한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Mana đương giấu kín và Đấng An Xang Hồng
Kinh Thánh cho biết rằng sự hiểu ra Đấng Christ - sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, là điều quan trọng nhất (Côlôse 1:26-27, 2:1-3). 2000 năm trước, Đức Chúa Jêsus đã đích thân làm thức tỉnh rằng chính Ngài là Đấng Christ thông qua mana, là lương thực sự sống từ trên trời xuống. Hầu hết những người nghe lời này đều không tin và đã rời Đức Chúa Jêsus, nhưng các môn đồ như Phierơ, Giăng và Giacơ thì đã nhận ra Đức Chúa Jêsus chính là Đấng Christ ban lời sự sống đời đời, nên đã đi theo cho đến cuối cùng. Đức Chúa Jêsus đã ban mana trên trời bởi giao ước mới Lễ Vượt Qua cho họ, là những người nhận thức ra.
Thời đại Đức Thánh Linh này ngày nay cũng giống như vậy. Đức Chúa Trời ban “mana đương giấu kín” cho những người nhận ra Đấng Christ chính là thực thể của mana. Mong hãy nhận ra rõ ràng về Đấng Christ ban lương thực của sự sống đời đời cho chúng ta vào thời đại này trong khi xem sự dạy dỗ Kinh Thánh, nhờ đó trở nên các thánh đồ truyền bá về Ngài ra khắp thế gian.

Con đường đi vào Nước Thiên Đàng


Là người định đi du lịch thì sẽ tra cứu trước sẵn thông tin liên quan đến điểm đích mà bản thân mình muốn đi. Những người dạo này phần lớn chuẩn bị cho du lịch bằng các tra cứu kỹ lưỡng thông qua Internet về các loại hạng mục như tuyến đường đi hoặc phương tiện giao thông, cơ sở tá túc v.v...
Hết thảy chúng ta đang trông mong Nước Thiên Đàng và bước đi trên con đường đức tin để đi vào nơi ấy cùng với cả nhân loại. Thế thì, chúng ta phải biết rõ ràng về con đường đi vào Nước Thiên Đàng, là điểm đích phần linh hồn, và phải nắm bắt thông tin chính xác về nơi ấy, chẳng phải vậy sao?
Thế nên, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Kinh Thánh hầu cho có thể nhìn xuyên thấu thế giới linh hồn. Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời hầu cho ghi chép thông qua các đấng tiên tri, chính là quyển sách cung cấp các loại thông tin về Nước Thiên Đàng mà không thể thấy được bằng mắt nhìn của xác thịt. Chúng ta phải tìm kiếm con đường đi vào Nước Thiên Đàng ở trong Kinh Thánh. Đức Chúa Jêsus cũng cho biết rõ ràng về mục đích dò xem Kinh Thánh.

Giăng 5:39-40 “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!”

Nếu là người mong muốn nhận lãnh sự sống đời đời và đi vào Nước Thiên Đàng thì phải đến gần Đấng Christ có quyền năng cứu rỗi. Ấy là nguyên tắc đương nhiên. Tuy nhiên, những người Giuđa đương thời Đức Chúa Jêsus tuy muốn nhận lãnh sự sống đời đời nhưng lại không định đến gần Đức Chúa Jêsus. Họ chỉ nhìn trông hình dáng bên ngoài, và đã từ chối tin Đức Chúa Jêsus xuất hiện trong hình ảnh loài người giống hệt với họ là Đấng Christ. Bởi vì họ đã không biết sự thật rằng Đức Chúa Jêsus chính là Đường Đi dẫn dắt chúng ta vào Nước Thiên Đàng (Giăng 14:6).
Kinh Thánh giống hệt với sách chỉ dẫn hoặc định vị chỉ đường mà hướng dẫn chúng ta vào con đường Nước Thiên Đàng. Vì thế, Đức Chúa Trời đã phán lời mạnh mẽ đối với mọi người đọc Kinh Thánh rằng chớ thêm cũng chớ bớt trong lời này. Bởi vì nếu thêm hoặc bớt dù chỉ là một chút thì bị ra khỏi con đường Nước Thiên Đàng mà bước vào con đường sai trái nên bị chịu tai ương và hủy diệt (Khải Huyền 22:18-19).
Chỉ cần đi theo con đường mà Kinh Thánh hướng dẫn là được, thế mà thỉnh thoảng có những người đáng tiếc tuy xưng rằng muốn đi vào Nước Thiên Đàng nhưng lại không đi theo phương hướng mà Kinh Thánh chỉ đạo. Trong Kinh Thánh có chứa đựng thông tin chính xác nhất để đi vào Nước Thiên Đàng, nên không được thoát ra khỏi đó. Thông qua Kinh Thánh, hãy xác minh về thực thể của mana đương giấu kín, và dò xem chúng ta có đang chạy theo phương hướng đúng hướng về Nước Thiên Đàng hay không.

Lương thực của sự sống: Mana


2000 năm trước, những người Giuđa tuy nhìn thấy Đấng Christ đứng trước mặt họ, nhưng đã không tin vào Ngài. Họ đã yêu cầu Đức Chúa Jêsus cho thấy phép lạ có thể tin được, và đề cập đến mana mà tổ phụ họ đã ăn trong đồng vắng.

Giăng 6:27-31  “Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình... Chúng bèn nói rằng: Thế thì thầy làm phép lạ gì, để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng ta đã ăn mana trong đồng vắng, theo như lời chép rằng: Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống.”

Giống như Giêhôva Đức Chúa Trời đã ban mana từ trên trời xuống cho những người dân của Ngài, dân sự cũng mong muốn Đức Chúa Jêsus ban cho bản thân họ kỳ tích thể ấy.
Để hiểu cảnh này, chúng ta hãy tìm hiểu trước về mana. Mana xuất hiện trong lịch sử Cựu Ước là lương thực mà Đức Chúa Trời ban xuống cho người dân Ysơraên đương sinh hoạt đồng vắng 3500 năm trước.

Xuất Êdíptô Ký 16:4-7 “Đức Giêhôva bèn phán cùng Môise rằng: Nầy, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta hay chăng. Qua ngày thứ sáu, dân sự sẽ dự bị phần đã góp, và sẽ được phần gấp bằng hai của mình thường thâu hằng ngày. Môise và Arôn bèn nói cùng dân Ysơraên rằng: Chiều nay các ngươi sẽ nhận biết rằng ấy là Ðức Giêhôva đã rút các ngươi ra khỏi xứ Êdíptô, và sáng mai sẽ thấy sự vinh quang của Ðức Giêhôva, vì Ngài đã nghe lời các ngươi oán trách Ngài rồi...”

Vào khoảng lúc một tháng trôi qua kể từ khi người dân Ysơraên ra khỏi xứ Êdíptô, lương thực mà họ chuẩn bị đã bắt đầu cạn kiệt. Trong đồng vắng hoang lương, đã không có lương thực để ăn, cũng không có đất đai để làm nông, và kể cả nước uống cũng thiếu thốn. Khi lương thực cần thiết cho sinh tồn bị cạn kiệt, người dân đã lằm bằm và bất bình. Đức Chúa Trời đã ban lương thực được gọi là mana từ trên trời xuống cho người dân Ysơraên thể ấy.

Xuất Êdíptô Ký 16:31-35 “Nhà Ysơraên đặt tên lương thực nầy là mana; nó giống như hột ngò, sắc trắng, mùi như bánh ngọt pha mật ong... Dân Ysơraên ăn mana trải bốn mươi năm, cho đến khi vào bờ cõi xứ Canaan, là xứ có người ta ở.”

Được cho biết rằng chỉ tính riêng nam đinh trên 20 tuổi trong số người dân Ysơraên đương thời ấy đã là khoảng 600.000 người, nên nếu tính toán kể cả vợ và con cái họ thì dân số toàn thể có lẽ vượt quá 3.000.000 người. Đức Chúa Trời đã ban lương thực đủ ngày ngày nào cũng như nhau suốt 40 năm cho rất nhiều người dân ấy, và dẫn dắt họ đi vào xứ Canaan.

Ta là bánh của sự sống


Đức Chúa Jêsus Christ đến trái đất này vào 2000 năm trước đã giải thích về lịch sử đồng vắng đã qua và cho biết về thực thể của mana.

Giăng 6:32-36 “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Môise chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu; nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật, là bánh từ trên trời xuống. Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian... Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Nhưng ta đã nói: Các ngươi đã thấy ta, mà chẳng tin.”

Mana mà Đức Chúa Trời ban xuống vào 3500 năm trước là hình và bóng để làm chứng về Đấng Christ, là lương thực của sự sống phần linh hồn. Đức Chúa Jêsus đã đích thân cho biết rằng chính Ngài là “bánh của sự sống từ trên trời xuống”, tức là thực thể của mana.

Giăng 6:49-57  “Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng, rồi cũng chết. Ðây là bánh từ trời xuống; hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta. Bởi đó, các người Giuđa cãi lẽ với nhau, mà rằng: Lẽ nào người nầy lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. Như Cha, là Ðấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy.”

Đức Chúa Jêsus nhấn mạnh lặp đi lặp lại rằng chính Ngài là bánh hằng sống từ trên trời xuống, và người nào ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Người dân Ysơraên trong quá khứ dù đã ăn mana nhưng rốt cuộc cũng đã chết, nhưng người ăn thịt và uống huyết của Đức Chúa Jêsus thì mãi mãi sẽ không đói khát và được sống đời đời. Bởi vì Đức Chúa Jêsus - thực thể của mana đã đích thân đến với tư cách là lương thực thiêng liêng. Tuy nhiên, rất nhiều người tuy đã được nghe lời ấy nhưng không hiểu ra nên đã rời khỏi Đức Chúa Jêsus (Giăng 6:66).

Mana và lẽ thật giao ước mới


Chúng ta đang bước đi trên đồng vắng đức tin hướng về Nước Thiên Đàng, là Canaan phần linh hồn. Khi nhìn xem lịch sử đã qua, thì thấy rằng nếu đã không có mana thì người dân Ysơraên có lẽ đã khó duy trì sự sống trong đồng vắng. Suốt 40 năm sinh hoạt đồng vắng, họ đã lấp đầy cái bụng đói bằng lương thực từ trên trời xuống, nên mới có thể đi vào xứ Canaan đượm sữa và mật. Giống như vậy, phải tiếp nhận Đấng Christ - thực thể của lương thực sự sống đời đời, thì linh hồn chúng ta mới không đói, không khát nữa và có thể chạy hết đến cuối cùng con đường đồng vắng đức tin, nhờ đó đạt đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.
Đối với những người chỉ nhìn trông lời của sự sống đời đời và đi theo Đấng Christ, Đức Chúa Jêsus đã lập ra chế độ giao ước mới nhờ đó được ăn mana phần linh hồn.

Mathiơ 26:17-19, 26-28  “... Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua ... Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.”

Bánh của Lễ Vượt Qua biểu tượng cho thân thể của Đức Chúa Jêsus, còn rượu nho Lễ Vượt Qua biểu tượng cho huyết của Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus đã chứa đựng giao ước sự sống đời đời vào trong bánh và rượu nho Lễ Vượt Qua, và đã hứa rằng vào ngày sau rốt sẽ cứu sống người nào ăn và uống cái này. Lẽ thật hầu cho có thể ăn thịt và uống huyết của Đấng Christ - thực thể của mana sự sống, chính là giao ước mới Lễ Vượt Qua.
Nước Thiên Đàng vĩnh cửu là nơi duy chỉ những người có sự sống đời đời mới có thể đi vào. Vì với thân thể sự chết thì không thể đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, nên Đấng Christ đã đến tận trái đất này, lập ra giao ước mới Lễ Vượt Qua, hầu cho nhân loại được nhận lãnh sự tha tội và sự sống đời đời nhờ vào thịt và huyết của Ngài, và được đạt đến Nước Thiên Đàng.
Lẽ thật hầu cho có thể trở nên một và liên hiệp được cùng với Đấng Christ duy chỉ là Lễ Vượt Qua thôi. Đức Chúa Trời là Sự Sống, ở cùng bên trong chúng ta, là những người ăn bánh và uống rượu nho Lễ Vượt Qua. Chúng ta phải tự hào bởi sự rằng đang ở bên trong lẽ thật giao ước mới Lễ Vượt Qua nhờ đó được ăn mana sự sống, và phải rao truyền và cho muôn dân thế gian biết về tin tức sự sống này, nhờ đó hết thảy cùng nhau được đi vào Canaan Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Đức Chúa Trời ban cho mana đương giấu kín


Sau khi Đức Chúa Jêsus thăng thiên, Hội Thánh đã phải chịu đau đớn bởi chính sách đàn áp Cơ Đốc giáo của La Mã. Về sau, các giáo lý giả dối bắt nguồn từ ngoại đạo đã du nhập vào bên trong hội thánh, và lẽ thật giao ước mới của sự sống mà Đức Chúa Jêsus lập ra bị biến mất không để lại một dấu vết nào. Vào đầu thế kỷ thứ 4, ngày Sabát và Lễ Vượt Qua hoàn toàn bị xóa bỏ, thờ phượng Chủ nhật và lễ Nôen du nhập vào, và kể cả thập tự giá vốn không có trong Hội Thánh cũng được thêm vào.
Đức Chúa Trời phán rằng Ngài lại đến trái đất này lần nữa để cứu rỗi thế gian bị chìm trong tối tăm vì lẽ thật bị biến mất.

Hêbơrơ 9:27-28  “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, cũng vậy, Ðấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.”

2000 năm trước, Đức Chúa Jêsus đã mặc xác thịt và ra đời trên đất này. Vì Ngài đến trong hình ảnh loài người giống hệt với chúng ta, nên dù Ngài ban lời thể như hoàng kim chăng nữa nhưng các nhà lãnh đạo tôn giáo đương thời đã không tin Đức Chúa Jêsus.
Vào thời đại cuối cùng cũng vậy, Đấng Christ phán rằng Ngài sẽ đến lần thứ hai trong hình ảnh xác thịt giống hệt với lúc Sơ Lâm để ban sự cứu rỗi cho những kẻ chờ đợi Ngài. Thế thì, chúng ta phải nhìn biết và tiếp nhận như thế nào Đấng Christ đến lần thứ hai?

Khải Huyền 2:17  “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đương giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.”

Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh rằng Ngài sã ban mana đương giấu kín cho những kẻ thắng. Có nghĩa là Đức Chúa Jêsus tái lâm vào thời đại Đức Thánh Linh mang đến mana đương giấu kín lần nữa, và dẫn dắt nhân sinh nhân loại vốn bị định phải chết được đi vào Nước Thiên Đàng.
Vào thời Sơ Lâm lẫn vào thời Tái Lâm, Đức Chúa Trời mang theo dấu chứng đồng nhất mà đến đất này. Dù Ngài đến đất này trong hình ảnh xác thịt giống như 2000 năm trước, thì chúng ta cũng phải tìm kiếm và chờ đợi Đấng ban lẽ thật giao ước mới Lễ Vượt Qua cho nhân loại. Bởi vì nếu Đấng ấy không ban cho chúng ta mana đương giấu kín thì chúng ta không thể nhận lấy sự sống đời đời và sự cứu rỗi (Êsai 25:6-9).
Thế thì ngày nay Đấng bày tỏ ra giao ước mới - lẽ thật của sự sống là ai? Có rất nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo, nhà cải cách và nhà thần học trên khắp thế giới, nhưng không một ai trong số họ cho biết rằng phải giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới. Duy chỉ Đấng Christ An Xang Hồng đến đất này và bày tỏ ra lẽ thật Lễ Vượt Qua, là mana đương giấu kín suốt năm tháng dài đằng đẵng 1600 năm. Nhờ đó mà chúng ta được nhận lấy lương thực của sự sống, và được đạt đến Nước Thiên Đàng, là Canaan phần linh hồn đượm sữa và mật.
Nếu không có mana thì chúng ta không thể đi đến tận Canaan, nên Đấng Christ - mana của sự sống, đã đích thân đến đất này và kể cả hôm nay cũng đang dẫn dắt các con cái vào con đường Nước Thiên Đàng. Kể cả hôm qua Ngài cũng đã dẫn dắt, và kể cả về sau Ngài cũng sẽ dẫn dắt đời đời mãi mãi. Mong các người nhà Siôn tiếp nhận Đấng Christ An Xang Hồng, theo con đường tình yêu thương và hy sinh của Ngài, cho nhiều người biết về lẽ thật giao ước mới của sự sống, nhờ đó dẫn dắt cả nhân loại vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.