của Nữ hoàng" mà đã trở nên đối tượng ghen tỵ và tôn kính của người ta, thế thì khi đi thế giới trên trời trong đại vũ trụ, vinh hiển của hoàng tử công chúa trên trời, là con cái mà Đức Chúa Trời yêu thương, sẽ ra sao đây? Chính chức vụ "con cái của Đức Chúa Trời" bởi Tin Lành giao ước mới, là thứ mà kể cả các thiên sứ cũng phải ghen tỵ, và là phước lành mà chúng ta tuyệt đối không nên đánh mất.

Công việc mà chúng ta đang làm là công việc tối cao. Có 17 mục tiêu mà Liên Hiệp Quốc thiết lập vì hạnh phúc của nhân loại. Để hoàn thành mục tiêu ấy, rất nhiều người ở các nước thế giới đang nỗ lực trong nhiều lĩnh vực, và được nhận giải thưởng cho nỗ lực thể ấy. Thế thì công việc rao truyền Tin Lành mà chúng ta đang làm vì sự sống đời đời và hạnh phúc của nhân loại là công việc vĩ đại và có giá trị hơn dường bao đây?

Đừng chỉ nhìn duy chỉ công việc của trái đất này, nhưng hãy tiếp nhận một cách ân huệ ý muốn chí thánh của Đức Chúa Trời - Đấng kinh doanh đại vũ trụ. Hãy làm siêng năng hơn nữa công việc tối cao mà Đức Chúa Trời - Đấng tối cao dặn dò để cả nhân loại được đến gần thế giới vĩnh cửu mà Đức Chúa Trời sắm sẵn.

Sự dạy dỗ tối caoLời mà Đức Chúa Trời ban cho là lời tối cao tồn tại đến đời đời mãi mãi. Người thế gian coi trọng lời của các danh sĩ rằng Goethe đã nói lời gì đó, Voltaire đã nói lời gì đó, Socrates đã nói lời thể này v.v..., nhưng lời của Đức Chúa Trời là sự dạy dỗ tối cao không chỉ ở trên trái đất mà còn trong cả vũ trụ.

Hội Thánh mà bây giờ chúng ta đang theo là Hội Thánh được dựng nên bởi Đức Chúa Trời - Đấng tối cao, và lẽ thật mà chúng ta đang học là sự dạy dỗ tối cao được ban cho bởi Đức Chúa Trời - Đấng tối cao trong cả vũ trụ. Vì vậy, hàng ngày chúng ta phải dò xem lời, và nhận lấy sự khôn ngoan và trí thức ở giữa đó. Và mong hết thảy các người nhà Siôn không chỉ nghe thôi, mà còn sống cuộc sống y theo lời bằng cách thực tiễn lời.

Mathiơ 7:21 “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.”

Những người làm theo và thực tiễn ý muốn của Đức Chúa Trời mới có thể đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Satan làm ra rất nhiều yếu tố phương hại hòng khiến cho người ta không thể đi vào Nước Thiên Đàng. Con đường đi vào Nước Thiên Đàng thì duy chỉ Đức Chúa Trời biết thôi. Nếu không làm theo phương pháp và chỉ thị của Đức Chúa Trời thì không thể đạt tới Nước Thiên Đàng, nên Ngài đã phán rằng người biết một cách ngay thẳng ý muốn của Cha và thực tiễn một cách ngay thẳng mới có thể đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Đức Chúa Trời chúng ta - Đấng tối cao, đã chứa đựng sẵn trong Kinh Thánh con đường thích hợp nhất để các con cái trên trời có thể đi vào Nước Thiên Đàng trong khi tiếp nhận ngay thẳng ý muốn của Cha Mẹ.

Nhưng đã được phán rằng dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa (Khải Huyền 5:1-5). Khác với các sách thông thường mà hễ đọc là có thể nắm bắt được ý muốn của người viết, Kinh Thánh là sách mà dù người ta đọc và nghiên cứu đến đâu chăng nữa cũng không thể hiểu dễ dàng. Vì được ghi chép các nội dung mà các thầy tế lễ nhà vua trên trời phải học, nên Đức Chúa Trời đã vận hành trong Kinh Thánh hệ thống bảo mật tối cao khiến cho bất cứ ai cũng không thể xâm phạm. Vì Đức Chúa Trời - Đấng tối cao đã chứa đựng mưu lược và ý muốn tối cao, nên bởi sự khôn ngoan và trí thức của loài người thuộc không gian 3 chiều thì không có cách nào biết được lời này. Quyển sách thần bí mà dù xem bằng mắt cũng không thấy chính là Kinh Thánh.

Thế nên Ngài đã phán rằng “Chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến.” (I Côrinhtô 4:5). Đức Chúa Trời đã mặc xác thịt mà đến trái đất này để cho các con cái trên trời biết về sự mầu nhiệm của Kinh Thánh mà loài người dù xem cũng không thấy, và lòng chẳng hiểu. Theo lời tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài (Michê 4:1-2), Đức Chúa Trời đích thân đến và ban sự dạy dỗ tối cao cho chúng ta.

<Khải Huyền 22:18-19 “Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Ðức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Ðức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.”

Nếu ai đó làm ra quy định ngoại lệ trong sự dạy dỗ này, thì người đó không thể không trở thành ngoại lệ, và bị loại khỏi vương quốc trên trời. Hãy ghi nhớ rằng hết thảy mọi sự dạy dỗ Kinh Thánh là "con đường đi vào Nước Thiên Đàng" mà Đức Chúa Trời mở ra cho chúng ta, đừng đi lệch sang bên tả hoặc hữu, nhưng nhất định hãy đạt đến tận Nước Thiên Đàng vĩnh cửu theo con đường mà Cha Mẹ dẫn dắt. Một lần nữa xin cảm tạ Đức Chúa Trời Êlôhim - Đấng ban lời sự sống đời đời cho chúng ta và hầu cho chúng ta được sống trong lời.

Cái được trọn vẹn tối cao được nặn bởi giao ước mớiNhững người tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng tối cao trong cả vũ trụ thì tuyệt đối không coi khinh sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Khi nhận thức ngay thẳng sự thật rằng Đức Chúa Trời là Thần tối cao thì có thể cảm nhận một cách mới mẻ rằng sự tồn tại của chúng ta, và kể cả con đường này mà bây giờ chúng ta đang bước đi là vĩ đại có giá trị dường bao.

Êsai 60:21-22 “Còn dân ngươi, hết thảy sẽ là công bình. Họ sẽ hưởng được xứ nầy đời đời; ấy là nhánh ta đã trồng, việc tay ta làm để ta được vinh hiển. Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh.Ta, Đức Giêhôva, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó!”

Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng biết trước tương lai của chúng ta. Lời Kinh Thánh là sự dạy dỗ mà Ngài ban cho vì hạnh phúc về sau của chúng ta. Ở trong đó, chúng ta đang được sáng tạo thành sự tồn tại có giá trị tối cao sẽ ngụ đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Đã được phán rằng người dân mà Đức Chúa Trời đích thân làm ra bởi tay Ngài sẽ bày tỏ ra vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vậy hãy dò xem quả thật họ được làm ra như thế nào.

Mathiơ 26:17-19, 26-28 “Trong ngày thứ nhứt ăn bánh không men, môn đồ đến gần Ðức Chúa Jêsus mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ Vượt qua tại đâu? Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia, mà nói rằng: Thầy nói: Giờ ta gần đến; ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Ðức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua... Khi đương ăn, Ðức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.”

Ngài ban cho bánh Lễ Vượt Qua mà phán là "thân thể Ta", ban cho rượu nho Lễ Vượt Qua mà phán rằng "Nầy là huyết Ta, huyết của sự giao ước." Ngài xẻ thịt của Đức Chúa Trời - Đấng vĩnh sinh mà cho ăn, Ngài đổ huyết chí thánh của Đức Chúa Trời mà cho uống, và hứa ban sự sống đời đời cho chúng ta. Như thế này, Đức Chúa Trời đã cho ra đời các con cái bởi giao ước mới. Như đã phán "việc tay Ta làm", Ngài đặt vào thịt và huyết của Đức Chúa Trời - Đấng tối cao, rồi làm ra tác phẩm trọn vẹn nhất.

II Côrinhtô 6:17-18 “Bởi vậy Chúa phán rằng... Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi: Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.”

Sứ đồ Phaolô - người ghi chép sách II Côrinhtô là thánh đồ ở trong giao ước mới, đã giữ Lễ Vượt Qua và đã giữ ngày Sabát. Tại đây cũng có thể thấy lời của Đức Chúa Trời toàn năng phán rằng "Ta sẽ làm Cha các ngươi, các ngươi làm con trai con gái Ta." Tác phẩm tối cao được làm bởi tay của Đức Chúa Trời - Đấng tối cao, chính là các con cái trên trời.

Nước Thiên Đàng được đi vào theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời - Đấng tối caoKể cả trước khi cho người dân Ysơraên đi vào xứ Canaan đượm sữa và mật, Đức Chúa Trời đã huấn luyện họ tại đồng vắng về điều răn của Đức Chúa Trời. Ngài giáng xuống mana trong suốt 6 ngày, nhưng vào ngày thứ bảy Sabát thì không ban cho, thay vào đó, trong ngày thứ 6, Ngài đã giáng xuống mana nhiều gấp đôi bao gồm lượng cần thiết cho ngày hôm sau. Như thế này, trong sinh hoạt suốt 40 năm, người dân Ysơraên đã được học về ý muốn của Đức Chúa Trời - Đấng phán rằng “Hãy nhớ ngày nghỉ, ngày Sabát, đặng làm nên ngày thánh.”, rồi mới được đi vào xứ Canaan.

Lễ Vượt Qua cũng giống như vậy. Đức Chúa Trời hầu cho người dân của Ngài giữ Lễ Vượt Qua một cách chí thánh, bởi đó Ngài đã cứu rỗi họ, trừng trị những người Êdíptô không giữ Lễ Vượt Qua, và trừng phạt nghiêm khắc hết thảy các thần của Êdíptô. Sự thật thể này đã được ghi khắc sâu sắc trong đầu người dân Ysơraên. Kể cả ngay trước khi đi vào xứ Canaan, Ngài đã hầu cho họ giữ Lễ Vượt Qua một cách chí thánh rồi mới được đi vào xứ ấy.

Ngài đã dạy dỗ toàn bộ điều răn của Đức Chúa Trời rồi cho người dân đi vào xứ Canaan. Giống như vậy, ở trên trái đất này, chúng ta cũng phải làm theo một cách trung thực hết thảy mọi sự dạy dỗ mà Đức Chúa Trời ban cho để được đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu một cách rộng rãi. Thần tối cao là Đức Chúa Trời, lời tối cao là lời của Đức Chúa Trời, chức vụ tối cao là con cái của Đức Chúa Trời. Và công việc có giá trị nhất trên thế gian này mà Đức Chúa Trời làm gương là công việc truyền đạo. Để hầu cho chúng ta trở nên thầy tế lễ nhà vua và hưởng cơ nghiệp Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, Đức Chúa Trời đã ban cho con đường truyền đạo mà duy chỉ các con cái Nước Thiên Đàng mới có thể làm.

Quá trình để nhận lãnh thứ tối cao không dễ dàng. Nhưng Đức Chúa Trời luôn giúp đỡ người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thế nên, Hội Thánh của Đức Chúa Trời chúng ta ngày nay mới có thể truyền bá Tin Lành khắp thế giới, tới xứ Samari cho đến cùng trái đất, kể cả trong nhiều khó khăn.

Chúng ta tin vào lời của Đức Chúa Trời. Miễn là làm theo lời của Đức Chúa Trời thì sẽ được trổi hơn muôn dân thế giới. Bởi vì Đức Chúa Trời là "Số Một". Không có sự dạy dỗ nào tuyệt hơn lời của Đức Chúa Trời, và không có thầy giáo nào vĩ đại hơn Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời cần thiết trong khi sống trên trái đất này, nhưng hãy ghi nhớ sự thật rằng có thể đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu thông qua lời này, và đừng coi nhẹ lời của Đức Chúa Trời dù là lời rất nhỏ, nhưng hãy đi theo bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt, nhờ đó càng ngày càng được biến hóa thành người của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời là tối cao. Chúng ta hãy tự hào và kiêu hãnh với tư cách là con cái tối cao mà Đức Chúa Trời - Đấng tối cao yêu thương nhất. Đừng chỉ nhìn trông thứ thuộc về trái đất có một lát rồi sẽ biến mất, nhưng hãy nghĩ tới thứ đời đời. Mong các người nhà trên trời đạt tới Nước Thiên Đàng vĩnh cửu trong khi vâng phục giáo huấn của Đức Chúa Trời Cha Mẹ theo sự dạy dỗ Kinh Thánh.