한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Sự đến của Đấng An Xang Hồng

Hai nghìn năm trước, Đức Chúa Jêsus đã giáng sinh trên trái đất này để cứu rỗi nhân loại. Ngài đã chịu phép Báptêm vào năm 30 tuổi, và trong khoảng thời gian cuộc đời công 3 năm rưỡi, Ngài đã rao truyền Tin Lành giao ước mới, rồi sau khi kết thúc sứ mệnh, Ngài đã thăng thiên về trời.

Khi thăng thiên, Đấng Christ đã để lại lời tiên tri rằng Ngài lại sẽ đến trái đất này lần nữa (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:6-11). Năm 2018 là năm thứ 100 Đấng Christ Tái Lâm - Đấng An Xang Hồng giáng sinh theo lời tiên tri Kinh Thánh, nên là năm có ý nghĩa sâu sắc. Thông qua lời Kinh Thánh, hãy dò xem lý do tại sao Đức Chúa Trời đã đến trái đất này.

Thế gian tối tăm và u ám mà lẽ thật bị che khuấtSau khi Đức Chúa Jêsus thăng thiên, ở trên trái đất này đã có rất nhiều sự biến hóa. Kẻ thù ma quỉ nghĩ rằng vì Đức Chúa Trời không ở trên trái đất này nên có thể chế áp các con cái của Đức Chúa Trời nhiều bao nhiêu cũng được, bởi vậy nó đã làm biến đổi thời kỳ và luật pháp của Đức Chúa Trời.

Kể từ cuối thời đại sứ đồ, lẽ thật Hội Thánh sơ khai đã bắt đầu biến đổi từng một điều. Cùng với đó, hội thánh đã đánh mất tình yêu thương ban đầu và theo đuổi sự an lạc. Tinh thần đức tin mà các thánh đồ đã giữ gìn kể cả giữa sự bắt bớ trầm trọng cũng bị phôi pha một cách nhanh chóng khi hoàng đế Constantine công nhận Cơ Đốc giáo và sử dụng nhiều loại chính sách hòa giải vào đầu thế kỷ thứ 4, và hội thánh đã tiếp nhận lý luận và lời truyền khẩu của loài người thay vì luật pháp của Đức Chúa Trời. Vào năm 321 SCN, ngày Sabát bị xóa bỏ bởi lệnh nghỉ Chủ nhật, vào năm 325, Lễ Vượt Qua bị xóa bỏ bởi hội nghị Nicaea. Sau đó, các chế độ không có trong Kinh Thánh như lễ Nôen, thập tự giá đã bị du nhập vào trong hội thánh.

Thông qua “ví dụ về cỏ lùng”, Đức Chúa Jêsus đã sớm dạy dỗ trước về hình ảnh thể này. Đức Chúa Jêsus đến trái đất này và đã gieo hột giống tốt đẹp, nhưng khi người ta ngủ thì kẻ thù ma quỉ đã lén đến mà gieo thêm cỏ lùng. Theo lời này, kể từ cuối thời đại sứ đồ, hột giống của sự trái luật pháp đã bị gieo và lớn mạnh, còn giao ước mới, là lẽ thật của sự cứu rỗi thì bị biến mất khỏi trái đất.

Vì không có lẽ thật, là sự sáng, nên đạt tới thời tăm tối. Khi không có ai phân biệt, cũng không có ai dạy dỗ lẽ thật ở giữa sự tối tăm u ám, chính Đức Chúa Trời đã đến trái đất này. Bởi vì nếu như Ngài không đến lần nữa thì nhân loại không thể tìm được lẽ thật sự sống. Nếu không thể tìm được lẽ thật thì không có con đường để nhận sự tha tội, nếu không con đường để nhận sự tha tội thì kể cả con đường đi vào Nước Thiên Đàng cũng sẽ không được mở ra.

I Côrinhtô 4:5 “Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Ðức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh.”

Ở trong sự tối tăm, không một ai có thể quả quyết rằng cái gì là lẽ thật, phía nào là con đường Nước Thiên Đàng. Đấng Christ đến và làm sáng tỏ ra toàn bộ những sự bị giấu trong bóng tối, và bày tỏ ra ý muốn của tấm lòng. Lúc ấy thì lẽ thật và sự giả dối, sự sáng và bóng tối, thiện và ác, con đường Nước Thiên Đàng và con đường địa ngục v.v..., hết thảy mới có thể được phân định. Đầy tớ công bình và đầy tớ ác, đầy tớ lười biếng và đầy tớ siêng năng khôn ngoan cũng được phân định một cách rõ ràng.

Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối NgàiĐiều răn của loài người mà lan tràn trên thế gian ngày nay không phải là Tin Lành Nước Thiên Đàng. Đức Chúa Trời phải đích thân đến và làm khôi phục lẽ thật của Hội Thánh sơ khai thì Kinh Thánh mới có thể được rao truyền tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất.

Mathiơ 28:18-20 “Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi...”

Vào thời đại Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời đến và tìm lại lẽ thật cho, nhờ đó mới xảy ra lịch sử ân huệ rằng các thánh đồ học theo sự dạy dỗ của Ngài, rồi nhân danh của Giêhôva Đức Chúa Trời là Đức Cha, danh của Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Con, và Tên Mới chính là danh của Đức Thánh Linh mà làm phép Báptêm cho người ta, và truyền bá đạo của lẽ thật cho muôn dân.

Đaniên 7:19-21 “Bấy giờ ta muốn biết lẽ thật về con thú thứ tư, là con khác với hết thảy các con khác, rất dữ tợn, răng thì bằng sắt, móng thì bằng đồng, nó cắn nuốt, nghiền nát, và có gì còn lại thì giày đạp dưới chân. Ta cũng muốn biết lẽ thật về mười cái sừng ở trên đầu nó, và về cái sừng khác mọc lên, và trước mặt nó ba sừng kia đã bị rơi xuống, sừng nầy có những mắt và miệng nói những lời xấc xược, và hình dạng nó mạnh bạo hơn những sừng khác. Ta nhìn xem, cái sừng đó tranh chiến cùng các thánh, và thắng trận.”

Con thú thứ tư xuất hiện trong Đaniên chương 7 có nghĩa là đế quốc La Mã. Theo như lời tiên tri rằng một cái sừng nhỏ mọc lên và loại bỏ ba cái sừng trong số mười sừng, thể chế giáo hoàng La Mã chính là thế lực làm hủy diệt Heruli, Vandals và Ostrogoths, là ba nước trong số mười nước bị phân chia từ đế quốc La Mã, rồi làm bền vững vị thế của mình. Khi Đức Chúa Trời còn ở trên trái đất này thì các thánh đồ được thắng, nhưng sau khi Ngài thăng thiên thì các thánh đồ đã bị bại trận bởi cái sừng nhỏ. Tức là Kinh Thánh biểu hiện sự thời kỳ và luật pháp của Đức Chúa Trời như ngày Sabát, Lễ Vượt Qua v.v... sẽ bị biến đổi bởi thể chế giáo hoàng La Mã với sự cái sừng nhỏ thắng trận.

Sau thời tối tăm tôn giáo, rất nhiều học giả Kinh Thánh và giáo phái đã xuất hiện, nhưng chỉ chủ trương rằng lý luận của bản thân là đúng, chứ không có một ai tìm lại được hết thảy mọi điều răn của giao ước mới mà đã bị mất. Nhân sinh đã trở nên người mù phần linh hồn xem mà không thấy và tấm lòng không hiểu chi hết, nên không một ai có thể phát hiện ra lẽ thật. Duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể tìm lại lẽ thật cho.

Đaniên 7:22 “Cho tới khi Ðấng Thượng Cổ đã đến, sự xét đoán đã ban cho các thánh của Ðấng Rất Cao và thì giờ đã đến, là khi các thánh được nước làm của mình.”

Đaniên 7:22 Kinh Thánh hiện đại “Cho đến khi Đấng Tạo Hóa - Đấng Chí Cao - ngự xuống xét xử và minh oan cho các thánh đồ của Đấng Chí Cao. Lúc đó là thời kỳ các thánh đồ được thừa hưởng vương quốc.”

Trong Đaniên chương 7, chúng ta có thể nhìn thấy cảnh rằng nhờ Đức Chúa Trời đến trái đất này lần nữa và tìm lại lẽ thật giao ước mới, là quyền lợi của thánh đồ, nên thánh đồ mới được nước làm của mình. Như lời tiên tri này, chúng ta ngày nay đang thực hiện điều răn của giao ước mới như ngày Sabát và 3 kỳ 7 lễ trọng thể bao gồm Lễ Vượt Qua v.v... ở tại Siôn. Satan đã kiểm soát cánh cửa tấm lòng của người ta suốt mấy ngàn năm hòng khiến cho coi sự giả dối như thể chân thật, nhưng Đức Chúa Trời đã đến và đã phá vỡ toàn bộ then cửa ấy.

Michê 4:1-2 “Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Ðức Giêhôva sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó; và nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Ðức Giêhôva, nơi nhà của Ðức Chúa Trời Giacốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài...”

Đã được tiên tri rằng khi Đức Chúa Trời đích thân đến và dạy dỗ về đường lối Ngài, thì các dân của nhiều nước nói rằng “Chúng ta hãy học đường sống từ Ngài, và làm theo đường ấy.” và sẽ nhóm lại (Êsai 2:3 Bản dịch cộng đồng tiếng Hàn). Bởi sức mạnh và sự khôn ngoan của chúng ta thì tuyệt đối không thể tìm lại được quyền lợi của thánh đồ, cũng không thể khôi phục lại lẽ thật. Vì Đức Chúa Trời đã đến, nên đường sống mới đã được mở cho nhân loại. Sự Đấng An Xang Hồng đến trái đất này là sự kiện vĩ đại và có ý nghĩa nhất trong lịch sử nhân loại, vì Ngài cứu vớt nhân loại đã bước vào con đường sự chết do bị trói buộc bởi ách của Satan và dẫn dắt vào “đường sống” hướng đến vương quốc của Đức Chúa Trời.

Tuyên bố giao ước mới, là lẽ thật dẫn đến sự cứu rỗiGiả sử nếu Đức Chúa Trời đã không mặc xác thịt mà đến trái đất này và dạy dỗ cho, thì chúng ta ngày nay đã không thể tìm lại được lẽ thật. Hết thảy mọi sự có lẽ đã kết thúc trong khi chúng ta không biết đến kể cả sự cứu rỗi, kể cả sự tha tội, kể cả sự sống đời đời, và kể cả Nước Thiên Đàng, và cũng không nhìn biết Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng ở cùng với chúng ta.

Hêbơrơ 9:28 “Cũng vậy, Ðấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.”

Lời này có nghĩa là nếu Đấng Christ không đến trái đất này lần thứ hai thì chúng ta không thể đạt đến sự cứu rỗi. Đối với nhân loại không thể tự tìm được đường sống, đã chỉ có tương lai tối tăm bị định phải chết đời đời, nhưng nhờ Cha đến trái đất này mà con đường của sự cứu rỗi đã được mở rộng thênh thang.

Êsai 25:6-9 “Ðức Giêhôva vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc, tại trên núi nầy, một tiệc yến đồ béo, một diên rượu ngon, đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch. Tại trên núi nầy Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân, và cái màn che phủ mọi dân tộc. Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giêhôva sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt, và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian; vì Ðức Giêhôva đã phán vậy. Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: Kìa, ấy là Ðức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Ðức Giêhôva; chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài!”

Giữa 66 quyển Kinh Thánh, rượu nho nuốt sự chết duy chỉ là rượu nho Lễ Vượt Qua chứa đựng lời hứa sự sống đời đời. Trải qua thời gian dài 1600 năm, vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng, Đấng An Xang Hồng đến và ban cho “rượu nho lưu giữ lâu”, tức là lẽ thật Lễ Vượt Qua đã bị biến mất từ sau năm 325 SCN, nhờ đó con đường của sự sống mới đã được mở ra cho nhân loại.

Đấng tiên tri Êsai đã tiên tri rằng Đấng tìm lại lẽ thật sự sống đã lưu giữ lâu và tuyên bố sự cứu rỗi cho các con cái chúng ta bởi bánh và rượu nho Lễ Vượt Qua chính là Đức Chúa Trời chúng ta. Kinh Thánh làm sáng tỏ lặp đi lặp lại rằng Đức Chúa Trời phải mặc xác thịt và đến trái đất này thì mới có thể khôi phục lại lẽ thật đã bị mất, và Đấng khôi phục lại lẽ thật đã bị mất chính là Đức Chúa Trời chúng ta.

Tuyên bố lẽ thật Mẹ GiêrusalemNếu như Đấng An Xang Hồng đã không đến trái đất này thì dĩ nhiên Lễ Vượt Qua giao ước mới và 3 kỳ 7 lễ trọng thể, cũng như lẽ thật Đức Chúa Trời Mẹ đã không thể được tuyên bố. Kinh Thánh ghi chép Đức Chúa Trời dưới dạng số nhiều là “Êlôhim”, Đức Chúa Trời tự xưng là “Chúng Ta” đã sáng tạo ra nhân loại theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, người nam theo hình của Cha, người nữ theo hình của Mẹ, nhưng Satan thì đã khiến cho phủ nhận điều này. Dù Đức Chúa Trời Mẹ rõ ràng có tồn tại, thế mà nó đã chặn lại lẽ thật như thể không tồn tại.

Tuy nhiên, Cha đến trái đất này lần thứ hai và đã làm cho có thể nhìn biết Mẹ Giêrusalem trên trời thông qua chế độ của lẽ thật giao ước mới. Giống như lời rằng luật pháp đóng vai trò thầy giáo dẫn chúng ta đến với Đấng Christ, luật pháp của Môise vào Cựu Ước đã dẫn dắt tâm linh người ta đến với Đức Chúa Jêsus Christ, còn mọi lẽ thật của giao ước mới thì rốt cuộc đóng vai trò dẫn dắt chúng ta đến với Đức Chúa Trời Mẹ (Tham khảo: Galati 3:24, 4:21-26).

Bởi vậy, luật pháp là quan trọng. Phải biết luật pháp của Đức Chúa Trời thì mới có thể nhìn biết Đức Chúa Trời. Dù christ giả xuất hiện ở đây đó và chủ trương rằng “Ta chính là christ.” chăng nữa, nhưng người biết luật pháp của Đức Chúa Trời thì có thể phân biệt giữa chân thật và giả dối. Thế nên, ma quỉ Satan điên cuồng trong việc xóa bỏ thời kỳ và luật pháp của Đức Chúa Trời hòng khiến cho người ta không thể nhìn biết Đức Chúa Trời.

Đaniên 7:23-25 “Vậy người nói cùng ta như vầy: Con thú thứ tư sẽ làm nước thứ tư trên đất, khác với hết thảy các nước, và nó sẽ nuốt cả đất, giày đạp và nghiền nát ra. Mười cái sừng là mười vua sẽ dấy khiến từ nước đó; và có một vua dấy lên sau, khác với các vua trước, và người đánh đổ ba vua. Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Ðấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Ðấng Rất Cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp; các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ.”

Thế lực của Satan đối nghịch Đức Chúa Trời, và làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao. Trong suốt 1260 năm thời tối tăm tôn giáo mà được tiên tri là “một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ”, rất nhiều linh hồn đã bị giết chết. Nhưng quyền thế của bọn chúng không phải quyền thế sẽ có đời đời mãi mãi, nhưng là quyền thế sẽ bị tước đoạt toàn bộ.

Đaniên 7:26-27 “Nhưng sự xét đoán sẽ đến, và người ta sẽ cất quyền thế khỏi nó, để diệt đi và làm cho hủy phá đến cuối cùng. Bấy giờ nước, quyền thế, và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời, sẽ được ban cho dân các thánh của Ðấng Rất Cao. Nước Ngài là nước đời đời, và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài...”

Rốt cuộc, Satan sẽ bị tước đoạt toàn bộ quyền thế ấy. Cha đến trái đất này và Mẹ ở cùng với chúng ta, nên các anh em chị em bị mất lại được trở về Siôn hết thảy và đang phân biệt được chân thật với giả dối theo lời tiên tri. Vì truyền bá sự dạy dỗ mà Đức Chúa Trời đã đến và cho biết, nên người dân lẽ thật được mở mắt, mở tai và mở cánh cửa tấm lòng, nhờ đó trở về Siôn trên khắp thế giới.

Đức Chúa Trời hầu cho Tin Lành được truyền bá mau chóng ra cả thế gian. Trong vòng một năm 2017, Cha Mẹ ban cho phước lành lớn lao, nên bây giờ hơn 7.000 Siôn đang chiếu sự sáng lẽ thật tại khắp mọi nơi trên thế giới. Đó là công cuộc được hoàn thành trong thời gian rất ngắn. Quyền thế của Satan đang sụp đổ theo lời tiên tri.


Giữa nhân sinh, không một ai có được sức mạnh có thể tìm lại lẽ thật đã bị cướp mất. Nếu Cha đã không đến trái đất này thì tự chúng ta tuyệt đối không thể nhìn biết Mẹ. Giống như Đức Giêhôva lập Giêrusalem và cho các nước biết hết thảy, và giống như Ađam nói Êva là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, và gắn cho cái tên là sự sống, và làm chứng rằng “là mẹ của cả loài người”, Đấng Christ Tái Lâm được biểu tượng bởi Ađam cũng làm chứng và cho biết về Mẹ của hết thảy những người sẽ được cứu rỗi (Tham khảo: Êsai 62:7, Sáng Thế Ký 2:23, 3:20, Rôma 5:14).

Cha đến trái đất này và hầu cho chúng ta phát hiện ra Đức Chúa Trời Mẹ và giao ước mới, là lẽ thật sự sống, và dẫn dắt chúng ta đến Siôn, là địa điểm của lời tiên tri cuối cùng mà Ngài phán rằng “Hãy đến với Thánh Linh và Vợ Mới!”. Vì được ở trong lẽ thật mà Ngài đã đến và tìm lại cho, nên chúng ta được nhận ân huệ sự tha tội và phước lành Nước Thiên Đàng, và cũng được giữ gìn kể cả sự trông cậy sự sống đời đời nữa.

Sự trông cậy mà chúng ta có đến từ lẽ thật mà Đức Chúa Trời công nhận cho. Mong các người nhà Siôn chúng ta giữ vững đức tin cho đến cuối cùng, và làm chứng hết thảy Tin Lành này tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất trong khi một lần nữa suy nghĩ tới ân huệ lớn lao của Cha An Xang Hồng - Đấng cho biết về con đường Nước Thiên Đàng, và Đức Chúa Trời Mẹ - Đấng ở cùng với chúng ta và dẫn dắt công việc cứu rỗi.