한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Lẽ thật cơ bản

Mathiơ 22:1-14 “Nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình … Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chân nó lại, và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. ”

Đó chẳng phải là bởi trong tiệc cưới có lời hứa của chúng ta với Đức Chúa Trời rằng phải mặc áo lễ, hay sao?

Giống như vậy, dâng lễ thờ phượng lên Đức Chúa Trời là dâng bàn thờ dựa trên qui định theo lời hứa đã kết giao với Đức Chúa Trời, nên vào giờ thờ phượng, chúng ta cũng phải mặc áo lễ và dâng bàn thờ của lễ thờ phượng theo lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Đó chính là đạo lý của những thánh đồ hầu việc Đức Chúa Trời.

Nói là áo lễ, không có nghĩa rằng phải mặc một y phục đặc biệt nào đó, mà trước tiên điều cơ bản là phải chuẩn bị lễ thờ phượng bằng tấm lòng tin kính, và các thánh đồ nữ phải chuẩn bị khăn trùm đầu.

Theo lời dạy dỗ của Đấng Christ Tái Lâm Đấng An Xang Hồng, để dâng lễ thờ phượng bằng tấm lòng tin kính, các thánh đồ nữ Hội Thánh của Đức Chúa Trời dùng khăn trùm đầu khi thờ phượng, còn các thánh đồ nam Hội Thánh của Đức Chúa Trời không trùm lên đầu bất cứ thứ gì khi thờ phượng.

Đức Chúa Trời đã cho phép người nữ dùng khăn trùm đầu như là một dấu chứng để bày tỏ quyền uy của Đức Chúa Trời, nên tuyệt đối không được bỏ qua vì coi đó là một qui định nhỏ bé. Không một qui định nào mà Đức Chúa Trời lập ra là vô nghĩa cả, dù là qui định nhỏ nhất. Chúng ta phải luôn nghĩ rằng tất thảy mọi qui định mà Đức Chúa Trời ban cho đều cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta, và cho phép chúng ta đi vào Nước Thiên Đàng.

Ôsê 8:12 “Ta đã chép lệ luật ta cho nó một vạn điều, nhưng nó coi như chẳng can gì đến mình.”

Đức Chúa Trời đã chẳng phán như vậy hay sao?

Đức Chúa Trời đã ban các qui định vì chúng ta, thế mà nếu ai đó lại coi các qui định dù nhỏ nhất của Ngài như là tầm thường, thì Đức Chúa Trời cũng coi người ấy là tầm thường.


Khăm Trùm Đầu là Mạng Lịnh của Đấng Christ

Vì là mạng lịnh của Đấng Christ, nên người nam không được trùm đầu, còn người nữ phải trùm đầu.

I Côrinhtô 11:1-6 “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy.”

Sứ đồ Phaolô đang nhấn mạnh rằng lời dạy dỗ truyền cho các thánh đồ không phải là tư tưởng hoặc là ý kiến của cá nhân Phaolô mà là lời dạy dỗ của Đấng Christ.

“Phàm người đàn ông cầu nguyện hoặc giảng đạo mà trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình. Nhưng phàm người đàn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình: Thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy.” Câu này cho biết rằng trong lời dạy dỗ của Đấng Christ, có lời dạy dỗ rằng trong khi dâng lễ thờ phượng, thánh đồ nam không được trùm đầu, còn thánh đồ nữ phải trùm đầu.

Còn câu “Nhưng phàm người đàn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không trùm đầu lại … chẳng khác gì đã cạo đầu vậy.” có nghĩa là từ thời Cựu Ước, đầu của người nữ biểu tượng cho người nam, thế nên việc người nữ cởi bỏ khăn trùm đầu trước mặt người nam hoặc xõa tóc ra bị coi là việc rất đáng xấu hổ. Khi một người đàn ông Do Thái lấy vợ là một người nữ ngoại bang bị bắt làm phu tù, thì người ấy sẽ cạo trọc đầu của người nữ để rửa đi sự xấu hổ lúc còn chưa biết Đức Chúa Trời.

Nói cách khác câu “Nhưng phàm người đàn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không trùm đầu lại … chẳng khác gì đã cạo đầu vậy.” có nghĩa là rất đáng xấu hổ.


Khăn Trùm Đầu là Sự Quan Phòng Sáng Tạo

Kể cả thông qua sự quan phòng sáng tạo, chúng ta cũng có thể thấy rằng khi cầu nguyện hoặc giảng đạo thì người nam không nên trùm đầu, còn người nữ phải trùm đầu lại.

I Côrinhtô 11:7-9 “Vả, người đàn ông là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì không nên trùm đầu; nhưng đàn bà là sự vinh hiển của đàn ông.”

Đức Chúa Trời đã dựng nên người nữ làm người giúp đỡ cho người nam. Cho nên, ngay cả trong việc rao truyền Tin Lành của giao ước mới, Đức Chúa Trời cũng lập người nam làm đầu, còn người nữ làm người giúp đỡ. Tuy nhiên, những người nam không được kiêu ngạo mà coi thường các thánh đồ nữ. Đã được chép rằng:

I Côrinhtô 11:11-12 “Song trong Chúa thì chẳng phải đàn bà ngoại đàn ông, cũng chẳng phải đàn ông ngoại đàn bà; vì, như đàn bà đã ra từ đàn ông, thì đàn ông cũng sanh ra bởi đàn bà, và cả thảy đều ra bởi Đức Chúa Trời.”

Không với người nữ thì duy chỉ những người nam có thể làm việc Tin Lành được sao? Hoặc không với người nam thì duy chỉ những người nữ có thể làm việc Tin Lành được sao? Cả thảy người nam và người nữ đều phải giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành công việc Tin Lành.

Cho nên các thánh đồ nam và các thánh đồ nữ phải trung thành làm tròn chức vụ của bản thân ở tại vị trí của mỗi người do Đức Chúa Trời ban cho.


Khăn Trùm Đầu là Lẽ Tự Nhiên mà Đức Chúa Trời Ban Cho

Kể cả thông qua lẽ tự nhiên mà Đức Chúa Trời ban cho, chúng ta cũng biết được rằng người nam không nên trùm đầu, còn người nữ phải trùm đầu lại.

I Côrinhtô 11:13-15 “Chính anh em hãy đoán xét điều nầy: Đàn bà cầu nguyện Đức Chúa Trời mà không trùm đầu là hiệp lẽ chăng?”

Câu này nghĩa là hãy tự đoán xét sự thật rằng người nữ cầu nguyện Đức Chúa Trời mà không trùm đầu là không hiệp lẽ.

“Chính lẽ tự nhiên há chẳng dạy cho anh em biết đàn ông để tóc dài thì lấy làm hổ thẹn sao?” Chúng ta tự thấy mái tóc dài của người nam là xấu và thậm chí là điều hổ thẹn, ấy là do lẽ tự nhiên mà Đức Chúa Trời ban cho. Câu này có nghĩa là Đức Chúa Trời đã ban cho người nam lẽ tự nhiên không phải trùm đầu mình lại.

“Nhưng, nếu đàn bà để tóc dài thì là lịch sự cho mình, vì đã ban tóc dài cho người, dường như khăn trùm đầu vậy.” Trái ngược với người nam, nếu mái tóc của người nữ ngắn như những người nam, thì trông chẳng đẹp đẽ mà lại rất xấu.

Khi người nữ có mái tóc dài che phủ đầu thì trông thật đẹp, và lại trở thành vinh hiển cho bản thân. Đó là bởi Đức Chúa Trời đã ban cho lẽ tự nhiên rằng người nữ được trông thấy xinh đẹp với mái tóc dài trùm đầu.

Nói cách khác thì, thông qua lẽ tự nhiên, Đức Chúa Trời đã cho biết rằng người nam không được trùm đầu, còn người nữ phải trùm đầu mình lại.

Câu 15 “Vì đã ban tóc dài cho người, dường như khăn trùm đầu vậy.” có nghĩa là “Mái tóc dài của người nữ (Lẽ tự nhiên mà người nữ được trông thấy xinh đẹp khi có mái tóc dài) là lý do cho biết sự thật rằng người nữ cần phải dùng khăn trùm đầu.”

Nội dung này được ghi chép trong Bản dịch 2011 như sau:

I Côrinhtô 11:13-16 “Chính anh chị em hãy xét xem: một người nữ cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà không trùm đầu lại có hợp lẽ chăng? Chẳng phải lẽ tự nhiên dạy anh chị em rằng một người nam để tóc dài là làm xấu hổ chính mình, nhưng nếu một người nữ để tóc dài thì chẳng phải đó là vinh hiển của nàng sao? Vì mái tóc dài được ban cho nàng như một khăn trùm đầu vậy. Nếu ai nghĩ rằng phải cãi cho ra lẽ việc nầy thì chúng tôi không có thói quen đó, và các hội thánh của Đức Chúa Trời cũng vậy.”

Bước vào thời đại Sứ Đồ, Tin Lành không chỉ được rao truyền ở riêng vùng Giuđe, mà còn bắt đầu được rao truyền tới rất nhiều khu vực ngoại bang ở Địa Trung Hải.

Vào thời kỳ đầu, cũng giống như các qui định khác, các thánh đồ nữ đều đã rất vâng phục qui định dùng khăn trùm đầu, mà không có một chút mối hiềm kỵ nào, nhưng dần dần xuất hiện tầng lớp người ưa chuộng bình đẳng nam nữ, thì một chủ trương được đề ra rằng “Có lý do gì để người nữ phải dùng khăn trùm đầu trong khi người nam không dùng không?” và ở khu vực Côrinhtô, phụ nữ đã phản đối dữ dội về qui định khăn trùm đầu.

Để làm thức tỉnh suy nghĩ sai lầm của họ, sứ đồ Phaolô đã đề ra rất nhiều lý do để nhấn mạnh rằng những người nữ cần phải trùm khăn lên đầu.


Vấn Đề Khăn Trùm Đầu Được Ghi Chép Làm Tiểu Đề

Để dễ hiểu nội dung Kinh Thánh, một số bản dịch Kinh Thánh được chia ra làm các đoạn và đặt tiểu đề cho mỗi đoạn ấy.
Tiểu đề được ghi chép trong sách I Côrinhtô chương 11 như sau:

Kinh Thánh tiếng Việt - Bản truyền thống - United Bible Societies phát hành
[Cách đàn bà ăn mặc trong đám hội]

Kinh Thánh tiếng Anh - Bản ESV (English Standard Version)
[Head Coverings (Sự Trùm Đầu)]

Kinh Thánh tiếng Anh - Bản TEV (Today's English Version)
[Covering the Head in Worship (Trùm Đầu Trong Lễ Thờ Phượng)]

Kể cả xem tiểu đề được đặt cho mỗi đoạn Kinh Thánh, chúng ta cũng có thể biết rằng sách I Côrinhtô chương 11 không phải là bức thơ tranh luận về việc các thánh đồ nữ phải trùm đầu, hay không phải trùm đầu, mà là nội dung ghi chép về lý do người nữ phải trùm đầu, nên không cần cãi lẽ thêm nữa về điều này.

Không có bất cứ mệnh lệnh nào của Đức Chúa Trời là nhỏ bé cả. Mệnh lệnh mà Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh thảy đều là vì sự cứu rỗi và phước lành Nước Thiên Đàng của chúng ta. Khi cầu nguyện hoặc dâng lễ thờ phượng lên Đức Chúa Trời, thì các thánh đồ nữ nên trùm đầu để dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời. Đã được chép rằng:

“Sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng.”


Người Nam Không Được Trùm Đầu

Trong một số đoàn thể tôn giáo, có trường hợp các linh mục trọng yếu trùm đầu. Điều này không hề có căn cứ trong Kinh Thánh, nên trái ngược với điều răn Kinh Thánh rằng “Người nam không được trùm đầu.”

Xưa kia, khi người của Đức Chúa Trời, là Môise, lên núi Sinai nhận mười điều răn và xuống, thì mặt người sáng rực đến nỗi người dân Ysơraên không dám ngó nhìn.

Đó là bởi Môise đã trông thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì người dân sợ hãi, nên khi ra nói cùng dân Ysơraên thì Môise lấy lúp che mặt mình lại, còn khi vào trước mặt Đức Chúa Trời thì Môise lại dở lúp lên (Xuất Êdíptô Ký 34:29-35). Kể từ sau đó, người dân Ysơraên thường che mặt bằng khăn (màn che mặt) khi đọc Kinh Thánh Cựu Ước.

Có nghĩa là, giống như Môise đã cởi bỏ khăn (màn che mặt) khi đến trước Đức Chúa Trời, thì vì Đức Chúa Trời đã đến với tư cách là Đấng Christ, nên tất thảy chúng ta phải yết kiến Đức Chúa Trời (Đấng Christ) bằng khuôn mặt không che lại. Cái màn ở đây không phải là khăn trùm đầu của người nữ, mà chỉ ra cái màn che mặt khi đọc Cựu Ước.

I Côrinhtô chương 11 đã giải thích sự thật rằng người nam không được trùm đầu, và người nữ phải trùm đầu, còn II Côrinhtô chương 3 dạy dỗ rằng bây giờ bất luận nam nữ phải cởi bỏ cái khăn (cái màn che mặt) đã che mặt khi đọc Kinh Thánh Cựu Ước.